Mads Vang Christensen

Madsvangchristensen.dk blog for indsigt og viden. Praksis for krise og udvikling, individuel terapi

09/09/2022
Iranian women allowed to attend domestic football match for first time in over 40 years 09/09/2022

Iranian women allowed to attend domestic football match for first time in over 40 years

Iranian women allowed to attend domestic football match for first time in over 40 years Hundreds of Iranian women attended a professional domestic football match in Tehran for the first time in over 40 years, following a ban on women attending sports stadiums.

02/08/2022

Visioner for vores psykoterapeutuddannelse.
Nogen må gøre noget, og denne nogen er du og jeg,
Os sammen, mod det uventede, det ukendte og det smertelige.
Det gør vi ved at blive forandringen, det forventelige og ved at holde fokus på det mulige, det gode, det nære og det ærlige, gennem relationer og fællesskaber.

Så vores psykoterapeut uddannelse handler ikke bare om at blive privat praktiserende psykoterapeut, men at være lokalt involverende, at skabe muligheder og trivsel for børn, unge, familier og ældre.

Vi lever i verden i opbrud, i nedbrud, i krise, i krig,
i flammer, ja i et land i omvæltninger, i at “normal” er langt fra normal eller ligetil.
Krise betyder forandringer, og store forandringer kræver store veksler på de menneskelige resurser, hvilket betyder at vi må stå stærkt i os selv og hvis vi vakler, skal vi have den nødvendige støtte, hurtigt og effektivt.
Derfor er vores uddannelses ikke teoretisk funderet, men praktisknært i feltet hvor der er brug for støtte til de udviklende processer.

Så med certificering i børn og ungevejleder efter første år, går vores studerende praktisknært ud og er støtte og vejleder, netop til børn og unge samt deres familier.
Dette arbejde bliver både deres virke og deres praktik.

En af visionerne er netop, at uddannelsen kan finansieres ved at yde støtte og vejledning som en del af den praktiske læring, hvor praktik og teori følges af under kyndig supervision. Så uddannelsen vil ikke være en udgift, men et bidrag til verden.

Ligesom uddannelsen har rødder i vores samtid,
har den også rødder i den nyeste forskning og i filosofien, således at vi står i dét, som ikke står til at forandre, og arbejder med det som kan og skal forandres. Så 2. År og 3. År tager vi coaching ind sammen med filosofisk rådgivnings praksis.
Det gennemgående er naturligvis psykoterapien som en syntese, som bliver 4 året hvor netop syntesen sker, mellem psykologien, forskningen, filosofien og metoderne til st skabe forandring.

Det vi er mest stolte af, er at på 4. året har vi lagt en uge ind, hvor vi har skabt en socialøkonomiske projektleder uddannelse. Så vores psykoterapeuter ikke skal vente på klienterne banker på, men selv kan skabe de projekter de brænder for, søge midler og banke på hos kommunerne, for at få dem med.
At vi holder dette modul i Spanien, gør det bare mere eksotisk.

https://www.trivselogvelvaere.com/psykoterapeutuddannelsen

01/08/2022

Center for Trivsel og Velvære psykoterapeutuddannelse

Du kan stadig når st komme med på vores
reg.-godkendt psykoterapeutuddannelse.
Ring og få en tid til et infomationsmøde, og hær om dine muligheder.

Uddannelsen:
✅ er reg.-godkendt
✅ giver fire certificeringer på fire år
✅ har fokus på både din professionelle og personlige udvikling
✅ lever op til krav om høj faglighed
✅ giver en indføring i psykoterapiens forskellige hovedretninger/-metoder
✅ fokus på træning af psykoterapeutiske virkningsfaktorer
✅ giver introduktion i nyeste forskning inden for psykoterapien
✅ har et særligt fokus på psykoterapeutiske kardinaldyder
✅ har et særligt fokus på at hjælpe den studerende i gang med egen praksis
✅ Giver mulighed for at få uddannelsen betalt efter første år
✅ Har integreret Deliberate Practice som en central del af undervisningen.
✅ Har et særligt modul, der sætter de studerende i stand til at blive projekt skabende, indenfor social økonomisk projektledelse.

Læs mere her:
https://www.trivselogvelvaere.com/psykoterapeutuddannelsenhttps://fb.watch/c3F_ZCSxIg/

25/07/2022

Hjælpekunst❤️‍🩹
For at kunne heale et andet menneske, må man selv have været såret.
For at hjælpe mennesker gennem kriser og tilbage til livet, må man kende døden og vejen gennem mørket.

