Partage et conseils de Mickaelah et Naly

Partage et conseils de Mickaelah et Naly

Commentaires

bonjour!
BSR ,fa ny anao zany efa sitrana ilay rein narary ,MBA mila torohevitra fa tena ao anatin TS fasalamana ,ny ahy ndray calcul rénal 13 mn efa ela f tsy mety afaka monts fa manaintaina foana ao
Bsr ,inona avy kay ny sakafo tsy azo hoanin marary rein calcul rénal 13 mn
Merci @ conseils rehetra
Mirary fahasalamana , afaka mitafa v mizara expérience fa za amizao koa ao anatiny fitsaboana ,misaotra
Bj, aiza no misy anao n'a contact svp
Misaotra am torohevitra isankarazany atolotrareo
merci
CC ,saika anontan azafady? Rah efa miena de inon kay ny zavatr atao na sakafo hoanina itazomana an'iny angeza iny?
MBA MANGATAKA AZAFADY
Toy ny ahoana kay le manao régime amin ny poireaux ?
Salama tompokô, afaka mihinana spiruline ve ny mampinono? Tss effet am le zazakely
Lasa matavy be ndray za ,mila hevitra oh

Conseil de Mimi et Naly, donne des astuces, recettes et conseil de la vie quotidien, nous sommes pas médecin donc aucun cas n 'exercice de medecine

Fonctionnement normal

astuce beauté 17/08/2021

Vaseline pure + tamenak'atody (jaune d'oeuf) 💯

🍂Manamandina
🍂Mampalama
🍂Manazava endrika
🍂Mampiena kentrona
🍂Manala point noire
🍂Manidy masokoditra

Vaseline 1cc + jaune d'oeuf
🌿Afangaro tsara mandrampitambatr'azy tsara.
🌿Ahosotra amin'ny tarehy efa madio tsara.
🌿Alona mandritran'ny 10min dia kobanina amin'ny rano mafana faranana amin'ny rano mangatsiaka.
🌿Alina no fanaovana azy.
🌿Atao 3 fois / semaine.

!

Vaseline pure + tamenak'atody (jaune d'oeuf) 💯

🍂Manamandina
🍂Mampalama
🍂Manazava endrika
🍂Mampiena kentrona
🍂Manala point noire
🍂Manidy masokoditra

Vaseline 1cc + jaune d'oeuf
🌿Afangaro tsara mandrampitambatr'azy tsara.
🌿Ahosotra amin'ny tarehy efa madio tsara.
🌿Alona mandritran'ny 10min dia kobanina amin'ny rano mafana faranana amin'ny rano mangatsiaka.
🌿Alina no fanaovana azy.
🌿Atao 3 fois / semaine.

!

recette sakafo 17/08/2021

SOUPE LEGUMES

Akora ilaina :
- Karaoty 6
- Navet 1
- Selery tahony1
- Ovy 2
- Poarao 1
- Voatabia 1
- Korzety1
- Tongolo 1
- Kioba manome tsiro1
- Crème fraîche 10 sl
- beurre

Fomba fikarakarana azy :

Voasana ary tetehina madinika ireo legioma. Sasana avy eo. Endasina kely amin’ny dibera, mandritra ny 10 mn ny poarao.

Avy hatrany dia atao ao anaty vilany efa nasiana rano mandrakotra azy kosa ireo legioma hafa, ka ampiarahina aminy ao ny kioba manome tsiro.

Ampangotrahina miaraka amin’ilay kioba, mandritra ny 30 mn ny légumes rehetra.

Rehefa masaka dia potsehina amin’ny « mixeur » miaraka amin’ilay crème fraîche sy ilay poarao izay natokana.

NB: Azo atao ny mampiaraka ny lasopy amin’ny hena, araka izay tiana.

SOUPE LEGUMES

Akora ilaina :
- Karaoty 6
- Navet 1
- Selery tahony1
- Ovy 2
- Poarao 1
- Voatabia 1
- Korzety1
- Tongolo 1
- Kioba manome tsiro1
- Crème fraîche 10 sl
- beurre

Fomba fikarakarana azy :

Voasana ary tetehina madinika ireo legioma. Sasana avy eo. Endasina kely amin’ny dibera, mandritra ny 10 mn ny poarao.

