Løgstør Badehotel - Hotel du Nord

Løgstør Badehotel - Hotel du Nord

Kommentarer

Gennemgående elendig service niveau .

Køre 3 tim er for at ankomme til beskeden om d et værelse der er købt og beta lt ikke er ledig. Men man h ar undladt at ringe og sige d et. Man udviser ikke synderlig ydmyghed , m en henviser til at vi bare k an køre op på deres andet Hot el. Her for vi det sidste værel se ledig og det som er læng st væk. Et værelse med store plamag er på gulvet og blottet for udsi gt og charme og vand. Langt f ra badehotellets idyl.

Ingen undskyld ingen kompensati on og kun ansvars fralæggelse og stad ig ikke fået penge fra det værel se vi aldrig fik ,men betalt f or endnu en nat på et fyl dt hotel som vi aldrig havde kø rt plus 3 timer for at besøge. kunne vi have taget det nærmes te Scandic eller Comwell hvis vi ønske de en steril hotel oplevelse.

Det værste i det te forløb er ikke fejlen.for det sk er, men manglende handling og ansvar.

Jeg k an med besøg på plus 200 hotell er og kroer kun sige dette er t il dato den dårligste håndtering af en fe jl.
Jeg holdte fødselsdag🇩🇰 hos jer d 7 marts.
Fantasti sk mad og der var rigeligt af den.
Hyggeli ge omgivelser og ikke mindst Emil d er sørgede for at alt var s om det skulle være, tak for d et 🤗
Holdte fødselsdag 🇩🇰 hos jer d. 7 mar ts, alt var iorden, maden var ba re fantastisk og der var rigeligt af d en, hyggelige omgivelser og ikke mindst Em il, høflig og hjælpsom, han sørgede f or at alt var som det skul le være, tak for det.🤗
Hvorfor tager i ikke jeres telef on har ringet i en hel ti me nu 😠😠😠😠
Utroligt dårligt service, har booket fle re måneder i forvejen, da vores venn er er dårlig gående (går med rolat or) som blev oplyst da vi booke de, da vi ankommer i dsg bliv er vi sendt på anden sal, dårl ig undskyldning med at alt var book et, men da vi bookede fik vi at vi de at der var flere ledige værelser.
Sids te gang vi booker hos jer
Jeg har i dag den 7-3- 19 været på besøg i jeres restaura nt, hvor jeg havde bestilt bord i forvej en, da jeg ankom på det aftal te tidspunkt, var der ikke flere plads er i restauranten, så jeg blev henvi st til deres morgenmad restaurant, hvor d er forøvrigt var koldt og ikke dækk et op, så det måtte jeg be de tjeneren om at gøre.
Tjeneren prøvede at forkla re mig at der var sket en fe jl i deres booking, selv om d er kunne være dækket op i restaurant en, indgik det ikke i tjenerens forsl ag, så derfor kunne jeg sætte m ig ind i det tilstødende lokale.
Maden smag te udmærket stegt flæsk med persillesovs.
J eg vil tage kraftig op til overvejel se om jeg har lyst til at frekventer er stedet igen 😥😥😥
Keld
Hej, er der kommet ny forpagt er paa hotellet? mvh Inge
Tak for en dejlig aften 😊 😊😊 det var en fest 💃🕺💃🕺sammen m ed jer og Johnny Logan og ha ns søn . Super godt m ad glade mennesker så kan det ik ke blive bedre 😊😊😊 håber det gentag er sig næste år også 😊😊😊 så er vi d er igen 😜😜😜.
I skal da heller ikke snyd es for denne her optræden 😀
Tak til alle som deltog i d en fantastiske fest på Badehotellet i g år. Det er så fedt at væ re en del af en fedt m ed sådan en hyggelig og skøn stemni ng 🤗🎉
Vi håber at se John ny Logan og hans søn Jack ig en snart og at i igen v il være en del af festen og at d er er nye der kommer til.

H er er lige en lille film så k an i selv se hvad jeg men er.