For at kunne heale et andet menneske, er det vigtigt, at kende livet cyklus, som går igennem dødens dal, som er en smertelig affære, som en kvindes fødsel.

Det er det smertelige som hindre livet i at blomstre,
det er dét døende i os, som holder fast i fortællingen om livet.

I virkeligheden holder vi som mennesker, fast i det døde lag af os, som en slange der ikke tør slippe sit skind, når det er tid til skifte skind.
Modsat slangen, tror vi at vi Er skindet og ikke slangen, vi holder fast i historien om os selv, til vi mister os selv.

Smerteligt vandre mennesket i objekternes verden, pynters sig til at blive noget særligt.
Vi tegner et kort over, hvem vi tror vi er, et kort som sjælden står mål med hvem vi er.

Det er skellet mellem hvem vi tror vi er og hvem vi er, og vores formål, som afgøre hvornår krisen opstår, hvornår det er tid til skifte skind. Tid til at give slip,
tid til at dø, for at gå igennem døden dal, for at genopstå til modenhed, mening og missioner.

Det er en smertelig transformation, for jo mere vi ikke har levet livet, jo mere smerte er der, over det tabte liv, og jo mere liv skal fødes.

Smerte, tomhed, depression og angst er for en healer, tilstande som opstå i det liv vil kender og holder fast i, og som forsvinder i transformation mod dét liv som lader vente på sig.

Det findes ingen anden vej, end sjælens vej hjem.
Det er når ånden er over os, og vi er inspireret og i flow, så er vi på rette vej.

Modet kommer af, at kunne lade sig lede af længslerne og friheden, uden at vide hvorhen, hvordan og med hvem ❤️

~ Billedhugger, Marija Gauci

06/07/2022

Så blev det ferietid for os, god ferie og sommer til alle.😎

PsykoPress Marts 2022 -org 30/05/2022

PsykoPress Marts 2022 -org

Psykopress
Eksistens, psykoterapi og livets barske vilkår.
I dette nummer af Psykopress hylder vi den eksistentielle tilgang til psykoterapien.
Vi hylder også gestaltterapien, og har et portræt af Fritz Perls, som også pryder forsiden.
Så velkommen til Eksistensens Hotel

https://online.fliphtml5.com/pfgto/vyjv/=1

PsykoPress Marts 2022 -org PsykoPress-org Marts 2022 -org

04/05/2022
Danske unge har ondt i følelserne. Måske er løsningen at tale mindre om dem 22/04/2022

Danske unge har ondt i følelserne. Måske er løsningen at tale mindre om dem

Danske unge har ondt i følelserne. Måske er løsningen at tale mindre om dem Når forældre retter al deres opmærksomhed mod de unges problemer, risikerer de at gøre dem værre.

06/04/2022

Geniet i os.
Vi har alle været genier, desværre dræber vi vores kreative sans, gennem systemer, kontrol, og
læringsprocesser som tjener fornuften- og dét som kan gengives og bevises, at vi har forstået.
Så kun 2 % står tilbage med geniets kreative sans i god behold.
98% af os som mennesker, er tilpasset til et system som er reaktivt, produktivt og styret af kontrol, fornuft og forudsigelighed.
Det er både ærgerligt og samtidig forklare det hvorfor vi ikke er i en bæredygtigt verden, og alle verdensmålene er opfyldt.
Vi kan nemlig ikke forandre det som er en "gentagelse", eller vi kan ikke løse nogen problemer, med det som er årsag til samme problem.
Vi skal nemlig skabe fra fra et andet sted end fornuften og det genkendelige. Vi skal nemlig dø, for en stund, at træde ud af alt det vi kender og tror på, vi skal stå i de løsninger vi ønsker, og se bagud for hvordan kunne det komme i stand?
At se det umulige, er geniets gerninger, og kræver en kreativ intelligens, heldigvis kan vi optræne denne intelligens, hvis vi sætter ramme omkring det.
Så hvis organisationerne forstod, at deres fremtid var afhængig af at dyrke disse skjulte evner, og satte tid og medarbejder af, til at dyrke galskaben, og de kreative processer, så ville de med tiden, skabe værdier, som overstiger al fornuft.

06/04/2022

Overvejer du at tage en psykoterapeutisk uddannelse?