Avy hatrany dia atao ao anaty vilany efa nasiana rano mandrakotra azy kosa ireo legioma hafa, ka ampiarahina aminy ao ny kioba manome tsiro.

Ampangotrahina miaraka amin’ilay kioba, mandritra ny 30 mn ny légumes rehetra.

Rehefa masaka dia potsehina amin’ny « mixeur » miaraka amin’ilay crème fraîche sy ilay poarao izay natokana.

NB: Azo atao ny mampiaraka ny lasopy amin’ny hena, araka izay tiana.

16/08/2021

Faly mitafa @ tsika eto Conseil Et Partage De Mimi Et Naly!   

Torohevitra ho an'ny olona tia hampiena ny faritry ny kibo na ny eo amin'ny faritra hafa eo amin'ny vatana, toy ny eo amin'ny fe.

Zavatra ilaina: "

film alimentaire, tamenak'atody 1, huile d'olive na huile de jojoba 4 sotro lehibe, tantely 4 sotro lehibe, ranona voasary makirana 2 sotro lehibe.

Ireo no atambatra ary hosorana ny vatana ary asiana ilay "film alimentaire" avy eo. Avela ora 1 ary kobanina avy eo,

tsara raha atao in-3 isankerinandro raha tia ahazo vokatra tsara vetivety @partage et conseils de mickaelah et naly

Faly mitafa @ tsika eto Conseil Et Partage De Mimi Et Naly!   

Torohevitra ho an'ny olona tia hampiena ny faritry ny kibo na ny eo amin'ny faritra hafa eo amin'ny vatana, toy ny eo amin'ny fe.

Zavatra ilaina: "

film alimentaire, tamenak'atody 1, huile d'olive na huile de jojoba 4 sotro lehibe, tantely 4 sotro lehibe, ranona voasary makirana 2 sotro lehibe.

Ireo no atambatra ary hosorana ny vatana ary asiana ilay "film alimentaire" avy eo. Avela ora 1 ary kobanina avy eo,

tsara raha atao in-3 isankerinandro raha tia ahazo vokatra tsara vetivety @partage et conseils de mickaelah et naly

16/08/2021

Reny tokan-tena : Ahoana no handrindrana ny fiainana ?

Ny ray sy reny no mifameno miara-mitaiza ny zanaka, raha ny tokony ho izy. Noho ny antony maro samihafa anefa, dia mety voatery hitaiza irery ny ankizy ny reny. Ahoana ary no handaminana ny fiainana andavanandro sy hamitana an’izay adidy izay raha toa ka tokan-tena ilay reny ?

Tsy miseho ho mafy be !

Rehefa mandamina ny fandaharam-potoana dia tiana ampidirina ao anatin’ny andro iray daholo ny zavatra rehetra azo atao. Ekeo anefa fa tsy ho vita izany. Tsy ho voaenjikao avokoa ny asa, ny adidy rehetra, ny raharaha ao an-trano sy ny ankizy, fa tsy maintsy misy mandefitra ary ahemotra ho amin’ny ampitso.

Ny laharam-pahamehana ihany aloha

Alaharo araky ny maha-maika azy ny zavatra rehetra. Raiso an-tsoratra ny hariva , izay tena tsy azo iodivirana, momba ny asa sy ny ankizy, tokony hatao ny ampitso. Rehefa voarindra ireo dia ampidiro tsikelikely amin’izay ny ambiny rehetra

Amin’ny alina manao raharaha

Ny tena tsara dia entina ny hariva ny laoka ho amin’ny ampitso maraina sy ny ampitso atoandro. Raha azo atao dia ketrehina iny alina iny ihany koa, mba tsy ho voatery hifoha maraina be loatra ny ampitso. Raha azonao atao dia mangalà olona hanao ny sasa-lamba sady mipasoka izany, mba ahafahanao mifantoka amin’ny fanaraha-maso ny fianaran’ny ankizy.

