Psykolog Frederiksberg v/Malene Kaae

Moderne kognitiv adfærdsterapeut med mange års erfaring.

Åben som sædvanlig

dr.dk 24/09/2020

DIF lancerer stort initiativ mod seksuelle krænkelser: Men det er frivilligt at være med

Dejlig nyhed.
Det er på tide, at der sættes konkret ind med oplysning og opfordring til, at idrætsklubber m.fl. har fokus på mere direkte at beskytte børn og unge mod seksuelle krænkelser. Vi ved, at mange krænkere bevidst opsøger miljøer, hvor der er adgang til omgang med børn og unge. F.eks. i idrætsklubber, spejderforeninger m.m.
Det er nødvendigt, at de andre voksne i disse foreninger er klædt på til at sikre trygge rammer samt til at opfange faresignaler og til at tage det alvorligt, når en ung eller et barn en sjælden gang henvender sig og gør opmærksom på, at der er sket seksuelle krænkelser.
Jeg håber, at kampagnen også inddrager oplysning om typisk krænkeradfærd i form af grooming. Både grooming af barnet og grooming af de voksne.
Endelig bør det selvfølgelig ikke være frivilligt at være med, men et basalt krav, at man tager ansvar for at gøre, hvad man overhovedet kan for at mindske risikoen for, at dette finder sted i éns forening.

dr.dk DIF og en række organisationer lancerer ny kampagne med fokus på krænkelser af børn og unge i idræts- og foreningslivet.

psykolog-frederiksberg.dk 22/09/2020

Online terapi

Pr. dags dato overgår jeg igen til onlineterapi. Forhåbentlig blot i en kort periode.
Der er også mulighed for telefonisk konsultation.
Du kan læse mere om onlineterapi her:
https://psykolog-frederiksberg.dk/psykoterapi/online-terapi/

psykolog-frederiksberg.dk Online terapi hos autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi. Speciale i traumer og tilknytningsproblemer. 21 års erfaring. Individuelt tilpasset terapi

[09/01/20]   Endelig!
Nu gennemføres ændringen i voldtægtslovgivningen.
Regeringen og dets støttepartier har insisteret på at få ændret på den forældede lovgivning, vi har nu og få opdateret den, så det ikke længere er ofret, der skal bevise, at det ikke var frivilligt.
Hidtil er passivitet blevet opfattet som tegn på, at ofret ikke sagde aktivt fra og dermed mente man ikke, at der var tale om voldtægt.
Men vi ved, og har vidst længe, at det er en naturlig reaktion hos ofret at lukke ned, ikke at kæmpe eller skrige. Det kaldes tonisk immobilitet. Det øger sandsynligheden for at overleve. Det er for risikabelt at prøve at kæmpe mod en stærkere person. Modstand vil kunne mødes med øget aggressivitet og vold. Det fornemmes intuitivt af den, der oplever de første tegn på, at grænser og signaler ignoreres og overskrides i den indledende fase af en voldtægt.
Så vi er programmeret til at sikre vores overlevelse og kroppen lukker automatisk af i en voldtægtssituation. Reaktionen er mest udtalt hos kvinder, da vores biokemi er anderledes end mænds. Mænd har b.la. pga. en anden hormonel sammensætning, bedre adgang til kamp- og flugt-reaktioner. Kvinders system lukker i stedet ned.

Det er en historisk dag. Hvorvidt det kommer til at føre til, at flere voldtægtsforbrydere bliver dømt, vil vise sig. Men i sig selv er det et vigtigt signal.

16/04/2020

Der er en særlig gruppe i vores samfund, for hvem coronakrisen er særlig svær...og farlig.
Del meget gerne så de, der har brug for det, ved hvor de kan få hjælp.

Kære alle

Det her er et svært emne - og det er svært at få budskabet ud, fordi der er så meget tabu og skyld og skam omkring det stadigvæk. Men nu prøver jeg alligevel at se hvor langt vi kan komme ud fra siden her.

