Hedelund Terapi

Hedelund Terapi

Kommentarer

Symptomer på eksamensangst optræder i forskellig grad og varierer fra person til person.

⛔ Dit humør kan blive påvirket. Måske bliver du trist, frustreret, kortluntet og panisk.

⛔ Du kan opleve kropsligt ubehag som maveproblemer, svimmelhed og voldsom hjertebanken.

⛔ Dine tanker om dig selv er negative. Jeg kan ikke huske stoffet, jeg er ikke dygtig nok, jeg dumper sikkert ...

⛔ Din adfærd ændres. Du isolerer dig, læser uafbrudt, holder ingen pauser, overspiser eller springer måltider over.

Eksamensangst kan være voldsomt generende og fylde så meget, at det ødelægger din præstation og går ud dine resultater.

Der er ikke én entydig forklaring på, hvorfor nogle har tendens til at opleve eksamensangst.

Elementer som disse ligger ofte og rumsterer som baggrundsstøj - ofte på et ubevidst plan:

👉 ubehag ved at være i centrum
👉 frygt for vurdering og bedømmelse
👉 frygt for at fejle
👉 perfektionisme
👉 lavt selvværd
👉 høje og urealistiske krav til sig selv
👉 pres fra omgivelserne
👉 dårlig erfaring fra tidligere eksamener

I et terapeutisk forløb får du mulighed for at arbejde med din eksamensangst, så du kan lære at tackle kommende fremlæggelser og eksamener på en mere hensigtsmæssig måde 🌱

🌐 www.hedelundterapi.dk
Det vurderes, at 122.000 børn og unge vokser op i en familie med alkoholproblemer. Antallet kan ikke fastslås præcist, idet misbruget i mange familier foregår i det skjulte.

Jeg har et særligt kendskab til denne problematik og tilbyder professionel hjælp til voksne børn af alkoholmisbrugere, som på nært hold har oplevet misbruget og dets konsekvenser.

Du er også velkommen i min psykoterapeutiske praksis på Frederiksberg.

- det er aldrig for sent at få det bedre 🌱

Se mere her 👉 www.hedelundterapi.dk

(Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, Alkoholstatistik 2015, Nationale data).
S K A M er en af vores grundfølelser. Alle kender den og få taler om den.

Følelsen af skam kan ligefrem blive en kronisk tilstand - en grundtone i livet, som rammer vores identitet. Det kommer til udtryk ved, at vi føler os forkerte, ubetydelige og mindre værd end andre.

Skammer du dig over dig selv, kan det føre til, at du:

• er bange for at vise sårbarhed og 'blotte' dig
• bliver slået helt ud af kritik (eller det du hører som kritik)
• frygter at begå fejl eller at blive afsløret
• bærer på en indre kritikker, der konstant kritiserer, finder fejl, skælder ud, håner og bedømmer dig negativt
• er optaget af, hvad andre mener om dig
• anstrenger dig for at være perfekt

Perfektionisme er blot et af skammens ansigter. Er du fanget i dette jerngreb, stræber du efter meget høje standarder, og gør dig store anstrengelser for at fremstå fejlfri. Hvilket er enormt krævende og udmattende. Samtidig fodrer du følelsen af tvivl og usikkerhed, og fastholder dermed din lave selvfølelse og dårlige selvbillede.

Skammen er med andre ord noget, vi tit går og putter med. Denne tavshed og hemmeligholdelse får blot skammen til at vokse. Det kan blive en tung byrde at bære og et ensomt sted at være.

Det paradoksale er, at den bedste modgift mod skam er dagslys. At turde mærke den. Vise den. Dele den. Tale om den.

For når vi tør træde frem, som den vi i virkeligheden er, kan vi forandre os.

I mit arbejde som psykoterapeut oplever jeg ofte, hvordan mine klienters skam bliver opløst i et empatisk møde, med en høj grad af nærvær, varme og kontakt. Og derved får klienten adgang til at mærke stolthed, frihed og glæde.

Det er en smuk og meget virksom proces ❤️

🌐 www.hedelundterapi.dk

Dag 2: Jeg har fornøjelsen af at undervise i psykologi, hvor programmet står på kommunikation, personlighedspsykologi, forsvarsmekanismer og særpræg, særhed og sygdom.