🔥Så vil jeg anbefale dig at tage til en række infoaftener hos de uddannelser, du synes tiltaler dig. Du kan også bede om anbefalinger fra andre, men problemet med det er, at de fleste kun kender til en eller få uddannelser, og ofte anbefaler de den, som de selv valgte at tage. Disse anbefalinger er derfor voldsomt biased. Der er mange rigtig gode uddannelser at vælge imellem, og der er en stor chance for, at du har nogle andre præferencer end andre.

Så hvordan vælger du den rette uddannelse? Lav en række kriterier, du synes er vigtige for dig og se dig om på deres hjemmesider og deres studiehåndbøger og spørg ind til det på infomøderne. Her kommer nogle forslag til kriterier, som du eventuelt kan finde inspiration i:
🍀Menneskesynet, der ligger til baggrund for deres psykoterapeutiske tilgang. Menneskesynet har en stor betydning for din tilgang som psykoterapeut, og her er det vigtigste, at uddannelsens menneskesyn er meningsfuld for dig.
🍀Stemningen på uddannelsesstedet. Det kan være vanskeligt at spørge ind til, men mærk efter: kan du forestille dig at bruge 4 år og en del penge i det miljø?
🍀Hvad gør uddannelsen for at sikre de studerendes trivsel? Nogle uddannelser gør meget ud af, at de studerende får et sammenhold, mens andre lader det være mere op til eleverne selv. Hvad tiltaler dig mest?
🍀Uddannelsernes holdning til at søge viden uden for uddannelsen. Nogle uddannelser lukker sig meget om sig selv, så meget, at de studerende end ikke må diskutere indholdet indbyrdes, og andre opfordrer til, at man søger ekstra viden og inspiration udefra. Hvad er du mest til?
🍀Stringens over for fleksibilitet. Nogle uddannelser advokerer for, at psykoterapi skal gøres på en bestemt måde, mens det for andre handler om, at du skal finde din måde at gøre det på.
🍀Niveauet af metodefascisme. Punktet her er måske mere ladet end de øvrige, men det skyldes, at nogle uddannelser peger på, at den metode, netop de underviser i, er bedre end andre metoder. Der er INTET, der tyder på, at der er én overlegen metode. Til gengæld resulterer en særlig tiltro til én tilgang ofte i, at de studerende ikke indvies i andre metodiske tilgange samt andre virkningsfaktorer, som har langt større effekt på det terapeutiske udbytte end metoderne.
🍀Mulighed for at droppe uddannelsen. Nogle uddannelser har svært ved at acceptere, at man dropper ud af uddannelsen. Det kan der være mange grunde til, men hvis ikke det står eksplicit, kan det være relevant at vide, så du ikke kommer unødigt økonomisk i klemme. Det må være en risiko hos uddannelserne, at de ikke er det rette for de studerende alligevel, eller at der kommer andre grunde til, at de studerende dropper ud.
🍀Ud over metoder kan uddannelserne karakteriseres ved at lægge vægt på psykoterapiforskning, spiritualitet, filosofi, coaching eller kroppen. Her kan du overveje, hvilke aspekter der tiltaler dig mest, hvilket også kan have betydning for, hvad du ønsker at bruge uddannelsen til og hvilke klienttyper, du kommer til at arbejde med senere hen.
🍀Er uddannelsen godkendt? Måske er det vigtigt for dig, at uddannelsen er godkendt, som en form for kvalitetssikring. Det skal dog siges, at blot fordi en uddannelse ikke er godkendt, betyder det ikke, at den er ringere. Men det kan være rart, at der er en ekstern instans, der holder kontrol med skolerne, og at man kan svare ja til, at den er kvalitetssikret, når man som psykoterapeutstuderende mødes med skepsis.
🍀Undervisernes baggrund. Hvad gør underviserne kvalificerede til at undervise på en psykoterapeutuddannelse?

Læs mere om psykoterapeutuddannelsen hos Center for Trivsel & Velvære. https://www.trivselogvelvaere.com/psykoterapeutuddannelsenhttps://fb.watch/c9L6iv5o1C/

31/03/2022

Der findes ikke et problem som ikke har en mulig løsning.
Alle organisationer har både potentialet og evnerne til, at skabe den nødvendige forandring.
Fremtidens værdier ligger i selve skabelsen af de værdier vi ønsker.
Og resurserne ligger i vores evne til at skabe, udvikle og forandre, de bor i os alle.
Det betyder også at enhver virksomhed har evnerne til at overgå sig selv.
Det som mangler er, at sætte tid og rammer omkring de kreative mennesker i organisation.
At få lavet en afdeling, et tværfagligt team, som tænker ud af rammer, ud af systemerne og eneste opgave er at tænke kreativt, på optimering, reduktion af omkostninger, processer,
nye måder, nye produkter, lettere arbejdsgange, grønne og globale løsninger.