Er man ikke fan så bliv er man det helt 100 efter såd an en aften som i går 😀

Løgstør Badehotel - Hotel du No rd, en del af Løgstør Parkhotel, beliggen de direkte på havnen, m

Åben som sædvanlig

En af Danmarks bedste amatør golfturnering er - Defeuth Open 10/05/2022

En af Danmarks bedste amatør golfturnering er - Defeuth Open

En af Danmarks bedste amatør golfturnering er - Defeuth Open Defeuth Open har holdt golfturneringer og golfrejs er siden 2013, er du klar t il at deltage i en af Danmar ks bedste amatørgolfturneringer. Tilmeld her.

3 dages PÅSKEFERIE TIL LAVPRIS 2 nætter /3 dage for 2 personer kun 1599  kr. 09/04/2022

3 dages PÅSKEFERIE TIL LAVPRIS 2 nætter /3 dage for 2 personer kun 1599 kr.

https://www.logstorparkhotel.dk/so/42N-ztQm2?languageTag=en

3 dages PÅSKEFERIE TIL LAVPRIS 2 nætter /3 dage for 2 personer kun 1599 kr. Vi har nogle få ledige værels er i påsken, som vi sælger t il lavpris. 2 nætter for 2 person er inkl. kaffe og kage om eftermiddag en, overnatning og morgenmad Fri adgang t il pool og wellness Fri adgang t il live musik lørdag aften Hele pakk en KUN 1599 kr. i alt f or 2 personer Tilbuddet gælder ind...

LAST MINUTE Weekendophold på Nilles K ro lørdag 28/03/2022

LAST MINUTE Weekendophold på Nilles K ro lørdag

LAST MINUTE Weekendophold på Nilles K ro lørdag Weekendophold med kaffe/kage lørdag 2. apr il på Hotel Nilles Kro Vi h ar nogle få ledige værelser på lørd ag, som vi sælger til lavpris. A lt dette er med: 1 x kaf fe og kage 1 x lækker 3 rette rs aftenmenu 1 x overnatning i dejli ge dobbeltværelser 1 x morgenbuffet Hele pakk en KUN 499 kr. pr. pe...

Så er der igen muslingehøstfest i Løgst ør 24/03/2022

Så er der igen muslingehøstfest i Løgst ør

Så er der igen muslingehøstfest i Løgst ør LigeHer.nu - Så er der ig en muslingehøstfest i Løgstør

Løgstør Badehotel ved Limfjorden og Vesterhav et 24/03/2022

Løgstør Badehotel ved Limfjorden og Vesterhav et

Singlefest på Badehotellet - næste ga ng 20. maj 22. Se mere på www.hotel-dunord. dk.

Løgstør Badehotel ved Limfjorden og Vesterhav et Hotel i Muslingebyen Løgstør ved Limfjord en, ophold fra 499,- overnatning, selskab, fe st, weekendophold, firmatur, julefrokost, golfophold

SINGLEFEST | dunord-m 22/03/2022

SINGLEFEST | dunord-m

💕 SINGLEFEST d. 20. maj 💕

Vi gentager succesen den 20/5 og inviter er endnu engang til singlefest på Badehotell et 💕

Vi byder op til dans f or glade singler i alderen fra mi dt tyve til omkring 70 i d en store sal på Badehotellet med li ve musik med bandet Two B Mus ic, god mad og kolde drinks.
Pris 39 9.- inkl. middag og fri bar (øl/va nd og husets vin) i 3 timer.
Fest en starter kl. 18. 💃🏼🕺🏽

Kridt danseskoene og tilme ld dig på linket herunder 😀

Husk tilmeldi ng er nødvendigt 📍

https://www.hotel-dunord.dk/single

SINGLEFEST | dunord-m Fest med dans og live mus ik for singler på Løgstør Badehotel

16/03/2022

HUSK TILMELDING TIL SINGLEFEST PÅ FRED AG 📍

SINGLEFEST | dunord-m 16/03/2022

SINGLEFEST | dunord-m

HALV PRIS PÅ ENTRÉ EFTER KL. 20
Betal kun 200kr for entré og mus ik 💕

OBS - der er ikke spisni ng og drikkevarer inkl. i prisen eft er kl. 20 😊

HUSK TILMELDING!📍

SINGLEFEST | dunord-m Fest med dans og live mus ik for singler på Løgstør Badehotel

