NAJS Brows by Maja S

NAJS Brows by Maja S

Comments

🌸Maja Szczepaniak has started her passion for beauty and health over eight years ago. She is a therapist with a holistic approach in the world of beauty where she takes special care not only in the external beauty of the clients but also in how the individual feels about themselves.

🎀Maja is the owner of NAJS Brows by Maja S based in Warrington Cheshire where she offers a wide range of beauty treatments. Maja has been working with Nikk Mole products and she is also a trainer in the region of Manchester & Cheshire of this brand since May 2019. She is very professional and getting a lot of positive feedback from happy clients.

Looking at the personal level Maja is a cheerful, energetic and positive person who loves spending free time with family and friends.
🖤 Even if the lips are silent, eyebrows do not stop talking!

🖤 Small change but the spectacular effect – Nikk Mole Brows by NAJS Brows by Maja S

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from NAJS Brows by Maja S, Beauty Salon, Bank St, Warrington.

Operating as usual

26/04/2021

NIKK MOLE ❤️

NIKK MOLE ❤️

Book appointment on 07753358151
Maja S.

#najs #nikkmole #brows #nikkmoleuk #najsbrows #warrington #nikkmolebrows #najsfeetbeautyacademy #training

24/04/2021

Revolution Brow Soap Styler 😍

#nikkmole #nikkmoleuk #brows #najs #najsbrows #warringtonmarket #najsfeetbeautyacademy

Revolution Brow Soap Styler 😍

#nikkmole #nikkmoleuk #brows #najs #najsbrows #warringtonmarket #najsfeetbeautyacademy

22/04/2021

Nikk mole ❤️

Get Professionally Certified, Sign Up for Nikk Mole Brow Training!

Learn the best way to style brows. Drawing, geometry and mapping will have no secrets anymore. We will teach you eyebrow correction methods, how to match perfect eyebrow shape with your client’s face and show how to use stylist materials and tools!

➡️ 1 show model & practice session with 2 models.
➡️ our workshops are fully accredited by ABT.
➡️ 10% discount on insurance.
➡️ 10% permanent discount on Nikk Mole products!

Contact on 07753358151

Maja S.

Nikk mole ❤️

Get Professionally Certified, Sign Up for Nikk Mole Brow Training!

Learn the best way to style brows. Drawing, geometry and mapping will have no secrets anymore. We will teach you eyebrow correction methods, how to match perfect eyebrow shape with your client’s face and show how to use stylist materials and tools!

➡️ 1 show model & practice session with 2 models.
➡️ our workshops are fully accredited by ABT.
➡️ 10% discount on insurance.
➡️ 10% permanent discount on Nikk Mole products!

Contact on 07753358151

Maja S.

20/04/2021

#nikkmole #brows #nikkmoleuk #najsbrows #warrington #nikkmolebrows #najsfeetbeautyacademy #majaszczepaniak

NIKKMOLE ❤️

#nikkmole #brows #nikkmoleuk #najsbrows #warrington #nikkmolebrows #najsfeetbeautyacademy #majaszczepaniak

NIKKMOLE ❤️

17/04/2021

BOOK YOUR TRAINING COURSE FOR MAY 😍❤️

7th May ⭐one space⭐
14th May
21st May

#nikkmoleuk #nikkmole #ecobrows #nikkmoleteam #majaszczepaniak #NAJSBROWS #NAJS #NAJSBEAUTYACADEMY

⚜️Accredited 𝐍𝐈𝐊𝐊 𝐌𝐎𝐋𝐄 𝐛𝐫𝐨𝐰 𝐩𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐲 training⚜️

⭐ Eyebrow styling has never been easier!

⭐ Real Moroccan henna for a perfect, long-lasting effect.

⭐ Makeup artists claim that eyebrows shape the face. It's true - a face with defined eyebrows looks fresh and bright, you need no makeup!

⭐ During the training you will learn how to work with a client and how to choose perfect eyebrows shape for the client's face & character ☝️

Training Agenda:
✓ eyebrow history
✓ stylist's work hygiene
✓ hair structure
✓ eyebrows functions
✓ the stages of hair growth
✓ drawing, geometry, mapping
✓ stylist materials and tools (caliper, ruler, thread, compass)
✓ eyebrow correction methods
✓ types of eyebrow shapes
✓ ways to restore eyebrows - Glosy Gold oil
✓ types of henna / dyes
✓ Ekko Beauty Nikk Mole Henna colours
✓ working with a brow paste
✓ Glosy Gold / SPA products for eyebrows
✓ selection of brushes
✓ hair removal and eyebrow shaping (tweezers, wax)
✓ powder henna
➡️1 show model & practice session with 2 models

Training is fully accredited by ABT!
✓ 10% discount on insurance
✓ 10% permanent discount on Nikk Mole products

➡️The training is for max. 4 students.