30/03/2022

Tid til at synkronisere firmaet?
Vi lever i en tid med frygt og opbrud, ingen eller intet er helt på plads. Et er sikkert, vi kan ikke komme på plads i os selv uden andre. Og de andre hvem er de?
Udover parforholdet, så er arbejdspladsen den stærkeste kilde til trivsel og succes. Og ganske få elementer skal være på plads, for at sætte de udviklende processer i gang. Og økonomien følger trivslen, så jo mere trivsel, jo mere effektive bliver vi og det giver kroner i kassen.
Vi kalder det The Point of Gravity, “Det som bærer helheden”…

Psykoterapeutuddannelsen 22/03/2022

Psykoterapeutuddannelsen

Psykoterapeutuddannelsen Der vil være te, kaffe og lækkerier, mens der tegnes og fortælles om uddannelsen og efterfølgende tid til spørgsmål og diskussion.

17/02/2022

I NÆRVÆRET
Kom med os på bjerget under den spanske sol.

Et retræte hvor det handler om at komme ind i en dybere ro, finde eller genfind dit bærende fundament, hvor du kan hvile i den du er, har retning for hvad du skal og det som giver mening og livskvalitet.

Mere end nogensinde har vi brug for at redefinere os selv, samtidig med at vi kan finde dyb ro og nærvær i os selv.
Det er i den dybe ro, vi kan finde vores mission, vores dybe længsler for et nærværende og meningsfuldt liv.

Dette retræte handler om at få samlet og skabt sammenhæng mellem ro, mening og stræben i den ustabile verden vi lever i.
Det sker gennem meditativ ro, læring og opgaver, sammen med livsnydelse med skøn mad og storslået natur.https://institutforsundhedogtrivsel.dk/ind-i-naervaeret/

Lederkursus i Spanien - denlevendeorganisation 25/01/2022

Lederkursus i Spanien - denlevendeorganisation

Intenst lederkursus i Andalusien
med nærvær, ledertræning og fordybelse.

Styrkelse og bevidstgørelse af hvem du er, dine styrker, dine værdier, dine forudsætninger, din foretrukne lederstil

Vi arbejder med fordybelse gennem meditation og søger mening gennem væren i den autentiske rå natur.

Nøgleord: etik, værdier, styrker, ansvarlighed og strategisk kommunikation, organisationer og relationer.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes situation, forandringer, udfordringer og ønsker,
så vi kommer så praktisk nært på den enkeltes lederskab som muligt.

https://denlevendeorganisation.dk/lederkursus-i-spanien/

Lederkursus i Spanien - denlevendeorganisation Intenst lederkursus i Andalusien med nærvær, ledertræning og fordybelse Styrkelse og bevidstgørelse af hvem du er, dine styrker, dine værdier, dine forudsætninger, din foretrukne lederstil Vi arbejder med fordybelse gennem meditation og søger mening gennem væren i den autentiske rå natur. N...

Nykøbing-Slagelsevej 13, Hønsinge L, Vig - Ivan Eltoft Nielsen 13/01/2022

Nykøbing-Slagelsevej 13, Hønsinge L, Vig - Ivan Eltoft Nielsen

Vi sætter vores skønne Vig ejendom til salg.

Her har vi boet med vores 4 børn.
Det var her vi startede Essens Instituttet op,
med kurser og uddannelser, alle de skønne mennesker, der har haft deres livs personlige rejse, på dette skønne sted.
Der er så mange gode minder i dette historiske hus. Her er masser af plads, og et hav af muligheder.
Her kan der udleves masser af iværksætter-drømme. Her er plads til storfamilien, familiekollektiv, håndværkeren, kunstner og ja til dem som ønsker sig masser af plads, natur og stadig bo billigt til under 10.000 brutto, 55 min. fra kbh.

Nykøbing-Slagelsevej 13, Hønsinge L, Vig - Ivan Eltoft Nielsen Med skov og strand på begge sider ligger Vig midt i smørhullet Geopark Odsherred. Vig er en by med kun små 1.600 indbyggere. Odsherreds eneste biograf

Lederkursus i Spanien - denlevendeorganisation 11/01/2022

Lederkursus i Spanien - denlevendeorganisation

Eksklusivt lederkursus i Spanien!

