AnalyTech Miljølaboratorium

AnalyTech Miljølaboratorium

Kommentarer

Efterhånden som Corona-virus (COVID-19) spredes, mærker flere virksomheder desværre de konsekvenser, som følger af smittespredningen.

Hos AnalyTech er vi særdeles opmærksomme på den meget specielle situation det medfører.

Vi ønsker derfor at informere om, hvad AnalyTech gør for at passe på vores kunder og ikke mindst vores medarbejdere.

Vi har valgt at flytte prøvetagninger, hvor prøvetagerne kan komme i kontakt med andre mennesker. Dette kan påvirke prøvetagning i private hjem og på nogle virksomheder. Vi beder om forståelse for at vi gennemfører prøvetagningen efter disse retningslinjer.

Vi analyserer alle prøver, som kommer ind på laboratoriet og forventer at afrapportere rettidigt gennem hele perioden.

Det er lykkedes at flytte flere administrative opgaver, herunder bemanding af telefoner til hjemmearbejdspladser. Det mindre antal medarbejdere på arbejdspladsen sikrer en mindre risiko for smittespredning internt.

Vi fortsætter afhentning af prøver med ekstra fokus på hygiejnen. Hvis I som kunder har ændringer til afhentningsplaner så kontakt os endelig på [email protected].

Vi reducerer al unødvendig mødeaktivitet og håber at kunder vil acceptere en telefonsamtale eller et videomøde som alternativ til et fysisk møde.

Vi takker for jeres forståelse. Hvis I har spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os på tlf. +45 98 19 39 00 eller e-mail: [email protected].
Nysgerrig, bange, interesseret... listen over nye pesticider fundet i Danmarks grundvand giver stof til eftertanke. AnalyTech Miljølaboratorium er allerede nu klar til at hjælpe med analyse af jeres drikkevand eller grundvand for de pesticider, der er fundet i Miljøstyrelsens massescreening med værdier over grænseværdierne.

Kontakt os på [email protected] eller tlf. 98 19 39 00.

Er du interesseret i at læse mere så find rapporten over Miljøstyrelsens massescreening her:
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/feb/resultatet-af-massescreening-af-grundvand-2019/
Analyse af drikkevand for nyt pesticidfund: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

Miljøstyrelsen har i et brev d. 23. april 2019 pålagt vandforsyningerne at kontrollere for ovennævnte nedbrydningsprodukt af svampemidlet chlorothalonil, som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000.
Der er i dag fundet flere positive fund i dansk drikkevand, og Miljøstyrelsen henstiller til at der hurtigst muligt analyseres for chlorothalonil-amidsulfonsyre.

AnalyTech A/S tilbyder prøvetagning og analyse for chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand
Vores højfølsomme analyseudstyr sikrer, at vi med ekstra stor sikkerhed, kan overholde den forholdsvis lave detektionsgrænse og grænseværdi på kun 0,01 µg/liter.

Kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre kan rekvireres på vores hjemmeside: https://www.analytech.dk/, mailbestilling på [email protected] eller på tlf. +45 98 19 39 00.

AnalyTech Miljølaboratorium er akkrediteret til prøvetagning og analysering af faste, flydende og Akkrediteret af DANAK.

AnalyTech Miljølaboratorium A/S er et privat og uafhængigt miljølaboratorium. Vi udtager og analyserer faste, flydende og luftformige prøver. Desuden vejleder vi vores kunder om de aktuelle miljøkrav og giver en samlet vurdering af analyseresultaterne. Alle arbejds- og ledelsesopgaver varetages af folk med mange års erfaring, og i det daglige lægges der stor vægt på en tæt og direkte kundekontakt, så vi hele tiden ved, hvilke krav og ønsker kunderne har til os.

17/03/2020

Efterhånden som Corona-virus (COVID-19) spredes, mærker flere virksomheder desværre de konsekvenser, som følger af smittespredningen.

Hos AnalyTech er vi særdeles opmærksomme på den meget specielle situation det medfører.

Vi ønsker derfor at informere om, hvad AnalyTech gør for at passe på vores kunder og ikke mindst vores medarbejdere.