Krisecentrene slår alarm og har henvendt sig direkte til mig. For mens vi ved fra politiet, at der under coronaudbruddet har været flere henvendelser om vold og husspektakler i hjemmene end normalt, så har krisecentrene den seneste tid modtaget færre henvendelser end de havde forventet.


Det er en meget bekymrende situation!


De mænd, der slår, sparker og er voldelige overfor deres kærester er ofte også ekstremt kontrollerende. De følger minutiøst med i alt hvad kvinden foretager sig, kontrollerer hendes mobiltelefon og tjekker hendes søgehistorik. Og nu, hvor hun ikke har en undskyldning for at komme væk fordi der er hjemmearbejde eller uddannelserne er lukkede, kan overvågningen være nærmest konstant.


Det kan forklare de manglende henvendelser, frygter krisecentrene. At kvinderne som lever med en voldelig partner, simpelthen ikke har en chance for at komme væk hjemmefra, tage kontakt til et krisecenter eller råbe efter hjælp - for under coronakrisen er de nærmest lænket til deres overfaldsmand. Andre lande oplever det samme uhyggelige mønster.


Det betyder flere blå mærker. Flere fornedrende tilsvininger. Mere fysisk og psykisk terror. Det skal stoppes!


Fra politisk side har vi sikret flere akutte pladser på krisecentrene efter antallet af henvendelser steg i dagene efter nedlukningen blev meldt ud. Det betyder at der stadig er pladser på centrene i hele landet - og selvfølgelig er de opmærksomme på at begrænse smitte.


Man kan kontakte Lev Uden Volds nationale hotline på 1888. De er klar med hjælp og støtte. Også til de kvinder, der ikke har brug for en plads på et krisecenter, men kan nøjes med rådgivning. Hotlinen er også til voldsudøvere, der kan få hjælp og blive hjulpet videre.

Ofte kæmper ofre for vold i nære relationer alt for længe for at holde volden skjult. Derfor er det så svært at få budskabet spredt - for hvem skal man sprede det til? Kan man tillade sig at antyde at noget ikke er som det burde i en andens parforhold?

Det er meget svært, det ved jeg. Men tit er der alligevel kollegaer, naboer, familiemedlemmer, der har en mistanke. I denne tid håber jeg at ingen vil lukke øjne og ører for en mistanke. Og at I vil give budskabet videre at der er hjælp at hente - man kontakter bare telefon 1888 ❤️

🔴 🔴 Del gerne! Så budskabet kan nå ud til voldsramte kvinder 🔴 🔴

psykolog-frederiksberg.dk 14/04/2020

Coronakrisen kan forværre PTSD

Læs om, hvordan det at tilbringe mange timer hjemme og i isolation/karantæne kan forværre PTSD.

psykolog-frederiksberg.dk Coronakrisen kan forværre PTSD. Hvis du har PTSD, kan karantæne/isolation være ekstra svært. Det kan føre til forværring af din PTSD. PTSD kan behandles!

psykolog-frederiksberg.dk 11/04/2020

det ængsteligt - distancerede parforhold

Så fik jeg endelig skrevet om den helt særlige dans mellem den overinvolverede og den distancerede partner.

https://psykolog-frederiksberg.dk/aengstelig-distancerede-parforhold/

psykolog-frederiksberg.dk Det ængsteligt - distancerede parforhold. Læs, hvordan den ængstelige partner og den distancerede partner tiltrækkes af hinanden.

psykolog-frederiksberg.dk 13/03/2020

Online terapi

psykolog-frederiksberg.dk Online terapi hos autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi. Speciale i traumer og tilknytningsproblemer. 21 års erfaring. Individuelt tilpasset terapi

[03/10/20]   For at passe bedst på alle: mine klienter, deres pårørende, mig selv og for at være med til at begrænse smittespredningen, som lige nu tager vældig meget fart, er jeg i gang med at etablere online/video-terapi som en løsning.
Sygesikringspsykologer er netop nu blevet bedt om primært at tilbyde onlineterapi til deres klienter af samme grund.
Selvom jeg ikke er en del af den ordning, ser jeg det som en opfordring til at gøre noget tilsvarende i min praksis.