SINGLEFEST | dunord-m 14/03/2022

SINGLEFEST | dunord-m

Vi nærmer os sidste frist f or tilmelding 🥳🥳

SINGLEFEST | dunord-m Fest med dans og live mus ik for singler på Løgstør Badehotel

SINGLEFEST | dunord-m 11/03/2022

SINGLEFEST | dunord-m

Om en uge går det l øs. Der er solgt mange billetter, m en der er stadig pladser. Bestil nu på hotel-dunord. dk 🇩🇰🇩🇰

SINGLEFEST | dunord-m Fest med dans og live mus ik for singler på Løgstør Badehotel

SINGLEFEST | dunord-m 06/03/2022

SINGLEFEST | dunord-m

Musikken leveres af Two B.

SINGLEFEST | dunord-m Fest med dans og live mus ik for singler på Løgstør Badehotel

SINGLEFEST | dunord-m 04/03/2022

SINGLEFEST | dunord-m

💕 Singlefest på Badehotellet 💕

18. mar ts & 20. maj 2022

Kom t il Singlefest på Badehotellet. 🎶

Vi byder op t il dans for glade singler i alder en fra midt tyve til 70+ i d en store sal på Badehotellet med li ve musik, god mad og kolde drin ks. 🍹

Pris 399.- inkl. middag og f ri bar (øl/vand og husets vin) i 3 tim er. 🍻

Tilmelding på dette link ❤️
https://www.hotel-dunord.dk/single

SINGLEFEST | dunord-m Fest med dans og live mus ik for singler på Løgstør Badehotel

22/02/2022

❌❌ KONKURRENCEN ER SLUT ❌❌

KONKURRENCE 🌟🌟 VI ND VIND VIND 🌟🌟
TO BILLETTER TIL KAN AL GOURMET & KULTUR RALLY 2022

For at delta ge i lodtrækningen skal du:
🌸 Like KAN AL GOURMET & KULTUR RALLYs side.
🌸 Li ke dette opslag.
🌸 Skrive i kommentarfeltet, hv ad du glæder dig mest til.

🌸 Skul le du få lyst til at de le konkurrenceopslaget, vil vi blive glade, m en det er ikke et krav.

Lidt om KAN AL GOURMET & KULTUR RALLY.
En guidet gåt ur i smukke omgivelser fra Løgstør t il Lendrup på ca. 5 km lan gs Frederik d. VII’s Kanal med forskelli ge pitstops og oplevelser undervejs ☀️🌊🧁🍤🍻🎺 Gourmetm ad af lokale råvarer, vin- og ølsmagni ng, jazzmusik, møder med kulturelle personligheder, Danmar ks største kage- og kaffebord m.m.
Retur t il Løgstør med tog eller turbåd.
Varighed: Ca. 5 timer.
Arrangementet løber af stablen d en 29. maj 2022.

Med andre ord så k an I glæde jer til et kulture lt og gastronomisk arrangement i særklasse! 👌🏻

L æs mere om arrangementet: https://kanalrally.dk/

👉🏻 Vinderen f år direkte besked her i kommentarfeltet d en 3. marts 2022.
Gevinsten sendes med post en efter nærmere aftale.

Værdi: 2x395 kr. (k an ikke ombyttes til kontanter).

Denne konkurrence er hverk en sponsoreret, støttet af eller associeret m ed Facebook.

Vi glæder os til at se jer!

Hils en Lions Club Løgstør 💚

Miniferie - påske eller et p ar fridage? 12/02/2022

Miniferie - påske eller et p ar fridage?

Miniferie på Nilles Kro eller Løgst ør Parkhotel

Miniferie - påske eller et p ar fridage? Miniferie, påske, pinse - hele forår et - 3 dage Alt dette er m ed: 2 x kaffe og kage 2 x lækk er 3 retters aftenmenu 2 x overnatni ng i dejlige dobbeltværelser 2 x morgenbuff et Specielt på Parkhotel: Fri adgang t il pool og wellness Fri adgang t il underholdning eller live musik på lørda ge Hele pa...

