Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru

Više javno tužilaštvo Novi Pazar Tужилaштвo зa oргaнизoвaни криминaл и Tужилaштвo зa рaтнe злoчинe имajу сeдиштe у Бeoгрaду.

Јaвнo тужилaштвo je сaмoстaлни држaвни oргaн кojи гoни учиниoцe кривичних дeлa и других кaжњивих дeлa и прeдузимa мeрe зa зaштиту устaвнoсти и зaкoнитoсти. Jaвнo тужилaштвo врши свojу функциjу нa oснoву Устaвa, зaкoнa, пoтврђeнoг мeђунaрoднoг угoвoрa и прoписa дoнeтoг нa oснoву зaкoнa.

Рeпубличкo jaвнo тужилaштвo je нajвишe jaвнo тужилaштвo у Рeпублици Србиjи. Сeдиштe Рeпубличкoг jaвнoг тужилaштв

Против ухапшеног Ч. Р. покренута истрага и одређен притвор. 08/01/2016

Против ухапшеног Ч. Р. покренута истрага и одређен притвор.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru - Против ухапшеног Ч. Р. покренута истрага и одређен притвор.

Против ухапшеног Ч. Р. покренута истрага и одређен притвор. Више јавно тужилаштво у Новом Пазару је дана 08.01.2016. године доношењем наредбе за спровођење истраге, покренуло истрагу против Ч. Р. (33) за кога постоје основи сумње да је извршио Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246.ст 1. Кривичног законика.
Осумњиченом се ставља на терет да је дана 06.01.2016.године око 18,30 часова, неовлашћено ради даље продаје, претходно набавио, а затим држао и преносио 5 пакета ваљкастог облика, обмотаних селотејп траком, укупне бруто тежине 5.350 грама, у којима се налазила супстанца за коју се основано сумња да се ради о опојној дроги „Канабис“.
Према осумњиченом је одређен притвор у трајању од 30 дана који му се рачуна од дана 06.01.2015.године када је лишен слободе. Притвор је одређен због околности које указују на опасност од бекства и због бојазни да исти неће бити доступан правосудним органима, као и због чињенице да му се ставља на терет извршење кривичног дела за које је законом прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последице кривичног дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.ПОРТПАРОЛ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
Аднан Баћићанин

Виши јавни тужилац у Новом Пазару Милена Мрвић ступила на функцију. 04/01/2016

Виши јавни тужилац у Новом Пазару Милена Мрвић ступила на функцију.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru - Виши јавни тужилац у Новом Пазару Милена Мрвић ступила на функцију.

Виши јавни тужилац у Новом Пазару Милена Мрвић ступила на функцију. У кабинету Вишег јавног тужиоца у Новом Пазару, дана 31.12.2015.године одржана је свечана седница на којој је новоизабрани јавни тужилац Милена Мрвић званично ступила на функцију Јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару.
На свечаној седници су поред новог Вишег јавног тужиоца Милене Мрвић, присуствовали и досадашњи јавни тужилац Станислав Дукић, као и Заменици јавног тужиоца Едис Арифовић, Милош Миљковић, Славица Јовановић и Радисав Филимоновић.
Виши јавни тужилац у Новом Пазару Милена Мрвић је претходно, дана 21.12.2015.године, одлуком Народне скупштине Републике Србије, изабрана за јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару и на тој функцији ће заменити Станислава Дукића који је функцију јавног тужиоца обављао у периоду од 2010-2016.године. Ступањем на функцију новог јавног тужиоца, Станиславу Дукићу је престао мандат и најпре је изабран за Заменика тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару, а затим је истог дана трајно премештен у Више јавно тужилаштво у Београду.
Виши јавни тужилац у Новом Пазару Милена Мрвић је изабрана на период од шест година, почев од дана 01.01.2016.године.


ПОРТПАРОЛ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
Аднан Баћићанин

Виши јавни тужилац Станислав Дукић изабран за члана Државног већа тужилаца 02/12/2015

Виши јавни тужилац Станислав Дукић изабран за члана Државног већа тужилаца

ВЈТ у Новом Пазару Станислав Дукић победио на изборима за члана Државног већа тужилаца