Cold snacks, hot and cold drinks and a dinner are provided during the training.

Price: £349 or £399 for an individual training).
Language: Polish or English
Sign up:
Maja 07753358151
[email protected]

⚜️𝐀𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐍𝐈𝐊𝐊 𝐌𝐎𝐋𝐄 𝐛𝐫𝐨𝐰 𝐩𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐲⚜️
⭐Sty­li­za­cja brwi ni­gdy nie była przy­jem­niej­sza!

⭐Prawdziwa marokańska henna dla idealnego, długotrwałego efektu.

⭐Artyści makijażu twierdzą, że brwi kształtują twarz. To prawda - twarz z wyraźnie zdefiniowanymi graficznymi brwiami będzie wyglądać świeżo i jasno, bez konieczności makijażu!

⭐ Na moim szko­le­niu dowiesz się jak pra­co­wać z klientką, jak dobrać brwi do urody i cha­rak­teru klientki ☝️ Ważne prze­cież, żeby po wyj­ściu od Cie­bie czuła się pięk­nie i kom­for­towo!

Na szko­le­niu zosta­nie omó­wiona:
✓ hi­sto­ria brwi
✓ hi­giena pracy sty­listki
✓ bu­dowa włosa
✓ funk­cja brwi
✓ fazy wzro­stu włosa
✓ ry­su­nek, geo­me­tria, pro­fi­lo­me­tria brwi
✓ ma­te­riały i narzę­dzia sty­listki (suw­miarka, linijka, nitka, cyr­kiel)
✓ me­tody korek­cji brwi
✓ ro­dzaje kształ­tów brwi
✓ spo­soby odbu­dowy brwi-olej Glosy Gold
✓ ro­dzaje hen­ny­/far­bek w kosme­tyce
✓ ko­lo­ry­styka henny Ekko Beauty Nikk Mole
✓ praca z brow pastą
✓ do­bór pędzli
✓ de­pi­la­cja i regu­la­cja brwi (pęseta, wosk)
✓ henna pudrowa
✓ 1 modelka poka­zowa
✓ prak­tyka na 2 model­kach

◾️Szko­le­nie jest w pełni akre­dy­to­wane przez ABT
✓ 10% zniżki u ubez­pie­czy­ciela
✓ 10% sta­łego rabatu na pro­dukty Nikk Mole

➡️ max. 4 kur­sanci na szko­le­niu

➡️ Pod­czas szko­le­nia są zapewnione zimne prze­ką­ski, napoje cie­płe i zimne oraz cie­pły obiad ❤️

Cena: £349 lub £399 szkolenie indywidualne.
Język szkolenia: polski lub angielski
Zapisy:
Maja 07753358151
[email protected]

BOOK YOUR TRAINING COURSE FOR MAY 😍❤️

7th May ⭐one space⭐
14th May
21st May

#nikkmoleuk #nikkmole #ecobrows #nikkmoleteam #majaszczepaniak #NAJSBROWS #NAJS #NAJSBEAUTYACADEMY

⚜️Accredited 𝐍𝐈𝐊𝐊 𝐌𝐎𝐋𝐄 𝐛𝐫𝐨𝐰 𝐩𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐲 training⚜️

⭐ Eyebrow styling has never been easier!

⭐ Real Moroccan henna for a perfect, long-lasting effect.

⭐ Makeup artists claim that eyebrows shape the face. It's true - a face with defined eyebrows looks fresh and bright, you need no makeup!

