Caseplay - tips til god kommunikation

Caseplay - tips til god kommunikation

Her finder du tips til konflikthåndtering og præsentationsteknik, som generelt forbedrer professionel kommunikation.

Åben som sædvanlig

Personlig udvikling med Præsentationstræning - Caseplay 03/09/2021

Personlig udvikling med Præsentationstræning - Caseplay

Når vi oplever, at vores arbejdsplads giver os en personlig udvikling, er der langt større chance for at vi bliver.

https://caseplay.dk/personlig-udvikling-med-praesentationstraening/

Personlig udvikling med Præsentationstræning - Caseplay Personlig udvikling med Præsentationstræning. Øg dine kompetencer i kommunikation, og du vil opleve en positiv personlig udvikling.

Sygeplejerskernes konflikt på gulvet - Caseplay 28/08/2021

Sygeplejerskernes konflikt på gulvet - Caseplay

God Kommunikation og et Godt Arbejdsmiljø kræver at den enkelte medarbejder føler sig bakket op af sin organisation.

https://caseplay.dk/sygeplejerskerne/

Sygeplejerskernes konflikt på gulvet - Caseplay Grunden til at denne konflikt er et relevant emne for mit virke som kommunikationstræner er, at loyalitetsfølelsen er en stærk driver.

Karoline og Oskar, gråzoner og seksuelle krænkelser 16/06/2021

Karoline og Oskar, gråzoner og seksuelle krænkelser

Når I er klar til en drøftelse med jeres kollegaer om hvad der er OK og hvad der IKKE er OK i nærværet på afdelingen, i værkstedet, eller i hallen, kan vi bidrage til at gøre samtalen nærværende med konkrete eksempler, som vi iscenesætter for jer. Her en video med 2 eksempler. Ring til os på 23422007
https://youtu.be/SdUlp45JjQE #harassmentprevention #konfliktmanagement #arbejdsmiljø

Karoline og Oskar, gråzoner og seksuelle krænkelser Videoen viser en samarbejdssituation, hvor der opstår en interaktion, hvor intimsfæren bliver overskredet og som ligger i gråzonen mellem tilladeligt privat ...

Konfliktmæglerens kunst - Caseplay 25/05/2021

Konfliktmæglerens kunst - Caseplay

Løsningen på en konflikt ligger ofte udenfor det som konflikten får os til at fokusere på. Den narrative konfliktmægler kan hjælpe os med at vende hovedet lidt.
https://caseplay.dk/konfliktmaeglerens-kunst/

Konfliktmæglerens kunst - Caseplay Konfliktmægling kan hjælpe stridende parter til at høre og forstå hinandens oplevelse af hvilken effekt konflikten har haft på deres liv.

Slap godt af. - Caseplay 08/05/2021

Slap godt af. - Caseplay

Den bedste konflikthåndtering er konfliktforebyggelse, og det gøres bedst i udhvilet tilstand. Lær hvordan du bliver udhvilet, selvom det nogle gange kniber med søvnen. #konfliktmanagement #konflikthaandtering #konfliktlösung #arbejdsmiljø

https://caseplay.dk/slap-dog-af

Slap godt af. - Caseplay De fleste konflikter opstår på grund af spændinger. Man kan være irritabel, i dårligt humør, være utilfreds eller have for travlt, og så skal der ikke meget til, at samtalen med en klagende kunde eller en uenighed med en kollega pludseligt ryger over i en negativ kommunikation.

Why Jumping to Conclusions? - Caseplay 27/04/2021

Why Jumping to Conclusions? - Caseplay

Når samtalen bliver til diskussion, er vi mere optaget af at mærke os selv som den kloge, end at vi lærer fra hinandens erfaringer og ståsteder.

https://caseplay.dk/why-jumping-to-conclusions/ #arbejdsmiljø #konfliktmanagement #konflikthaandtering

Why Jumping to Conclusions? - Caseplay At hoppe til en konklusion er samtalens død. Ikke fordi samtalen slutter når en af parterne springer frem til en konklusion, men fordi det ofte forvandler samtalen til en kamp om hvem der har den hurtigste indsigt, hvem der er klogest, hvem der ”vinder” samtalen. Samtalen bliver til en diskuss...

