FRB Osteopati -Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang

Kontaktoplysninger, kart og anvisninger, kontaktformular, åbningstider, tjenester, stjerner, fotos, videoer og meddelelser fra FRB Osteopati -Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang, Lægecenter, Frederiksberg Alle 23A, Frederiksberg.

Åben som sædvanlig

FRB Osteopati -Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang updated their information in their About section. 09/05/2021

FRB Osteopati -Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang updated their information in their About section.

FRB Osteopati -Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang updated their information in their About section.

Timeline Photos 23/12/2020

Timeline Photos

Charlottes TALKSHOW #9 Mads Folmer Jensen 30/11/2020

Charlottes TALKSHOW #9 Mads Folmer Jensen

Er du nysgerrig på hvad der foregår når du går til psykomotorisk terapi?

Her er en unik mulighed til at lytte til interviewet med Mads Folmer Jensen. Psykomotorisk terapeut og tidligere underviser på Pmt uddannelsen.

Mads Folmer Jensen sætter ord på det der foregår nonverbalt under en session. Hvad relationsarbejde, hvordan de fleste psykomotoriske terapeuter er dannet som en del af deres måde at være i verden på gennem deres studietid.

Mads Folmer Jensen kan kontaktes her https://madsfolmerjensen.dk/kontakt/

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR31ChBMfwuKU6tWv_DN-ys_7KWJVKK2ekJjMPe0SwxfJB-McNHKILthfz4&v=tV3c_H5eGJU

Charlottes TALKSHOW #9 Mads Folmer Jensen Relationer er grundstenen i Mads' arbejde og har været det i mange år. Vi er ikke noget i os selv, vi er kun noget fordi der er en anden. Det handler om eksi...

29/11/2020

Copycats

Empati og spejlneuroner
Spejlneuroner gør det muligt at være fælles om øjeblikket, hvilket kan betegnes som empatisk resonans.

Eksperimenter viser, at beredskabet til spontant at spejle et andet menneskes følelsesmæssige udtryk ikke kontrolleres bevidst, og resonansadfærden registreres heller ikke bevidst. Når forsøgspersoner vises fotografier af smilende ansigter og kun ser fotografiet i femhundrede millisekunder, kan et måleapparat afsløre, at forsøgspersonens kontrol over egne ansigtstræk glipper et kort øjeblik, og vedkommende smiler (Dimberg m.fl. 2000, Dimberg & Petterson 2000, Dimberg m.fl. 2002).
Nervebanernes forbindelse til ansigtsmusklerne sikrer, at de følelser, som vækkes, kan ses af andre, medmindre de aktivt undertrykkes. Spejlneuroner betyder, at når en følelse kommer til udtryk i ansigtet og bliver set af en anden, vil vedkommende være i stand til at fornemme den samme følelse i sig selv. Dette forbindelsesled gør det muligt både kropsligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt at indgå i et samspil med hinanden. Uden spejlneuroner vil der ikke være kontakt og empati.
Det genetiske beredskab betyder, at spædbarnet allerede fra fødslen har spejlneuroner til rådighed, som giver det mulighed for at foretage de første spejlingshandlinger med omsorgspersonerne. Kort tid efter gør barnet de første forsøg på at efterligne udtryk gennem egne artikulationer, og det viser tidligt motoriske resonansreaktioner, når det ser på udtryksfulde kropsbevægelser.

Charlottes TALKSHOW #9 Mads Folmer Jensen 28/11/2020

Charlottes TALKSHOW #9 Mads Folmer Jensen

Charlottes TALKSHOW #9 Mads Folmer Jensen Relationer er grundstenen i Mads' arbejde og har været det i mange år. Vi er ikke noget i os selv, vi er kun noget fordi der er en anden. Det handler om eksi...