Виши јавни тужилац Станислав Дукић изабран за члана Државног већа тужилаца Виши јавни тужилац у Новом Пазару Станислав Дукић победио у изборима за члана Државног већа тужилаца.
Изборна комисија Државног већа тужилаца (ДВТ) објавила је имена шест кандидата за нове чланове тог тела који су на јучерашњим тужилачким изборима добили највећи број гласова својих колега. Поред Вишег јавног тужиоца у Новом Пазару Станислава Дукића, чланови будућег сазива ДВТ-а биће и Заменик Републичког јавног тужиоца Горан Илић, Заменик Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду Радован Лазић, Виши јавни тужилац у Суботици Татјана Лагумџија, Заменик ОЈТ-а у Београду Светлана Ненадић и Заменик ОЈТ-а у Шапцу Сандра Кулезић.
Изборна комисија ДВТ-а је објавила да је од укупног броја од 656 гласача, гласало 611, односно да је излазност била 93,14 процената. Велика излазност носилаца јавнотужилачке функције даје пун легитимитет будућег сазива ДВТ-а, који ће поред наведених чланова, чинити још чланови по функцији Републички јавни тужилац, Министар правде, председник одбора за правосуђе Народне скупштине, као и по један представник адвокатуре и правних факултета.
Победа Станислава Дукића на изборима за члана ДВТ-а представља у првом реду израз поверења колега из целе Републике Србије у његов рад и даје му снагу и подстрек за још јаче и доследније залагање за принципе за које се до сада залагао. Поред тога, ова победа значиће лакши приступ оба новопазарска тужилаштва врху јавнотужилачке организације.

10/07/2015

ВЈТ у Новом Пазару покренуло истрагу против запослених у Градској управи у Новом Пазару.
Осумњиченима одређен притвор.

Више јавно тужилаштво у Новом Пазару је дана 10.07.2015. године доношењем наредбе за спровођење истраге, покренуло истрагу против два лица запослена у Градској управи у Новом Пазару и то против Д.Д. и Д.Р., за која постоје основи сумње да су као саизвршиоци злоупотребили службени положај и при том фалсификовали службене исправе чиме би као саизвршиоци извршили кривична дела Злопоутреба службеног положаја у продуженом трајању из чл.359.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.61 Кривичног законика и Фалсификовање службене исправе у продуженом трајању из чл.357.ст.1.у вези чл.61 Кривичног законика, а осумњичени Д.Д. и кривично дело Проневера у продуженом трајању из чл.364.ст.3. у вези ст 1 у вези чл.61. Кривичног законика.

Осумњиченима се ставља на терет да су у временском периоду од 25.03.2013. године до 17.06.2015. године искоришћавањем службеног положаја, прекорачењем граница свог овлашћења и невршењем своје службене дужности прибавили за себе или другога имовинску корист у укупном износу од 12.690.255,оо динара. Наведену новчану корист су прибавили на штету буџета Републике Србије у износу од 3.233.820,оо динара и на штету буџета Града Новог Пазара у износу од 9.456.435,оо динара.

Осумњиченом Д.Д. се поред наведеног ставља на терет и да постоје основи сумње да је у временском периоду од 01.01.2010. године до 25.03.2013. године присвојио за себе новац који му је био поверен у служби и прибавио себи противправну имовинску корист у укупном износу од 5.290.135.оо динара, такође на штету буџета Републике Србије и буџета Града Новог Пазара.

Према осумњиченима је одређен притвор у трајању од по 30 дана који им се рачуна од дана 09.07.2015. године када су лишени слободе. Притвор је одређен због околности да би осумњичени боравком на слободу могли утицати на сведоке, евентуалне саучеснике или прикриваче и тако ометати поступак, као и због чињенице да им се ставља на терет извршење кривичних дела за која је законом прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последице кривичног дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

ПОРТПАРОЛ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
Аднан Баћићанин

09/05/2015

Виши јавни тужилац у Новом Пазару, Станислав Дукић је формирао Одељење тужилаштва за односе са јавношћу и дана 04. 05. 2015. године, свечано пустио у рад Интернет страницу Вишег јавног тужилаштва у Новом Пазару.

Telephone

Address


Žitni Trg Br. 16
Novi Pazar
36300

Opening Hours

Monday 07:30 - 15:30
Tuesday 07:30 - 15:30
Wednesday 07:30 - 15:30
Thursday 07:30 - 15:30
Friday 07:30 - 15:30

Other Government Organizations in Novi Pazar (show all)
American Corner Novi Pazar American Corner Novi Pazar
Stevana Nemanje 2
Novi Pazar, 36300

American Corner Novi Pazar is a regional American Cultural Center

T.C. Yeni Pazar Başkonsolosluğu T.C. Yeni Pazar Başkonsolosluğu
Novi Pazar, 36300

T.C. Yeni Pazar Başkonsolosluğu Resmi Facebook Sayfası / Zvanična Fb. stranica G.Konzulata Türkiye

Regionalno pozoriste Novi Pazar Regionalno pozoriste Novi Pazar
Stevana Nemanje 2
Novi Pazar, 36300

Regionalno pozorište Novi Pazar