Vi har valgt at flytte prøvetagninger, hvor prøvetagerne kan komme i kontakt med andre mennesker. Dette kan påvirke prøvetagning i private hjem og på nogle virksomheder. Vi beder om forståelse for at vi gennemfører prøvetagningen efter disse retningslinjer.

Vi analyserer alle prøver, som kommer ind på laboratoriet og forventer at afrapportere rettidigt gennem hele perioden.

Det er lykkedes at flytte flere administrative opgaver, herunder bemanding af telefoner til hjemmearbejdspladser. Det mindre antal medarbejdere på arbejdspladsen sikrer en mindre risiko for smittespredning internt.

Vi fortsætter afhentning af prøver med ekstra fokus på hygiejnen. Hvis I som kunder har ændringer til afhentningsplaner så kontakt os endelig på [email protected].

Vi reducerer al unødvendig mødeaktivitet og håber at kunder vil acceptere en telefonsamtale eller et videomøde som alternativ til et fysisk møde.

Vi takker for jeres forståelse. Hvis I har spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os på tlf. +45 98 19 39 00 eller e-mail: [email protected].

05/03/2020

AnalyTech Miljølaboratorium's cover photo

05/03/2020

Nysgerrig, bange, interesseret... listen over nye pesticider fundet i Danmarks grundvand giver stof til eftertanke. AnalyTech Miljølaboratorium er allerede nu klar til at hjælpe med analyse af jeres drikkevand eller grundvand for de pesticider, der er fundet i Miljøstyrelsens massescreening med værdier over grænseværdierne.

Kontakt os på [email protected] eller tlf. 98 19 39 00.

Er du interesseret i at læse mere så find rapporten over Miljøstyrelsens massescreening her:
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/feb/resultatet-af-massescreening-af-grundvand-2019/

analytech.dk 02/05/2019

AnalyTech Miljølaboratorium

Analyse af drikkevand for nyt pesticidfund: Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS)

Miljøstyrelsen har i et brev d. 23. april 2019 pålagt vandforsyningerne at kontrollere for ovennævnte nedbrydningsprodukt af svampemidlet chlorothalonil, som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000.
Der er i dag fundet flere positive fund i dansk drikkevand, og Miljøstyrelsen henstiller til at der hurtigst muligt analyseres for chlorothalonil-amidsulfonsyre.

AnalyTech A/S tilbyder prøvetagning og analyse for chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand
Vores højfølsomme analyseudstyr sikrer, at vi med ekstra stor sikkerhed, kan overholde den forholdsvis lave detektionsgrænse og grænseværdi på kun 0,01 µg/liter.

Kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre kan rekvireres på vores hjemmeside: https://www.analytech.dk/, mailbestilling på [email protected] eller på tlf. +45 98 19 39 00.

analytech.dk

16/01/2019

job.jobnet.dk

Vi søger en ny kollega til laboratoriet, er det dig eller en du kender?

job.jobnet.dk

17/10/2017

Indhold af desphenyl-chloridazon i vand fra danske vandværker.
Status pr. 1. oktober 2017.

Pesticidet Chloridazon blev brugt ved blandt andet dyrkning af roer, rødbeder og løg indtil det blev udfaset i 1996.

AnalyTech Miljølaboratorium A/S har analyseret et stort antal vandprøver fra vandværker i Danmark.
Analyserne omfatter:

1. Udgangsstoffet, Chloridazon
2. Første nedbrydningsprodukt, Desphenyl-chloridazon
3. Andet nedbrydningsprodukt, Methyl-desphenyl-chloridazon.

Analyseresultaterne viser, at i vandprøver, hvor Desphenyl-chloridazon kunne påvises, er nedbrydningsproduktet Methyl-desphenyl-chloridazon også ofte påvist.

Med baggrund i, at der i vandprøver fra danske vandværker ofte findes begge nedbrydningsprodukter af Chloridazon, har AnalyTech valgt at analysere for alle 3 stoffer.

AnalyTech Miljølaboratorium A/S er akkrediteret af DANAK til at analysere for alle 3 stoffer.

Grænseværdien på 0.1 µg/L forventes at træde i kraft d. 27. oktober i år.