⭐ During the training you will learn how to work with a client and how to choose perfect eyebrows shape for the client's face & character ☝️

Training Agenda:
✓ eyebrow history
✓ stylist's work hygiene
✓ hair structure
✓ eyebrows functions
✓ the stages of hair growth
✓ drawing, geometry, mapping
✓ stylist materials and tools (caliper, ruler, thread, compass)
✓ eyebrow correction methods
✓ types of eyebrow shapes
✓ ways to restore eyebrows - Glosy Gold oil
✓ types of henna / dyes
✓ Ekko Beauty Nikk Mole Henna colours
✓ working with a brow paste
✓ Glosy Gold / SPA products for eyebrows
✓ selection of brushes
✓ hair removal and eyebrow shaping (tweezers, wax)
✓ powder henna
➡️1 show model & practice session with 2 models

Training is fully accredited by ABT!
✓ 10% discount on insurance
✓ 10% permanent discount on Nikk Mole products

➡️The training is for max. 4 students.

Cold snacks, hot and cold drinks and a dinner are provided during the training.

Price: £349 or £399 for an individual training).
Language: Polish or English
Sign up:
Maja 07753358151
[email protected]

⚜️𝐀𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐍𝐈𝐊𝐊 𝐌𝐎𝐋𝐄 𝐛𝐫𝐨𝐰 𝐩𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐲⚜️
⭐Sty­li­za­cja brwi ni­gdy nie była przy­jem­niej­sza!

⭐Prawdziwa marokańska henna dla idealnego, długotrwałego efektu.

⭐Artyści makijażu twierdzą, że brwi kształtują twarz. To prawda - twarz z wyraźnie zdefiniowanymi graficznymi brwiami będzie wyglądać świeżo i jasno, bez konieczności makijażu!

⭐ Na moim szko­le­niu dowiesz się jak pra­co­wać z klientką, jak dobrać brwi do urody i cha­rak­teru klientki ☝️ Ważne prze­cież, żeby po wyj­ściu od Cie­bie czuła się pięk­nie i kom­for­towo!

Na szko­le­niu zosta­nie omó­wiona:
✓ hi­sto­ria brwi
✓ hi­giena pracy sty­listki
✓ bu­dowa włosa
✓ funk­cja brwi
✓ fazy wzro­stu włosa
✓ ry­su­nek, geo­me­tria, pro­fi­lo­me­tria brwi
✓ ma­te­riały i narzę­dzia sty­listki (suw­miarka, linijka, nitka, cyr­kiel)
✓ me­tody korek­cji brwi
✓ ro­dzaje kształ­tów brwi
✓ spo­soby odbu­dowy brwi-olej Glosy Gold
✓ ro­dzaje hen­ny­/far­bek w kosme­tyce
✓ ko­lo­ry­styka henny Ekko Beauty Nikk Mole
✓ praca z brow pastą
✓ do­bór pędzli
✓ de­pi­la­cja i regu­la­cja brwi (pęseta, wosk)
✓ henna pudrowa
✓ 1 modelka poka­zowa
✓ prak­tyka na 2 model­kach

◾️Szko­le­nie jest w pełni akre­dy­to­wane przez ABT
✓ 10% zniżki u ubez­pie­czy­ciela
✓ 10% sta­łego rabatu na pro­dukty Nikk Mole

➡️ max. 4 kur­sanci na szko­le­niu

➡️ Pod­czas szko­le­nia są zapewnione zimne prze­ką­ski, napoje cie­płe i zimne oraz cie­pły obiad ❤️

Cena: £349 lub £399 szkolenie indywidualne.
Język szkolenia: polski lub angielski
Zapisy:
Maja 07753358151
[email protected]

13/12/2020

✨✨Congratulations✨✨
Well done #Patrycjgebala for completing Nikk Mole philosophy brows course.
First touch brows treatment and how amazing results 😍 so talented and detail lady I believe you will get your goals ❤️😍

11/12/2020

Brow philosophy Nikk Mole 🥰

Last one this year 😊 Thank You for trusting to pick me.

#nikkmole #nikkmoleuk #brows #najs #najsbrows #warringtonmarket #najsfeetbeautyacademy #training

17/11/2020

#nikkmoleuk #nikkmole #ecobrows #nikkmoleteam #majaszczepaniak #NAJSBROWS #NAJS #NAJSBEAUTYACADEMY

⚜️Accredited 𝐍𝐈𝐊𝐊 𝐌𝐎𝐋𝐄 𝐛𝐫𝐨𝐰 𝐩𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐲 training⚜️

⭐ Eyebrow styling has never been easier!

⭐ Real Moroccan henna for a perfect, long-lasting effect.

⭐ Makeup artists claim that eyebrows shape the face. It's true - a face with defined eyebrows looks fresh and bright, you need no makeup!

