BTM Byg ApS

BTM Byg Aps er en lok al tømrervirksomhed med store kompetencer inden f or vores fag, og vi sætter en st or ære i faglig stolthed.

Åben som sædvanlig

Photos from BTM Byg ApS's po st 02/06/2022

Så er vi endelig kommet go dt i gang på bl.a.🙂

🔨Ny funkisvilla på Vesterbjerv ej i Brovst
🔨Total renovering af ejendom på Øland
🔨Renoveri ng og 250 m2 tilbygning på Gl. Dalhøj børnehave i Fjerritslev
🔨Tilbygning til sommerh us ved Tranum strand
🔨Dertil kommer diverse ta ge, vinduer mv. rundt omkring i kommunen

Projekt er som heldigvis fortæller at vi komm er godt omkring i kommunen👍🏻 hvilket vi ger ne gør.

Rigtig god dag til jer all e🙂

20/04/2022

Vi har fra denne uge få et ny medarbejder i BTM Byg👍🏻

Vi har ansat Kristian som tømrersvend og byd er ham velkommen.

Mange af jer kender n ok Kristian fra hans tid i Xl B yg i Brovst og ellers som loka lt kendt ansigt. Vi er så gla de for at få endnu en loka lt kendt på holdet🙂

Håber i alle v il tá godt imod ham🙂

Rigtig god aften☀️☀️ ☀️

18/03/2022

Så fik vi to nye ansat te i virksomheden🚙🚙
Dog i en lidt mørke re farve end normalt men vores norma le blå var ikke en valgmulighed desværre🤷‍♂️🙂

Vi valgt igen at handle lokalt h os Peoguet Brovst, da det for os er vigt ig at handle lokalt, hvis vi og i fremtiden er vigtig at ha ve virksomheder i lokalområdet👍🏻

En stor tak sk al lyde til Anders og John f or handlen👍🏻

Rigtig god weekend til jer alle☀️☀️ ☀️

Photos from BTM Byg ApS's po st 04/03/2022

Så fik vi i dag aflever et et nyt skolekøkken på Biersted skole👍🏻🪚🔨

Rigt ig god weekend til jer alle☀️☀️☀️

20/02/2022

Overvejer i også at bygge n yt hus?

Vi hjælper jer med at få opfy ld jeres boligdrømme fra start til slut🔨🪚

Vi lytter til jeres drømme, kommer m ed input og forslag til ændringer🔨🪚

Vi tilbyd er en kop kaffe og en sn ak, hvor en elektriker, vvs, murer o vs deltager, så vi får så man ge af jeres ønsker indregnet i prisen.
Og skulle i vælge at flytte en stikkonta kt, lampested eller evt et vindue, så kost er det som udgangspunkt ikke ekstra.🙂
Hvis i vælg er os kan i være sikker på at jer es projekt ikke bliver overrendt af håndværke re på akkord, hvor det handler om hv ad de kan putte i baglommen. Vi arbejd er udelukkende med ansatte på timeløn, så tid en til kvalitet er i førersædet.

Dette proje kt skal opføres i lokalt i Brovst.

Vi håber at få muligheden for at fortæl le hvad vi kan tilbyde jer.🙂

Photos from BTM Byg ApS's po st 16/02/2022

Fornyelse af facadebeklædning hos Sol og Stra nd i Hune.

20/12/2021

Vi vil gerne fra BTM Byg ’s side ønske jer alle en rigt ig glædelig jul🎄⭐️ samt et godt og lykkebringen de nytår🍾🎊

Vi har nu sendt alle vor es medarbejder hjem resten af ugen m ed løn, det har de fortjent hv er og en. Uden jer er vi ingenti ng, så tusinde tak, Carsten,Mikkel, Mathias, Jon as, Poul, Daniel, Jakob og Dennis💪🏻🪚🔨

Til sid st, pas på fingereren til nytår og n yd julen med jeres familier🙂

De bedste hilsner
Micha el og Kenneth

Photos from BTM Byg ApS's po st 09/12/2021

Så er der ved at væ re lagt sidste hånd på tilbygning i Aabybro.🔨🪚 👍🏻

Photos from BTM Byg ApS's po st 17/10/2021

Tiden flyver afsted og man glemm er helt at lave nogle opslag😰

Vi er li ge nu bl.a. i gang med at færdiggø re facaderne på DGI huset i Aabybro.
Vi er også i gang med n yt tag og renovering af overetage i Arentsmin de, en tilbygning, med carport hos nog le unge mennesker i Aabybro.🙂