Weekend med wellness og live mus ik Weekendophold med Sussi & Leo 5. og 19. febru ar 16/01/2022

Weekend med wellness og live mus ik Weekendophold med Sussi & Leo 5. og 19. febru ar

Weekend med wellness og live mus ik Weekendophold med Sussi & Leo 5. og 19. febru ar Hver weekend byder vi på Løgst ør Parkhotel på weekendophold med bl.a. wellne ss og live musik I 2022 spill er og optræder bl.a.: Sussi & L eo (2. og 19. februar) Teodor - et he lt band i een mand (flere weekend er) Like2Be - festligt danseband (flere weekend er) Hypnotisøren Keld Petersen (flere fre...

18/12/2021

🎉 NYTÅRSFEST med Sussi & L eo 🎉

En overdådig menu, festlig underholdning og mus ik med Sussi & Leo.

Vi sk al da have en festlig nytårsaften
- og selvom der er corona og vi sk al passe på hinanden.
Vi sørger for g od afstand og alle de
andre forholdsregler, d er skal tages i disse tider.

D et hele er med i pakken - og drikkevarerne:

5 retters gourmetmenu
Fri bar*
Live mus ik
Kaffe med hjemmebag ved ankomst
Velkomstdrink t il Dronningens Nytårstale
Kaffe og kransekage
Champagne og festfyrværkeri
Da ns og musik med Sussi og Leo
Overnatni ng i dobbeltværelse
Stor morgenbuffet

KUN 1999 kr/person

Nytårsgal la uden værelse - 1299kr/person

*) FRI B AR: ØL, VAND OG VIN KL. 18-00

NB. Nytårsophold kan kun bookes herigennem. Dea ls og andre typer ophold kan ik ke benyttes nytårsaften. Det er heller ik ke muligt at booke værelser uden nytårspak ke.

OBS
PÅ GRUND AF DE N YE RESTRIKTIONER PR. 10/12/21 SLUTTER NYTÅRSARRANGEMENTET T IL MIDNAT..

VI TAGER NATURLIGVIS FORBEHOLD F OR AT MYNDIGHEDERNE KAN KOMME MED RESTRIKTION ER, DER MEDFØRER AT ARRANGEMENTET MÅ AFLYS ES.

Eller book direkte på www.lph.dk ell er telefon 9867 4000

15/12/2021

🎉 NYTÅRSFEST med Sussi & L eo 🎉

En overdådig menu, festlig underholdning og mus ik med Sussi & Leo.

Vi sk al da have en festlig nytårsaften
- og selvom der er corona og vi sk al passe på hinanden.
Vi sørger for g od afstand og alle de
andre forholdsregler, d er skal tages i disse tider.

D et hele er med i pakken - og drikkevarerne:

5 retters gourmetmenu
Fri bar*
Live mus ik
Kaffe med hjemmebag ved ankomst
Velkomstdrink t il Dronningens Nytårstale
Kaffe og kransekage
Champagne og festfyrværkeri
Da ns og musik med Sussi og Leo
Overnatni ng i dobbeltværelse
Stor morgenbuffet

KUN 1999 kr/person

Nytårsgal la uden værelse - 1299kr/person

*) FRI B AR: ØL, VAND OG VIN KL. 18-00

NB. Nytårsophold kan kun bookes herigennem. Dea ls og andre typer ophold kan ik ke benyttes nytårsaften. Det er heller ik ke muligt at booke værelser uden nytårspak ke.

OBS
PÅ GRUND AF DE N YE RESTRIKTIONER PR. 10/12/21 SLUTTER NYTÅRSARRANGEMENTET T IL MIDNAT..

VI TAGER NATURLIGVIS FORBEHOLD F OR AT MYNDIGHEDERNE KAN KOMME MED RESTRIKTION ER, DER MEDFØRER AT ARRANGEMENTET MÅ AFLYS ES.

Eller book direkte på www.lph.dk ell er telefon 9867 4000

13/12/2021

🎉 NYTÅRSFEST med Sussi & L eo 🎉

En overdådig menu, festlig underholdning og mus ik med Sussi & Leo.

Vi sk al da have en festlig nytårsaften
- og selvom der er corona og vi sk al passe på hinanden.
Vi sørger for g od afstand og alle de
andre forholdsregler, d er skal tages i disse tider.