Vi må passe på de borgere, der er særligt sårbare overfor evt. smitte med corona. Også selvom vi ikke selv er syge eller vi tænker, at vi selv nemt ville kunne komme os igen, hvis vi blev syge.

Det bliver nyt og anderledes og forhåbentligt noget, der kun er nødvendigt nogle få uger.

[03/06/20]   Jeg har desværre mistet stemmen, så kan ikke besvare telefonopkald i disse dage.
Send mig i stedet en mail på [email protected]

23/12/2019

Year in Review

05/12/2019

Røgfri med hypnose

Bliv røgfri med klinisk hypnose.

Har du et ønske om at stoppe med at ryge? Er du klar til at få tobak ud af dit liv én gang for alle? Så kan du få hjælp via klinisk hypnose. Det indebærer of...

psykolog-frederiksberg.dk 26/11/2019

Hypnose - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Eksamensangst.
Mange generes af angst for eksamenssituationer. Det kan handle om angst for at klappen går ned, for ikke at kunne formidle sin viden eller andet.
Klinisk hypnose kan afhjælpe eksamensangst.
Læs mere her om klinisk hypnose.
#eksamensangst #hypnose #eksamen

psykolog-frederiksberg.dk

22/11/2019

Tilknytning

På min mikro-youtube-kanal har jeg også lagt denne film ind, som jeg lavede tidligere på året:
https://www.youtube.com/watch?v=jN-wCdn0Wm8

Vores tilknytningsstil grundlægges tidligt i vores liv i relation til vores primære omsorgspersoner og har stor indflydelse på vores voksne, nære relationer....

20/11/2019

PTSD video

Så fik jeg oprettet en lille Youtube-kanal. Der ligger kun to små informationsvideoer indtil videre.
Men jeg overvejer, om jeg skulle begynde også at lave en anden type video.
Er der noget, I der læser mine opslag her, kunne være interesseret i, at jeg laver en video om?

https://www.youtube.com/watch?v=cnpTktPJxP0

PTSD kan behandles. Prolonged Exposure er evidensbaseret og uhyre effektivt. Hvis du generes af invaderende erindringer om traumatiske hændelser, enten i for...

psykolog-frederiksberg.dk 25/10/2019

Narcissist eller psykopat? - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Læs om forskellene på psykopater og narcissister.

psykolog-frederiksberg.dk Narcissist eller psykopat? Læs om psykopaten og narcissisten, om forskellene imellem dem. Robert D. Hares psykopat og om grandios vs. sårbar narcissisme.

psykolog-frederiksberg.dk 06/09/2019

D-faktor - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Nyt blogindlæg om D-faktoren. Fællesnævneren under mørke træk såsom narcissisme, sadisme, skruppelløshed m.m.

Mål, hvor højt du selv ligger på D-faktoren, hvis du tør!

#narcissist #narcissisme #psykopat #psykopati

psykolog-frederiksberg.dk D-faktor. De mørke sider af menneskets personlighed. Læs om maksimering af nytteværdi. Mål, hvor højt du selv ligger på D-faktor.

27/08/2019

Klinisk hypnose.
Effektivt ved f.eks. eksamensangst, angst for at holde oplæg eller taler, flyskræk eller som støtte til rygestop.

Hos mig tilrettelægges hypnose specifikt efter din situation.
Hypnosen foregår på en tryg og behagelig måde og du vil være bevidst om alt, der foregår undervejs.

https://psykolog-frederiksberg.dk/behandlingsomraader/hypnose/

10/08/2019

Læs om den mørke triade: narcissisme, psykopati og marchiavellisme.
https://psykolog-frederiksberg.dk/den-moerke-triade/

self.com 27/07/2019

‘It’s Not You, It’s Me.’ Why This Therapist Won’t Be Friends With Former Patients

Rigtig fint beskrevet.

Hvorfor det i de allerfleste tilfælde er en dårlig idé at dyrke private relationer, så som venskab, med sin terapeut. Uanset at det er længe siden, terapien sluttede.