Timeline Photos 06/06/2020

Timeline Photos

“I came to Nina at a time in my life when I was both mentally and physically exhausted. Through our therapeutic sessions, Nina helped me realise and understand some of the destructive patterns that had been steering my life for a long time - and she helped me find the strength to break these patterns.
The combination of conversational therapy and practical relaxation exercises was very appealing to me. This helped me learn how to become more aware of my own reactions and also how to better control them - what I learned while going to Nina, I will use the rest of my life!”
A.

Psykomotorisk terapi
Nina Tornøe Wang
Frb. Allé 23 A
1820 Frb.

Timeline Photos 12/02/2020

Timeline Photos

Hvad er osteopati?

Osteopati er en medicinsk videnskab, som er baseret på traditionelle medicinske fag som
anatomi, neurologi, fysiologi, embryologi, biomekanik og sygdomslære.

Osteopati søger at genskabe menneskets korrekte funktion. Balancen mellem knogler, muskler og nervesystem stimuleres og optimeres ved hjælp af manuel behandling.

En osteopat arbejder med kroppens funktionelle problemer og skaber ligevægt i de strukturer, som har forbindelse til bindevæv, blodkar og nerver og i kroppens forskellige systemer - nerver, muskler, knogler, organer, kranie.

Osteopati kaldes også manuel medicin, fordi en osteopat alene ved at bruge sine hænder stiller diagnose, lindrer smerter og fjerner de blokeringer, der generer kroppen og nedsætter kroppens bevægelighed og udfoldelsesmulighed.

Du kan nemt booke en tid hos os her: www.frb-osteopati.dk
Eller ringe til os på 23840300.

09/02/2020
Timeline Photos 02/01/2020

Timeline Photos

Nye parkerings regler på Frederiksberg.

“EasyPark
Du kan ikke længere benytte p-skive på Frederiksberg Kommunes betalingsområder. Start din parkering i appen med det samme - De første to timer er stadig gratis.
Øvrige regler og vilkår fremgår af skiltningen.”

Timeline Photos 31/12/2019

Timeline Photos

Nu er året ved at rende ud, og vi ønsker jer alle et godt nytår, både jer som har besøgt os i årets løb og til jer som vi møder i 2020.

Vi bliver så glade for jeres tilbagemeldinger, så forsæt endelig med at fortælle om jeres oplevelser af vores behandlinger.

De bedste nytårs hilsner fra Kasper, Martin, Nina & Mads 🎉

Timeline Photos 24/11/2019

Timeline Photos

Timeline Photos 20/06/2019

Timeline Photos

Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang skriver;

Ruth Ryborg siger ”jeg er min krop, i mit aktuelle miljø”

Hvad betyder det mon?

Lidt teoretisk oversat, kan det siges at nervesystemet registrerer hvad der foregår i
et nært samspil, imellem den eksterne sansning og den interne registrering.

Jeg har modtaget flere tilbagemeldinger fra klienter, der undres over hvor effektfuld den blide manuelle behandling er. Derfor vil jeg forsøge, at dele noget af det der sker rent neurologisk, i et ikke for fagteknisk sprog, ved den manuelle behandling.

Huden og nervesystemet kommer fra det samme lag (embryoniske lag), som er skabt af ektoderne celler.
-Huden kan altså kaldes for kroppens hjerne på ydersiden og fungere som hjernens advarselssystem, i form af sensoriske celler der alarmere hjernen, om kulde, varme, berøring, smerte og tryk.

Det betyder, at de faste greb under den manuelle behandling, sender signal til det center i hjernen der fungere som en slags virtuel repræsentation af kroppen, et slags kropsskema. Hvor alle de forskellige kropsdele er repræsenteret.
Den blide berøring, går via, umyeliniseredet nervefibre, og er en vigtig faktor i vores følelse af velvære, da det påvirker det homeostatiske system, og støtter heling/selvhelbredelse.

F.eks ved klienter der er smerteplagede, kan den blide berøring være hensigtsmæssig fordi nociception, løber af samme signal vej som blid berøring løber, men berøringssignalerne er stærkere end, de nociceptive. Berøring kan derved være med til at nedregulere smerteoplevelsen.