Skab arbejdsglæde for andre og dig selv - Caseplay 13/04/2021

Skab arbejdsglæde for andre og dig selv - Caseplay

Et godt psykisk arbejdsmiljø har meget at gøre med kommunikationen. Et godt arbejdsmiljø fremmer psykisk robusthed og trivsel, og der er meget du kan gøre selv for at skabe det. #arbejdsmiljø #trivsel #mentalsundhed
https://caseplay.dk/skab-arbejdsglaede-for-andre-og-dig-selv/

Skab arbejdsglæde for andre og dig selv - Caseplay Det er i mange tilfælde selvoptagethed der gør os utilfreds, usikker, ulykkelig eller i værste tilfælde depressiv. Dermed ikke modsagt, at nogle kan have en diagnose der kræver behandling. At gøre noget for andre, for fællesskabet, for dine naboer eller din familie virker positivt, både på ...

Hjælp hinanden hos frisøren, massøren mfl. - Caseplay 06/04/2021

Hjælp hinanden hos frisøren, massøren mfl. - Caseplay

Tips til kunder og medarbejdere i de liberale erhverv, hvor krav om fremvisning af vaccinebevis eller aktuel, negativ coronatest kan påvirke kunderelationen.

https://caseplay.dk/hjaelp-hinanden-hos-frisoeren-massoeren-mfl/ #coronatest #kundeservice #arbejdsmiljø #konflikthaandtering

Hjælp hinanden hos frisøren, massøren mfl. - Caseplay De liberale erhverv, frisører, massører, neglestudios, tatovører mfl. må kun tillade kunder i deres butikker der kan fremvise et vaccinationsbevis eller en aktuel negativ coronatest.

Reagér når du bliver nedgjort - Caseplay 24/03/2021

Reagér når du bliver nedgjort - Caseplay

Vores bidrag til det gode arbejdsmiljø handler i denne artikel om, hvordan man reagerer på passivt aggressiv sprog og adfærd fra kolleger eller ledere. Lær at genkende de skjulte stikpiller, i denne artikel, skrevet i samarbejde med erhvervspsykolog og arbejdsmiljøkonsulent Monique Hartmann. https://caseplay.dk/reager-naar-du-bliver-nedgjort/
#arbejdsmiljø #arbejdsglæde #konfliktmanagement

Reagér når du bliver nedgjort - Caseplay Det gør en stor forskel, om din leder fortæller dig, at du har løst en opgave forkert, eller om han eller hun nedgør dig af samme grund.Din leder nedgør dig, når du skal føle dig skyldig i ikke at tilfredsstille hans eller hendes forventning, udover at du konfronteres med, at der skal rettes ...

Effekter af dominante diskurser på arbejdspladser - Caseplay 17/03/2021

Effekter af dominante diskurser på arbejdspladser - Caseplay

Et slag for mangfoldigheden på arbejdspladser.

https://caseplay.dk/effekter-af-dominante-diskurser-paa-arbejdspladser/ #arbejdsglæde #arbejdsmiljø #arbejdsliv

Effekter af dominante diskurser på arbejdspladser - Caseplay Hvis man hører på kommunikationen i forskellige faglige brancher, skulle man næsten tro, at der er en kobling mellem fagligheden i et bestemt fag, og den måde, dem der arbejder i faget, udtrykker sig på. I medierne tales der fx om håndværkerjargon og universitetssnak som værende forskellige ...

Djævlen i konflikten - Caseplay 10/03/2021

Djævlen i konflikten - Caseplay

Konflikthåndtering er kunsten til at se og forholde sig konstruktivt til det enkelte menneskes smerte, mere end at have styr på mange samtaleteknikker.
#konfliktmanagement #konfliktlösung
https://caseplay.dk/djaevlen-i-konflikten-3/

Djævlen i konflikten - Caseplay Djævlen ligger i detaljen. Ordsproget peger på, at generelle sandheder møder deres skæbne i virkelighedens uforudsigelige finurligheder. Det gælder i høj grad for generelle råd og teknikker til konflikthåndtering.