17/11/2016

AnalyTech Miljølaboratorium

Ejendomme med deres egen vandforsyning eller små fællesvandværker, som forsyner mindre end 10 forbrugere, bliver af kommunen typisk krævet en dokumentation for vandkvaliteten hvert 5. år.

Når kommunen kræver en vandanalyse, gerne en »Forenklet Kontrol«, så sørger AnalyTech for akkrediteret prøvetagning og at kommunen, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Miljøportal (Geus Jupiter database) samt ejeren af vandforsyningen modtager resultat af denne Forenklet Kontrol af vandprøven.

AnalyTech har oprettet en ny betalingshjemmeside, så det nu er muligt at bestille en Forenklet Kontrol, samt andre af vores mest gængse pakker, og betale online.

Se vores nye betalingshjemmeside her: www.Forenklet-Kontrol.dk.

16/11/2016

Ejendomme med deres egen vandforsyning eller små fællesvandværker, som forsyner mindre end 10 forbrugere, bliver af kommunen typisk krævet en dokumentation for vandkvaliteten hvert 5. år.

Når kommunen kræver en vandanalyse, gerne en »Forenklet Kontrol«, så sørger AnalyTech for akkrediteret prøvetagning og at kommunen, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Miljøportal (Geus Jupiter database) samt ejeren af vandforsyningen modtager resultat af denne Forenklet Kontrol af vandprøven.

AnalyTech har oprettet en ny betalingshjemmeside, så det nu er muligt at bestille en Forenklet Kontrol, samt andre af vores mest gængse pakker, og betale online.

Se vores nye betalingshjemmeside her: www.Forenklet-Kontrol.dk.

09/09/2015

Her hos AnalyTech har vi fået pulsen ned igen efter årets DHL-stafet i Aalborg. Så nu er det tid til at dele et minde fra dagen og sige tak for et godt løb.

09/09/2015

Søren Nygaards EFTF

Gandrup vandværk havde hul på en hovedledning men kunne ikke finde det, dét kunne en 50 tons tung lastbil godt hjælpe med.

27/05/2015

Der er godt nyt til sommerens badegæster! EU’s seneste badevandsrapport viser, at det danske badevand har bedre kvalitet end nogensinde før.

Hos AnalyTech foretager vi badevandskontrol både sommer og vinter. Der analyseres havvand langs kysten og ferskvand fra søer gennem hele badesæsonen.

(Miljøministeriet 05/2015)

13/05/2015

AnalyTech Miljølaboratorium

Miljøstyrelsen ændrer på drikkevandsbekendtgørelsen, så råvand og drikkevand i fremtiden skal te**es for visse fluorstoffer. Det drejer sig om 12 PFAS-forbindelser, hvor PFOA og PFOS er mest udbredt og blandt andet bruges i teflonbelægninger og coatning af pap og papir.

Hos AnalyTech Miljølaboratorium har vi allerede analyseret de første vandprøver for fluorstoffer.

13/05/2015

Miljøstyrelsen ændrer på drikkevandsbekendtgørelsen, så råvand og drikkevand i fremtiden skal te**es for visse fluorstoffer. Det drejer sig om 12 PFAS-forbindelser, hvor PFOA og PFOS er mest udbredt og blandt andet bruges i teflonbelægninger og coatning af pap og papir.

Hos AnalyTech Miljølaboratorium har vi allerede analyseret de første vandprøver for fluorstoffer.

job.jobnet.dk 27/04/2015

Laborant - Annonce - Jobnet

Vi søger en ny kollega til laboratoriet, er det dig eller en du kender?

job.jobnet.dk Find dit nye job eller din nye medarbejder på Jobnet.

20/03/2015

Så er Vandværksmessen i Aars afsluttet. Vinderne af AnalyTechs konkurrence blev Ole Pedersen, Aalestrup Vandværk (på billedet) samt Mogens Brems, Energi Viborg og Jan Andersen Skelhøje Vandværk. AnalyTech takker for en god dag på messen.

19/03/2015

Mød os på Vandværksmessen i Aars i morgen - fredag d. 20. marts kl 9-16. Her står vores dygtige prøvetager og laborant Louise Munch Kristensen med afdelingsleder Jesper Koldsø klar til at svare på spørgsmål. Vi er også klar med en lille konkurrence, hvor der er mulighed for at vinde en flot kurv.