Huden kan ses som et stort fiskenet, der udgør det perifere nervesystem, og uanset, hvor man berører fiskenettet vil det hele bevæge sig. Nervesystemet kan på den måde siges at være med til at modulere bevidstheden. Gennem de sensoriske og motoriske centre i hjernen, der er plastiske, og derved kan de mentale kort opdateres, ved at forholde sig til de forandringer som det perifere nervesystem registrere.

Udover den manuelle behandling, modulerer psykomotorisk terapi bevidstheden af mange veje. En anden vej er gennem den nonverbale kommunikation, via, neuralebroer, idet vores hjerner er skabt til at forbinde os med hinanden.

Det vil sige at det miljø vi befinder os i, har indflydelse på vores tilstand.

Den nonverbale påvirkning sker ubevidst, idet mennesket er skabt til at have behov for at føle sig knyttet til andre i et socialt fællesskab og samtidigt være et individ afgrænset fra andre. Det betyder f.eks. at den værste straf et menneske kan få, er isolation, idet menneskets sanseindtryk og sociale fællesskab frarøves, og psyken nedbrydes langsomt.

Nina Tornøe Wang, tilbyder individuel terapi på
Frb. Alle 23A, 1820 Frb. Og kan kontaktes på
Tlf. 2682 7272 eller [email protected]

Timeline Photos 16/06/2019

Timeline Photos

Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang beskriver nervesystemet, relation og psykomotorisk terapi.

Når man opsøger en Psykomotorisk terapeut, vil man altid få et individuelt tilrettelagt forløb, idet der tages udgangspunkt i klientens nærmeste udviklingszone, bl.a. i forhold til nervesystemets arousalkapacitet, med mulighed for at reflektere over sig selv, samt en udvidet impulskontrol.

Stephen Porges har udviklet en teori der hedder 'Den polyvagale teori'.

Den handler om det autonome nervesystems tre evolutionsmæssige udviklingsstadier og den 10. kranienerve vagus nerven. Det autonome nervesystem har indvirkning på reguleringen af stressfyldte situationer.

De tre stadier er: frys/immobilisering, kamp/flugt og regulering af hjerterytmen der støtter til engagement eller tilbagetrækning fra omgivelserne.

Vagusnerven er den største nerve i kroppen og godt 80 % afferent, bl.a med forbindelse til fordøjelsesorganerne, vejrtrækningen og hjerterytmen. Den fletter sig sammen med fire andre kranienerver (5,7,9,11) der har med f.eks. tungen/talen, tyggemusklerne, muskler i mellemøret, ansigtsmuskler til mimik, gestikulering, regulering af lyde i mellemøret, hovedrotation og skulderløft af gøre. Alle benyttes til verbal og non-verbal kommunikation.

Ved stressfyldte oplevelser frigiver binyrene kortisol via. HPA-aksen (hypothalamus-hypofyse-binyreaksen) der frigiver energi til kroppen og stimulere immunsystemet til at omdirigere kroppen små soldater (hvide blodlegemer) fra blodet til vævene.

Nogle kan fra spæd eller ved senere traumatiske oplevelser være blevet forstyrret i deres nervesystem, og derved kan man have behov for støtte til affektregulering og reperationsarbejde.

Affektregulering har betydning for udviklingen af ens mentaliseringsevne, og indvirker på empatien, vores evne til at forstå egne og andres følelser. (1)

Dette foregår under terapi på flere niveauer, dels verbalt, nonverbalt og gennem berøring, og øvelser mellem sessionerne.