Intens lederkursus i Andalusien, med nærvær, ledertræning og fordybelse.

- Afkobling i det autentiske spansk idyl
- Filosofisk og psykoterapeutisk fordybelse
- Nærvær og et stærkt opbyggende netværk
- Ledertræning/program
- Værktøjer og workshop for skærpelse af lederegenskaber, værdier og ikke mindst visioner for et fremtidigt bæredygtigt virksomt liv.

Der vil være plads til at arbejde med egne udfordringer og fremtidsvisioner.

Desuden vil kursisterne danne et fremtidigt netværk for hinanden.

Tidligere top-kok bistår vores forplejning og er med når vi laver lidt teambuilding i køkkenet.

Kurset afholdes i samarbejde med psykolog og filosofisk rådgiver Mads Lykke Dahlgaard
https://denlevendeorganisation.dk/lederkursus-i-spanien/

Lederkursus i Spanien - denlevendeorganisation Intens lederkursus i Andalusien, med nærvær, ledertræning og fordybelse Afkobling i det autentiske spansk idyl Filosofisk og psykoterapeutisk fordybelse Nærvær og et stærkt opbyggende netværk Ledertræning/program Værktøjer og workshop for skærpelse af lederegenskaber, værdier og ikke min...

Lederkursus i Spanien – denlevendeorganisation 11/01/2022

Lederkursus i Spanien – denlevendeorganisation

Eksklusivt lederkursus i Spanien!

Intens lederkursus i Andalusien, med nærvær, ledertræning og fordybelse.

- Afkobling i det autentiske spansk idyl
- Filosofisk og psykoterapeutisk fordybelse
- Nærvær og et stærkt opbyggende netværk
- Ledertræning/program
- Værktøjer og workshop for skærpelse af lederegenskaber, værdier og ikke mindst visioner for et fremtidigt bæredygtigt virksomt liv.

Der vil være plads til at arbejde med egne udfordringer og fremtidsvisioner.
Desuden vil kursisterne danne et fremtidigt netværk for hinanden.
Tidligere top-kok bistår vores forplejning og er med når vi laver lidt teambuilding i køkkenet.

Kurset afholdes i samarbejde med psykolog og filosofisk rådgiver Mads Lykke dahlgaardhttps://denlevendeorganisation.dk/lederkursus-i-spanien/

Lederkursus i Spanien – denlevendeorganisation Værktøjer og workshop for skærpelse af lederegenskaber, værdier ogikke mindst visioner for et fremtidigt bæredygtigt virksomt liv.

02/01/2022

Smerte er vores natur
og kimen til udvikling og en dybere taknemmelighed.

Nemt er det at have et positivt greb om livet,
men glemmer vi mørket, forsvinder lyset,
meningen og det som binder det hele sammen. 

Livet kan ikke kun vækste gennem lyst og positive stunder, deri forsvinder det naturlige og vi mister orienteringen, formålet og noget at kæmpe for.
Vi kan ikke have lyst og medgang, uden lidelse og modgang.
Vi skal lære i det svære og nyde i det lette, og det er smerten som vores nærmeste rådgiver og læremester.

Smertens rådgiver er den som melder at det er tid til at give slip, ændre retning eller søge nye veje og formål.

Smertens læremester er den der vise os hvor uendelige små vi er i os selv, og hvor meget vi får gennem smerten som medfølelse og sammenhold.
At vi ikke er alene, hvis vi tager smerten på os og rækker ud. Og når andre rækker ud efter os og vores støtte, hvor betydningsfuld vi føler os og taknemmelige vi er, for den tillid vi bliver vist.

Det er i smerten og krisetid vi finder vores eksistens dybere værdier og altid når vi kommer igennem, finder vi os, i et mere moden og visere jeg. Vi har vokset et trin på livet trappe mod det som leder os.

Ekslusivt Lederkursus i Spanien | DLO 19/11/2021

Ekslusivt Lederkursus i Spanien | DLO

Lederkursus i Spanien.
Kom i dybden med dit lederskab og bliv skarp på dine fortrin og lederevner, og få skærpet det som hindre din tydelighed og autenticitet.
Det hele er en god blanding af fordybelse, dialoger, læring, workshop, og det bedste fra psykologien, filosofien og naturligvis den levede erfaring.
Du får dannet et stærkt netværk sammen med dine medkursister, til fremtidig støtte og sparring.http://www.denlevendeorganisation.dk/lederkursus-i-spanien

Ekslusivt Lederkursus i Spanien | DLO Dette luksuskursus er sammensat til dig, som er leder, har smag for de eksotiske og ønsker fordybelse i både psykologisk og filosofisk forstand. For dig, som vil nyde i både fysisk, sjælelig og åndelig forstand.