Mizara andraikitra

Tsy ny reny irery no tomponandraikitra amin’ny fanabeazana sy ny fitaizana ny ankizy. Raha mbola velon’aina soa aman-tsara ny ray, dia ifandrimbonana foana izany, na tsy miara-miaina intsony aza. Raha tsy azo ianteherana intsony kosa ny raim-pianakaviana, dia mba ihantana ny raibe, na renibe, ohatra, indrindra raha tena mbola kely ny ankizy. Ianao ihany no mamaritra izay andraikitra azon’ireo manodidina anao sahanina. Rehefa lehibebe ny ankizy dia azo ampanaovina raharaha, izay sahaza azy ireo. Sady fizarana ny asa ao an-trano izany no fampandraisana andraikitra azy ireo ihany koa. @partage et conseils de mickaelah et naly

Reny tokan-tena : Ahoana no handrindrana ny fiainana ?

Ny ray sy reny no mifameno miara-mitaiza ny zanaka, raha ny tokony ho izy. Noho ny antony maro samihafa anefa, dia mety voatery hitaiza irery ny ankizy ny reny. Ahoana ary no handaminana ny fiainana andavanandro sy hamitana an’izay adidy izay raha toa ka tokan-tena ilay reny ?

Tsy miseho ho mafy be !

Rehefa mandamina ny fandaharam-potoana dia tiana ampidirina ao anatin’ny andro iray daholo ny zavatra rehetra azo atao. Ekeo anefa fa tsy ho vita izany. Tsy ho voaenjikao avokoa ny asa, ny adidy rehetra, ny raharaha ao an-trano sy ny ankizy, fa tsy maintsy misy mandefitra ary ahemotra ho amin’ny ampitso.

Ny laharam-pahamehana ihany aloha

Alaharo araky ny maha-maika azy ny zavatra rehetra. Raiso an-tsoratra ny hariva , izay tena tsy azo iodivirana, momba ny asa sy ny ankizy, tokony hatao ny ampitso. Rehefa voarindra ireo dia ampidiro tsikelikely amin’izay ny ambiny rehetra

Amin’ny alina manao raharaha

Ny tena tsara dia entina ny hariva ny laoka ho amin’ny ampitso maraina sy ny ampitso atoandro. Raha azo atao dia ketrehina iny alina iny ihany koa, mba tsy ho voatery hifoha maraina be loatra ny ampitso. Raha azonao atao dia mangalà olona hanao ny sasa-lamba sady mipasoka izany, mba ahafahanao mifantoka amin’ny fanaraha-maso ny fianaran’ny ankizy.

Mizara andraikitra

Tsy ny reny irery no tomponandraikitra amin’ny fanabeazana sy ny fitaizana ny ankizy. Raha mbola velon’aina soa aman-tsara ny ray, dia ifandrimbonana foana izany, na tsy miara-miaina intsony aza. Raha tsy azo ianteherana intsony kosa ny raim-pianakaviana, dia mba ihantana ny raibe, na renibe, ohatra, indrindra raha tena mbola kely ny ankizy. Ianao ihany no mamaritra izay andraikitra azon’ireo manodidina anao sahanina. Rehefa lehibebe ny ankizy dia azo ampanaovina raharaha, izay sahaza azy ireo. Sady fizarana ny asa ao an-trano izany no fampandraisana andraikitra azy ireo ihany koa. @partage et conseils de mickaelah et naly

16/08/2021

Mamotsy helika sy elakelam-pe amin’ny citron, yaourt, karibaonetra …

Rehefa miandrona eo amin’ny helika ny sela maty dia lasa mivalomainty ny hoditra. Ratsy anefa ny mahita ny lokony miavaka be tahaka izany. Ireto misy fomba maromaro azonao isafidianana, hamotsiana ny ao ambany helika. Natoraly avokoa izy ireo ary mifototra amin’ny ranom-boasarimakirana avoko
Ranomboasarimakirana fotsiny

Kosehina amin’ny voasarimakirana ny helika. Avela hilona 30 minitra izay vao kobanina amin’ny rano matimaty. Tsara raha amin’ny alina no hanaovana azy, mba tsy ho tratran’ny tara-masoandro ny hoditra mbola misy voasarimakirana. Vao mainka manasy azy mantsy izany.

