Brovst Baptistkirke

Brovst Baptistkirke, er en frikirke, der har været en fast del af Brovst by i mere end 100 år. Vi brænder for at der må ske noget godt for vores by og prøver derfor, at engagerer os socialt i byen.

(For tiden primært igennem hjælp til nydanskere, en social strikkeklub, seniortræf og en kreaklub for unge). Vores trosgrundlag er Bibelen, set i lyset af det liv Jesus levede på jorden. (Så når der er noget vi har svært ved at forstå kigger vi på Jesu liv og søger hjælp til forståelse derigennem).

03/05/2017

På lørdag er der ungdomsgudstjeneste kl. 10.30. I den forbindelse kommer Corinna forbi og øver et par lovsange til gudstjenesten søndag.
Giv budskabet videre til dine venner og veninde - og tag dem gerne med.

03/03/2017

UPDATE: Da der er Youth Fellowship for de unge i morgen øver vi IKKE lovsang. I stedet synger vi to kendte lovsange søndag - så hold dig endelig ikke tilbage fra at komme til gudstjeneste.

På søndag er der indkaldt til menighedens årsmøde. Vi indleder dagen med nadvergudstjeneste, hvorefter der serveres en let frokost inden selve årsmøde begynder.
Ved gudstjenesten vil lovsangsgruppen deltage med et par sange. Vi mødes derfor i morgen, lørdag, kl. 10.30 for at øve.
Mød glad og gerne op - og tag dine venner med.

15/02/2017

Så sker der lidt igen:
På lørdag er der Bibliodrama kl. 10.30 hvor alle er meget velkommen til at se, hvad det er for noget. Det er Bente Højris, der står for det.
Kl. 11.30 - også på lørdag - kommer Corinna og Betina med lidt til lovsangsfolket. Vi skal medvirke ved søndagens gudstjeneste.
Mød op til begge arrangementer - og tag gerne din ven eller veninde med.

29/12/2016

Så er det i dag, der er julefest. Alle er velkomne kl. 17.
Hermed vil Brovst Baptistkirke ønske alle en glædelig jul samt et velsignet nytår.

22/12/2016

Så er det lige før vi alle kan ønske hinanden en rigtig glædelig jul. D. 24. december kl. 15 er der gudstjeneste, der bliver ledet af Bente Højris.
Torsdag d. 29. kl. 17 er der indbudt til julefest. Vi starter med spisning i menighedssalen og rykker derefter ind i kirken. På et tidspunkt bliver der kaffe - og mon ikke julemanden også kigger ind?
Vel mødt til begge arrangementer!

10/11/2016

Så er der igen lovsang på programmet. Corinna kommer lørdag formiddag med et par sange til søndagens gudstjeneste. Mød op kl. 10.30. Del gerne til dine venner og veninder.

19/10/2016

På lørdag mødes vi igen i lovsangsgruppen for at forberede lovsang til gudstjenesten søndag. Vi mødes kl 10.30 i Ungdomssalen, hvorefter der er gudstjeneste på nepali.
Søndag kl. 10 er der gudstjeneste, som er arrangeret af nepalesiske menighedsmedlemmer. Mød op til begge anledninger og bliv beriget til ugen der kommer.

28/09/2016

Timeline Photos

22/09/2016

Så er der lovsang igen i Brovst Baptistkirke.
Lørdag mødes vi kl. 10.30 i Ungdomssalen og øver et par lovsange.
De skal bruges ved Familiegudstjenesten søndag kl. 10.
Mød op - husk at tage dine venner og veninder med. Det bliver så godt.

22/09/2016

Brovst Baptistkirke's cover photo

brovstbaptistkirke.dk 27/08/2016

brovstbaptistkirke.dk

Hermed indbydelse til Velkomstgudstjeneste næste søndag. Det bliver festligt.
http://brovstbaptistkirke.dk/img_user/til_nyheder/velkomstgudstjeneste_f._bente.jpg

brovstbaptistkirke.dk

27/08/2016

HUSK: Der er IKKE lovsang i formiddag. Til gengæld gi'r vi den hele armen næste lørdag som optakt til festgudstjenesten søndag aften.
Fortæl det til dine venner.

25/06/2016

Så er det i morgen, venner

17/06/2016

På søndag er der gudstjeneste kl. 10.30 for sidste gang. Fra 1. juli ændrer vi gudstjenestetiden til kl. 10.00.
På søndag har vi den glæde og fornøjelse at Bente Højris kommer og prædiker for os. Mød op og tag godt imod hende.

17/06/2016

I morgen formiddag er der igen Nepal musik og sang, hvor vi øver lovsange til søndagens gudstjeneste. Alle er velkomne kl. 10.30.

12/06/2016

Der er i dag sendt indbydelse ud til ekstraordinært menighedsmøde søndag d. 26. juni kl 12.30. Mød op til næste søndags gudstjeneste, så du er forberedt til mødet ugen efter.

20/05/2016

Torsdag aften var der menighedsmøde. 25 var mødt op til en aften, der var præget af den henvendelse, ledelsen har fået fra en præst. En præst, der er meget interesseret i at gøre tjeneste i Brovst. Hvis du ikke var til mødet i går, vil der i løbet af næste uge blive udsendt referat. Heri vil det bl.a. fremgå, at vedkommende præst er indbudt til at holde gudstjeneste søndag d. 19. juni.
Efterfølgende søndag, d. 26. juni kl. 12.30 bliver der indkaldt til ekstraordinært menighedsmøde. Eneste punkt på dagsorden bliver at tage stilling til ansættelse.
Sæt kryds i kalenderen de to dage, mød op lyt, tag stilling og giv din mening til kende på det ekstraordinære menighedsmøde.