⭐ During the training you will learn how to work with a client and how to choose perfect eyebrows shape for the client's face & character ☝️

Training Agenda:
✓ eyebrow history
✓ stylist's work hygiene
✓ hair structure
✓ eyebrows functions
✓ the stages of hair growth
✓ drawing, geometry, mapping
✓ stylist materials and tools (caliper, ruler, thread, compass)
✓ eyebrow correction methods
✓ types of eyebrow shapes
✓ ways to restore eyebrows - Glosy Gold oil
✓ types of henna / dyes
✓ Ekko Beauty Nikk Mole Henna colours
✓ working with a brow paste
✓ Glosy Gold / SPA products for eyebrows
✓ selection of brushes
✓ hair removal and eyebrow shaping (tweezers, wax)
✓ powder henna
➡️1 show model & practice session with 2 models

Training is fully accredited by ABT!
✓ 10% discount on insurance
✓ 10% permanent discount on Nikk Mole products

➡️The training is for max. 4 students.

Cold snacks, hot and cold drinks and a dinner are provided during the training.

Language: Polish or English
Sign up:
Maja 07753358151
[email protected]

16/11/2020

No1.❤️

Ask me about more details

21/10/2020

Love it😍♥️

#najs #nikkmole #brows #nikkmoleuk #najsbrows #warrington #nikkmolebrows #najsfeetbeautyacademy #training #trainingteam #trainingacademy #warrington #majaszczepaniak #manchester #cheshire

22/09/2020

📌Book appointment with NAJS brows..
I has been working using Nikk Mole products and I also a master in the region of Manchester & Cheshie of this brand.

➡️Regular price £29
➡️Now £25 to end of September ❤️😍

↘️No1. NIKK MOLE 🥇🥇🥇🥇🥇🥇

NEW TREATMENT TO YOUR SALON❤️

Introduce New Treatments to your Salon ⬇️⬇️⬇️

✔️Sign up for #BROWphilosophy one-day training and learn all you need to know to introduce exclusive Nikk Mole Brow Treatment into your offer!

✔️ Our #BROWphilosophy course is designed to leave you feeling prepared, excited and confident to start providing Nikk Mole Brow Treatment when finishing the training.�
✔️ Our students gain professional knowledge, practical experience and discounts on Nikk Mole products.

�🔎 BOOK NOW and learn more: 📱07753358151

#nikkmole #nikkmoleuk #brows #najs #najsbrows #warringtonmarket #najsfeetbeautyacademy #training #najsbrows

11/09/2020

28th September Monday ❤️🔥

Nikk Mole £349

Get Professionally Certified, Sign Up for Nikk Mole Brow Training!

Learn the best way to style brows. Drawing, geometry and mapping will have no secrets anymore. We will teach you eyebrow correction methods, how to match perfect eyebrow shape with your client’s face and show how to use stylist materials and tools!

➡️ 1 show model & practice session with 2 models.
➡️ our workshops are fully accredited by ABT.
➡️ 10% discount on insurance.
➡️ 10% permanent discount on Nikk Mole products!

Contact me on 07753358151 x

08/09/2020

✨✨Congratulations✨✨
Well done #JoannaWerpa for completing Nikk Mole philosophy brows course.
Such a great day with another talented student 😍 keep going and you will be happy with what you will achieve ❤️

08/09/2020

✨✨Congratulations✨✨
Well done #JoannaBangierska for completing Nikk Mole philosophy brows course.
First touch brows treatment and how amazing results 😍 so talented I believe you will get your goals ❤️😍

08/09/2020

Training 😍💪

Brow philosophy Nikk Mole ❤️ training
#najs #nikkmole #brows #nikkmoleuk #najsbrows #warrington #nikkmolebrows #najswarrington #warringtonmarket

02/09/2020

Training NIKKMOLE

✨✨Models wanted ✨✨8th Tuesday

12 am 1 model

2pm 2 models

3pm 2 models

Please contact me on 07753358151 ♥️

14/08/2020

PROFESSIONAL EYEBROW STYLING FROM NIKK MOLE.
The Moroccan henna from the EKKOBEAUTY series has a unique, natural composition, thanks to which it provides:

✨ instant effect of well-groomed eyebrows
✨ nutrition and hair protection
✨stimulation of new hair growth
✨ safety in use (it is also hypoallergenic)

As you know, eyebrows are the most important element in the appearance of our face. Even when we do not have full makeup, our face with perfectly styled eyebrows will look healthy and expressive.