Yaourt sy voasarimakirana

Hosorana menaka oliva kely aloha ny helika, izay vao ahosotra ny yaourt nolaroina ranom-boasarimakirana kely. Yaourt 2 sotro no tondrahana ranom-boasarimakirana dia ampy. Atao isan’andro, mandrapahazoana ny vokatra ilaina.

Karibaonetra sy voasarimakirana

Sady mamotsy ny helika no manala ireo bakteria amin’ny hoditra ity fangaro manaraka ity. Hosorana karibaonetra nasiana ranom-boasarimakirana kely ny helika amin’ny alina, mialohan’ny hatory. Ny ampitso vao sasana.

« Glycérine » sy amande douce ary ranom-boasarimakirana

Mamotsy ny helika koa ny « glycérine » sy menaka « amande douce » notapohina ranom-boasarimakirana. Ahosotra amin’ny helika mandritra ny 20 minitra io fangaro io. Raha efa izay dia kobanina fotsiny.

« Avoine » sy tantely ary voasarimakirana

Any amin’ny tranombarotra lehibe na eny amin’ny Pavillon Analakely no ahitana ny “avoine”. Maka kely amin’izany, afangaro amin’ny tantely sy ranom-boasarimakirana kely. Ahosotra amin’ny helika dia avela eo mandritra ny ora 1. Raha efa izay dia sasana tsara ny helika. Atao indroa isa-kerinandro. @ partage et conseils de mickaelah et naly

Mamotsy helika sy elakelam-pe amin’ny citron, yaourt, karibaonetra …

Rehefa miandrona eo amin’ny helika ny sela maty dia lasa mivalomainty ny hoditra. Ratsy anefa ny mahita ny lokony miavaka be tahaka izany. Ireto misy fomba maromaro azonao isafidianana, hamotsiana ny ao ambany helika. Natoraly avokoa izy ireo ary mifototra amin’ny ranom-boasarimakirana avoko
Ranomboasarimakirana fotsiny

Kosehina amin’ny voasarimakirana ny helika. Avela hilona 30 minitra izay vao kobanina amin’ny rano matimaty. Tsara raha amin’ny alina no hanaovana azy, mba tsy ho tratran’ny tara-masoandro ny hoditra mbola misy voasarimakirana. Vao mainka manasy azy mantsy izany.

Yaourt sy voasarimakirana

Hosorana menaka oliva kely aloha ny helika, izay vao ahosotra ny yaourt nolaroina ranom-boasarimakirana kely. Yaourt 2 sotro no tondrahana ranom-boasarimakirana dia ampy. Atao isan’andro, mandrapahazoana ny vokatra ilaina.

Karibaonetra sy voasarimakirana

Sady mamotsy ny helika no manala ireo bakteria amin’ny hoditra ity fangaro manaraka ity. Hosorana karibaonetra nasiana ranom-boasarimakirana kely ny helika amin’ny alina, mialohan’ny hatory. Ny ampitso vao sasana.

« Glycérine » sy amande douce ary ranom-boasarimakirana

Mamotsy ny helika koa ny « glycérine » sy menaka « amande douce » notapohina ranom-boasarimakirana. Ahosotra amin’ny helika mandritra ny 20 minitra io fangaro io. Raha efa izay dia kobanina fotsiny.