Brug af digitale baggrunde i online møder - Caseplay 03/03/2021

Brug af digitale baggrunde i online møder - Caseplay

En opfordring til at finde bedre løsninger til de kiksede digitale baggrunde der forstyrrer online møderne for tiden....
https://caseplay.dk/brug-af-digitale-baggrunde-i-online-moeder/

Brug af digitale baggrunde i online møder - Caseplay Brug af digitale baggrunde, blurr, firmalogo, Hawai beach mfl., medfører unødvendige forstyrrelser i online møder, i det ansigterne ofte forvrænges, som jeg oplever det.

Styrk fællesskabet hjem fra - Caseplay 22/02/2021

Styrk fællesskabet hjem fra - Caseplay

5 tips til at forbedre online møder, fra egne erfaringer, vores kunder, samarbejdspartnere og de nyhedsbreve der finder vej til vores indbakke. https://caseplay.dk/styrk-faellesskabet-hjem-fra/

#onlinemeetings#workonline

Styrk fællesskabet hjem fra - Caseplay kan du tjekke på skærmen, hvordan du virker åben og deltagende og om dit ansigt er godt belyst. Det er bestemt en fordel for de andre, når du er visuelt til stede og synlig på samme måde som var du til et live-møde.

15/01/2021

Inddrag medarbejderne i samtalen om den ønskede kultur i jeres virksomhed. En engagerende debat kan være en game changer og supplere undersøgelser af individuelle oplevelser med krænkende adfærd.

Inddrag medarbejderne i samtalen om den ønskede kultur i jeres virksomhed. En engagerende debat kan være en game changer og supplere undersøgelser af individuelle oplevelser med krænkende adfærd.

caseplay.dk 15/12/2020

Lad os tale om gråzonerne. - Caseplay

I debatten om seksuelle krænkelser kommer der tiltagende fokus på gråzonerne og hvordan vi kan tale om dem. Caseplay og Monique Hartmann ønsker at bidrage til den samtale og vi har et tilbud til virksomheder der ønsker at udforme en seksuel krænkelses politik der virker.

https://lnkd.in/eUqkNSS #sexualharassment #seksuellekrænkelser #metoo #arbejdsmiljø #arbejdsglæde

caseplay.dk Sexchicane i lovens forstand defineres af at der skal være 3 elementer til stede i en interaktion mellem mennesker: 1) Der skal være en adfærd eller en handling med en seksuel undertone, 2) Den adfærd skal være uønsket og 3) Den skal være egnet til at krænke en persons værdighed. (Juridisk ...

caseplay.dk 07/12/2020

Tal til alle! - Caseplay

Du kan favne alle selvom afstanden er stor.
https://caseplay.dk/tal-til-alle/ #præsentationsteknik

caseplay.dk Når dine tilhørere sidder med stor afstand fra hinanden, er det vigtigere end før, at du favner hele forsamlingen med din fysiske tilstedeværelse.

caseplay.dk 19/11/2020

En kultur i forandring - Caseplay

I Caseplay fokus på seksuelle krænkelser som en uhyrlig del af den personlige kommunikation på arbejdspladser.

https://caseplay.dk/en-kultur-i-forandring/ #sexisme #arbejdsmiljø #seksuellekrænkelser

caseplay.dk Mændenes opfattelse, at de kan gøre som det passer dem i deres opførsel overfor kvinder er i forandring. Takke være kvindernes mod til, offentligt, at berette om specifikke episoder hvor deres ukrænkelighed blev såret og misligholdt af mandlige bekendtskaber, er der opstået en reel frygt for ...