HOW DOES NIKK MOLE TREATMENT LOOK LIKE?

1. First, prepare the skin by performing a special peeling and make-up removal of the eyebrows.
2. We analyze the shape of the face, the position of the eyes and eyebrows, and all this in order to best choose the right shape of your eyebrows that perfectly fits the entire face.
3. We draw eyebrows, taking into account all the rules for proper seating. We create the drawing, marking the place where the eyebrow is to begin and end, proper elevation of the eyebrow and the natural line of the growing eyebrows.
4. When we deal with asymmetry, we hide it under the appropriate drawing.
5. We apply a special Brow Pasta, which will allow the henna to be spread in such a way that the eyebrow line is clear and perfectly drawn. In addition to helping to shape and protect the skin around the eyebrows from dyeing, it has a strong nurturing and nourishing effect, thanks to natural coconut, almond, linseed, castor and shea butter oils.
6. We apply henna in an extremely precise manner and we perform the most fashionable currently shading eyebrows (ombre).
7. We wax the eyebrows with a special, natural Lyco wax. Its flexibility makes hair removal less painful and more effective. We even get rid of the shorter hair, 1 mm long, and the skin remains smooth and soft after the treatment.

The effect of eyebrow styling with the Nikk Mole method lasts up to 5 weeks!

14/08/2020

Kochani wracamy ❤️😍

PROFESJONALNA STYLIZACJA BRWI OD NIKK MOLE
Marokańska henna z serii EKKOBEAUTY ma wyjątkowy, naturalny skład, dzięki czemu zapewnia:

✨błyskawiczny efekt zadbanych brwi
✨ odżywienie i ochrona włosków
✨stymulację wzrostu nowych włosków
✨ bezpieczeństwo w stosowaniu (jest także hipoalergiczna)

Jak wiadomo, brwi są najważniejszym elementem w wyglądzie naszej twarzy. Nawet, gdy nie mamy pełnego makijażu, nasza twarz z perfekcyjnie wystylizowanymi brwiami prezentować się będzie zdrowo i wyraziście.

JAK WYGLĄDA ZABIEG NIKK MOLE?

1. Najpierw przygotowujemy skórę wykonując specjalny peeling oraz demakijaż okolicy brwi.
2. Analizujemy kształt twarzy, osadzenie oczu i brwi, a wszystko po to, by jak najlepiej dobrać odpowiedni kształt Twoich brwi idealnie pasujący do całej twarzy.
3. Rysujemy brwi, uwzględniając wszystkie zasady prawidłowego ich osadzenia. Tworzymy rysunek, zaznaczając miejsce gdzie brew ma się zaczynać i kończyć, właściwe uniesienie łuku brwiowego oraz naturalną linię rosnących brwi.
4. Gdy mamy do czynienia z asymetrią, ukrywamy ja pod odpowiednim rysunkiem.
5. Nakładamy specjalną Brow Pasty, która pozwoli na rozprowadzenie henny w taki sposób, by linia brwi była wyraźna i idealnie wyrysowana. Ponadto prócz pomocy w wyznaczaniu kształtu i ochrony skóry wokół brwi przed zafarbowaniem, ma działanie silnie pielęgnujące i odżywcze, dzięki naturalnym olejom z kokosa, migdałów, olejowi lnianemu, rycynowemu oraz dodatkowi masła shea.
6. Nakładamy hennę w niezwykle precyzyjny sposób oraz wykonujemy najmodniejsze obecnie cieniowanie brwi (ombre).
7. Woskujemy brwi specjalnym, naturalnym woskiem Lyco. Jego elastyczność sprawia, że depilacja jest mniej bolesna i skuteczniejsza. Pozbywamy się nawet nakrótszych włosków o długości 1 mm, a skóra po zabiegu pozostaje gładka i miękka.

Efekt stylizacji brwi metodą Nikk Mole utrzymuje się aż do 5 tygodni!

09/07/2020

GREAT NEWS ❗️❗️❗️

Beauty salons are now able to reopen
I will be opening on the 27th July 😍

❗❗From the 15th July I will only be taking appointments via text message/messenger so please send me your name number and your treatment I will book you in.❗❗

At this moment in time and following the government guidelines I will need time between every appointment to make the necessary cleaning to make the salon as safe for myself but most importantly for you guys, my clients.

