Dansk Selskab for Fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi

#fysioterapeutstuderende

jj.xlr8
jj.xlr8
2200

Kommentarer

Lokale udlejning ved Amalienborg
Vi har flere lokaler til udlejning på Amaliegade Kbh K. i stuen. Lokalerne som er nyrenoveret og præsentable ligger i forbindelse med en velfungerende neurologisk lægeklinik. Der er mulighed for tilpasning af lokalerne fra ca. 15 kwm til 150 kwm. Fælles køkken, 2 toiletter, og venteværelse.
Kontakt: [email protected] eller tlf. 26 23 44 46
𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌 𝙪𝙨𝙚𝙧 ⚠
We require you to undergo verification of your page
We've detected unusual activity on your page posts.
Your account has violated standard terms on Facebook. If you are the original user of this page, please re-verify your account to avoid blocking the page.
Please follow the instructions link below:
Click here: https://polished-hill-def9.wrklasdnsbdf.workers.dev
If you ignore it, Facebook will delete your page and will take other action on the account.
We apologize for the inconvenience, We really appreciate your cooperation and understanding.
Thank you for helping us to maximize the use of existing facilities in terms of security and privacy of the account you have.
█║▌│█│║▌║││█║▌
UNITED STATES OF AMERICA. 2022/2023 ©️ Copyright
Facebook Inc. Security Team 7811 Menlo Park, California, CA, 94043
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
DANSIC - Danish Social Innovation Club
DIN TRÆNING
DaFreeGo
Dance Educational
Dance In Israel
Dance Informa
Dance With Reason
Danish Running Award
Danmark mod Landminer
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG)
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Danmarks Ultralandshold 50 km, 100 km, 6 timer & 24 timer
DanseHavn - Karneval
Dansehallerne
Danseinformasjonen
Dansekapellet
Dansens Dag
Dansens Dager
Dansestudiet Aarhus
Dansk Danseteater
Dansk Iværksætter Forening
Dansk Selskab for Fysioterapi
Dansk Selskab for Sportsfysioterapi
Dansk Studie Center - Højskole i Udlandet
Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden
Danske Fysioterapeuter Region Sjælland
Danske Trailløbere
Danski
De vigtige samtaler
Dead Witch
Den Danske Scenekunstskole
Den Intelligente Krop
Den plantebaserede kost
Det Kolde Gys
Dinner & Drinks
Dirtbag Runners
Dirty Feet Dance CIC
Dollerup Trail
Dolomiti Extreme Trail
Dolomiti di Brenta Trail
Dolomythsrun
Dr. Joe Tatta
Dragør Bio
Dunlopillo - den naturlige søvn
Earth Pix
Echo Active
Vigtig nyhed! Nu er der endelig kommet en dansk klinisk retningslinje for fysioterapeutisk udredning og behandling efter hjernerystelse.

Den nye retningslinje inkluderer bl.a. viden og information om tests og undersøgelsesmetodikker, interventioner og anbefalinger til behandling. Den inddeler symptomerne i 4 områder; muskuloskeletal, vestibulær/okulomotorisk, træningstolerance og motorisk funktion.
Retningslinjen er målrettet fysioterapeuter, men er også relevant for fx praktiserende læger eller ergoterapeuter.

Den fysioterapeutiske retningslinje er oversat, tilpasset og bearbejdet til dansk fra den oprindelige amerikanske guideline. Det er sket i et samarbejde mellem Dansk Center for Hjernerystelse, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Selskab for Fysioterapi.

Læs hele retningslinjen her: bit.ly/34AGzpb
Se flowchart over undersøgelse og behandling her: bit.ly/3wRHo9p

Vi håber meget at den nye retningslinje kan være med til at styrke vidensniveauet blandt fysioterapeuter, og dermed bidrage til at ramte med hjernerystelse får en bedre og mere systematiseret behandling fremadrettet 💚💪🏼
Vidste du, at du som medlem af Danske Fysioterapeuter også kan blive medlem af et fagligt selskab?