Evnen til affektregulering er afgørende for udvikling af mentaliseringsevnen, som har stor betydning for menneskeligheden og uforholdsmæssigt til at kunne forstå egne og andres følelser og intersubjektiviteten mellem os. (2)

Iflg. Stephen Porges har nogle fra barns ben eller traumatiserede, behov for støtte til at vende tilbage til en tryg tilstand, så de i sociale sammenhæng kan selvregulere sig (egenomsorg, trøst, selvstøtte) der er en forudsætning for udvikling af en udvidet mentalisering. Dette sker bl.a. gennem hyppige og forudsigelige gentagelser til etablering af nye neurale spor.

Chefpsykolog Lars J. Sørensen. Han mener at hvis man eksistentielt-fænomenologisk ser på f.eks klienter der indenfor WHO-ICD-10 diagnosesystem (borderline-personlighedsforstyrrelse) så føler de sig programmeret ind i deres nervesystem, hvilket efterfølgende har brændt sig fast, hver gang man har haft behov for at blive mødt med en passende affektregulering. Fejlafstemningen er sket hver gang deres organisme har reageret med traumatisk udløst højstress.(3)

Gennem den psykomotoriske terapi og de afpassede gentagelser, kan de nye erfaringer og neurale spor blive til nye mønstre i nervesystemet med mulighed for at mentaliseringsevnen kan udvikles.

Nina Tornøe Wang tilbyder individuel terapi, på Frb. Allé 23 1820 Frb og kan kontaktes på 2682 7272.

(1) Stephen Porges 'The Polyvagal Theory'

(2) Susan Hart 'Neuroaffektiv Psykoterapi med voksne'.

(3) Lars Sørensen 'Dansen med nervesystemet'.

Timeline Photos 12/05/2019

Psssstt jeg har noget jeg gerne vil dele med jer og håber I vil lade jer inspirere ☀️ - det virker for mig 🌸

Psssstt jeg har noget jeg gerne vil dele med jer og håber I vil lade jer inspirere ☀️ - det virker for mig 🌸

Timeline Photos 11/04/2019

Timeline Photos

Hovedtraumer.

Idag var der reception for bogen “Hjernerystelse -kom godt igennem”.

Bogen giver bl.a indblik i følgende:
-Hvordan bliver jeg hurtigst muligt rask igen?
-Må jeg sove, og må jeg se på en skærm?
-Hvornår kan jeg komme tilbage på arbejde?
-Hvilken behandling skal jeg have?
-Og hvad kan jeg gøre for at lette symptomerne?

Bogen beskriver også hjernens foranderlighed og byder på den nyeste forskning.

Oplever du ikke at have overskuddet til at lytte/læse bogen, samt ønsker en professionel faglig støtte incl samtale og manuel bahandlinh, er psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang specialiseret i hovedtraumer, og har det meste af sit voksne liv beskæftiget sig med feltet, bla. på Center for hjernerystelse og piskesmæld. V. Neuropsykolog og forsker Lisbeth Juul Hansen.

Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang er at finde hos Frb. Osteopati V. Kasper Skovgaard Nielsen, hvor der samarbejdes tværfagligt om klienterne.

Kontakt 26827272 for en aftale.

https://www.frb-osteopati.dk/512/nina-tornoe-wang

22/11/2018

Stop med at slå dig selv oven i hovedet | P3

Hvordan har du det med at sige fra! Sige fra overfor dig selv og andre. Kan du prioritere i dit liv, så du lever det liv der er meningsfuldt for dig! Kropsbevidsthed er din ven og fortæller dig hvad din vej er, men ikke alle har lært signalerne at kende, kan tolke signalerne eller handler på signalerne. Har du behov for at træne din kropsbevidsthed så kan psykomotorisk terapi støtte dig.

Photos from FRB Osteopati -Psykomotorisk terapeut Nina Tornøe Wang's post 07/08/2018

Ny facade, hvor man kan kigge ud, men ikke ind -det er blevet super flot også med vores navne på ruden. (Kasper og Martin er kreative, mens jeg er på barsel). 🤩🤩🤩

Timeline Photos 18/12/2017

Kære klienter og følgere.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul ❤️🎅🏼🌲🎁 og et spændende nytår, fyldt med en masse dejlige overraskelser.