caseplay.dk 09/11/2020

Trump tabte på sit sprogbrug | Caseplay

Samarbejde er mindst lige vigtigt som konkurrence. Noget som Trump ikke forstod. https://caseplay.dk/trump-tabte-paa-sit-sprogbrug

caseplay.dk

caseplay.dk 10/06/2020

Sprog og forskelsbehandling - Konflikthåndtering | Arbejdsmiljø | kundeservice | præsentationsteknik | caseplay

Jeg ønsker at vi husker hvor unikt det enkelte menneske er. https://caseplay.dk/sprog-og-forskelsbehandling/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

caseplay.dk 19/05/2020

Kvalitetskommunikation - Konflikthåndtering | Arbejdsmiljø | kundeservice | præsentationsteknik | caseplay

Det som krisen kan lære os

https://caseplay.dk/kvalitetskommunikation/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

caseplay.dk 30/04/2020

Caseplay ønsker alle en god 1. maj. - Konflikthåndtering | Arbejdsmiljø | kundeservice | præsentationsteknik | caseplay

Caseplay vil gerne sige tak til fagforeningernes årelange indsats. https://caseplay.dk/caseplay-oensker-alle-en-god-1-maj/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

25/04/2020

Caseplay - tips til god kommunikation

caseplay.dk 11/04/2020

God Ledelse i Zoom - Caseplay

Ny mødekultur kræver opmærksomhed fra dig som leder. https://caseplay.dk/god-ledelse-i-zoom

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

caseplay.dk 27/03/2020

Brug venligt kropssprog i corona-tiden - Caseplay

Dit kropssprog betyder noget for stemningen på gaden og i butikkerne.
https://caseplay.dk/brug-venligt-kropssprog-i-corona-tiden

caseplay.dk Det er en hjælp til den gode stemning på gaden, når vi med venlig øjenkontakt og vores fysiske adfærd giver til kende at vi prøver at holde afstand.

caseplay.dk 27/03/2020

Brug venligt kropssprog i corona-tiden - Caseplay

Dit kropssprog betyder noget for stemningen på gaden og i butikkerne.
https://caseplay.dk/brug-venligt-kropssprog-i-corona-tiden

caseplay.dk Det er en hjælp til den gode stemning på gaden, når vi med venlig øjenkontakt og vores fysiske adfærd giver til kende at vi prøver at holde afstand.

caseplay.dk 26/02/2020

Ministerens håndtryk - Caseplay

Flere kommuner lader embedsmand til at overrække statsborgerskabet for at vride sig udenom at borgmesteren skal tvinge en person til give det obligatoriske håndtryk.

https://caseplay.dk/ministerens-haandtryk/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

caseplay.dk 02/02/2020

Brug de rigtige eksempler i undervisning - Caseplay

Hvilke eksempler bruger du i din undervisning?
https://caseplay.dk/brug-de-rigtige-eksempler-i-undervisning/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

28/01/2020

Body Awareness Workshop

En god kropsbevidsthed hjælper dig når du skal bruge dit kropssprog bevidst.
https://caseplay.dk/body-awareness-workshop/

caseplay.dk 28/01/2020

Skab grobund for dine budskaber - Caseplay

En nem måde til at bliver bedre hørt
https://caseplay.dk/skab-grobund-for-dine-budskaber/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

caseplay.dk 10/01/2020

Kropssprog og læring - Caseplay

Du kan styre din modtagelighed for læring med dit kropssprog.
https://caseplay.dk/kropssprog-og-laering.

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

caseplay.dk 13/12/2019

Dobbeltlytning i konflikter - Caseplay

Brug dine 2 ører effektivt og lyt til begge sider af medaljen når der tales om konflikten.
https://caseplay.dk/dobbeltlytning-i-konflikter/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

caseplay.dk 02/11/2019

Ministerens håndtryk - Caseplay

Hvad betyder det når et håndtryk ikke længere gives frivilligt?

https://caseplay.dk/ministerens-haandtryk/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

caseplay.dk 22/10/2019

Kroppen er dit instrument - Caseplay

Des bedre du kender din krop, des bedre oplæg du kan levere. https://caseplay.dk/kroppen-er-dit-instrument/

caseplay.dk Caseplay optimerer ledernes og medarbejdernes personlige kommunikation gennem kurser, foredrag og temadage.