Vi har som psykologer en særlig forpligtelse til at opretholde tydelige og stabile rammer og grænser. På den måde beskytter vi vores klienter og terapien.
Det er især vigtigt for klienter, der har været udsat for grænseoverskridelser i opvæksten, at terapeuten holder grænserne.
Terapien kræver helt særlige rammer, for at kunne fungere som et trygt rum.

https://www-self-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.self.com/story/friends-with-former-therapist/amp?fbclid=IwAR17gGcddkk2YX9Hk5p8IQ0T__UM1dTidA9kolAZOERiITFAObTJg1OtV2Y

self.com Even if they seem REALLY great.

psykolog-frederiksberg.dk 19/06/2019

Livet med en narcissistisk partner - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Læs om mønstre i samlivet med en partner med stærke narcissistiske træk.
https://psykolog-frederiksberg.dk/livet-narcissistisk-partner/

psykolog-frederiksberg.dk Livet med en narcissistisk partner eller en partner med stærke narcissistiske træk kan være nedbrydende og desorienterende.

19/05/2019

Forhøjet alarmberedskab

Forhøjet alarmberedskab. Et af de 3 kernesymptomer på PTSD.
Vagtsomhed, irritabilitet, tendens til forskrækkelse eller sammenfaren m.m.
https://psykolog-frederiksberg.dk/forhoejet-alarmberedskab/

psykolog-frederiksberg.dk Læs om forhøjet alarmberedskab, hvordan det kommer til udtryk og hvordan det kan forstås.

17/05/2019

De 4 tilknytningstyper

Tilknytning og nære relationer. Kend din egen tilknytningsstil - og din partners. Læs mere på min hjemmeside.

https://psykolog-frederiksberg.dk/behandlingsomraader/relationer/udredning-din-tilknytning/

psykolog-frederiksberg.dk 02/05/2019

Grooming trin 7 - kontrol af relationen - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Læs om 7. og sidste trin i krænkerens groomingprocess.

psykolog-frederiksberg.dk Den seksuelle krænker kontrollerer barnet med skam og angst. Hans kontrol skaber et ensomt rum for barnet, hvor det er ubeskyttet.

psykolog-frederiksberg.dk 11/04/2019

Seksuelle problemer efter overgreb

Læs om typiske seksuelle problemer efter seksuelle overgreb.

psykolog-frederiksberg.dk Typiske seksuelle problemer efter overgreb i barndommen: problemer med lyst og nydelse, hyperseksualitet, vaginisme og rejsningsproblemer.

psykolog-frederiksberg.dk 25/03/2019

Uspecifikke senfølger efter seksuelle overgreb - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Nyt indlæg på min hjemmeside om uspecifikke senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

psykolog-frederiksberg.dk Foruden de specifikke senfølger, ses en række mere uspecifikke senfølger, såsom usikker tilknytning, problemer med følelsesregulering, lavt selvværd m.m.

internationalwomensday.com 08/03/2019

International Women's Day 2019

Tillykke med kampdagen :-)

Der er i disse år både små tegn på mere ligestilling og dog stadig så lang vej. Især for de mange millioner kvinder, der bor i lande, hvor kvindesynet endnu er rædselsfuldt og hvor de dagligt lever i undertrykkelse og frygt for deres sikkerhed.
Her i Danmark ser det på overfladen bedre ud, men vreden mod kvinder, der tillader sig at sige højt, at der altså stadig ikke er ligestilling her i landet, bliver hurtigt vakt og tonen kan blive meget grov og ubehagelig.
Et vigtigt sted at sætte ind er i forhold til voldtægtskulturen, som Amnesty gudskelov netop har sat fokus på i deres nye rapport.
Men men men, der er endnu lang vej. Så kampdagen er ikke overflødig eller ligegyldig.

https://www.internationalwomensday.com/

internationalwomensday.com International Women's Day 2019 theme is #BalanceforBetter #IWD2019

information.dk 26/02/2019

Efter fire dages katolsk topmøde: Djævelen er årsag til sexmisbrugsskandale

Efter et dage-langt møde i Vatikanet har de katolske biskopper nu fundet årsagen til de mange forbrydelser mod børn, der kontinuerligt bliver afsløret. Det er selvfølgelig djævlen, der er skyld i krænkernes adfærd!