Er omgivet af en flok voksne, engagerede, nysgerrige og modige studerende - og jeg kan genkende deres drømme om at starte og drive selvstændig virksomhed 🙏

Dagens cocktail består af emotioner og ambitioner 💪

God søndag derude ❤️

www.hedelundterapi.dk


Rigtig glædelig jul og godt nytår 🎅🎄❤️

Jeg sender en særlig varm tanke til dig, der forbinder julen med ubehag og svære erindringer fra din barndom.

Og til dig, som i disse dage kommer i kontakt med savn, sorg eller ensomhed 🤗

En stor tak til alle mine klienter for jeres mod, tillid og rørende øjeblikke 🙏

Også en tak til mit terapeutiske netværk, kolleger og samarbejdspartnere for året, der gik.

Vi ses i 2022 🌟

🌐 hedelundterapi.dk
Se TUBAs nye kortfilm 'Mit Barn' 🎬
Filmen handler om, hvordan det kan opleves selv at blive forælder, når man er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug.

Ja, mænd går også i terapi 🖤

De fleste mænd vil på et tidspunkt stå i en livssituation, som er svær at tackle.

Terapi er et privat og fortroligt rum, hvor du har mulighed for at se nærmere på det, der udfordrer dig.

Tak til de seje, modige mænd, som allerede har fundet vej til min praksis på Frederiksberg.

Du er også velkommen.

Læs mere her: www.hedelundterapi.dk
Ja tak! Mads Langer har et vigtigt budskab 👏
👌
Der er stor forskel på, hvordan vi hver især håndterer vores følelser. Nogle ved meget præcist hvornår de mærker, hvad de mærker og hvordan de kan reagere hensigtsmæssigt i situationen. For andre er det ikke så ligetil.

Måske er du ikke helt i kontakt med dine følelser eller har svært ved at forstå dem. Det kan være meget ubehageligt, da det kan overvælde dig, gøre dig forvirret eller efterlade dig med en flad følelse, hvor du føler dig afmattet, tom og tappet for energi. Og så kan det være svært at træffe beslutninger og navigere i livet.

Emotionsfokuseret terapi er en effektiv metode til at skabe følelsesmæssige forandringer.

Et terapeutisk forløb kan bringe dig i kontakt med dine følelser og lære dig at acceptere og tillade disse følelser, samt regulere dem, uden at du bliver overvældet.

Det kan være fristende at gå væk fra eller udenom ubehag og dermed skabe afstand til dit indre liv. Men det er sjældent en strategi, der medfører større livsglæde og trivsel.

Vejen til heling, forløsning og forandring ligger i at gå igennem alt det svære, ubehagelige og smertefulde.

🌱 🌱 🌱

Du kan læse mere om mig, terapien og dine muligheder på www.hedelundterapi.dk

Er det svære vilkår og smertefulde oplevelser, der kendetegner din opvækst - og præger det fortsat dit nutidige liv på en uhensigtsmæssig måde?

Emotionsfokuseret terapi giver dig mulighed for at arbejde med dine oplevelser og tilføje de elementer, som der dengang ikke var plads til eller mulighed for.

Fx kan det være brugbart at få fat i den selvhævdende vrede, hvis dine grænser blev overskredet, du blev krænket eller på anden måde gjort uret.

Ligeledes kan du udvikle dine iboende ressourcer såsom selvstøtte og egenomsorg. Noget som kan gøre det lettere for dig at være i svære situationer - og i livet i almindelighed.

Din evne til selvberoligelse og regulering af dit nervesystem kan også trænes. Og det kan være vigtige redskaber, hvis du nemt bliver stresset og 'kører op' under pres.

Din opvækst var ikke dit ansvar. Som voksen er du dog ansvarlig for dit eget liv, og hvordan du vil leve det.

Summa summarum: Du kan ikke ændre din fortid - men det er aldrig for sent at få det bedre ❤️

🌐 www.hedelundterapi.dk

Haps! Jeg har netop bestilt denne bog om skam og glæder mig utrolig meget til at læse den. Måske kan den bringe nye nuancer ind i det terapeutiske rum, hvor vi arbejder meget med skam, lavt selvværd og forkerthedsfølelser. Formentlig vil den også bidrage til yderligere indsigt i mit eget levede liv, hvor der tidligere var megen skam

Emotionsfokuseret psykoterapeut (EFT) • Opstartspakke: 3 x 60 min for 1.400 kr. • Kort ventetid HVORDAN KAN TERAPI HJÆLPE DIG? Terapi kan hjælpe dig med at få et bedre forhold til dig selv og dine relationer.