Jeg går på barsel 😍 i starten af februar 2018 og glæder mig uendeligt meget til at blive mor, til denne vidunderlige lille pige, der spjætter rundt. Fantastisk kærlighedsoplevelse 💜👶🏼💜
Vi ses, kærligst Nina

Kære klienter og følgere.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul ❤️🎅🏼🌲🎁 og et spændende nytår, fyldt med en masse dejlige overraskelser.

Jeg går på barsel 😍 i starten af februar 2018 og glæder mig uendeligt meget til at blive mor, til denne vidunderlige lille pige, der spjætter rundt. Fantastisk kærlighedsoplevelse 💜👶🏼💜
Vi ses, kærligst Nina

Timeline Photos 03/10/2017

Evnen til at kunne forholde sig til en situation, og vælge at sige pyt, kan være befriende at lærer at mestre.

Evnen til at kunne forholde sig til en situation, og vælge at sige pyt, kan være befriende at lærer at mestre.

Timeline Photos 25/09/2017

Timeline Photos

Hos en psykomotorisk terapeut kan du arbejde med din kropsbevidsthed.

Psykomotorisk terapeut Bodil Hjorth Poulsen fortæller her kort om kropsbevidsthed.

"Kropsbevidsthed er evnen til at kunne mærke kroppen, registrere dens signaler og vide hvordan vi skal reagere på signalerne. At kunne mærke sig selv er udgangspunktet for at kunne udvikle en god kropsbevidsthed. Vi er født med evnen til at mærke os selv, fx at mærke behov, behag, ubehag og reagere hensigtsmæssigt på det vi mærker. I den vestlige kultur prioriteres kropsligt nærvær ikke særligt meget i opvæksten, og derfor lukker vi mere og mere af for sansningen af kroppen og bliver med tiden dårligere til at mærke den som en velfungerende og selvregulerende organisme.

Kroppen er ikke en fremmed genstand – vi er vores krop. Det er i kroppen at følelserne bor, og derfor er det vigtigt at kunne være til stede i kroppen for at kunne mærke og forstå vores følelser og forstå os selv som mennesker.

At kunne mærke kroppen har også afgørende betydning for at kunne være til stede her og nu. Jo mere vi er til stede i nuet, jo mindre hænger vi fast i fortidens fortrydelser eller bekymrer os om fremtiden.

At mærke kroppen med velbehag bliver ofte ødelagt af negative tanker om sig selv og af forestillinger om, at kroppen skal se ud på en helt anden måde, end den gør. Kroppen skal bruges, nydes og mærkes – ikke beklages, skældes ud og kun mærkes, når den gør ondt."

Timeline Photos 06/08/2017

Den største frihed er selv at kunne vælge, hvordan man reagere på andres/verdens stimuli.

Den største frihed er selv at kunne vælge, hvordan man reagere på andres/verdens stimuli.

[07/14/17]   Cute 💜
Dossering er godt, aktivitet, hvile, aktivitet hvile etc. så balancen kan holdes 🌸

Timeline Photos 14/06/2017

SKOVBAD

Videnskaben betoner hvilken indvirken et 'Skovbad' kan have.
(Lavere blodtryk, reducere stresshormon produktionen, booster immunforsvaret, og øger følelsen af velvære)

Nysgerrig så læs nærmere her.
Kilde: https://qz.com/804022/health-benefits-japanese-forest-bathing/

SKOVBAD

Videnskaben betoner hvilken indvirken et 'Skovbad' kan have.
(Lavere blodtryk, reducere stresshormon produktionen, booster immunforsvaret, og øger følelsen af velvære)

Nysgerrig så læs nærmere her.
Kilde: https://qz.com/804022/health-benefits-japanese-forest-bathing/

Timeline Photos 01/06/2017

Timeline Photos

Har du fundet lykken!