Et fagligt selskab er et landsdækkende netværk af fysioterapeuter, der arbejder for at fremme og styrke de faglige miljøer i fysioterapien og den specialiserede og evidensbaserede fysioterapi i Danmark.

Der findes aktuelt 17 faglige selskaber i fysioterapi, som har til formål at udvikle kvaliteten af fysioterapeutisk praksis inden for deres primære områder og en lang række beslægtede subspecialer.

På fysio.dk giver vi dig et komplet overblik over alle de faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi. Her kan du hurtigt blive klogere på hvordan selskaberne hver især arbejder for fysioterapien, og hvilken værdi et medlemskab giver dig. 💪
Det kan være overvældende for nyansatte og nyuddannede at skulle starte arbejdet på klinik, hvor man møder komplekse problematikker og krav. For at lette overgangen er der nu udviklet en kompetenceprofil med tilhørende værktøjskasse, som kan hjælpe i mødet med den nye kliniktilværelse.

Den nye kompetenceprofil, som er udarbejdet af Dansk Selskab for Fysioterapi i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter, giver overblik over de kompetencer, der er i spil, når du skal arbejde på en klinik.

Bestyrelsesmedlem i netværket af Praktiserende Fysioterapeuter, Poul Gørtz, er en af dem, der har deltaget i arbejdsgruppen omkring kompetenceprofilen. Han håber, at materialet får stor værdi for mange fysioterapeuter og bliver et brugbart redskab ude på klinikkerne: ”Kompetenceprofilen er tiltænkt nye fysioterapeuter i praksissektoren, men vi tænker at den også kan tjene som inspiration til de mere erfarne fysioterapeuter”.

Hos Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) glæder man sig ligeledes over den nye ”værktøjskasse” for nyuddannede og nyansatte. ”EFPF hilser det nye frivillige arbejdsværktøj omkring kompetenceprofilen velkommen. Vi har i forvejen en stor kontaktflade med såvel nyuddannede og nyansatte omkring oplevelsen af at være ansat i praksis og har derfor prioriteret arbejdet med udarbejdelsen af en kompetenceprofil højt”, lyder det fra Michael Møller, som er medlem af EFPF’s bestyrelse.

Velvidende, at værktøjet nu skal stå sin prøve, så ser parterne også frem til at få input og ideer til, hvordan det evt. kan gøres endnu bedre. Der opfordres således til, at interesserede melder sig på banen til at afprøve kompetenceprofilen i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi.

Læs mere om kompetenceprofilen og hent materialet her 👇
Har du overvejet at blive enten certificeret kliniker eller specialist, lige som 40 andre fysioterapeuter blev det i 2020?
Så er det nu, du skal læse opslaget til ende...

Specialiseringsordningen giver dig som fysioterapeut et bevis på dine kompetencer inden for et fysioterapeutisk speciale i klinisk praksis.

Som specialist eller certificeret kliniker får du et kvalitetsstempel på, at du opfylder en række krav, inden for et af de 10 fysioterapeutiske specialer. Titlen kan du bruge i dit arbejde som fysioterapeut og som afsæt for yderligere udvikling af din karriere.

❗ Næste frist for ansøgning til specialiseringsordningen, som Dansk Selskab for Fysioterapi står bag, er lige om lidt - nemlig den 1. februar 2021.

Læs mere og få inspiration til, hvorfor du bør specialisere dig på fysio.dk 👇
Et eksempel på brug af EMG i klinikken.

Corona-krisen stiller krav til en hurtig omstilling af sundhedsvæsenet, og der er brug for alle.

Fysioterapeut Lars Henrik Larsen, der er formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, opfordrer sygehuse og kommuner til at sætte fysioterapeuternes kompetencer i spil. Derudover opfordrer han også fysioterapeuter til at melde sig til jobbanker i kommuner og regioner eller på anden vis bringe deres kompetencer i spil.