Du kan øge din bevidsthed, forståelse og selvindsigt. Herved bliver du i stand til at opleve klarhed, træffe vigtige valg og finde mening, mål og retning i dit liv – dét liv du ønsker og som føles rigtigt for dig. Et terapeutisk forløb kan være med til at hele mulige emotionelle sår fra barndommen, så de usynlige blå mærker ikke længere laver ballade i voksenlivet. Mange oplever, at det bliver nem

09/10/2022

Få professionel hjælp til at rydde op i din bagage.

Når vi taler om svære oplevelser, kan det forløse den følelsesmæssige smerte 💔

Dit udsyn bliver klart, du får mulighed for at orientere dig fra et nyt sted og du slipper for at se alt gennem fortidens prisme.

👉 www.hedelundterapi.dk

02/09/2022

En opvækst med misbrug i familien kan give store udfordringer senere i livet 💔

Var din barndom præget af alkohol eller andre former for svigt, kan det vise sig på forskellige måder i dit voksne liv:

🔸Du kan have et besværligt forhold til dig selv og andre
🔸Din egen adfærd kan være uhensigtsmæssig
🔸Du kan opleve et mønster, der gentager sig
🔸Du kan reagere på måder, som hverken du eller dine omgivelser forstår.

Måske kan du genkende dig selv her 👇

- bliver nemt nervøs og usikker
- er bebrejdende og kritisk overfor dig selv
- bekymrer dig meget
- har et stort behov for kontrol og forudsigelighed
- er angst og undgår måske bestemte situationer
- gør dit bedste overfor andre (og glemmer dig selv)
- fortæller ”hvide løgne” fremfor sandheden
- undviger konflikter og sætter ingen grænser
- har svært ved at mærke dine egne følelser og behov
- føler dig mindre værd end andre
- er deprimeret og mangler energi
- selvskader og har selvmordstanker
- føler dig ensom – også sammen med andre
- har svært ved at etablere stabile forhold og indgå i nære relationer
- er bange for at blive svigtet, afvist eller forladt
- har svært ved at gennemføre en uddannelse
- har et usundt forhold til mad.

Fortvivl ikke 🌱

Du kan få hjælp at bryde de uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, forløse den følelsesmæssige smerte og lære at træffe nye og bedre valg – så du med tiden kan få det bedre med dig selv og dine relationer ❤️

Ring på 51727033 og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig - det er ganske uforpligtende.

www.hedelundterapi.dk

31/08/2022

20/08/2022

Jeg ønsker alle en fantastisk fest ❤️🧡💛💚💙💜

🌐 www.hedelundterapi.dk

10/08/2022

Efter en skøn ferie er det godt at være tilbage i terapeutstolen.

Ugen har budt på varme gensyn med mine klienter. Andre har jeg haft fornøjelsen af at møde for første gang.

Nogle klienter har siddet solidt plantet i stolen. Andre har møffet lidt mere rundt på sædet. Hvilket er naturligt og forståeligt. Det handler ofte om graden af tryghed ❤️

Derfor er det en af mine fornemmeste og vigtigste opgaver, at få klienten til at føle sig tryg. Set. Hørt. Anerkendt. Og forstået.

Først her kan klienten finde modet til at være HELE sig. Dét er for mig essensen af terapi - og det er herfra, forandring bliver muligt 🌱

Måske har du noget i dit liv, du gerne vil forandre?

👉 www.hedelundterapi.dk

06/08/2022

Trænger du til lidt mental sommer-rengøring?

Emotionsfokuseret terapi er hjælpsomt, hvis du er meget selvkritisk. Ryd op i dine negative tanker om dig selv og få det bedre ❤️

Illustration: Kate Knapp

🌐 www.hedelundterapi.dk

02/08/2022

Filippo Campeotto: Tal højt om de svære følelser

Tak for at sætte fokus på fædres efterfødselsreaktioner 👏

24/07/2022

❣️

22/07/2022

4-årig uddannelse til psykoterapeut

26/06/2022

Fra den 1/7 har jeg nye, udvidede åbningstider.