Videoer (vis alle)

Body Awareness Workshop
Caseplay, kunder fortæller

Type

Telefon

Internet side

Adresse


Sindshvilevej 13, St.
Frederiksberg
2000
Andre Uddannelse i Frederiksberg (vis alle)
Fødevarer og ernæring Fødevarer og ernæring
Thorvaldsensvej 40
Frederiksberg, 1871

Bachelor i Fødevarer og ernæring handler om fødevareproduktion, sundhed og sensorik. Læs mere på www.studier.ku.dk/bachelor/foedevarer-og-ernaering KU's privatlivspolitik: https://informationssikkerhed.ku.dk/persondatabeskyttelse/privatlivspolitik

Nohrcon - Kurser og Konferencer Nohrcon - Kurser og Konferencer
Rabarbervej 2
Frederiksberg, 2400

Nohrcon er Danmarks førende udbyder af kurser, konferencer og studieture om offentligt indkøb og byggeri - herunder de juridiske aspekter, entrepriseret og udbudsret, og trends i branchen. Læs mere på www.nohrcon.dk.

Autoriseret psykolog Henrik Juul - Frederiksberg C Autoriseret psykolog Henrik Juul - Frederiksberg C
Thorvaldsensvej 3
Frederiksberg, 1871

Psykologisk praksis & erhvervspsykologi. Lederudvikling, coaching, stresshjælp, parterapi, supervision, meditationskurser og mindfulness. Tilskud til medlemmer af Sygeforsikringen Danmark. Modtager henvisninger via sundhedsforsikringer. Gratis P i 2 t.

YATA Denmark YATA Denmark
Roskildevej 28
Frederiksberg, 2000

YATA Denmark er en sikkerhedspolitisk ungdomsorganisation, hvis formål det er at engagere unge i debatter om aktuelle sikkerhedspolitiske problemstillinger relevant for kongeriget Danmark.

Bujinkan Denmark Kuki Taisho Dojo 武神館 デンマーク 九鬼大笑 道場 Bujinkan Denmark Kuki Taisho Dojo 武神館 デンマーク 九鬼大笑 道場
Bernhard Bangs Allé 19
Frederiksberg, 2000

Bujinkan Kuki Taisho Dojo is committed to transmit the teachings of our soke Dr. Masaaki Hatsumi as

Metropolguiderne på KRO Metropolguiderne på KRO
Kronprinsesse Sofies Vej 35
Frederiksberg, 2000

MetropolGuiderne på Kronprinsesse Sofies Vej 35. En side for alle studerende og ansatte på Socialrådgiveruddannelsen Metropol.

ITCC - IT Case Competition ITCC - IT Case Competition
Howitzvej 60
Frederiksberg, 2000

72 intense hours to solve the IT problems of tomorrow – are you up for the challenge?

Galleri Kunst Huset Galleri Kunst Huset
Vodroffsvej 19
Frederiksberg, 1900

Instagram: galleri_kunst_huset

Læs Husdyrvidenskab Læs Husdyrvidenskab
Thorvaldsensvej 40
Frederiksberg, 1871

Vil du lære at forstå dyrenes adfærd og behov? Så er en bachelor i husdyrvidenskab noget for dig. Læs mere på www.studier.ku.dk/bachelor/husdyrvidenskab

SKATTEfagligt SKATTEfagligt
Frederiksberg

SKATTEfagligt er Facebook site for SRF Skattefaglig Forening

FOF København FOF København
Sylows Alle 1
Frederiksberg, 2000

Hvad vil du blive bedre til? Se alle kurser og foredrag og andre spændende tilbud fra FOF København på www.fofkbh.dk

Science på Frederiksberg Science på Frederiksberg
Nyelandsvej 27
Frederiksberg, 2000

Naturvidenskabsfestivalen Science på Frederiksberg går i luften hvert år i uge 39 og inviterer skoleklasser til spændende præsentationer og workshops.