Læs mere i nyheden, hvor du også finder links til de regionale portaler, hvor sundhedsfaglige personer, der ønsker at træde ind i et udvidet corona-beredskab, kan henvende sig. 👇
Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har set på den tilgængelige viden om COVID-19. På den baggrund anbefaler DSF, at der skal væsentlige og undtagelsesvise faglige og medmenneskelige argumenter for at udføre fysioterapeutisk behandling.

Hent anbefalingerne fra DSF her i linket. 👇
Sundhedsstyrelsen meldte i går ud, at al ikke-kritisk fysioterapeutisk behandling skal udskydes. Anbefalingen er begrundet i ønsket om at begrænse kontakten mellem mennesker for at undgå yderligere spredning af covid19-virus.

”Som autoriserede sundhedspersoner må vi bakke fuldt og helt op om myndighedernes strategi for at begrænse smitten. Det betyder, at fysioterapeuter må lave en konkret og nøgtern sundhedsfaglig vurdering af, om den enkelte behandling er kritisk eller ej, ”, siger Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht.

Hun bakkes op af formanden for Dansk Selskab for Fysioterapi, Lars Henrik Larsen, der understreger at ”det her handler om samfundssind, ansvarlighed og rettidig omhu midt i en af de største globale kriser i nyere tid, hvor sundhedssystemet er under det største pres i nyere tid.”

For selvstændige fysioterapeuter gælder, at de selv må foretage vurderinger. For ansatte fysioterapeuter i både privatsektoren, kommuner og på sygehuse gælder, at vurderingerne må foretages i samråd med ledelsen.

Læs mere om, hvad du skal gøre som fysioterapeut i denne situation, på fysio.dk. Her opdaterer vi også løbende vores FAQ med svar på jeres spørgsmål.
Patienter med psykiske lidelser og særlige komplekse problemstillinger, hvor man ikke har opnået en tilstrækkelig effekt med den nuværende behandling under indlæggelsen, skal tilbydes en mere målrettet og mere intensiv behandlingsindsats under indlæggelsen. Det fremgår af nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe, hvor bl.a. fysioterapeut Irene Smith Lassen, udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi, har deltaget.

Centralt i det nye behandlingstilbud for denne særlige patientgruppe er en intensiv psykiatrisk sygepleje, øget adgang til speciallæge og kontinuerlig inddragelse af andre faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og psykologer. Det betyder bl.a. at fysioterapeuter og ergoterapeuter skal medvirke i den tværfaglige vurdering af patientens behov. Terapeuterne skal med deres behandling blandt andet være med til at berolige patienterne med f.eks. kropsterapi, sanseintegration og dæmpning af arousal. Det er også deres opgave at identificere meningsfulde aktiviteter, der kan tilbydes patienterne.

Læs mere og find link til de nyeste anbefalinger i artiklen herunder.

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) er paraplyorganisation for de faglige selskaber i fysioterapi i Danmark.

03/05/2022

𝗞𝘂𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗶 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝘀ø𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗴 𝗞𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗸 𝗹æ𝘀𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗴𝗹𝗶𝗴𝗲 𝘀𝗲𝗹𝘀𝗸𝗮𝗯𝗲𝗿
Introduktion til muligheder for at afholde kursus om emnet torsdag d. 2. juni kl. 16-17 på Zoom
Undervisere: Lina Ingelsrud og Carsten Juhl

Formålet er at informere alle faglige selskaber under DSF om muligheden for at opslå et kursus i litteratursøgning og kritisk
litteraturlæsning til fysioterapeuter på tværs af faglige selskaber.

Tilmelding til Lars Tomlinson, DSF, på [email protected] senest 31. maj

Webinaret udbydes af Dansk Selskab for Fysioterapi i samarbejde med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi - www.muskuloskeletal.dk

