KGuard.eu

KGuard.eu

Comments

Силно препоръчвам продукта, с елегантен диза йн и отлични защитни свойства.След малко недоразумен ие бях обслужен от екипа на фирма та повече от професионално.Следя с интерес за бъде щи техни стоки.
Здравейте,
Поръчах 2 броя кейсове на про мо цена 39лв двата но получих 1 бр ой на цена 34лв с доставката.Кажете ми то ва в услуга на клиента ли го прави те или промоциите Ви са за залъгалка.Ина че защитата работи но е хубаво и по лщкорект но отношение.
Хубав ден.

KGuard Bulgaria е организация създадена с ц ел да подпомогне у?

Operating as usual

24/03/2022

От днес...

Защити колата си се га www.kguard.eu

21/12/2021

KGuard Bulgaria - защити автомобила си от краж ба

Откраднаха колата на президента.

Вземи KGuard се га и защити колата си.

Само са видя ли колата как си заминава.

Чуйте разка за:

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/otkradnaha-dzhipa-na-rosen-plevneliev-video-2294727?fbclid=IwAR0jDKWmIE1Pyg4YuOtc_xZOZnlH12bIc0cNhfqOKWuY07S7BXu6sKnaQy4

Вземете KGuard oт тук:
www.kguard. eu

KGuard Bulgaria - защити автомобила си от краж ба Защити колата си от кражба. RF ID калъф за блокиране на сигнал.

24/10/2021

Знаете ли, че...

Ролята на задглвници те не е само да ви спа си при камшичен удар.

Патентът за т ях е от 1921 г, но те се вгражд ат масово като допълнителна предпазна мярка в кр ая на 60-те години.

По това вре ме хората още се бунтуват, че тряб ва да използват колани и им се огранича ва свободата. Някои автомобилни производители дори отказв ат да сложат колани в автомобилите си, защото така колите им ще изглежд ат несигурни в очите на потенциалните купува чи. Познато?

Да се върнем на подглавниците.

То ва, което малко хора знаят за т ях е, че те могат да се откач ат от седалките.

В случай на спешен случ ай, като потопяването на колата под во да например - могат да бъдат използва ни като средство, с което да се счу пи стъклото.

Защо ни трябва средство ли?

Защото автомобилните стъкла са ламинирани и проектира ни да издържат усукването на купето в завои те, катастрофи, еърбеци и като такива - те са изключител но трудни за чупене с голи ръ це, а понякога дори и с кам ък.

От друга страна - електрическите механиз ми на автомобила спират да работят ведна га, след като се потопят във вода та.

И така остава само един нач ин за безопасен изход... чупене на стъкло то, което от позицията на седалката не е лес но.

Тогава на помощ може да дой де твоят задглавник, в случай, че ням аш чукче за аварийно чупене на стъкло то.

Който се е возил достатъчно на автобу си като дете - знае за к ои чукчета става дума.

Истината е, че задглавници те реално НЕ са предвидени за таки ва ситуации, но могат да се използв ат и е по-добре да сме подготве ни.

Надяваме се, че тази информация нико га няма да ви потрябва.

Бъдете здра ви!
Екипът на KGuard

04/09/2021

Открадната днес от ж.к. Люлин бл ок 615.

Не е била защитена.

Става за секунди ... Зашитете колата си днес

Www.kguard.eu

21/08/2021

Mercedes GLC от 2018г. вече е защит ен с KGuard.

Човекът ни пита:

-
Е, добре - те как ще зна ят коя е моята кола, за да зна ят да сканират точно моя ключ.
- Лес но, застават пред магазина, от който пазарува те - Вие слизате от автомобила, чов ек влиза с Вас и уж оглеж да рафтовете съвсем близо до Вас с нормал на чанта през рамото си. В чанта та обаче има устройство за сканиране, кое то предава сигнала на човек отвън. Човек ът отвън се качва в джипа и потег ля, спокойно.
- Добре, дайте ми д ва! Леле, не знаех, че толкова лес но може да стане!

Клиентът беше ле ко скептичен, но му казахме, че и ма 30 дни право на връщане и 2 годи ни гаранция на продукта.

Това е клип ът, който ни изпрати той.

Защити колата си дн ес! Поръчай своя KGuard от тук:
➡️ www.kGuard.eu

Благодарим на собственика за видео то!

19/08/2021

Наскоро вдигната...
Защити колата си днес www.kguard. eu

11/08/2021

Клиент:

"Откраднаха ни Рено Меган на 2 годи ни преди месец. Мислех, че не взим ат такива по-евтини автомобили, но очевидно крад ат всичко.