Og så holder jeg sommerferie i ugerne 30 og 31.

I disse ferieuger kan du fortsat træffe mig på [email protected] eller via kontaktformularen på min hjemmeside: www.hedelundterapi.dk

Du må dog være forberedt på lidt længere svartid.

I ønkes alle en dejlig sommer ☀️

Photos from Hedelund Terapi's post 16/06/2022

Står du i en situation, som er svær at håndtere alene?

I min praksis på Frederiksberg nær Valby tilbyder jeg emotionsfokuseret psykoterapi (EFT).

Denne terapeutiske metode er særlig brugbar, hvis du vil:

👉🏻 forløse ubehag og smertefulde tilstande
👉🏻 ændre uhensigtsmæssige mønstre
👉🏻 lære at rumme, regulere og forstå dine følelser
👉🏻 genfinde glæde, håb og retning

Jeg har erfaring i arbejdet med:

✔️ sårbare unge
✔️ pårørende til alkoholmisbrugere
✔️ angst, stress og depression
✔️ usikkerhed og lavt selvværd
✔️ livskriser og personlig udvikling

Emotionsfokuseret terapi hviler på veldokumentet forskning og udmærker sig ved at vise gode og langtidsholdbare resultater.

Nye klienter kan få de første 3 sessioner for 1.400 kr. (spar 850 kr.).

Læs mere om mig, terapien og find kontaktinformation på min hjemmeside: www.hedelundterapi.dk

Kærlig hilsen

Carina Hedelund
EFT-Psykoterapeut

📧 [email protected]
☎️ 51727033

26/05/2022

Intet er for stort eller småt til terapi 👇

Angst • Stress • Bekymringer • Indre uro • Ensomhed • Tristhed • Sorg • Usikkerhed • Svigt • Parforhold • Skilsmisse • Livskrise • Problematiske relationer

Dette er blot nogle af de tematikker, vi kan arbejde med i terapien

Udgangspunktet er altid dét du oplever som svært, udfordrende eller smertefuldt 💔

www.hedelundterapi.dk

22/05/2022

Gør klar til psykologiundervisning dag 2 🤓

Denne gang betræder vi det neuroaffektive landskab og ser nærmere på den sansende, den følende og den tænkende hjerne 🧠❤️🤔

Vi skal også se på menneskets enorme medfødte potentiale - og hvordan selve udviklingen afhænger af, om og på hvilken måde vi stimuleres 🌱

Og på vigtigheden i, at vi - når vi arbejder med andre mennesker - gør det med etisk bevidsthed.

🌐 www.hedelundterapi.dk

Photos from Hedelund Terapi's post 24/04/2022

Symptomer på eksamensangst optræder i forskellig grad og varierer fra person til person.

⛔ Dit humør kan blive påvirket. Måske bliver du trist, frustreret, kortluntet og panisk.

⛔ Du kan opleve kropsligt ubehag som maveproblemer, svimmelhed og voldsom hjertebanken.

⛔ Dine tanker om dig selv er negative. Jeg kan ikke huske stoffet, jeg er ikke dygtig nok, jeg dumper sikkert ...

⛔ Din adfærd ændres. Du isolerer dig, læser uafbrudt, holder ingen pauser, overspiser eller springer måltider over.

Eksamensangst kan være voldsomt generende og fylde så meget, at det ødelægger din præstation og går ud dine resultater.

Der er ikke én entydig forklaring på, hvorfor nogle har tendens til at opleve eksamensangst.

Elementer som disse ligger ofte og rumsterer som baggrundsstøj - ofte på et ubevidst plan:

👉 ubehag ved at være i centrum
👉 frygt for vurdering og bedømmelse
👉 frygt for at fejle
👉 perfektionisme
👉 lavt selvværd
👉 høje og urealistiske krav til sig selv
👉 pres fra omgivelserne
👉 dårlig erfaring fra tidligere eksamener

I et terapeutisk forløb får du mulighed for at arbejde med din eksamensangst, så du kan lære at tackle kommende fremlæggelser og eksamener på en mere hensigtsmæssig måde 🌱

🌐 www.hedelundterapi.dk

27/03/2022

Det vurderes, at 122.000 børn og unge vokser op i en familie med alkoholproblemer. Antallet kan ikke fastslås præcist, idet misbruget i mange familier foregår i det skjulte.