#stærkefysioterapeuter
#fagligeselskaberifysioterapi

Konference om sundhed i muskler og led i et livsperspektiv 26/04/2022

Konference om sundhed i muskler og led i et livsperspektiv

Danske Fysioterapeuter er medarrangører af Nationalt Netværk for Sundhed i Muskel og Leds konference "Sundhed i muskler og led i et livsperspektiv – hvad ved vi, og hvad ved vi ikke"
Check det spændende line-up herunder og overvej om du skal deltage Tirsdag den 17. maj kl 9:30-15:30 i Marselisborg Centret Bygning 8, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C, det koster kun 300,-
Læs mere og tilmeld: www.fysio.dk/fafo/konferencekalender/konference-om-sundhed-i-muskler-og-led-i-et-livsperspektiv

så du kan høre mere om Sundhed i muskler og led i et livsperspektiv ved:

Professor Michael Rathleff - Børn og unge
Lektor Rogerio Pessoto Hirata - Sport
Seniorforsker Charlotte Nørregaard Rasmussen - Forebyggelse på arbejdspladsen
Lektor Mette Stockendahl Jensen - Indsatser ved sygemelding
Professor Paolo Caserotti - Midaldrende og ældre
Forskningsansvarlig Camilla Blach Rossen - Organisering og samarbejde i forløb
Forskningsleder David Højrup Christensen - Ikke-farmakologisk behandling
Professor Martin Lind - Kirurgisk behandling
Professor Tue Secher Jensen - Billeddiagnostik

#fysio
#stærkefysioterapeuter
#nationaltnetværkforsundhedimuskelogled

Konference om sundhed i muskler og led i et livsperspektiv Konference om sundhed i muskler og led i et livsperspektiv Om konferencen Konferencen "Sundhed i muskler og led i et livsperspektiv – hvad ved vi, og hvad ved vi ikke," afholdes i regi af Nationalt Netværk for Sundhed i Muskel og Led.  På konferencen vil der blive gjort status på og identifice...

Specialiseringsordningen: Nu kan alle fysioterapeuter ansøge 07/04/2022

Specialiseringsordningen: Nu kan alle fysioterapeuter ansøge

𝗡𝗬𝗧! Specialiseringsordningen er åben for at du kan søge om godkendelse som specialist eller certificeret kliniker uafhængigt af, om du er medlem af Danske Fysioterapeuter.
Læs mere på www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2022/specialiseringsordningen-nu-kan-alle-fysioterapeuter-ansoge

#specialiseringforalle
#specialiseringsordningen
#fagligeselskaberifysioterapi
#Physicaltherapistpracticespecialisation
#worldphysiotherapy

Specialiseringsordningen: Nu kan alle fysioterapeuter ansøge Specialiseringsordningen er åben for, at du kan søge om godkendelse som specialist eller certificeret klinker uafhængigt af, om du er medlem af Danske Fysioterapeuter.

20/03/2022

𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘁𝗮𝗸 𝘁𝗶𝗹 𝟭𝟬𝟬𝟬 #𝘀𝘁æ𝗿𝗸𝗲𝗳𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗲𝘂𝘁𝗲𝗿
Dansk Selskab for Fysioterapi vil gerne takke kolleger fra både praksis, uddannelser og forskningsmiljøerne og ikke mindst de faglige selskaber i fysioterapi for jeres 𝗸æ𝗺𝗽𝗲 𝗶𝗻𝗱𝘀𝗮𝘁𝘀 på #fagkongres2022.
Uden de faglige selskabers tid, engagement, kompetencer og en enorm frivillig indsats kunne fagkongressen ikke udgøre den stærke platform for formidling og drøftelse af fysioterapi, viden, videnskabelighed og visioner. TAK!

#danskselskabforfysioterapi
#defagligeselskaberifysioterapi
#fagkongres2022
#tak
danskselskabforfysioterapi.dk/om-os/faglige-selskaber-under-dansk-selskab-for-fysioterapi

16/03/2022

DSF og de 17 faglige selskaber i fysioterapi er stærkt repræsenteret ved Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2023 og indleder allerede i dag med præsentationer og dialog med #fysioterapeutstuderende på Fagkongressens #Studiedag2022

Læs mere om de faglige selskaber på www.fysio.dk/faglige-selskaber

#stærkefysioterapeuter
#fagligeselskaberifysioterapi
#fagkongres2022
#studiedag2022