CONTACT ME ON:
07753358151 or FB

28/06/2020

BOOK YOUR TRAINING COURSE FOR AUGUST AND PAY JUST £279 😍❤️

11 August ⭐fully booked⭐
17 August last space ✍️
24 August last two spaces ✍️

#nikkmoleuk #nikkmole #ecobrows #nikkmoleteam #majaszczepaniak #NAJSBROWS #NAJS #NAJSBEAUTYACADEMY
➡️✨SPECIAL OFFER ✨➡️ ⭐Now £279⭐

⚜️Accredited 𝐍𝐈𝐊𝐊 𝐌𝐎𝐋𝐄 𝐛𝐫𝐨𝐰 𝐩𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐲 training⚜️

⭐ Eyebrow styling has never been easier!

⭐ Real Moroccan henna for a perfect, long-lasting effect.

⭐ Makeup artists claim that eyebrows shape the face. It's true - a face with defined eyebrows looks fresh and bright, you need no makeup!

⭐ During the training you will learn how to work with a client and how to choose perfect eyebrows shape for the client's face & character ☝️

Training Agenda:
✓ eyebrow history
✓ stylist's work hygiene
✓ hair structure
✓ eyebrows functions
✓ the stages of hair growth
✓ drawing, geometry, mapping
✓ stylist materials and tools (caliper, ruler, thread, compass)
✓ eyebrow correction methods
✓ types of eyebrow shapes
✓ ways to restore eyebrows - Glosy Gold oil
✓ types of henna / dyes
✓ Ekko Beauty Nikk Mole Henna colours
✓ working with a brow paste
✓ Glosy Gold / SPA products for eyebrows
✓ selection of brushes
✓ hair removal and eyebrow shaping (tweezers, wax)
✓ powder henna
➡️1 show model & practice session with 2 models

Training is fully accredited by ABT!
✓ 10% discount on insurance
✓ 10% permanent discount on Nikk Mole products

➡️The training is for max. 4 students.

Cold snacks, hot and cold drinks and a dinner are provided during the training.

Price: £349 or £399 for an individual training).
Language: Polish or English
Sign up:
Maja 07753358151
[email protected]

⚜️𝐀𝐤𝐫𝐞𝐝𝐲𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐍𝐈𝐊𝐊 𝐌𝐎𝐋𝐄 𝐛𝐫𝐨𝐰 𝐩𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐲⚜️
⭐Sty­li­za­cja brwi ni­gdy nie była przy­jem­niej­sza!

⭐Prawdziwa marokańska henna dla idealnego, długotrwałego efektu.

⭐Artyści makijażu twierdzą, że brwi kształtują twarz. To prawda - twarz z wyraźnie zdefiniowanymi graficznymi brwiami będzie wyglądać świeżo i jasno, bez konieczności makijażu!

⭐ Na moim szko­le­niu dowiesz się jak pra­co­wać z klientką, jak dobrać brwi do urody i cha­rak­teru klientki ☝️ Ważne prze­cież, żeby po wyj­ściu od Cie­bie czuła się pięk­nie i kom­for­towo!

Na szko­le­niu zosta­nie omó­wiona:
✓ hi­sto­ria brwi
✓ hi­giena pracy sty­listki
✓ bu­dowa włosa
✓ funk­cja brwi
✓ fazy wzro­stu włosa
✓ ry­su­nek, geo­me­tria, pro­fi­lo­me­tria brwi
✓ ma­te­riały i narzę­dzia sty­listki (suw­miarka, linijka, nitka, cyr­kiel)
✓ me­tody korek­cji brwi
✓ ro­dzaje kształ­tów brwi
✓ spo­soby odbu­dowy brwi-olej Glosy Gold
✓ ro­dzaje hen­ny­/far­bek w kosme­tyce
✓ ko­lo­ry­styka henny Ekko Beauty Nikk Mole
✓ praca z brow pastą
✓ pro­dukty Glosy Gold/ SPA dla brwi
✓ do­bór pędzli
✓ de­pi­la­cja i regu­la­cja brwi (pęseta, wosk)
✓ henna pudrowa
✓ 1 modelka poka­zowa
✓ prak­tyka na 2 model­kach

◾️Szko­le­nie jest w pełni akre­dy­to­wane przez ABT
✓ 10% zniżki u ubez­pie­czy­ciela
✓ 10% sta­łego rabatu na pro­dukty Nikk Mole

