Сувенири от куклите на Живко / Souvenirs from Zhivko's

Продажба на сувенири изготвени на ба за ,направените от Живко Георгиев

Operating as usual

01/09/2022

‼️Вчера между 19-20ч ел.енергията се е търгува ла на цена 1831,30лв/МвЧ!!!
‼️От 01.01.2023г., за да се уго ди на собственика на ПП Прокопиев и консултантски те фирми на Асен и Киро по П ВУ, домакинствата излизат на борсата!
‼️Да обясня на достъп ен език какво означава това!
✅1MвЧ= 1000K вЧ, горе-долу това е потреблението на ед но домакинство обитаващо един тристаен апартамент, кой то през зимата се отоплява целия на т ок и температурата в него е 20 граду са! ✅Осреднената на ден цена на борса та е около 1400лв/МвЧ през последните д ни или иначе казано това ще ви е сметка та за ток!!!!
✅ Ако все пак реши те да спестявате и сведете до 500K вЧ ще плащате 700лв. И ще стои те на студен, но все пак ще мо же да платите.
‼️Всичко това е, за да мо же собственика на "Продължаваме ... П" и проД Ай България да си усвои парите за ВЕИ та и завода за "зелен" водород на море то по ПВУ, с който ви будалк ат само, че бил за хората.
✅До в ас ПАРА НЯМА ДА ДОСТИГНЕ, КАКТО ВИНА ГИ ДО СЕГА! ВИЕ САМО ЩЕ ПЛАЩА ТЕ МАСРАФА...
‼️Ха сега към тези средно 1000 лв за ток, за да стоите на студе но и евентуално прибавете и скока на цени те на основни хранителни продукти заради рекордни те 3-4пъти по-високи цени на газа н ад 350лв/МвЧ осигурени от питомците на Проко пи- Кирил и Асен ....
✅Скъп ток + ск ъп газ = 4лв цена на обикновен ия хляб Добруджа около нова година...
‼️Ха, чести та ви диверсификация, борса, демокрация и промяна ... Към мизерия ....

11/06/2022

Кукерчетата пътуваха до гр.София и посети ха гарата,НДК,метрото и аерогарата на която изпрати ха Иваниел Георгиев !

10/06/2022

Изпратихме го! Ще ни липсваш и то мно го!

05/06/2022

Един добър човек от село Калче во, стана част от фотосесията на "Сувени ри от куклите на Живко ".

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 29/05/2022

Фотосесия за "Сувенири от куклите на Живк о"!

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 07/05/2022

Дървени чинийки изрисувани с пирограф.
Мо же да бъде изрисувана и надписана по ва ша идея чрез запитване .
Размерът на чинийка та е 18см.
При закупуването на сувенир, в ие подпомагате моята кауза да напра вя музей, в който да изложа изработени те от мен творби и вие да ги види те на живо!

06/05/2022

Честит Гергьовден! Пожелавам на всички именни ци здраве,щастие и късмет !

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 22/03/2022

Надявам се това да е начало то на нещо голямо,но то може да се полу чи още по лесно и бързо с ва ша подкрепа! Ползата ще бъде за всички!
Изкуство то има силата да ни зарежда с положител на енергия!

Сувенири от куклите на Живко / Souveni rs  from Zhivko's dolls updated the ir information in their About section. 18/03/2022

Сувенири от куклите на Живко / Souveni rs from Zhivko's dolls updated the ir information in their About section.

Сувенири от куклите на Живко / Souveni rs from Zhivko's dolls updated the ir information in their About section.

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 12/03/2022

Сувенирни чаши със сито печат на 8 от кукли те в кукерската група.
Вместимост 300мл.
За цената е необходимо да направите запитване.
П ри продажба на всяка чашка ще отдел ям сума за да създам муз ей!

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 12/03/2022

Сувенири от ПВЦ с фото печ ат на стойка със седем от кукли те в кукерската група. Размери; вис.-16.5см./шир.-7см.
За цена та може да направите запитване.

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 12/03/2022

Сувенир с магнит от ПВЦ с фо то печат .
Размери; вис.-15.5см./шир.-6.5см.
За цената на сувенири те може да направите запитване.

11/02/2022
10/02/2022

За цената,може да направите запитване чр ез съобщение!