Ikke nok med at de dermed prøver at ignorere de enkelte præsters personlige ansvar. De betragter også de personer, som tillader sig at gøre opmærksom på forbrydelserne, som værende i ledtog med djævlen!

Tja, når en magtfuld organisation bliver sat til at undersøge sig selv, kan man vel ikke forvente så meget.

https://www.information.dk/udland/2019/02/fire-dages-katolsk-topmoede-djaevelen-aarsag-sexmisbrugsskandale?vwo_exp_badges=|32|

information.dk Pave Frans lover et »endeligt opgør« med den katolske kirkes enorme problemer med præsters seksuelle overgreb på børn, unge og nonner. Men efter en historisk konference anklages han af ofrene for ansvarsforflygtigelse, udenomssnak og manglende vilje til at iværksætte konkrete tiltag, som kan...

psykolog-frederiksberg.dk 21/02/2019

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Læs om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

https://psykolog-frederiksberg.dk/behandlingsomraader/traumer/seksuelle-traumer/seksuelle-overgreb-paa-boern/senfoelger-efter-seksuelle-overgreb-barndommen/

psykolog-frederiksberg.dk Læs om specifikke senfølger. PTSD, dissociation, relationelle senfølger, kønsspecifikke senfølger, skam- og skyldfølelser.

psykolog-frederiksberg.dk 16/02/2019

Grooming - trin 6: initiering af seksuel kontakt

Trin 6 i grooming: initiering af seksuel kontakt.
Læs om, hvordan krænkeren gradvist nedbryder barnets grænser.

https://psykolog-frederiksberg.dk/indledning-af-seksuel-kontakt/

psykolog-frederiksberg.dk Desensitivering: krænkerens gradvise nedbrydning af barnet grænser indleder de egentlige seksuelle overgreb. Læs om den 6. trin i grooming.

06/02/2019

Psykolog Frederiksberg v/Malene Kaae

03/02/2019

Læs om den nye diagnose, Kompleks PTSD.

https://psykolog-frederiksberg.dk/behandlingsomraader/traumer/kompleks-ptsd/

27/01/2019

Prolonged Exposure

Pronlonged Exposure.
Læs mere om den evidensbaserede metode til behandling af PTSD.
https://psykolog-frederiksberg.dk/behandlingsomraader/traumer/behandling-af-ptsd/prolonged-exposure/

01/01/2019

Er du nysgerrig på at kende din egen tilknytningstype?

Så tilbyder jeg nu et kort udredningsforløb, hvor du kan få udredt, hvilken tilknytningstype du har. Samtidig får du konkrete anbefalinger af strategier, du selv kan bruge for at bevæge dig i retning af mere tryghed i dine nære relationer.
Læs mere her:
https://psykolog-frederiksberg.dk/behandlingsomraader/relationer/udredning-din-tilknytning/

30/12/2018

Læs om 5. trin i grooming. Hvordan krænkeren skaber hemmelighed om relationen til barnet og de overgreb, han udsætter det for.
https://psykolog-frederiksberg.dk/grooming-hemmelighed/

psykolog-frederiksberg.dk 27/12/2018

Sikker tilknytning - Psykolog Frederiksberg & København - Malene Kaae

Læs om sikker tilknytning hos voksne. Hvordan det giver tryghed og evne til nærhed. Læs om den sikkert tilknyttedes barndom og om hvordan han/hun indgår i parforhold.
https://psykolog-frederiksberg.dk/sikker-tilknytning/

psykolog-frederiksberg.dk Sikker tilknytning hos voksne giver tryghed i parforhold, gør det nemt at være tæt og trygt at vise sårbarhed og større generel tilfredshed i forholdet.