20/01/2015

I fremtiden kan fosfor måske udvindes fra spildevandsslam. I dag bruger landbruget 53.000 tons fosfor om året, hvoraf 15-20.000 tons bliver importeret. Konventionelle landbrug bruger spildevandsslam direkte på deres marker, men det må økologer ikke. Derfor er et nyt projekt især interessant for økologiske landbrug. Det nye projekt skal undersøge, om fosfor kan udvindes fra den aske, der er tilbage, når man afbrænder spildevandsslam – vel og mærke uden at skadelige tungmetaller kommer med.

(Miljøministeriet nov 2014)

dr.dk 13/01/2015

Økologiske popcorn i giftig emballage

Fluorstoffer bruges i vid udstrækning i emballage til fødevarer. Det er menneskeskabte stoffer, hvor PFOS og PFOA er mest kendt, designet til at afvise vand og fedt. Men de kan smitte af på fødevarene og derved komme ind i kroppen. Ligeledes sker der en ophobning af de svært nedbrydelige stoffer i naturen. Stofferne kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. En nylig undersøgelse har detekteret fluorstoffer i 11 ud af 27 undersøgte fødevareemballager.

dr.dk Helt almindelige fødevarer er pakket ind i emballage, der er fyldt med giftige stoffer, som kan gøre dig syg.

di.dk 06/01/2015

Virksomheder kan se frem til administrative lettelser på miljøområdet

Administrative lettelser på miljøområdet er på vej. Det vil især komme mindre miljøkomplicerede virksomheder til gode. Men også virksomheder, der både skal have en miljøgodkendelse, en spildevandsgodkendelse og lave en VVM screening, vil opleve hurtigere behandlingstid, idet der bliver en samtidighed i sagsbehandlingen, og svartiden bliver reduceret til maksimum 90 dage.

di.dk I dag skal virksomheder søge om en miljøgodkendelse og påregne en væsentlig og ofte uforudsigelig sagsbehandlingstid. Det kan være en dyr og trættende affære for virksomheder, men nu er der måske gode nyheder på vej.

22/12/2014

AnalyTech ønsker alle vores følgere rigtig glædelig jul og godt nytår. Vi har åbent alle hverdage både før, mellem, samt efter jul og nytår. Som altid kan vi i hastetilfælde, ud over normal åbningstid, kontaktes på 98193900

ing.dk 16/12/2014

Minister sætter styrelser på plads: I skal sikre drikkevand uden fluorstoffer - Ingeniøren

Miljøminister Kirsten Brosbøl er ikke tilfreds med, at Miljø- og Naturstyrelsen i et halvt år har haft kendskab til fundet af giftige fluorstoffer i drikkevandet. Hun vil have garanti for, at det danske drikkevand ikke indeholder sundhedsskadelige niveauer af de svært nedbrydelige fluorstoffer. Det betyder måske screening for langt flere stoffer i fremtiden. AnalyTech tilbyder allerede nu analyser for fluorstoffer.

ing.dk Et halvt år er alt for lang tid at sidde på viden om giftige fluorstoffer i grundvandet uden at undersøge drikkevandet, mener miljøminister Kirsten Brosbøl. Nu beordrer hun myndighederne til flere undersøgelser.

09/12/2014

Brændeovne er den største kilde til sundhedsskadelige partikler i Danmark. Men op til 80 % af partiklerne i optændingsfasen kan undgås ved korrekt optænding:

1. Tænd op fra toppen.
Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys. Det er er væsentlig hurtigere metode til at få ild, og mindsker røg og sod betragteligt.