D et hele er med i pakken - og drikkevarerne:

5 retters gourmetmenu
Fri bar*
Live mus ik
Kaffe med hjemmebag ved ankomst
Velkomstdrink t il Dronningens Nytårstale
Kaffe og kransekage
Champagne og festfyrværkeri
Da ns og musik med Sussi og Leo
Overnatni ng i dobbeltværelse
Stor morgenbuffet

KUN 1999 kr/person

Nytårsgal la uden værelse - 1299kr/person

*) FRI B AR: ØL, VAND OG VIN KL. 18-00

NB. Nytårsophold kan kun bookes herigennem. Dea ls og andre typer ophold kan ik ke benyttes nytårsaften. Det er heller ik ke muligt at booke værelser uden nytårspak ke.

OBS
PÅ GRUND AF DE N YE RESTRIKTIONER PR. 10/12/21 SLUTTER NYTÅRSARRANGEMENTET T IL MIDNAT..

VI TAGER NATURLIGVIS FORBEHOLD F OR AT MYNDIGHEDERNE KAN KOMME MED RESTRIKTION ER, DER MEDFØRER AT ARRANGEMENTET MÅ AFLYS ES.

Eller book direkte på www.lph.dk ell er telefon 9867 4000

10/12/2021

🎉 NYTÅRSFEST med Sussi & L eo 🎉

En overdådig menu, festlig underholdning og mus ik med Sussi & Leo.

Vi sk al da have en festlig nytårsaften
- og selvom der er corona og vi sk al passe på hinanden.
Vi sørger for g od afstand og alle de
andre forholdsregler, d er skal tages i disse tider.

D et hele er med i pakken - og drikkevarerne:

5 retters gourmetmenu
Fri bar*
Live mus ik
Kaffe med hjemmebag ved ankomst
Velkomstdrink t il Dronningens Nytårstale
Kaffe og kransekage
Champagne og festfyrværkeri
Da ns og musik med Sussi og Leo
Overnatni ng i dobbeltværelse
Stor morgenbuffet

KUN 1999 kr/person

Nytårsgal la uden værelse - 1299kr/person

*) FRI B AR: ØL, VAND OG VIN KL. 18-00

NB. Nytårsophold kan kun bookes herigennem. Dea ls og andre typer ophold kan ik ke benyttes nytårsaften. Det er heller ik ke muligt at booke værelser uden nytårspak ke.

OBS
PÅ GRUND AF DE N YE RESTRIKTIONER PR. 10/12/21 SLUTTER NYTÅRSARRANGEMENTET T IL MIDNAT..

VI TAGER NATURLIGVIS FORBEHOLD F OR AT MYNDIGHEDERNE KAN KOMME MED RESTRIKTION ER, DER MEDFØRER AT ARRANGEMENTET MÅ AFLYS ES.

Eller book direkte på www.lph.dk ell er telefon 9867 4000

15/11/2021

Corona og dit ophold på hotellet...
D er er nogen usikkerhed om coronarestriktioner eft er de seneste udmeldinger i medierne.
D et er heldigvis ret enkelt: Du sk al vise coronapas, hvis du vil spi se hos os - det er enes te restriktion. Alle arrangementer, ophold, fester, julefrokost er osv gennemføres som normalt.

JULEFROKOST 09/09/2021

JULEFROKOST

JULEFROKOST Lækker mad, musik og dans k un 299,-

LAST MINUTE PÅ LØRDAG Weekendophold k un 599.- pr. person 04/08/2021

LAST MINUTE PÅ LØRDAG Weekendophold k un 599.- pr. person

LAST MINUTE PÅ LØRDAG Weekendophold k un 599.- pr. person Vi har fået en annullering af en grup pe på lørdag 7/8. Derfor har I mulighed en for et skønt weekendophold med f ri adgang til wellness. Tilbuddet gælder på bå de Løgstør Badehotel og Løgstør Parkhotel D er er kun 20 værelser tilbage - så du sk al bestille snart BESTIL PÅ TLF. 9867 4000 ell ...