« Avoine » sy tantely ary voasarimakirana

Any amin’ny tranombarotra lehibe na eny amin’ny Pavillon Analakely no ahitana ny “avoine”. Maka kely amin’izany, afangaro amin’ny tantely sy ranom-boasarimakirana kely. Ahosotra amin’ny helika dia avela eo mandritra ny ora 1. Raha efa izay dia sasana tsara ny helika. Atao indroa isa-kerinandro. @ partage et conseils de mickaelah et naly

recette sakafo 16/08/2021

FLAN SOANAMBO

Zavatra ilaina

- soanambo masaka 500g
- siramamy 100g
- « sucre vanillé » 10g (tsy voatery)
- Hanitra lavanila
- ronono 125cl
- beurre 50g
- atody 2

Fikarakarana :

- voasana ny soanambo rehefa voadio, ary esorina ilay taolany ao afovoany dia potserina amin'ny fourchette mba ho lasa paty.

- asiana siramamy sy ronono mafana, afangaro tsara

- kapohana mitokana ny dibera malemy sy atody, ary afangaro amin'ny paty soanambo avy eo.

- Alefa anaty lasitra nosorana beurre ka ho ataontsika masa-kevoka (bain marie) ny fahandro azy, ary avadika ny takotra dia asiana vain'afo ihany koa.

- rehefa mangatsiaka vao tetehana.

Mazotoa mikarakara dia mazotoa homana.

FLAN SOANAMBO

Zavatra ilaina

- soanambo masaka 500g
- siramamy 100g
- « sucre vanillé » 10g (tsy voatery)
- Hanitra lavanila
- ronono 125cl
- beurre 50g
- atody 2

Fikarakarana :

- voasana ny soanambo rehefa voadio, ary esorina ilay taolany ao afovoany dia potserina amin'ny fourchette mba ho lasa paty.

- asiana siramamy sy ronono mafana, afangaro tsara

- kapohana mitokana ny dibera malemy sy atody, ary afangaro amin'ny paty soanambo avy eo.

- Alefa anaty lasitra nosorana beurre ka ho ataontsika masa-kevoka (bain marie) ny fahandro azy, ary avadika ny takotra dia asiana vain'afo ihany koa.

- rehefa mangatsiaka vao tetehana.

Mazotoa mikarakara dia mazotoa homana.

le bienfait du fruit et légumes 16/08/2021

Ny Soanambo (frampay na "fruit à pain"):

- azo atao foto-tsakafo mahasolo ny vary

- mitondra hery, mampitombo ny vatana, mahasalama noho ny proteina sy vitamina C, vitamina B.... ao aminy

- betsaka "fibres" hisorohana ny hatavezana sy ny fitohanana ao amin'ny tsinay

- azo ampiasaina mandavan-taona ho sakafo amin'ny fotoan'ny maitso ahitra noho izy azo tehirizina:

hamainina na atao koba Nahandro, kadaka soanambo

Zavatra ilaina:

- soanambo 2 - patsa 1 madco - voatabia - tongolo - menaka

Fomba fikarakarana:

- atao ny saosy voatabia miaraka amin'ny tongolo sy menaka
- atao teti-pohy ny soanambo, afangaro miaraka amin'ny saosy, asiana rano mahamasaka azy
- rehefa akaiky ho ritra vao arotsaka ny vovom-patsa sy ny sira

Ny Soanambo (frampay na "fruit à pain"):

- azo atao foto-tsakafo mahasolo ny vary

- mitondra hery, mampitombo ny vatana, mahasalama noho ny proteina sy vitamina C, vitamina B.... ao aminy

- betsaka "fibres" hisorohana ny hatavezana sy ny fitohanana ao amin'ny tsinay

- azo ampiasaina mandavan-taona ho sakafo amin'ny fotoan'ny maitso ahitra noho izy azo tehirizina:

hamainina na atao koba Nahandro, kadaka soanambo

Zavatra ilaina:

- soanambo 2 - patsa 1 madco - voatabia - tongolo - menaka

Fomba fikarakarana:

- atao ny saosy voatabia miaraka amin'ny tongolo sy menaka
- atao teti-pohy ny soanambo, afangaro miaraka amin'ny saosy, asiana rano mahamasaka azy
- rehefa akaiky ho ritra vao arotsaka ny vovom-patsa sy ny sira

maladie et reméde 16/08/2021

NY RAVINA VOAMADILO DIA ANISAN'ny ravina natoraly afaka manampy anao tokoa amin'ny fahasalamanao 😇😇