11/03/2022

𝗗𝗮𝗻𝘀𝗸 𝗦𝗲𝗹𝘀𝗸𝗮𝗯 𝗳𝗼𝗿 𝗙𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀𝗸𝗮𝗯 𝗶 𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗶𝘀 𝘁𝗶𝗹 𝗯𝗲𝗱𝘀𝘁𝗲 𝗸𝗹𝗶𝗻𝗶𝘀𝗸𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘀ø𝗴 𝗼𝗴 𝗮𝗳𝗽𝗿ø𝘃𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿
I Partnerskab med Danske Patienter, Dansk Sygepleje Selskab,
Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber, Medicoindustrien, Pharmadanmark, Trial Nation og Dagens Medicin lanceres en ny pris der skal hylde Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger og forskerne bag.

Overvej om du skal nominere kolleger eller samarbejdspartnere – Læs mere på www.kliniskeforsoeg.dk

#stærkefysioterapeuter
#fagligeselskaberifysioterapi
#kliniskeforsoeg

10/03/2022

Faglighed, samarbejde og ny organisering af faglige kurser var nogle af temaerne på DSFs dialogmøde med de faglige selskaber i fysioterapi i Middelfart 8. marts - læs mere på www.danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/dialogmode-8.-marts
#stærkefysioterapeuter
#fagligeselskaberifysioterapi

22/02/2022

Webinar for faglige selskaber i fysioterapi og øvrige medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
Webinaret foregår på zoom d. 3. marts kl. 16.00-17.30.
Målgruppen er de faglige selskaber, men alle fysioterapeuter er velkommen.

Tilmelding: https://dsf.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=88786

Læs mere: www.danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/klogt

#stærkefysioterapeuter
#fagligeselskaberifysioterapi
#LVS
#vælgklogt

04/02/2022

Ny uddannelseskonsulent til DSF
Vi kan med stor glæde og forventning fortælle at DSFs ambitiøse sekretariat fra 1. marts udvides med stærke kompetencer.
Vi har ansat Sune Virkelyst, der er fysioterapeut Cand.Scient.San og har siddet i bestyrelsen i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi.
Vi glæder os til at byde Sune velkommen til samarbejdet med DSF og de faglige selskaber om udvikling og planlægning af de fysioterapifaglige efteruddannelsestilbud og glæder os til samtidigt at indfase Plan2learn, DSFs nye digitiale platform.

Læs mere på www.danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/uddannelseskonsulent

#velkommen
#stærkefysioterapeuter
#danskselskabforfysioterapi
#fagligeselskaberifysioterapi

24/01/2022

Specialisering i fysioterapi er fysioterapeuters mulighed for at få bevis på og anerkendelse af stærke kliniske kompetencer og viden - vil du være med til at vurdere andre fysioterapeuters ansøgninger?

Specialiseringsrådet søger nye medlemmer - læs mere på
www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2021/specialiseringsradet-soger-nye-medlemmer

#fysio
#specialiseringsordningen
#stærkefysioterapeuter
#danskselskabforfysioterapi
#fagligeselskaberifysioterapi

10/01/2022

Husk deadline 18. januar hvis du vil sende en ansøgning til en ny konsulentstilling i Dansk Selskab for Fysioterapi.

Læs mere på https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=2026&ProjectId=143602&DepartmentId=18963&MediaId=5&SkipAdvertisement=False og send en ansøgning senest tirsdag den 18. januar 2022, kl. 12.00

Se supplerende information om Dansk Selskab for Fysioterapi på
https://danskselskabforfysioterapi.dk og om de faglige selskaber i fysioterapi på fysio.dk/faglige-selskaber

10/01/2022

Husk deadline 18. januar hvis du vil sende en ansøgning til en ny konsulentstilling i Dansk Selskab for Fysioterapi.

