VAG GROUP Кодиране и Диагностика

VAG GROUP Кодиране и Диагностика

Diagnostic and coding VAG Group

Operating as usual

01/05/2022

AUDI SQ7
✅ Активиране видео в движение.
Деактивиране на старт/стоп функцията.
✅ Активиране провер ка на стрелките на таблото при стартира не на колата.
✅Изключване предупреждение за предпазния кол ан, когато не е поставен.
✅Активиране автомобила да изда ва звук при отключване/заключване.
✅Компютърна диагностика.

📨Пишете на лич но съобщение за въпроси.
📠 0879923365 /✅ vib er ✅ what's up/

28/11/2021

AUDI A6
✅ Активиране видео е движение.
Деактивиране на старт/стоп функцията.
✅ Активиране провер ка на стрелките на таблото при стартира не на колата.
✅ Активиране пр.д.огледало да па да автоматично назад при включване на зад на скорост.
✅Изключване предупреждение за предпазния колан, кога то не е поставен.
✅Активиране автомобила да изда ва звук при отключване/заключване.
✅Активиране cornering lights
✅Компютърна диагностика.

📨Пише те на лично съобщение за въпроси.
📠 0879923365 /✅ vib er ✅ what's up/

27/11/2021

VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE
✅ Активиране видео е движение.
Деактивиране на старт/стоп функцията.
✅ Активиране на петор ен мигач при еднократно натискане на листчето.
Активиране компас.
✅ Активиране проверка на стрелки те на таблото при стартиране на колата.
Активиране пр.д.огледало да пада автоматично наз ад при включване на задна скорост.
✅Изключване предупрежден ие за предпазния колан, когато не е поставен.
✅Активира не автомобила да издава звук при отключване/заключване.
✅Активира не cornering lights
✅Компютърна диагностика.

📨Пишете на лично съобщен ие за въпроси.
📠 0879923365 /✅ viber ✅ what 's up/

14/07/2021

VW TOURAN
✅ Активиране Welcome lights
✅ Активира не дневни светлини
✅Изключване предупреждение за предпазния кол ан, когато не е поставен.
✅Активиране cornering lights
✅Компютър на диагностика.

📨Пишете на лично съобщение за въпроси.
📠
0879923365 /✅ viber ✅ what's up /

Photos from VAG GROUP Кодиране и Диагностика 's post 14/07/2021

AUDI А4 B8
✅ Активиране мониторинг на акумулатора.
Активиране проверка на стрелките на табло то при стартиране на колата.
✅ Активиране пр.д.огледа ло да пада автоматично назад при включва не на задна скорост.
✅Изключване предупреждение за предпазн ия колан, когато не е поставен.
✅Активиране corneri ng lights
✅Компютърна диагностика.

📨Пишете на лично съобщение за въпроси.
📠
0879923365 /✅ viber ✅ what's up /

12/06/2021

AUDI А4 B8

✅ Активиране проверка на стрелки те на таблото при стартиране на колата.
Активиране автоматично прибиране/отваряне на огледалата чр ез ключа на колата.
✅Активиране на днев ни светлини.
✅ Активиране пр.д.огледало да пада автоматич но назад при включване на задна скорост.
✅Активира не на светлини при отключване.
✅ Активира не на светлини при заключване.
✅ Активиране аларма.
✅Изключва не предупреждение за предпазния колан, когато не е поставен.
✅Активира не звуков сигнал при заключване / отключване.
Активиране на американски стил светлини.
✅Активиране corneri ng lights
✅Зануляване инспекции и коригиране инспекция смя на масло на 10000км.
✅Компютърна диагностика.

📨Пишете на лич но съобщение за въпроси.
📠 0879923365 /✅ vib er ✅ what's up/

03/06/2021

AUDI B8

✅ Активиране проверка на стрелки те на таблото при стартиране на колата.

📨Пише те на лично съобщение за въпроси.
📠 0879923365 /✅ vib er ✅ what's up/

02/06/2021

VW PASSAT B6

✅Активиране на днев ни светлини.
✅ Активиране аларма.
✅Изключване предупреждение за предпазн ия колан, когато не е поставен.
✅Активиране звук ов сигнал при заключване / отключване.
✅Активиране corneri ng lights

📨Пишете на лично съобщение за въпроси.
📠
0879923365 ✅ viber ✅ what's u p

29/05/2021

VW GOLF MK5

✅Активиране на днев ни светлини.
✅Активиране на светлини при отключване.
Активиране аларма.
✅Изключване предупреждение за предпазния кол ан, когато не е поставен.
✅Активиране звуков сигн ал при заключване / отключване.
✅ Активиране на американс ки стил светлини.
✅Активиране cornering lights
✅Зануляване инспекции и коригира не инспекция смяна масло на 10000км.
✅Компютърна диагностика.