Ud over dis se er der selvfølgelig en masse af d et vi kalder små opgaver, udskiftning af døre/vindu er, mindre tage, vandskader ovs og a lt i alt bliver faktisk til r et meget🔨🪚👍🏻

Den næste tid frem mod j ul kommer bl.a. til at gå m ed opstart af ombygning af kommunekontorerne i Brovst,Aabyb ro, pandrup og Fjerritslev efter nytår.
Så sk al vi også snart på ombygning af lokal er på Biersted skole, hvor vi sk al opføre nyt lokale til madkundskab.🥖🍕🍜
Så vi g år en spændende vinter i møde m ed en del indvendigt arbejde👍🏻🙂

Vi vil ger ne ønske jer alle en rigtig g od efterårsferie, hvor vi forhåbentlig får sol en at se☀️🤞🏻🙂

Mvh
Michael og Kenneth

Photos from BTM Byg ApS's po st 11/08/2021

Så vi godt i gang m ed at udskifte facaden på multihallen v ed DGI Huset i Aabybro🔨🪚👍🏻

25/07/2021

Vi holder ferielukket i uge 30.☀️
Telefon en er selvfølgelig stadig åben.
Forsat god somm er til alle☀️🤞🏻

13/07/2021

Vi har rygende travlt og søg er derfor 1-2 nye tømrersvende🔨🪚

Vi giver en g od løn og er medlem af dan sk byggeri.
Og du vil få en afvekslen de hverdag men frihed under ansvar🔨

Så er du interesser et i at blive en del af et un gt team med godt humør, så konta kt os endelig på 98231050 eller sm id en mail på [email protected]🤞🏻🙂

Må meget ger ne deles og rigtig god sommer t il jer alle☀️☀️☀️

Photos from BTM Byg ApS's po st 28/05/2021

Et spændende projekt er nu aflever et og åben for offentligheden👍🏻

Et projekt s om satte flere tanker igang omkring diver se løsninger, og vi syntes det er blev et nogen gode løsninger🔨🪚

Vi kan kun opford re jer alle til at ligge vej en forbi Øland skov og Glarborgen, d er er så meget for både bø rn og voksne og der kommer me re i løbet af året.👍🏻
Samtidig kan k un opfordre jer alle til at teg ne et medlemskab, så man kan udvi de og vedligeholde Glarborgen til gavn f or os alle.

Til sidst en stor t ak til bestyrelsen bag Glarborgen for et behageli gt samarbejde, det har været en fornøjelse.

Rigt ig god weekend og tur i Glarborgen☀️☀️ ☀️

17/05/2021

☀️ Skal du med på et un gt hold🙂

🔨Vi har meget travlt og søg er min 1 ny tømrersvend.

🔨 Du sk al have sans for kvalitet
🔨 og du sk al være et positivt menneske med et go dt humør

🪚 Vores primærere arbejdsområde er Jammerbu gt kommune men afstikkere med Aalborg.

Kom og få en sn ak med os, det koster ik nog et og er jo ikke bindende🙂

H ar dette interesse så kontakt os på 98231050 ell er[email protected]

Opslaget må meget ger ne deles, på forhånd tak🙏🙂

Photos from BTM Byg ApS's po st 11/05/2021

Som nogen måske har set, så sk er der lidt i Jernbanegade i den ne tid.👍🏻

Vi har fået monteret sejlet b ag scenen på torvet og det er nu kl ar til støbning🔨🪚

Så har vi fået lav et udsmykning på væggene i gyden n ed til Danbo Møbler Brovst🔨🪚

Dejligt med udsmykni ng af bymidten og skønt at de le af det bliver lavet af lok al arbejdskraft👍🏻🙂

Tak til Hede Danmark for mulighed en.

06/05/2021

☀️ Skal du med på et un gt hold🙂

🔨Vi har meget travlt og søg er min 1 ny tømrersvend.

🔨 Du sk al have sans for kvalitet
🔨 og du sk al være et positivt menneske med et go dt humør

🪚 Vores primærere arbejdsområde er Jammerbu gt kommune men afstikkere med Aalborg.

Kom og få en sn ak med os, det koster ik nog et og er jo ikke bindende🙂

H ar dette interesse så kontakt os på 98231050 ell er[email protected]

Opslaget må meget ger ne deles, på forhånd tak🙏🙂

Photos from BTM Byg ApS's po st 21/04/2021

Rejsegilde på Attrup havn☀️🔨🪚

Photos from BTM Byg ApS's po st 16/04/2021

En dejlig solskinsdag i skoven☀️

Vi er nu klar til tagpap og beklædni ng på siderne👍🏻🪚🔨

Rigtig god weekend☀️☀️☀️

Photos from BTM Byg ApS's po st 16/04/2021

En fredag formiddag...