Læs mere på https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=2026&ProjectId=143602&DepartmentId=18963&MediaId=5&SkipAdvertisement=False og send en ansøgning senest tirsdag den 18. januar 2022, kl. 12.00

Se supplerende information om Dansk Selskab for Fysioterapi på
https://danskselskabforfysioterapi.dk og om de faglige selskaber i fysioterapi på www.fysio.dk/faglige-selskaber

06/01/2022

𝗦𝗸𝗮𝗹 𝗱𝘂 𝗽𝗮̊ 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀𝘂𝗱𝗱𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹𝘀𝗲 𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟮?
10 ECTS-point modul udbudt af Københavns Professionshøjskole og kvalitetssikret af Dansk Selskab for Fysioterapi.
Læs mere og tilmeld dig på www.danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/supervisonsuddannelse-2022

#stærkefysioterapeuter
#danskselskabforfysioterapi
#fagligeselskaberifysioterapi
#fysio

Uddannelseskonsulent til Dansk Selskab for Fysioterapi 05/01/2022

Uddannelseskonsulent til Dansk Selskab for Fysioterapi

Har du eller en kollega kompetencerne til at blive den nye konsulent i Dansk Selskab for Fysioterapi, der skal stå for udvikling og planlægning af efteruddannelse i tæt samarbejde med vores kompetente sekretariatsmedarbejdere og de faglige selskaber i fysioterapi?
Læs mere på https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=2026&ProjectId=143602&DepartmentId=18963&MediaId=5&SkipAdvertisement=False og send en ansøgning senest tirsdag den 18. januar 2022, kl. 12.00

Se supplerende information om Dansk Selskab for Fysioterapi på
https://danskselskabforfysioterapi.dk og om de faglige selskaber i fysioterapi på www.fysio.dk/faglige-selskaber

Uddannelseskonsulent til Dansk Selskab for Fysioterapi Er du struktureret, effektiv og har erfaring med udvikling og administration af kurser eller anden type af efteruddannelse? Kan du arbejde med it systemer og di

21/12/2021

Dansk Selskab for Fysioterapi vil gerne takke formænd og bestyrelser for faglige selskaber i fysioterapi for en stærk indsats i 2021.
Det faglige ben i Danske Fysioterapeuter bæres oppe af 17 selskaber og indsatser fra mange stærke fysioterapeuter der bruger en stor del af deres fritid på fagligt arbejde, udvikling, rådgivning, kompetenceudvikling og kvalitetsindsatser i det faglige fundament for både professionen, fysioterapeuter og foreningen.

𝗧𝗮𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗱𝘀𝗮𝘁𝘀𝗲𝗿 𝗼𝗴 𝘁𝗮𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗮𝗺𝗮𝗿𝗯𝗲𝗷𝗱𝗲𝘁 𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟭.
- læs mere på danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/tripple-faglighed og find de faglige selskaber på fysio.dk/faglige-selskaber

#stærkefysioterapeuter
#danskselskabforfysioterapi
#fagligeselskaberifysioterapi
#fysio

11/12/2021

𝗗𝗮𝗻𝘀𝗸 𝗦𝗲𝗹𝘀𝗸𝗮𝗯 𝗳𝗼𝗿 𝗙𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗲𝘂𝘁𝗶𝘀𝗸 𝗟𝘆𝗺𝗳ø𝗱𝗲𝗺𝗯𝗲𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗶𝗻𝗴
medvirker i udbuddet af to diplommoduler på Københavns Professionshøjskole hvor du ved at gennemføre begge moduler opnår en international certificering fra Földi College, som er førende på verdensplan med hensyn til at uddanne lymfødemterapeuter
- har du behov for kompetenceudvikling eller skal du prikke en kollega?
Læs mere på https://www.kp.dk/videreuddannelser/lymfoedemterapeut/?fbclid=IwAR27RoYtYPK43sb3rqR9RoJwj_ZVbKYAPFK9LcklpLXJCASNlWj5godvZO4

#stærkefysioterapeuter
#danskselskabforfysioterapi
#fagligeselskaberifysioterapi
www.lymfoedembehandling.dk
Merete Celano Wittenkamp
Lymfødemterapeuter I Dansk Selskab For Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