✔Fanafody amin'ny allergie sy ny tandimerina (Tena efficace)

Tsotra fotsiny ny fanaovana azy, ampangotrahana ny ravina eran'ny tanana dia sotroina in-2 isanandro! Maraina sy hariva ☺☺☺

✔Afaka manasitrana ny hemorroide koa izy

Maka ravina vitsivitsy dia ampangotrahana tsara dia iny no atao bain de siège in-2 isan'andro koa

Mankasitraka hatrany dia mirary soa ehh... Aza adino ny mizara mba hanavotana ny sasany ☺

NY RAVINA VOAMADILO DIA ANISAN'ny ravina natoraly afaka manampy anao tokoa amin'ny fahasalamanao 😇😇

✔Fanafody amin'ny allergie sy ny tandimerina (Tena efficace)

Tsotra fotsiny ny fanaovana azy, ampangotrahana ny ravina eran'ny tanana dia sotroina in-2 isanandro! Maraina sy hariva ☺☺☺

✔Afaka manasitrana ny hemorroide koa izy

Maka ravina vitsivitsy dia ampangotrahana tsara dia iny no atao bain de siège in-2 isan'andro koa

Mankasitraka hatrany dia mirary soa ehh... Aza adino ny mizara mba hanavotana ny sasany ☺

14/08/2021

Manala panda manala tasy
Pandalao amin'ny tube 6000ar
I naly Rafalimanana no handefasana mp reto fa tsy zaho akory aizy no mivarotra an

Manala panda manala tasy
Pandalao amin'ny tube 6000ar
I naly Rafalimanana no handefasana mp reto fa tsy zaho akory aizy no mivarotra an

astuce beauté 14/08/2021

Ndeha iresaka kely ny tarehy misy PANDA isika androany.

Azo atao ny manala azy amin'ny fomba tsotra toy ireto manaraka ireto:

1) MANANASY:

Tetehina madinika ny mananasy dia maka singa iray,iny no ikosehina ny panda mandritra ny 10mn eo...avela itsiaka ary tsy kobanina raha tsy efa maina tsara ilay fangaro..averina in2 na in3 isakerin'andro mba hahazoana vokatra mahafapo vetivety.

2) LAFARINA SY RONONO:

Afangaro anaty vilia kely ny lafarinina 2sotro sy ronono kely...atao izay hampariatra tsara ireo ary ahosotra amin'ny tarehy amin'ny alalan'ny vovon-dandihazo..avela 20mn dia kobanina ary hamainina tsara.

3) PERSILY:

Asio rano mangatsiaka 1/2litatra ao anaty vilany kely iray dia asio persily manta iray fehezana ao anatiny.ampangotray mandritra NY 15mn vao bataina...tatavano avy eo ary ampangatsiaho..iny no anasana tarehy isan'andro maraina sy hariva mandra-pihaisotry ny panda...

TAMOTAMO(curcuma) sy demi citron(afaka soloina ronono velona efa nampangotrahina raha toa ka tsy mahazaka citron enao) 🌴

👌Makà tamotamo efa poudre,ataovy 3sotrobe(cuillère à soupe),ampio jus de citron,ataovy izay hahalasa azy tena pâte

Avy eo iny no apetaho eny @ tarehinao rehetra mandritran'ny 20minutes
Avy eo sasana @rano mangatsiaka

Atao andro hariva,ary atao intelo isakin'ny herinandro,mandrampialan'ny panda

Ndeha iresaka kely ny tarehy misy PANDA isika androany.

Azo atao ny manala azy amin'ny fomba tsotra toy ireto manaraka ireto:

1) MANANASY:

Tetehina madinika ny mananasy dia maka singa iray,iny no ikosehina ny panda mandritra ny 10mn eo...avela itsiaka ary tsy kobanina raha tsy efa maina tsara ilay fangaro..averina in2 na in3 isakerin'andro mba hahazoana vokatra mahafapo vetivety.