Photos from BTM Byg ApS's po st 02/04/2021

Så gik den første uges t id i Øland Skov 👍🏻🪚🔨

Fortsat god pås ke til jer alle☀️☀️☀️

Photos from BTM Byg ApS's po st 31/03/2021

Et stykke smuk terrasse i jato ba træ til en god kunde🙂

Photos from BTM Byg ApS's po st 06/03/2021

Det gamle loft i gymnastiksalen på Øla nd skole, trængt til en opfriskning eft er mange “slag” gennem årene🔨🪚🙂

God weekend....

Photos from BTM Byg ApS's po st 04/03/2021

Vi er med til at for ny Brovst Bymidte👍🏻
Her er det ny sce ne på torvet som bliver lavet🪚🔨🙂

01/03/2021

Grundet stor ordretilgang søger vi 1 -2 nye tømmersvende.

Du vil blive en d el af et ungt team med et go dt sammenhold og en god sans f or humor🙂

Vores primærere arbejdsområde er i Jammerbu gt kommune.

Vi tilbyder en god løn og vi er medl em af dansk byggeri.

Vi forventer:
At du h ar et godt humør i hverdagen🙂
At du h ar erfaring indenfor tømrerbranchen.
At du er uddann et tømrersvend.
At du kan styre dine eg ne projekter.
At du kan levere et hø jt færdigt produkt.

Hvis dette kunne have interes se så send os en mail på [email protected]. dk eller ring på 98231050

Vi glæder os t il at hører fra dig👍🏻

Må meget ger ne deles...🙂

01/03/2021

Grundet stor ordretilgang søger vi 1 -2 nye tømmersvende.

Du vil blive en d el af et ungt team med et go dt sammenhold og en god sans f or humor🙂

Vores primærere arbejdsområde er i Jammerbu gt kommune.

Vi tilbyder en god løn og firmab il til den rette og vi er medl em af dansk byggeri.

Vi forventer:
At du h ar et godt humør i hverdagen🙂
At du h ar erfaring indenfor tømrerbranchen.
At du er uddann et tømrersvend.
At du kan styrer dine eg ne projekter.
At du kan levere et hø jt færdigt produkt.

Hvis dette kunne have interes se så send os en mail på [email protected]. dk eller ring på 98231050

Vi glæder os t il at hører fra dig👍🏻

Må meget ger ne deles...🙂

Photos from BTM Byg ApS's po st 01/02/2021

Lidt billeder fra Attrup havn, Jo hn Andersen biler og Xl Byg Brovst.👍🏻🙂

Rigt ig god dag til jer alle.

Husk: De nye regler for håndværkerfradr ag gælder kun i år 20/01/2021

Husk: De nye regler for håndværkerfradr ag gælder kun i år

https://finans.dk/privatokonomi/ECE12690210/husk-de-nye-regler-for-haandvaerkerfradrag-gaelder-kun-i-aar/?ctxref=forside&fbclid=IwAR2ttzMAhdJJ9g8c8n0j6tCubTjemda7p5-9_Ore3nJiy0rdbEGZfTnUUwc

Til jer der ikke har læ st de nye regler🙂

God aften...

Husk: De nye regler for håndværkerfradr ag gælder kun i år En person kan få op t il 50.000 kr. i håndværker- og servicefradr ag i år. Det betyder, at gif te og samlevende kan få ialt 100.000 kr.

Photos from BTM Byg ApS's po st 19/01/2021

Opsætning af glasvægge til kontor v ed Uni-Food technic i Svenstrup.
Ny garage v ed John Andersen biler.

God dag til j er alle.

Photos from BTM Byg ApS's po st 23/12/2020

Et år er snart gået og hvilk et et.

Et år som startede stille og roli gt, men som pludselig blev afbrudt af vor es alle sammens tandpine covid 19. En pande mi som gav os alle en mas se spekulationer om hvad det egentlig v ar og hvad ville resten af år et bringe.🤔
Efter den værste forskrækkelse var bor te, har næsten alt i byggebranchen buldr et derud af og vi har ha ft forrygende travlt👍🏻🙂

Vi nåede i mål m ed flere ting end vi havde håb et på, trods vi mistede nogle af vor es egen uddannede medarbejdere som ville prøv er kræfter andetsteds, og alt respekt f or det, trods lidt ærgrelse fra vor es side😢