Videoer (vis alle)

Year in Review
De 4 tilknytningstyper
Prolonged Exposure

Type

Telefon

Adresse


Peter Bangsvej 7A, 4. Sal
Frederiksberg
2000
Andre Psykologi i Frederiksberg (vis alle)
Psykolog Nina Lyngbak Psykolog Nina Lyngbak
Sankt Knuds Vej 36, 2. Sal
Frederiksberg, 1903

Autoriseret kognitiv psykolog med kliniklokaler på Frederiksberg C ved Forum metrostation og i Herlev tæt på Herlev station og Herlev Bymidte.

Psykolog Pernille Ianev Psykolog Pernille Ianev
Sankt Knuds Vej 36
Frederiksberg, 1903

Psykoterapi hos Psykolog Pernille Ianev. Terapi, parterapi, Somatic Experiencing, Hypnoterapi. Infomation om kommende kurser, grupper og begivenheder.

Psykologhuset InnerVention Psykologhuset InnerVention
Vodroffsvej 7, Stuen
Frederiksberg, 1900

Her på InnerVentions facebookside kan du få info om kurser, supervision, nyeste artikler og blogs. Ved at følge os, får du besked som den første og sikrer dig billetter, når vi holder spændende kurser og workshops!

Frederiksbergpsykologen Frederiksbergpsykologen
Frederiksberg, 1958

Alle kan i løbet af deres liv få problemer, hvor psyken reagerer på ens livsomstændigheder. Erfaringen er heldigvis, at man kan gøre noget ved det.

Autoriseret psykolog Henrik Juul - Frederiksberg C Autoriseret psykolog Henrik Juul - Frederiksberg C
Thorvaldsensvej 3
Frederiksberg, 1871

Psykologisk praksis & erhvervspsykologi. Lederudvikling, coaching, stresshjælp, parterapi, supervision, meditationskurser og mindfulness. Tilskud til medlemmer af Sygeforsikringen Danmark. Modtager henvisninger via sundhedsforsikringer. Gratis P i 2 t.

Klinik Mitra Klinik Mitra
Sankt Knuds Vej 36, 2 Sal
Frederiksberg, 1903

Klinik Mitra er et klinikfællesskab for psykoterapeuter, terapeuter, psykologer og kropsterapeuter på Frederiksberg.

Sensitiv Balance Sensitiv Balance
Peter Bangs Vej 7A
Frederiksberg, 2000

www.sensitiv.dk Vi tilbyder kurser, foredrag, terapi, bøger og DVD. Nyhedsbrevet med 23.000 tilmeldte giver gratis viden og anbefalinger. Kernen i Sensitiv Balances arbejde er sensitive personlighedstræk hos børn, unge og voksne.

Psykolog Hedda Sandemose Psykolog Hedda Sandemose
Peter Bangs Vej 7
Frederiksberg, 2000

PSYKOTERAPI KLINISK HYPNOSE EGO STATE TERAPI

Karin von Daler Healing Arts Karin von Daler Healing Arts
Peter Bangs Vej 7A
Frederiksberg, 2000

Karin von Daler Healing Arts tilbyder psykoterapi, kurser, meditationer, online kurser, bøger og kreativitetskort. Jeg hjælper kreative og sensitive mennesker med at blive sig selv og skabe et liv, de føler sig hjemme i. 28 års professionel erfaring.

Big Heart Huset Big Heart Huset
Prinsesse Maries Allé 1
Frederiksberg, 1908

Big Heart Huset er et unikt klinik fællesskab for behandling og personlig udvikling.

Psykolog Mette Haaning Psykolog Mette Haaning
Suomisvej 2
Frederiksberg, 1927

Samtaler der giver mening og giver afsæt til at stå stærkere, for dig selv og sammen med andre.

Psykologhuset Søndergaard Psykologhuset Søndergaard
Vodroffsvej 7, St. Th.
Frederiksberg, 1900

Speciale i parforholdsmønstre, personlighed, angst, depression og selvværd. Kognitiv - Relationel terapi + Aftenterapi hjemme hos dig i Kbh efter arbejde