2. Brug kun tørt træ.
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ og lignende.

3. Sørg for rigeligt luft.
Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.

4. Røgen skal være næsten usynlig.
Tjek udenfor, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

(Miljøministeriet nov 2014)

31/10/2014

Miljøministeriet har ansøgt EU om godkendelse af natron som alternativ til sprøjtemidler til frugt og grønt. Natron, som kendes fra bagning, kan bruges til bekæmpelse af svampe, og derved kan det være med til at mindske brugen af traditionelle sprøjtemidler, og måske også hjælpe økologiske avlere med at bekæmpe svamp.
(Miljøministeriet 05/2014)

maskinbladet.dk 24/10/2014

Sprøjtegift fra kornmarker regner ned på danske æbler

Økologiske æbleplantager er ramt af, at der regner med pesticider. Forbruget af ukrudtsgiften prosulfocarb i landbruget er så udbredt, at det i sensommeren findes i betydelige mængder i atmosfæren. Stoffet falder ned med regn og kan falde langt fra det sted, det er anvendt. Prosulfocarb er aktivstoffet i ukrudsmidlet Boxer og er godkendt til brug i Danmark.

maskinbladet.dk To fynske øko-æbleavlere har fået deres æblehøst forurenet med sprøjtegift fra det konventionelle landbrug. Ikke fra naboen, men tilsyneladende fordi, der er høje koncentrationer generelt i atmosfæren.

10/10/2014

AnalyTech var i sidste uge på FVD Vandmessen, og havde i den forbindelse en lille konkurrence.
Vinderne af konkurrencen blev:
Axel Snerling, Søhus Vandværk
Peter Storgaard, Taulov Vandværk (se foto)
Lars Gregersen, Bøgballe Vandværk

ing.dk 22/09/2014

Opråb fra forskere: Test drikkevandet for giftige fluorstoffer nu - Ingeniøren

Miljøstyrelsen har fundet giftige fluorstoffer i det danske drikkevand svarende til ti gange over den tyske grænseværdi. I Danmark te**es der endnu ikke regelmæssigt for fluorstofferne PFOS og PFOA, ligesom vi ikke har en grænseværdi. Flere forskere råber vagt i gevær.
AnalyTech tilbyder analyser af PFOS og PFOA.

http://ing.dk/artikel/opraab-fra-forskere-test-drikkevandet-giftige-fluorstoffer-nu-170589

ing.dk Flere forskere og de svenske myndigheder undrer sig over, at Miljøstyrelsen ikke har undersøgt det danske drikkevand for sundhedsskadelige fluorstoffer, efter de er fundet i grundvandet.

04/08/2014

Regeringen vil effektivisere vandselskaberne for flere hundrede millioner, mens drikkevandet fortsat skal være i verdensklasse. Det skal bl.a. ske ved at nedbringe bureaukratiet og øge fleksibiliteten. Målet er ikke at øge privatiseringen. Ved effektiverisering vil det blive muligt at investere i ny teknologi mens prisen holdes i skak.
(Miljøministeriet 05/2014)

dca.au.dk 21/07/2014

Svampemiddel til kartofler tages af markedet

Metalaxyl M blev taget af markedet sidste år, efter kun et par års brug mod skimmel ved kartoffelavl. Det er også blevet brugt som bejdsemiddel i raps og andre afgrøder. Det har vist sig, at Metalaxyl M og nedbrydningsprodukter heraf trænger ned i grundvandet, hvor det i visse områder allerede findes i høje koncentrationer. Derfor indgår stofferne nu i listen over pesticider, som det danske drikkevand skal analyseres for.

dca.au.dk Resultater fra ”Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvandet” (VAP) har ført til, at aktivstoffet metalaxyl-M, der er brugt mod skimmel i kartofler, er taget af markedet.

17/07/2014

I år er der føjet nye pesticider til listen, som det danske drikkevand skal analyseres for. Det drejer sig om Metalaxyl/ Metalaxyl M og nedbrydningsprodukter heraf. AnalyTech er blandt de første i landet, der kan tilbyde akkrediterede analyser af disse.

16/07/2014

Vores sommervejr | TV | DR

Sommervejret på DR1 har haft et indslag om badevandskvaliteten og blågrønne alger i Danmark, hvor P***e Larsen fra AnalyTech medvirkede. Se indslaget her:

dr.dk Se eller gense de fleste af DRs tv-programmer. Du kan se programmer fra både DR1, DR2, DR3, DR K, DR Ultra og DR Ramasjang.

15/07/2014

Informationstavle ved Møllestenen tæt ved Hals. Her kan blandt andet læses om badevandskvaliteten, som AnalyTech løbende laver analyser af. I går var badevandstemperaturen 19,4 grader her.