➡️ max. 4 kur­sanci na szko­le­niu

➡️ Pod­czas szko­le­nia są zapewnione zimne prze­ką­ski, napoje cie­płe i zimne oraz cie­pły obiad ❤️

Cena: £349 lub £399 szkolenie indywidualne.
Język szkolenia: polski lub angielski
Zapisy:
Maja 07753358151
[email protected]

Videos (show all)

NIKK MOLE ❤️
Training 😍💪
❤️❤️❤️#najs #najsbrows #najsfeetfirst #najsfeet #najswarrington #warringtonmarket #brows #nikkmoleuk #natural
EYEBROWSthe one thing you can get into shape without exercising. 🤩#najsbrows #najsbrowsbymajas #nikkmole #nikkmolebrow #...
Next week remaining appointments!❤💅👣💅👣⚡ 😍8th -13th week❤12th Fri.   @ 8am 13th Sat.  @ 2pm Please contact us on 07753358...
#nikkmoleuk #perfectbrows #najsbrows

Category

Telephone

Address


Bank St
Warrington

Opening Hours

Tuesday 10am - 5pm
Wednesday 10am - 5pm
Thursday 10am - 5pm
Friday 10am - 5pm
Saturday 10am - 5pm
Other Beauty Salons in Warrington (show all)
Alex Brennan Makeup Alex Brennan Makeup
29a London Road
Warrington

• L3 qualified Makeup Artist • Based at Phoebe Rose Makeup Studio • Text to book - 07388366090

Hidden Beauty Hidden Beauty
66 Marsh House Lane
Warrington, WA1 3

The Brow Room Cheshire The Brow Room Cheshire
5 Tankersley Grove Gt Sankey
Warrington, WA5 1UX

Microblading implants colour pigment under the skin to create a natural looking eyebrow by creating individual hair like strokes

Gemma Jones Advanced Aesthetics Academy Gemma Jones Advanced Aesthetics Academy
58 Orford Lane
Warrington, WA2 7AF

Hi, welcome to Gemma Jones Aesthetics Salon page. Our talented team provides all kinds of beauty, hair and aesthetics treatments.Based in Warrington :)

I lipo St Helens I lipo St Helens
Warrington, WA11 0

Laser Lipo is a clever alternative to liposuction. you can lose inches around stubborn areas after each treatment. No pain. No needles. No downtime.

Tanelles Caci Clinic Tanelles Caci Clinic
Callands
Warrington, WA5 9

Now offering exclusive Caci facial treatments, based in the Warrington area, please inbox me for further information or call me on 07515 163 929.

LMP Queens LMP Queens
108 Wroxham Road
Warrington, WA5 3

At LMP we offer aesthetic treatments at various salons around the northwest. We also have private clients that we treat in the comfort of their own home. We offer anti wrinkle treatments, dermal fillers to lift and plump areas of the face, chemical peel

Permanent Make Up by Anna Szewczyk Permanent Make Up by Anna Szewczyk
Warrington

• Permanent Make Up BROWS LIPS EYES • Scalp Micropigmentation Fully qualified and insured Technician Level 4 VTCT in Micropigmentation from ELBA, London Academy

Se Détendre Se Détendre
Cavendish Close
Warrington, WA5 8PS

A variety of massage techniques can be applied to meet your individual needs. Reiki healing appointments will open, clear and boost your 7 chakras.

The Heavenly Touch The Heavenly Touch
Cheshire Beauty & Wellbeing, Causeway Bridges Farm, Old Alder Lane,
Warrington, WA5 4BN

Skincare Specialist. Award Winning Lash Artist. Award Winning Beauty Therapist. Award Winning Massage Therapist.

Lusso Beauty & Aesthetics Lusso Beauty & Aesthetics
15 Bolton Avenue
Warrington, WA41QX

Dermal Fillers•Fat Dissolve Injections•Semi Permanent Makeup•MicroNeedling•Derma Planing•RF Skin Tightening•Cavitation Lipo •Tanning•Waxing•LVL Lashes

Just Love Brows Just Love Brows
Warrington

Just Love Brows - HD Brows Official Stylist Offering HD Brows, HD BrowSculpt (brow lamination) & Nouveau LVL Enhance Lash Lift . Brow Studio Based close to Sandymoor & Moore Village, Warrington, Cheshire.