Vind et gratis ophold Følg os på Facebo ok og vind et ophold for 2 05/06/2021

Vind et gratis ophold Følg os på Facebo ok og vind et ophold for 2

Vind et gratis ophold Følg os på Facebo ok og vind et ophold for 2 Vind et ophold Vi vil så ger ne have flere følgere på Facebook ... Derfor har du chancen for at vin de et ophold for 2 inkl. morgenm ad på et af vores hoteller v ed at følge vores Facebook-side. Du sk al blot klikke på den blå kn ap herunder og derefter klikke på Syn es godt om, så deltager du i k ...

Og det bli'r ved ... MASS ER AF GLADE GÆSTER HVER DAG, SÅ NU GLÆD ER VI OS TIL AT ÅBNE F OR LIVE MUSIK 6. JUNI 23/05/2021

Og det bli'r ved ... MASS ER AF GLADE GÆSTER HVER DAG, SÅ NU GLÆD ER VI OS TIL AT ÅBNE F OR LIVE MUSIK 6. JUNI

Og det bli'r ved ... MASS ER AF GLADE GÆSTER HVER DAG, SÅ NU GLÆD ER VI OS TIL AT ÅBNE F OR LIVE MUSIK 6. JUNI Vi har nu haft åbent et p ar uger efter lock down og d et vælter ind med gæster. Bestil derf or sommerferien allerede nu, hvis I v il være sikre på at få pla ds Sommerophold for 2 med morgenmad f ra kun 899 - 1099 kr. Priser ne gælder på alle vores 3 hotell er. Bor I på vores hoteller i Løgst ør, ...

09/05/2021

Det bliver en travl sommer ☀️

H ar du også fået nok af at sid de hjemme det meste af 2021? 😉 D ét har vi! Så vi har inviter et en masse gæster til at besø ge os!

Vi søger derfor lige nu tjene re og rengøringsassistenter til Løgstør Parkhotel og Løgst ør Badehotel til ansættelse omgående.

Send en ansøgni ng[email protected]

Del del del 🙏🏼

POOL & WELLNESS ER ÅBENT IG EN FRA I DAG 07/05/2021

POOL & WELLNESS ER ÅBENT IG EN FRA I DAG

POOL & WELLNESS ER ÅBENT IG EN FRA I DAG Vi har fået lov at åb ne alt igen - så nu k an I komme på wellnessophold eller ba re tage en dukkert i den opvarme de pool på Løgstør Parkhotel I anledni ng af den store genåbning, har vi et stad ig godt tilbud på en miniferie Opho ld for 2 med lækker aftenmenu f ra kun 799.- Ja, det er i a lt for ...

MINIFERIE TIL DISCOUNTPRIS Kristi Himmelfartsdag Pin se eller miniferie 02/05/2021

MINIFERIE TIL DISCOUNTPRIS Kristi Himmelfartsdag Pin se eller miniferie

MINIFERIE TIL DISCOUNTPRIS Kristi Himmelfartsdag Pin se eller miniferie I anledning af at vi er i ga ng med den store genåbning, har vi et go dt tilbud på en miniferie Ophold f or 2 med lækker aftenmenu kun 79 9.- Ja, det er i alt f or 2 personer - selvom det lyd er for billigt til at være san dt (Morgenmad er selvfølgelig også inkl.) Tilbudd et gælder alle dage indtil 1...

30/04/2021

Det bliver en travl sommer ☀️

H ar du også fået nok af at sid de hjemme det meste af 2021? 😉 D ét har vi! Så vi har inviter et en masse gæster til at besø ge os!

Vi søger derfor lige nu tjene re og rengøringsassistenter til Løgstør Parkhotel og Løgst ør Badehotel til ansættelse omgående.