PsykoPress-org Sept-2021 19/11/2021

PsykoPress-org Sept-2021

Psykopress Digital.
Så er Psykopress, ikke på gaden, men på nettet i digital version,
til skue og til at kunne dele og sprede viden og praksis inden for psykoterapien.

Denne gang hylder vi Freud som alment benævnes psykoterapiens fader.

Der dykkes endda ned i forløberne før psykoanalysen og datidens psykoterapeuter, som dengang var filosoffer.

Bødlen i os, er en artikel, om historiske bødler, krigsbødler, ofre og hverdagsbødler og ja ”Bødlen i os”. Vi forsøger at komme omkring de menneskelige mekanismer og psykoterapiens mulighed for at skabe den nødvendige bevidsthed, der kan heale op for de oplevelser vi har med os, agtet om hvilke rolle vi har indgået i.

Desuden kommer vi forbi organisk mad terapi og mad på bål og det maden og naturen kan berige os med.

https://online.fliphtml5.com/pfgto/wuzo/

PsykoPress-org Sept-2021 PsykoPress-org Sept-2021

Terapi & udvikling

Psykoterapeutisk praksis centralt på Frederiksberg og i Fuengirola Malaga Spanien. Uddannet Psykoterapeut ved Nordisk Gestalt Institut 96 Ml. FaDP.
Fokus på sorg og krise, samt coaching/udvikling af ledere og organisationer.


Videoer (vis alle)

Telefon

Adresse


Dr. Priemes Vej 2
Frederiksberg
1854

Åbningstider

Mandag 08:30 - 16:00
Tirsdag 08:30 - 16:00
Onsdag 08:30 - 16:00
Torsdag 08:30 - 16:00
Fredag 08:30 - 16:00

Andre Konsulentvirksomhed i Frederiksberg (vis alle)
Fellowmind - Formerly known as ProActive Fellowmind - Formerly known as ProActive
Rosenørns Allé 1
Frederiksberg, 1970

Fellowmind er et dansk it-konsulenthus med ekspertise inden for Microsoft teknologi.

do-mentoring.nu do-mentoring.nu
Frederiksberg

Help organisations to design, implement and execute on next gen workplace mentoring programs

Det som følger Det som følger
H. C. Ørstedsvej 41C
Frederiksberg, 1879

Det som følger er en virksomhed, der sætter fokus på pårørendes behov og komplikationerne der e

KPI Communications KPI Communications
Alhambravej 3
Frederiksberg, 1826

KPI Communications er et projektdrevet uddannelses- og konsulenthus, der skaber skræddersyede løsn

ABOVEcommunications ABOVEcommunications
Mathildevej
Frederiksberg, 2000

Ledelsesrådgivning inden for organisationspsykologisk konsultation, strategisk kommunikation og all

SR Communication SR Communication
Nodre Fasanvej 28
Frederiksberg, 2000

Provides communication services in Spanish and English.

Reload A/S Reload A/S
Suomisvej 2, 2. Sal
Frederiksberg, 1927

Reload rådgiver om og udvikler websites, web apps og integrationer.

Kirkefondet Kirkefondet
Peter Bangs Vej 5B (Indgang Via 5D)
Frederiksberg, 2000

Følg med og bliv inspireret af Kirkefondets arbejde for at skabe liv og vækst i folkekirken

GlobalDenmark GlobalDenmark
Bülowsvej 48A
Frederiksberg, 1870

Kommunikation på engelsk og dansk. Professionelt, troværdigt - med respekt for andre kulturer. Und

Formcph aps Formcph aps
Frederiksberg Allé 68
Frederiksberg, 1820

formcph aps er en indretningsvirksomhed med tegnestue og salgsudstilling placeret midt i hjertet af

StormConnect StormConnect
H. C. Ørsteds Vej 50C, 5. Sal
Frederiksberg, 1879

Want to hear more about the company's services and how you can benefit? Send an e-mail to [email protected]

Training Consult Training Consult
Søndre Fasanvej 39
Frederiksberg, 2000

Offers personal & organisational development, workshops, Supervisor education, key-note speaking, th