Jeg har et særligt kendskab til denne problematik og tilbyder professionel hjælp til voksne børn af alkoholmisbrugere, som på nært hold har oplevet misbruget og dets konsekvenser.

Du er også velkommen i min psykoterapeutiske praksis på Frederiksberg.

- det er aldrig for sent at få det bedre 🌱

Se mere her 👉 www.hedelundterapi.dk

(Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, Alkoholstatistik 2015, Nationale data).

23/03/2022

S K A M er en af vores grundfølelser. Alle kender den og få taler om den.

Følelsen af skam kan ligefrem blive en kronisk tilstand - en grundtone i livet, som rammer vores identitet. Det kommer til udtryk ved, at vi føler os forkerte, ubetydelige og mindre værd end andre.

Skammer du dig over dig selv, kan det føre til, at du:

• er bange for at vise sårbarhed og 'blotte' dig
• bliver slået helt ud af kritik (eller det du hører som kritik)
• frygter at begå fejl eller at blive afsløret
• bærer på en indre kritikker, der konstant kritiserer, finder fejl, skælder ud, håner og bedømmer dig negativt
• er optaget af, hvad andre mener om dig
• anstrenger dig for at være perfekt

Perfektionisme er blot et af skammens ansigter. Er du fanget i dette jerngreb, stræber du efter meget høje standarder, og gør dig store anstrengelser for at fremstå fejlfri. Hvilket er enormt krævende og udmattende. Samtidig fodrer du følelsen af tvivl og usikkerhed, og fastholder dermed din lave selvfølelse og dårlige selvbillede.

Skammen er med andre ord noget, vi tit går og putter med. Denne tavshed og hemmeligholdelse får blot skammen til at vokse. Det kan blive en tung byrde at bære og et ensomt sted at være.

Det paradoksale er, at den bedste modgift mod skam er dagslys. At turde mærke den. Vise den. Dele den. Tale om den.

For når vi tør træde frem, som den vi i virkeligheden er, kan vi forandre os.

I mit arbejde som psykoterapeut oplever jeg ofte, hvordan mine klienters skam bliver opløst i et empatisk møde, med en høj grad af nærvær, varme og kontakt. Og derved får klienten adgang til at mærke stolthed, frihed og glæde.

Det er en smuk og meget virksom proces ❤️

🌐 www.hedelundterapi.dk

13/03/2022

Dag 2: Jeg har fornøjelsen af at undervise i psykologi, hvor programmet står på kommunikation, personlighedspsykologi, forsvarsmekanismer og særpræg, særhed og sygdom.

Er omgivet af en flok voksne, engagerede, nysgerrige og modige studerende - og jeg kan genkende deres drømme om at starte og drive selvstændig virksomhed 🙏

Dagens cocktail består af emotioner og ambitioner 💪

God søndag derude ❤️

www.hedelundterapi.dk

23/12/2021

Rigtig glædelig jul og godt nytår 🎅🎄❤️

Jeg sender en særlig varm tanke til dig, der forbinder julen med ubehag og svære erindringer fra din barndom.

Og til dig, som i disse dage kommer i kontakt med savn, sorg eller ensomhed 🤗

En stor tak til alle mine klienter for jeres mod, tillid og rørende øjeblikke 🙏

Også en tak til mit terapeutiske netværk, kolleger og samarbejdspartnere for året, der gik.

Vi ses i 2022 🌟

🌐 hedelundterapi.dk

MIT BARN 31/10/2021

MIT BARN

Se TUBAs nye kortfilm 'Mit Barn' 🎬
Filmen handler om, hvordan det kan opleves selv at blive forælder, når man er vokset op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug.

MIT BARN Mit barn - en kortfilm om at blive forældre, når man selv ikke har forældre at spejle sig i.

OVERVEJER DU TERAPI?

Ingen problemer er for store eller små til terapi, og årsagen til at søge hjælp og støtte kan være mange. Det kan være, at du fx:

- oplever problemer på arbejdspladsen, i dit parforhold, familien eller dine øvrige relationer
- føler dig svigtet, usikker, hæmmet, forkert, trist eller ensom
- mærker angst, stress, tankemylder, bekymringer, vrede eller indre uro
- har svært ved at sætte grænser og sige fra
- har lyst til personlig udvikling og at lære dig selv bedre at kende

Hvad end du oplever eller kæmper med, er du og dine problemstillinger velkomne hos mig.