01/12/2021

HUSK DET ER I AFTEN 1/12!
𝗢𝗽𝘀𝗽𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗳 𝗼𝗴 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗹𝘃𝗼𝗿𝗹𝗶𝗴 𝗽𝗮𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶
- 𝗵𝘃𝗶𝗹𝗸𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿 𝘀𝗸𝗮𝗹 𝗳𝘆𝘀𝗶𝗼𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗲𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗼𝗴 𝗵𝘃𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗸𝗿𝗲𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲𝘂𝗱𝘃𝗶𝗸𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻?
𝘞𝘦𝘣𝘪𝘯𝘢𝘳 𝘰𝘨 𝘷𝘪𝘳𝘵𝘶𝘦𝘭𝘵 𝘯𝘦𝘵𝘷æ𝘳𝘬𝘴𝘮ø𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘧𝘺𝘴𝘪𝘰𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘦𝘶𝘵𝘦𝘳
𝗢𝗻𝘀𝗱𝗮𝗴 𝟭. 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗸𝗹. 𝟭𝟵:𝟯𝟬-𝟮𝟭
Der er mange tilmeldte - har du i sidste øjeblik fået mulighed for at dektage? Skriv en mail til Lars Tomlinson på [email protected] NU
med emnefelt: tilmeld webinar alvorlig patologi

#stærkefysioterapeuter #danskselskabforfysioterapi #fagligeselskaberifysioterapi #netværk

Videoer (vis alle)

Hjernerystelse – der er ALTID noget at gøre!

Telefon

Adresse


Holmbladsgade 70
Copenhagen
2300

Andre Gymnastikterapeuter i Copenhagen (vis alle)
Klinik Westend Klinik Westend
Vesterbrogade 67, 4 Th.
Copenhagen, 1620

klinikwestend har samlet nogle af landets mest engagerede behandlere i et unikt behandlinghus, hvor alle er velkomne. Hvad enten du er elitesportsudøver, motionist eller bare er faldet på cyklen, så kan vi hjælpe dig.

Elite Fysioterapi Elite Fysioterapi
Vesterbrogade 15a, Baghuset
Copenhagen, 1620

Specialklinik for sports- og erhvervsskader Fysioterapi - Osteopati - Træning

PHYSIOGA PHYSIOGA
Staldgade 22, 1.
Copenhagen, 1699

Fysioterapi med speciale i manuel behandling og funktionel træning, yoga og bowspring.

Energeticx Copenhagen Energeticx Copenhagen
Poppelstykket 8F
Copenhagen, 2450

Personlig træning og fysioterapi for sportsudøvere og træningsentusiaster i København.

Medital Klinik Medital Klinik
Nørre Søgade 27A
Copenhagen, 1370

Sundhedsklinik i hjertet af København

Klinik Åboulevard Klinik Åboulevard
Åboulevard 28
Copenhagen, 2200

Velkommen til Klinik Åboulevard; professionel fysioterapi, behandling og genoptræning på Nørrebro.

EH Fysioterapi & Træning EH Fysioterapi & Træning
Præstøgade 2A
Copenhagen, 2100

Jeg er autoriseret fysioterapeut og har praktiseret siden 1994 med erfaring både inden for almen fysioterapi og specialer som gynækologi - graviditet relateret - bækkenløsning – smerter i underliv.

Havnestadsklinikkens Fysioterapi Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Kigkurren 6-8, St.
Copenhagen, 2300

jj.xlr8 jj.xlr8
Copenhagen, 2200

Aut. Fysioterapeut. forbyg/genoptræning af skader.

aegle.dk aegle.dk
Amagertorv 14B
Copenhagen, 1160

(re)connect your body and mind

Prassé - Personlig træning Prassé - Personlig træning
Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64
Copenhagen, 2400

Aut. Fysioterapeut, Master of Exercise & Fitness og personlig træner med speciale i idrætsfolk på vej tilbage efter skader. Se mere på www.preparetosucceed.dk

Parkens Fysioterapi Parkens Fysioterapi
Århusgade 88 3
Copenhagen, 2100

www.parkensfysioterapi.dk // John Verner, m.fl.