Send en ansøgni ng[email protected]

Del del del 🙏🏼

BESTIL WEEKEND med mere | Danma rk | Løgstør Parkhotel 23/04/2021

BESTIL WEEKEND med mere | Danma rk | Løgstør Parkhotel

BESTIL WEEKEND med mere | Danma rk | Løgstør Parkhotel Bestil weekendophold og wellnessophold fra 399 kr. med lækker mad, dans og mus ik. - Løgstør Parkhotel

UGENS DEAL Store Bededag Pinse ell er miniferie 21/04/2021

UGENS DEAL Store Bededag Pinse ell er miniferie

UGENS DEAL Store Bededag Pinse ell er miniferie I anledning af at vi er i ga ng med den store genåbning, har vi et go dt tilbud på en miniferie Ophold f or 2 med lækker aftenmenu kun 79 9.- (Morgenmad er selvfølgelig også inkl.) Tilbudd et gælder alle alle dage indtil 1 /6 på alle vores 3 hoteller B or I i Løgstør, er der f ri adgang til pool og...

UGENS DEAL Store Bededag Pinse ell er miniferie 18/04/2021

UGENS DEAL Store Bededag Pinse ell er miniferie

UGENS DEAL Store Bededag Pinse ell er miniferie I anledning af at vi h ar genåbnet næsten fuldt ud, har vi et go dt tilbud på en miniferie Ophold f or 2 med lækker aftenmenu kun 79 9.- (Morgenmad er selvfølgelig også inkl.) Tilbudd et gælder alle alle dage til og m ed pinsen på alle vores 3 hotell er Bor I i Løgstør, er d er fri adgang til pool...

Sommerferie - det er snart 21/03/2021

Sommerferie - det er snart

Sommerferie - en hel uge f or hele familien, kun 4998,-

Sommerferie - det er snart 1 uges sommerferie i dobbeltværelse t il 2 voksne og 2 børn k un 4998.- Inklusive morgenmad hver dag (Tilbudd et gælder indtil 15/6-15/8 2031) Når I b or hos os, får I endda rab at på maden i restauranten - fx dage ns ret fra kun 134,- for voks ne og halv pris for børn. Fr it valg mellem vores tre ho...

24/02/2021

Kære gæster

Vi må desværre ikke åb ne på mandag, hvilket derfor også betyd er at vi automatisk sender en annulleri ng på de ophold, der er book et - indtil videre frem til 15/3.
I
stedet for at ringe til os, beder vi jer afvente at I modtag er en afbestilling pr mail.

Vi beklager ulejligheden.

M ed venlig hilsen
Løgstør Badehotel

17/02/2021

Bestil take-away på Løgstør Parkhotel 🍴
F.e ks. tournedos af oksemørbrad eller wienerschnitzel t il 150 kr.

Du kan bestille indt il kl. 15 til afhentning kl. 17- 19 (torsdag-søndag) enten via www.lph.dk eller 9867 4000 😀

Videoer (vis alle)

Vi åbner 1. juni efter coro na
Nu har vi af flere omgan ge haft gæster, der påstår at vi steg er vores hele rødspætter i frituren - og at de skul le væ...
Vi har fået fint besøg h er på Badehotellet 😍
Vind 2 x stegt flæsk
Vi har fundet vinderen af 2 x påskefroko st på Badehotellet 🧡Tillykke til Glennie 🌷 🐣
Vi er til muslingehøstfesten 💙
https://s.ripl.com/12z244
https://s.ripl.com/ujiurc
#julefrokost#løgstør#aalborg#aarhus
#julefrokost #løgstør #århus #sabro
#julefrokost #løgstør #århus #sabro

Telefon

Adresse


Havnevej 38
Løgstør
9670

Andre Bed and Breakfast i Løgstør (vis alle)
The Foxy Pub på Løgstør Parkhotel The Foxy Pub på Løgstør Parkhotel
Toftebjerg Alle
Løgstør, 9670

Vi har live musik og dans de fleste fredage og lørdage, men enkelte fredage kan være lukket. Pub'e

Løgstør Parkhotel Løgstør Parkhotel
Toftebjerg Alle 6
Løgstør, 9670

Hotel - konferencecenter - restaurant - golf - wellness - weekendophold - fest - bryllup - selskab. Værelser fra 499 til 1299 kr.

Toftebjerg Wellness v/ Løgstør Parkhotel Toftebjerg Wellness v/ Løgstør Parkhotel
Toftebjerg Allé
Løgstør, 9670

Toftebjerg Wellness ligger på Løgstør Parkhotel. Her tilbydes forskellige behandlinger, som f.eks. massage, ansigtsbehandlinger, manicure og pedicure