17/05/2016

På lørdag til Nepal musik og sang kommer Corinna og Betina. De vil øve lovsange, der skal bruges til søndagens gudstjeneste. Mød op og syng kl. 10.30.

17/05/2016

HUSK! HUSK! HUSK!
Der er menighedsmøde på torsdag d. 19. maj kl. 19. Mødet er smuttet ud af kalenderen på hjemmesiden. Der er udsendt dagsorden til alle medlemmer.
Der er vigtige punkter til drøftelse, så mød endelig op. Mind dine venner om mødet.

04/05/2016

På lørdag kl. 10.30 er der Nepal sang og musik som vi plejer.
Samme eftermiddag kl, 14.00 er der nepalesisk ungdomsgudstjeneste. Gør dine venner opmærksom på dette.
Velmødt.

28/04/2016

Brovst Baptistkirke, Fra ledelsen

Her kan du læse lidt om menighedsledelsen: Hvordan er ledelsen bygget? - op og Hvordan er den kommet til at se sådan ud? - er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret i artiklen:

http://brovstbaptistkirke.dk/index.asp?subject=Fra+ledelsen&hmnu=4&mnu=22

brovstbaptistkirke.dk Fra ledelsen. Hvad sker der i Brovst Baptistkirke?.

04/05/2015

Den 10 maj har vi dåb af Sandra og optagelse af Mamta og Purna, så vi glæder os til en festlig gudstjeneste. (Jeg håber at vi ses kl 10.30).

21/01/2015

Programmet for resten af januar.. Hele kvartalsbladet kan hentes på kirkens hjemmeside:
www.brovstbaptistkirke.dk

30/06/2014

Nogle gode samtale/overvejelses spørgsmål i forhold til det at vogte sit hjerte: For det er jo fra hjertet livet udgår!!
KH: Anders.

11/06/2014

Hvis der er nogen der tog billeder ved gudstjeneste pinsedag i Pandrup, må de meget gerne sende dem til mig.
KH: Anders Hyldgård

06/06/2014

Niels Lynggaard

Dåbsgudstjeneste 1.juni
en god dag

03/05/2014

Tak for en dejlig forårskoncert og dejligt fællesskab bagefter..
I morgen søndag kl 10.30 er det familiekoret der synger.

29/04/2014

Fredag den 2 Maj kl 19.00, har vi forårskoncert i Brovst Baptistkirke.
Arrangementet er helt gratis og byder på Gospelkoret Sing4Joy, der estår af 25 sangere fra Jammerbugt kommune.

Stilen er rytmisk gospel, med en glæde der smitter.

Bagefter er der gratis kaffebord til eventuelle tørstige ganer.

19/03/2014

Et vers fra teksten til i dag:

Jeg er kommet for at I skal få liv og liv i overflod” (Joh 10,10).

18/03/2014

Et par linier fra teksten til i dag i vores faste forløb:

"Vi bliver opfordret til at følge Jesu eksempel. Man kan sige, det er latterligt!
Han er GUD! Sandt nok, men kan du overveje dette: "... men gav afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. ”
“Ligesom Faderen sendte mig, sådan sender jeg jer” (Joh 20,21)."

05/03/2014

http://www.baptistkirken.dk/fileadmin/user/downloads/fasteprojektet/Paa_vej_med_evangeliet.pdf

Hej venner.
Jeg har snydt lidt og er nu igennem den første uge af fastematerialet. Og jeg kan kun sige at det er et rigtig godt materiale. Det sætter mange tanker i gang og er også værd, at dele med venner, der er tæt på dig i dit liv. Så print gerne et ekstra eksemplar ud og giv væk til din nabo eller ven.

Jeg glæder mig allerede til samtalen i kirken i morgen aften kl 19..

KH: Anders..

www.baptistkirken.dk/fileadmin/user/downloads/fasteprojektet/Paa_vej_med_evangeliet.pdf

baptistkirken.dk

28/02/2014

Fra på torsdag kl 19. og i de to efterfølgende uger har vi gruppesamtale i menigheden om temaet: "På vej med evangeliet".
Materialet vi læser de kommende 21 dage, kan findes via følgende link: www.baptistkirken.dk/fileadmin/user/downloads/fasteprojektet/Paa_vej_med_evangeliet.pdf

05/02/2014

Jeg vil allerede nu tillade mig at reklamere for den 16/2 kl 10.30.., hvor vi til vores gudstjeneste, får lov at byde 15 nye velkommen i fællesskabet. 6 af dem bliver døbt ved samme lejlighed. Så glæd jer til en festlig dag. Bagefter er der mad, fællesskab og menighedsmøde.
KH: Anders

18/01/2014

Kære venner!
På Grund af den store mænge sne, er international Gudstjeneste i Pandrup aflyst i dag!

17/01/2014

Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Husk er at der er international Gudstjeneste i morgen eftermiddag kl 15 og frem… Det er værd at komme til, også hvis vejret er dårligt..

Telefon

Adresse


Kirkegade 17
Brovst
9460