2) LAFARINA SY RONONO:

Afangaro anaty vilia kely ny lafarinina 2sotro sy ronono kely...atao izay hampariatra tsara ireo ary ahosotra amin'ny tarehy amin'ny alalan'ny vovon-dandihazo..avela 20mn dia kobanina ary hamainina tsara.

3) PERSILY:

Asio rano mangatsiaka 1/2litatra ao anaty vilany kely iray dia asio persily manta iray fehezana ao anatiny.ampangotray mandritra NY 15mn vao bataina...tatavano avy eo ary ampangatsiaho..iny no anasana tarehy isan'andro maraina sy hariva mandra-pihaisotry ny panda...

TAMOTAMO(curcuma) sy demi citron(afaka soloina ronono velona efa nampangotrahina raha toa ka tsy mahazaka citron enao) 🌴

👌Makà tamotamo efa poudre,ataovy 3sotrobe(cuillère à soupe),ampio jus de citron,ataovy izay hahalasa azy tena pâte

Avy eo iny no apetaho eny @ tarehinao rehetra mandritran'ny 20minutes
Avy eo sasana @rano mangatsiaka

Atao andro hariva,ary atao intelo isakin'ny herinandro,mandrampialan'ny panda

Adresse


Rue Gambetta
Montpellier
34080

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Vendredi 09:00 - 17:00
Samedi 09:00 - 17:00
Autres salons de beauté à Montpellier (voir toutes)
Bérengère Maurage, Sophrologue Bérengère Maurage, Sophrologue
Centre Médical L'Ecu 78 Bd De Strasbourg
Montpellier, 34000

Cabinet de Sophrologie du Centre Médical L'Ecu à Montpellier

Réflex'santé Réflex'santé
65 Avenue Des Gardians ZAC VIA DOMITIA CASTRIES
Montpellier, 34000

Passionnée par les médecines alternatives, je pratique la réflexologie plantaire et faciale, je reçois sur Castries et Montpellier

Centre Beauté Minceur Centre Beauté Minceur
9 Rue Du Faubourg De La Saunerie
Montpellier, 34000

Centre dédié à la beauté et à la minceur avec du personnel qualifié , de nouvelles technologies et des produits haut de gamme SOTHYS , LPG , ERICSON LABORATOIRE et ALTEARAH

Les Trucs de Laura Les Trucs de Laura
Montpellier

En avant pour une vie plus saine ! Pour faciliter le Zéro Déchet, je confectionne des objets du quotidien en version durable pétillants et colorés :) A bientôt, Laura

Ongles_by_priss Ongles_by_priss
Montpellier

Prothesiste ongulaire

Ohmsens Ohmsens
821 Avenue Villeneuve D'Angoulême
Montpellier, 34070

Un institut Expert en soins pour hommes : soins visage, corps, massages, épilations à la cire et définitive.

Linda Vida Linda Vida
13 Rue Des Chasseurs
Montpellier, 34070

Linda Vida est la marque distributeur des producteurs de produits naturels cultivés en biodynamie en Amérique Latine.

Montpellier Facile Montpellier Facile
Montpellier

Le bien-être est en vous ! Vos cellules savent comment trouver ce qu'il leur faut, ne vous mettez pas en travers. Parole d'énergéticien...

Esthétique Modelages Beauty Esthétique Modelages Beauty
Pavillon 21, Hopital La Colombière - 39 Avenue Charles Flahault
Montpellier, 34090

Se poser, Souffler - Massage Se poser, Souffler - Massage
1 Rue Saint Firmin
Montpellier, 34000

Saint charles Kinésithérapie Saint charles Kinésithérapie
1 Avenue Saint-Charles
Montpellier, 34090

Cabinet de kinésithérapie et ostéopathie. Rééducation du sportif. Rééducation maxillo-faciale.

Equilibre massage Montpellier Equilibre massage Montpellier
Plan Des 4 Seigneurs
Montpellier, 34090

Massage dans le quartier du plan des 4 seigneurs, à domicile, en entreprises, ou lors d'évènements, je m'adapte à vos besoins.