Ikke de små glimt af lykke, men den lange vigtige lykke. Christian Bjørnskov, forsker ved Aarhus Universitet har fundet lykken og fortæller, i bogen "Lykke", hvad den nye lykkeforskring indikere.

"...dvs. den nye forskning i, hvordan de fleste mennesker selv opfatter deres liv."

Forskningen har undersøgt "...hvad der rent faktisk skiller de lykkelige mennesker fra de mindre lykkelige - hvordan de selv opfatter deres liv"

De har bl.a fundet at "Lykken er helt individuel, og hvad der gør en lykkelig, kan være ligegyldigt for andre".

Forskerne fortæller at den vigtigste indsigt "... er, hvor hurtigt de fleste mennesker vænner sig til de fleste materielle forbedringer, ved at de hæver deres forventninger: Bliver man rigere, kan man nå at opleve mere, men man lærer også at forvente mere af sit liv."
"Mange tror for eksempel, at en større bil eller et finere hus vil gøre dem lykkeligere. Det gør det måske også, men kun kortvarigt. Alligevel bliver de ved med at fokusere på hele tiden at få en endnu større bil - uden at opdage at de aldrig opnår en langvarig fornemmelse af lykke."

Forskningen konkludere "...at, andre mennesker er den vigtigste kilde til vores lykke" dvs. relationer.

Psykomotoriske terapeuter arbejder relationelt, og kan være nysgerrige og undersøgende sammen med dig omkring hvordan du indgår i relationer og hvad betydning det har for dig i dit liv.

Kilde: Bogen 'Lykke' af Christian Bjørnskov, Aarhus universitetsforlag.

Our Story

Nina Tornøe Wang

Psykomotorisk terapeut (PMT) er en 3 1/2 årig sundhedsfaglig professionsbachelor i psykomotorik og afspændingspædagogik. Psykomotorisk terapi er en helhedsorienteret behandlingsform, der tager udgangspunkt i dig, dine ressourcer og behov.

Session af ca. 75 minutters varighed 750 kr.

Mobil: 2682 7272

Beliggenhed:
Frb. Osteopati ( www.frb-osteopati.dk v. Kasper Skovgaard Nielsen )
Frederiksberg Allé 23a
1820 Frb.C

Mail: [email protected]

Specialer:
-Whiplash læsion og hjernerystelse
-Hovedpine & migræne
-kropslige coping strategier
-Stress belastningsreaktioner
-Smerterhåndtering
-Kropsbevidsthed
Profil
Nina Tornøe Wang er uddannet psykomotorisk terapeut og har det meste af sit arbejdsliv, beskæftiget sig med feltet hjernerystelse og piskesmæld bl.a. som PMT på www.dhic.dk v. neuro-psykolog og forsker Lisbeth Juul Hansen, frem til centeret lukkede.

Lisbeth Juul Hansen udtalelse:
”Det har været en fornøjelse at have Nina på holdet, - altid engageret, positiv og empatisk, med en stor respekt for kursisternes vanskeligheder og særlige behov.
Ninas faglige kompetencer, gode menneskelige indsigt og imødekommende natur har kommet skolens kursister og hendes kolleger til gode og vi medgiver hende vore varmeste anbefalinger.”

Klient udtalelse:
”Jeg har i dag større forståelse for min krop. Der er nogle brikker der er faldet på plads. Jeg er blevet anerkendt i hvordan jeg oplever det at være til og vil forsætte med de øvelser jeg har fået her, da jeg kan mærke at det er det perfekte modstykke til de andre øvelser jeg laver. Det at få blødheden og det lette ind i det også, det giver en anden ro og lethed.
Vores samtaler har givet mig utrolig meget, trods jeg vidste meget i forvejen, og behandlingen på briksen har været en god hjælp og helt overordnet har jeg fået det bedre.
Jeg har oplevet dig (Nina) autentisk og modig, det at du tør gå direkte til mig, det sætter jeg pris på, for det giver mig en værdi, det bliver effektivt, og måden har været meget ærlig og kompetent. Du er dig og ikke en rolle, og samtidigt professionel, endnu et tegn på et ret højt ekspert niveau. Forløbet har givet mening for mig, nogle steder behøver jeg ikke forstå sammenhæng kognitivt, det er ok, når det sanses ok.”