07/07/2014

Siden sidste badesæson er der fjernet 120 bunkere langs Vestkysten. Bunkerne fra Anden Verdenskrig er blevet vurderet som værende til fare for badegæster, og i et samarbejde mellem de vestjyske kommuner og Miljøministeriet er en stor del af dem nu blevet fjernet.
(Miljøministeriet 06/2014)

27/06/2014

I marts forbød Miljøminister Kirsten Brosbøl ni sprøjtemidler, og i maj fulgte yderligere seks med. Dermed skal i alt 15 af 23 eksisterende produkter fjernes fra hylderne. De 15 produkter kan måske udgøre en risiko for børn, der leger på en græsplæne, som forinden er blevet sprøjtet, og derfor fjernes de.
(Miljøministeriet 05/2014)

18/06/2014

For fjerde år i træk har størstedelen af de danske badestrande og søer igen fået den højeste karakter "excellent" af EU-kommisionen. I modsætning til Blå Flag-ordningen har EU kun fokus på vandkvalitet, bakterier og sundhed. Badevandskvaliteten i Danmark bliver bedre år for år. Hele 97,2% af alle danske søer og strande har ifølge EU en tilfredsstillende badekvalitet (1037 badesteder er testet).
(Miljøministeriet 05/2014)

28/05/2014

Vidste du at kommuner med Blå Flag strande løbende holder miljøaktiviteter, hvor temaet omhandler hav- og kystmiljø. Formålet er at give information og oplevelser i naturen. Disse aktiviteter er oftest gratis, og information om aktiviteterne kan ses på strandens informationstavle.

Telefon

Internet side

Adresse


Bøgildsmindevej 21
Nørresundby
9400

Åbningstider

Mandag 08:00 - 16:00
Tirsdag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 08:00 - 16:00

Andre Erhvervstjenester i Nørresundby (vis alle)
Erhvervsnetværk Aalborg Erhvervsnetværk Aalborg
Lerumbakken 11
Nørresundby, 9400

EH Aalborg er initiativtager til Erhvervsnetværk Aalborg. Hvor målet er at skabe et netværk for b

P***efabrikken Hel-Trans ApS P***efabrikken Hel-Trans ApS
Bøgildsmindevej 17
Nørresundby, 9400

Køb og salg af træemballage. Også til/fra private

Skovs Træservice Skovs Træservice
Nørresundby, 9400

Professionel fældning/skovning af træer, topkapning, rodfræsning, træpleje og sikker fjernelse a

RJH Design ApS RJH Design ApS
Voerbjergvej 27
Nørresundby, 9400

Smedie som har specialiseret sig i at løse opgaver som mange går uden om. Gode til special løsninger.

Dansk Bilglas A/S Dansk Bilglas A/S
Nørresundby

Dansk Bilglas er landets ældste og største virksomhed indenfor stenslagsreparation og rudeskift. I dag har vi 25 afdelinger fordelt i hele landet og mobilservice med mere end 30 bi...

Aalborg Maleren Aalborg Maleren
Nørresundby, 9400

Aalborg Maleren er høj kvalitet til gode priser. Vi udføre malerarbejde i hele Aalborg og omegn.

Skilteproduktion.dk Skilteproduktion.dk
Østre Fælledvej 16
Nørresundby, 9400

Skilteproduktion.dk leverer kvalitetsprodukter til lavpris indenfor skiltebranchen. Alle vores produ

Aalborg-Dykkerskole Aalborg-Dykkerskole
Krusemyntevej 4
Nørresundby, 9400

Aalborg-Dykkerskole en afdeling under Carlsens DykkerCenter siden 1991

SOS Dansk Autohjælp Nordjylland SOS Dansk Autohjælp Nordjylland
Hedelund 8
Nørresundby, 9400

Dansk Autohjælp er totalleverandør til privatbilister og erhvervslivet på autohjælp og beslægtede områder.

Rodet IVS Rodet IVS
Virkelyst 15A
Nørresundby, 9400

Hjælp til økonomistyring, persondataforordningen, samarbejdsaftaler, ejeraftaler, selskabsstiftelse eller andet økonomisk eller juridisk back-up?