08/02/2022

Чаши със сито печат.
За цената мо же да направите запитване.

24/01/2022

Дървена чинийка изрисувана с пирограф.
Размер-18 см.
Чинийката може да бъде изрисувана и надписа на ,и по ваша идея.
За целта тряб ва да направите запитване.

23/12/2021

Весели празници!

19/12/2021

Дървена чинийка изрисувана с пирограф. Мо же да бъде със стойка или закаче на на стена. Размер-18см.
За цената може да направи те запитване.
Чинийката може да бъде изрисува на и изписана и по ваша ид ея.

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 12/12/2021

Дървена чинийка изрисувана с пирограф. Размер-18 см. Чинийката може да бъде сложена на стой ка или закачена на стена.
Чинийката мо же да бъде изписана по желан от в ас модел.
За цената може да направи те запитване на ЛС.

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 29/08/2021

Магнити 4/6см. с куклите които с ъм направил.
За цената на магнити, запитване на ЛС.

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs  from Zhivko's dolls 's post 29/08/2021

Photos from Сувенири от куклите на Жив ко / Souvenirs from Zhivko's dolls 's post

Timeline photos 25/08/2021

Това е първият кукер от група та.

Timeline photos 24/08/2021

На този магнит е кукерската бул ка ,на която съм изплел две плит ки ,като на всяка от плитките и ма приблизително 1300 /1350 косъма,които съм събир ал от моята коса в продължение на чети ри месеца.

Timeline photos 24/08/2021

Това е годеника в куклената кукерс ка група. Най трудната кукла за обшиване,коя то съм правил.

Timeline photos 24/08/2021

Реших да направя сувенири за продаж ба и това са 9 вида магни ти ,които ми направиха.На тях са изобразе ни по -голямата част от куклите на кукерска та група, която съм направил..
Цена за 1бр.магн ит - 3лв.

24/08/2021

Реших да направя сувенири, които са изготве ни на база облечените от мен кук ли от различни обичаи,като преобладаващи за в момен та са кукерите от куклената кукерска гру па.
Първата кукла от групата направих пр ез 2009г. ,а идеята да направя гру па се роди през 2013 г.,сл ед като куклите бяха станали 6 б р.. Към 2019/20г. куклите в групата са 13бр.,ка то има още 3 бр. които изработв ам. Направил съм каруца и селс ки инвентар,като оприличава една истинска кукерска гру па.
Имал съм запитвания от хора ,кои то искат да си закупят кукурче,но им отказв ах ,защото много труд се хвърля за направа та на една кукла и реших да не се раздел ям с тях. Сега се изпълвам с гордо ст като ги гледам и се убеждав ам, че в този си вид,групата и ма по-голяма стойност.Надявам се по скоро да пока жа групата ,за да я видите на живо .
И да се върна към сувенири те. Тях може да разгледате във фейсб ук на страницата ми" Сувенири от кукли те на Живко " и а ко желаете да се сдобиете с няк ой от тях, може да го напра ви чрез запитване , по телефон и ли на ЛС в страницата .
Ще съм удовлетворен,ако поне мъничко съм усп ял да ви зарадвам с това, кое то съм сътворил. Мястото на куклената кукерс ка група и другите неща които изработв ам са за музей,за да бъдат опазе ни и съхранени правилно. За музея ще тър ся варианти,това означава и държавните институции ,а отдел но ще събирам средства за да го напра вя.
Ако има хора,които желаят да помогн ат с идеи,средства могат да ми пиш ат на имейл" [email protected] "
.

Videos (show all)

Весели празници!

Telephone

Website

Address


"Граф Игнатиев"6
Yambol

Opening Hours

Monday 09:00 - 22:00
Tuesday 09:00 - 22:00
Wednesday 09:00 - 22:00
Thursday 09:00 - 22:00
Friday 09:00 - 23:00
Saturday 10:00 - 23:00
Sunday 10:00 - 22:00

Other Cultural Gifts Stores in Yambol (show all)
FotoPodarak.com FotoPodarak.com
джон атанасов 6
Yambol, 8600

Фото подаръци, Фото сувенири, Фото аксесоари с ваши снимки. Копиране на снимки ОНЛАЙН