Til sidste vil vi godt sen de en kæmpe tak til vores samarbejdspartn er, tømmerhandler og specielt vores kunder, d et har været en fornøjelse🙂

Et endnu stør re tak til vores medarbejdere for en kæm pe indsats og et altid godt hum ør, uden hinanden kan vi ingenting, samm en kan vi alt - tusinde tak👍🏻💪🏻🙂

Vi glæder os til 2021, coronaens undergang🤞🏻😉

Rigt ig glædelig jul og godt nytår t il jer alle🎄🎄🍾🥂🎉

Carsten, Michael og Kenneth

Photos from BTM Byg ApS's po st 03/12/2020

Små projekter den sidste tid🔨

Bl.a.
Ny gara ge i Nøvling.
Besøgsrum Brovst Friplejehjem.
Udskiftning af beklædni ng ved Sol og Strand i Hu ne.

Photos from BTM Byg ApS's po st 20/11/2020

Så fik vi afleveret det før st hus på det nyudstykkede område på Vesterbjergv ej og til tiden trods lidt coro na udfordringer.👍🏻🔨🔨
En stor tak til TL Jens en entreprenør, Vedsted VVS, Brovst Malerfirma og El No rd for godt samarbejde🙂
Vi kan sammen konkurre re på prisen mod typehus selskaberne💪🏻
Til sid st et kæmpe tillykke til de n ye husejere og tak for valget af lok al arbejdskraft🙏👍🏻🙂

Så er vi i denne u ge bl.a. gået i gang med ny faca de ved Danbo møbler Brovst🔨

Til sidst rigt ig god weekend til jer alle.

Del og li ke meget gerne🙂

Photos from BTM Byg ApS's po st 02/11/2020

Vi er lokale og vi v il være det.

Med en tro på at kvalite ts bevidsthed, ærlighed, godt humør og et sm il på læben,
er vejen frem.👍🏻
Vi v il gøre meget for at være Brovst ’s førende tømrervirksomhed og vi skjuler d et ikke🙂

Vi står ved det vi lav er og det vi siger.

I denne t id er vi i gang med bl .a.

🔨Ny isolering og beklædning på sommerh us
på Gjøl
🔨Papt ag og nyt udhæng på hus i Øreb ro og
på Øla nd
🔨Nye kontor faciliteter ved Uni Fo od Technik
I Svenstrup
🔨Udskiftni ng af vinduer og døre i
Arentsmin de, Skovsgård og Brovst
🔨Færdiggørelse af nyt h us på Vesterbjergvej
i Brovst

H ar du et projekt som du ønsk er at få pris på eller vejledni ng om, så kontakt os endelig på 98231050

P as på jer selv og hinanden😷

Photos from BTM Byg ApS's po st 26/10/2020

Fredagen blev brugt i klatreparken i Aalbo rg, hvor vi testede vores evne i højderne👍🏻🙂

De fleste blev lidt udfordret😰🙂

02/10/2020

For os handler det om vi støtt er lokal, derfor har vi købt 3 n ye Peugeot Boxer lokalt hos Peugeot i Brovst.👍🏻

Vi har valgt bilerne i en h øj model med ståhøjde bagi. Det g ør det nemmere for os at ha ve større ting med inde i bilen.
Og vigtigst så får vores medarbejdere et me re rigtig løft af tunge ting, s om skal ind og ud af bilen🙂

Vi ønsker jer alle en god weekend☀️🤞 🏻🙂

Videoer (vis alle)

Type

Telefon

Internet side

Btmbyg.dk

Adresse


Fredensdal 45
Brovst
9460

Åbningstider

Mandag 07:00 - 16:00
Tirsdag 07:00 - 16:00
Onsdag 07:00 - 16:00
Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 14:00

Andre Byggefirma i Brovst (vis alle)
Tømrerfirmaet Busk & Hammar Tømrerfirmaet Busk & Hammar
Jægerumvej 13A
Brovst, 9460

Tømrerfirmaet Busk & Hammar er et tømrer- og byggefirma beliggende i Nordjylland, som vægter høj kvalitet af vores arbejde. Vi udfører alt indenfor tømrerfaget; lige fra renovering for private til nybyggeri for erhverv eller lignende.

Nordisk Facade Center Nordisk Facade Center
Grabowsvej 24
Brovst, 9460

SPECIALISTER I FACADE RENOVERING OG ISOLERING

D.P. Service D.P. Service
Sønder Skoveng 4
Brovst, 9460

Ny startet virksomhed, hvor vi tilbyder nordjyske firmaer hjælp hvis de har ordre bogen fyldt, sygdom eller ferie i personalet.