Her på min side kan du under fanen ’Noter’ læse mere om mig, den emotions-fokuserede terapeutiske retning, og hvad terapi kan gøre for dig. Ligeledes kan du under fanen ’Tjenester’ læse mere om mine priser, rabatmuligheder og opstartstilbud til nye klienter.

Videoer (vis alle)

Så er jeg klar til foredrag om Somatic Experiencing® (SE).Jeg glæder mig til at lære mere om, hvordan vores nervesystem ...

Telefon

Adresse


Praksis: Roskildevej 46
Frederiksberg
2000

Åbningstider

Mandag 09:00 - 16:00
Tirsdag 12:00 - 18:00
Onsdag 12:00 - 18:00
Torsdag 09:00 - 16:00
Fredag 09:00 - 15:00

Andre Psykoterapeut i Frederiksberg (vis alle)
Sensitiv Balance Sensitiv Balance
Peter Bangs Vej 7A
Frederiksberg, 2000

www.sensitiv.dk Vi tilbyder kurser, foredrag, terapi, bøger og DVD. Nyhedsbrevet med 23.000 tilmeldte giver gratis viden og anbefalinger. Kernen i Sensitiv Balances arbejde er sens...

Bøgehøj Psykoterapi Bøgehøj Psykoterapi
Hostruphave 35 1 Tv, Frederiksberg
Frederiksberg, 1954

Bøgehøj Psykoterapi, er en praksis der tilbyder samtaleterapi til dig, hvor livet er blevet svært. Det kan handle om stress, angst, depression, eller relationelle problemer som du ...

Psykoterapeut Marianne Skovgård Psykoterapeut Marianne Skovgård
Borups Alle 152
Frederiksberg, 2000

Genkender du følelser af uro og tristhed? Har du følelser af angst? Har du oplevet en følelse af

Misbrug i Familien Misbrug i Familien
Hauchsvej 13
Frederiksberg, 1825

Terapi til unge, voksne og familier. Supervision og undervisning til fagprofessionelle.

Soffiah Akademiet Soffiah Akademiet
Emil Slomanns Vej 5, 2.
Frederiksberg, 2000

Soffiah Akademiet er en moderne astrologisk mysterieskole, der tilbyder esoterisk grunduddannelse i

Psykoterapeut Naja Friis Psykoterapeut Naja Friis
Egeskellet 18
Frederiksberg, 2000

Jeg tilbyder terapi, der tager udgangspunkt i din unikke situation og de ressourcer, du kommer med. Terapien handler om dig.

Elineroos.dk Elineroos.dk
Borups Alle 140, Kld
Frederiksberg, 2000

Terapi: Coaching og personlig udvikling gennem både en-til-en samtaler, udviklingsgrupper og webina

Sille Kløvedal Yoga & Psykoterapi Sille Kløvedal Yoga & Psykoterapi
Godthåbsvej 6A, Baghuset
Frederiksberg, 1954

Yogaforløb og enetimer. Emotions-fokuseret psykoterapi 1:1. Retræter indlands & udenlands. Velkommen!

Big Heart Huset Big Heart Huset
Prinsesse Maries Allé 1
Frederiksberg, 1908

Big Heart Huset er et unikt klinik fællesskab for behandling og personlig udvikling.

Nina Brændgaard Nina Brændgaard
Godthåbsvej 15, Gården, Opg D, 2sal
Frederiksberg, 2000

Fødselsangst. Tidligere traumatisk fødsel. Bearbejdning af fødselsoplevelse. Før-og efterfødselreaktioner.

Psykoterapeut Torben Kruse Psykoterapeut Torben Kruse
H.C. Ørsteds Vej 10
Frederiksberg, 1879 C

Jeg har stor erfaring med at være med mennesker i svære eller udfordrede situationer, og jeg kan skabe gode og trygge relationer, så du kan lære at leve med det, der er dig. Jeg er...

Bliv fri til at leve dit liv - Samtaleterapi Bliv fri til at leve dit liv - Samtaleterapi
Nordre Fasanvej 4
Frederiksberg, 2000

Ønsker du større nærvær i dine relationer? Ønsker du større selvindsigt, selvværd og glæde i