Anton Tonev

Проповеди,напътствия вдъхновени от Бог Божия Святи Ду? Проповеди от Бижието царство

24/04/2022

Христос въскресе❤️❤️❤️
Ефесяни 1

19 и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,
20 с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата,
21 далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия.
22 И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,
23 която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.

Как да приема Божиите обещания 15/03/2022

Как да приема Божиите обещания

https://youtu.be/MesTjhY2LVQ

Как да приема Божиите обещания 2 Коринтени 1-2020 понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.

15/03/2022

Римляни 1

16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.

17 Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее

07/03/2022

Силата в Исус Христос

13/01/2022

Тимотей 1 : 7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.
И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас
(Римляни 8 : 2 и 8 : 11)

12/01/2022

Йоан 19

28 След това, Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието рече: Жаден съм.
29 А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.
30 А Исус като прие оцета рече: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух.

Кол 2

13 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления;
14 и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста;
15 и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

1 Петрово 2

23 Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;
24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

700 години преди Христос
Исая 53

4 Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен.
5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

Деяния на Апостолите 10

38 именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.
39 И ние сме свидетели на всичко що извърши Той и в Юдейската земя и в Ерусалим; Когото и убиха, като Го повесиха на дърво.
40 Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се яви,
41 не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след като възкръсна от мъртвите.
42 И заръча ни да проповядваме на людете и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.
43 За Него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.

Марк 16

15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
19 И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
20 А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.

08/12/2021

Евреи 2
Аз на Него ще уповавам" и пак: - "Ето Аз и децата, които Ми е дал Бог".
14 И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,
15 и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.

ИЗЦЕЛЕНИЕ 28/08/2021

ИЗЦЕЛЕНИЕ

https://youtu.be/krYalCtwZhE

ИЗЦЕЛЕНИЕ Рим 106 А правдата, която е чрез вяра, говори така: "Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, сиреч, да свали Христа?7 или: Кой ще слезе в безд...

25/08/2021

Имай вяра в Бог -1 част
25.08.2021

Марк 11
22 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.
23 Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.
24 Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.

Videos (show all)

Силата в Исус Христос
Имай вяра в Бог -1 част25.08.2021Марк 11 22 А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.23 Истина ви казвам: Който рече...

Telephone

Website

Address


Улица Цар Иван Шишман, Ямбол, България
Yambol
8600

Other Yambol places of worship (show all)
ЦАСД Ямбол ЦАСД Ямбол
България гр. Ямбол Улица Цар Иван Шишман 8
Yambol, 8600

Църква на Адвентистите от Седмия Ден - Ямбол

Ново Поколение Ямбол Ново Поколение Ямбол
Кино "Вапцаров"/малкия салон
Yambol

Вторник - Молитвени събрания от 18:30 ч. Неделя - Редовни Богослужения от 10:30 ч.

Sveti Georgi -  Yambol Sveti Georgi - Yambol
Yambol, 8600

ЕПЦ "Ветил" гр. Ямбол ЕПЦ "Ветил" гр. Ямбол
Улица “Шести Септември” №30
Yambol, 8600

Съвършено място за несъвършени хора