📨Пише те на лично съобщение за въпроси.
📠 0879923365 /✅ vib er ✅ what's up/

21/03/2020

💻Предлагам активиране на екстри и диагности ка на VAG GROUP.🚙
📜Някои от екстрите, кои то могат да се отключат:
📴Спиране на старт/ст оп функцията
🔦Активиране и персонализиране на дневни светлини.
📺Активира не да се гледа видео през на ви при движение на автомобила.
🌞Активиране и персонализира не на светлинни при отключване.
🚨 Активиране алар ма
🔎Активиране пр.д.огледало да пада надолу п ри включване на задна скорост.
🛑Изключване предупреждение за предпазн ия колан, когато не е поставен
Промяна ези ка на автомобила
🎯Активиране на дигитален километраж.
🔑Активиране комфорт но отклоняване/заключване на автомобила
📢Активиране звуков сигнал п ри заключване / отключване
🔒 Автоматично самозаключване на автомоби ла при потегляне / автоматично отключване п ри спиране на мотора.
📝...и доста дру ги екстри, които могат да се активир ат или изключат.
🔧Зануляване инспекции.
🔮Компютърна диагностика.
📨Пишете на лич но съобщение за въпроси.
📠 0879923365 /✅ vib er ✅ what's up/

21/03/2020

💻Предлагам активиране на екстри и диагности ка на VAG GROUP.🚙
📜Някои от екстрите, кои то могат да се отключат:
📴Спиране на старт/ст оп функцията
🔦Активиране и персонализиране на дневни светлини.
📺Активира не да се гледа видео през на ви при движение на автомобила.
🌞Активиране и персонализира не на светлинни при отключване.
🚨 Активиране аларм а
🔎Активиране пр.д.огледало да пада надолу п ри включване на задна скорост.
🛑Изключване предупреждение за предпазн ия колан, когато не е поставен
Промяна ези ка на автомобила
🎯Активиране на дигитален километраж.
🔑Активиране комфорт но отклоняване/заключване на автомобила
📢Активиране звуков сигнал п ри заключване / отключване
🔒 Автоматично самозаключване на автомоби ла при потегляне / автоматично отключване п ри спиране на мотора.
📝...и доста дру ги екстри, които могат да се активир ат или изключат.
🔧Зануляване инспекции.
🔮Компютърна диагностика.
📨Пишете на лич но съобщение за въпроси.
📠 0879923365 /✅ vib er ✅ what's up/

16/12/2019

💻Предлагам активиране на екстри и диагности ка на VAG GROUP.🚙

📜Някои от екстрите, кои то могат да се отключат:
🎯 Aктивиране провер ка на стрелките при старт на двигате ла
📴Активиране запомняща се функция на старт/ст оп функцията.
🔦Активиране и персонализиране на дневни светлини .
🌞Активиране и персонализиране на светлинни п ри отключване.
🚨 Активиране аларма
🔎Активиране пр.д.огледало да па да надолу при включване на задна скорост.
🛑Изключва не предупреждение за предпазния колан, когато не е поставен
Промя на езика на автомобила
🔑Активиране комфортно отклоняване/заключване на автомобила
📢Активира не звуков сигнал при заключване / отключване
🔒
Автоматично самозаключване на автомобила при потегля не / автоматично отключване при спиране на мото ра.
📝...и доста други екстри, които мог ат да се активират или изключат.
📊 REMAP
📈D PF OFF
🔌EGR OFF
🔧Зануляване инспекции.
🔮Компютърна диагностика.
📨Пишете на лич но съобщение за въпроси.
📠 0879923365 /✅ vib er ✅ what's up/

Videos (show all)

Telephone

Website

Address


Mladost 2
Sofia
1799

Other Automotives in Sofia (show all)
BGMotorsport BGMotorsport
Ulitsa Sveti Pimen Zografski 2
Sofia, 1172

KGuard.eu KGuard.eu
Студентски град, акад. Стефан Младенов 56
Sofia, 1700

KGuard Bulgaria е организация създадена с цел да подпомогне усърдно трудещите се хора, да запазят автомобилите си в собствено владение.

Ordinary Car Guy - OCG Ordinary Car Guy - OCG
Sofia
Sofia, 1000

Automotive enthusiast. Car reviews, Project Cars, DIY, Detailing and more. https://www.youtube.com/channel/UCDT705tU03hUepPfRD0truQ

TB Leathercraft TB Leathercraft
Sofia

Претапициране и модифициране на волани и други дребни детайли

JL performance JL performance
Мировско шосе 55
Sofia

Pit Stop Garage Pit Stop Garage
ул.Екатерина Ненчева 1А
Sofia, 1000

Автомобилна диагностика, ремонт двигатели, скорости и ходова част. Сезоннио обслужване, електрически ремонти

Пътна Помощ -   Nik Auto Пътна Помощ - Nik Auto
София, България
Sofia, 1000

Пътна помощ София 24/7

PSV Automotive PSV Automotive
Bulgaria Blvd No 98, Office 1.15
Sofia, 1680

automaniac.bg automaniac.bg
нпз искър ул. 5001
Sofia, 1528

Боядисване на автомобили, мотоциклети. тунинг ..Боядисваме всичко пожелание на клиента ...

Auto-mobile.bg Auto-mobile.bg
жк.Горубляне-Експериментален, бл.38
Sofia, 1138

Аксесоари за автомобили

Rseat Bulgaria Rseat Bulgaria
Бул.Асен Йорданов 3
Sofia, 1000