Individuelle forløb:
En session kan bestå af samtale, øvelser og manuel behandling.
-Samtale
Kan omhandle samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder. Samtaledelen har til formål, at skabe intellektuel forståelse af psykologiske, mentale og fysiologiske reaktioner, samt bevidstgørelse af ressourcer og potentialer.

-Øvelser
Kan være både kropslige og/eller mentale. fx. med fokus på at skabe en øget kropsbevidsthed gennem grounding, afgrænsning og centrering, visualisering, samt åndedrætsøvelser mm.

-Manuel behandling
Foregår liggende på briks, altid påklædt blødt og løstsiddende tøj. Gennem behandlingen, støttes klienten til at genfinde en naturlig spændingsbalance.

Afbud:
Bedes meddelt Nina Tornøe Wang senest 24 timer inden den aftalte tid pr. tlf. eller sms. Ved senere afbud, eller udeblivelse, pålægges en afgift svarende til terapiens pris.

Adresse


Frederiksberg Alle 23A
Frederiksberg
1820
Andre Lægecentre i Frederiksberg (vis alle)
Dansk Vaccinationscenter Dansk Vaccinationscenter
Hostrups Have 58, St Th
Frederiksberg, 1954

Vaccinationer - professionelt og billigt !

Dyreklinikken Frederiksberg Allè Dyreklinikken Frederiksberg Allè
Frederiksberg Allè 51, Kl. Th
Frederiksberg, 1820

Dyreklinikken Frederiksberg Allè er en mindre klinik, der både har viden og erfaring til at tage sig af dine kæledyr og husdyr, når de har brug for behandling.

Frederiksberg Behandlerhus Frederiksberg Behandlerhus
Frederiksberg, 2000

Healing, Clairvoyant rådgivning, Energipsykologi, Workshops

Klinik for fodterapi Frederiksberg allé 54 Klinik for fodterapi Frederiksberg allé 54
Frederiksberg Allé 54
Frederiksberg, 1820

Har du ondt i fødderne, hård hud, nedgroede negle, har du brug for et indlæg til dine sko eller trænger du til at forkæle dig selv.

Helle Haugaard - Terapeutisk Klinik Helle Haugaard - Terapeutisk Klinik
Nyelandsvej 63
Frederiksberg, 2000

Helle Haugaard arbejder med: stress, hovedpine/migræne, lændetema, chok/traume, vejrtrækning, face lifting, nakke/skulder temaer, babyer/børn, rolf-metode

Autoriseret Body SDS behandler Pernille Engelsbak Autoriseret Body SDS behandler Pernille Engelsbak
Drosselvej 57 D, 1 Th,
Frederiksberg, 2000

www.engelsbak.dk - Body-sds

Den Tværfaglige Sundhedsklinik Den Tværfaglige Sundhedsklinik
Sankt Knuds Vej 36, 1. Sal
Frederiksberg, 1903

blivvaccineret.dk blivvaccineret.dk
Amicisvej 3
Frederiksberg, 1852

Landets venligste vaccinationsklinik på Amicisvej 3 på Frederiksberg. Vi tibyder vaccinationer og rådgivning om malaria. Se mere på blivvaccineret.dk eller stil spørgsmål her på siden.

Labori Fodterapi Labori Fodterapi
Finsensvej 39 B
Frederiksberg, 2000

Kandidat Frederiksberg virksomhedspris 2014 og 2013. Kendt fra P3 Radio "monte Carlo" marts 2013 . 1. plads fodterapeuter på Frb 2013 +2012 + 2011.