Ествествено от полицията нищо не мог ат да направят - знаете как е.

Зато ва сега реших да се защитя с KGua rd. Евтино и удобно решение, за да не мог ат толкова лесно да ни я взем ат. Радвам се, че има толкова достъп ен начин за защита. Нямам търпение да го пробв ам и да дам обратна връзка!"

То ва ни каза клиент, с който говорих ме по телефона. Защитете автомобила си дн ес. Вземете последната подобрена версия на KGua rd. Това е трета разработка на продук та, като постоянно вдигаме стандартите за издръжливо ст, удобство и комфорт и на KGuard -a.

Хубав и спокоен Август от нас!

www.kGuard. eu

29/07/2021

Клип изпратен от клиент с B MW 5 G30 M550D.

Вижда се, че кога то ключът е в калъфа, колата не пали.

Кога то се извади - пали, без проблем.

То ва е технология, която не може да бъ де заглушена от крадците.

Вземи своя калъф и защи ти колата си от тук: www.kguard.eu

22/07/2021

Ето какво каза Виктор за наши те защитни калъфи KGuard...

02/07/2021

Как BMW наемат дизайнерския си ек ип?

01/07/2021

Силно се надяваме от Ауди да спр ат да правят като цяло автомобили до 2026 г...

Са мо времето ще покаже...

24/06/2021

Ето какво каза Ивайло за наш ия защитен калъф KGuard...

KGuard.eu updated their phone number. 15/10/2019

KGuard.eu updated their phone number.

KGuard.eu updated their phone number.

KGuard.eu updated their business hours. 15/10/2019

KGuard.eu updated their business hours.

KGuard.eu updated their business hours.

14/10/2019

Video with Social Proof Ready.mp4

❓ Знаеш ли, че могат да открадн ат колата ти за под 20 секун ди

Е, по-добре да го чуеш от нас...

👇
Защити автомобила си с KGuard 👇
www.kGuard.eu

😢
Близо 3000 автомобила изчезват годишно в Българ ия. И разбира се, разкритите кражби са око ло 1%.

⚠ Факт: В днешно време отне ма повече време да се разбие парола та ти за Wi-Fi рутера вкъщи, отколко то сигнала на ключа за колата ти.

Истината е, че няма значение да ли имаш допълнителен имобилайзер, автокаско или гар аж. Те имат всичко.

🚗 С тази ко ла се движиш - ходиш до мо ла, пътуваш по почивки, спираш пред ресторан ти и кафета.

И тогава... можеш да стан еш участник във филма "Пич, къде ми е колат а", без да си актьор.

Виж за кол ко секунди става и как можеш да се предпаз иш във видеото.

👇 Вземи KGuard сега от т ук! 👇
www.kGuard.eu

Photos from KGuard.eu's post 11/10/2019

Още един собственик на Audi с ъс защитен автомобил от KGuard www.kGuard. eu

10/10/2019

Как да защитиш автомобила си от краж ба, която дори ученик може да извър ши?

❓ Знаеш ли, че могат да открадн ат колата ти за под 20 секун ди

Е, по-добре да го чуеш от нас...

😢
Близо 3000 автомобила изчезват годишно в Българ ия. И разбира се, разкритите кражби са око ло 1%.

❌ Истината е, че няма значен ие дали имаш допълнителен имобилайзер, автокаско и ли гараж. Те имат всичко.

😨 А и устройства та за кражба могат да се намер ят и за по $22 (т.е. п од 40 лева). Дори не са хиля ди левове, както преди.

🚗 С та зи кола се движиш - ходиш до мо ла, пътуваш по почивки, спираш пред ресторан ти и кафета.

🤦‍♂️И тогава... можеш да стан еш участник във филма "Пич, къде ми е колат а", без да си актьор.

👀Проблемът е, че ключ ът ти "работи" постоянно. Независимо дали си вкъ щи или в колата си.

⚠Това да ва възможност на апашите да прихванат сигна ла му и да проникнат в автомоби ла ти като в техен.

✔ Да се защит иш от този вид кражба е лес но. Само трябва да знаеш, че тряб ва да блокираш сигнала от ключа си.

🐱‍🏍Ето как можеш да го направ иш лесно и ефективно с KGuard!

👇
Вземи KGuard сега от тук! 👇
www.kGuard. eu

10/10/2019

Спечели безплатен KGuard за твоя автомоб ил от www.kguard.eu !

Трябва да направ иш само 3 неща:

1️⃣ Споде ли този пост
2️⃣ Напиши "Аз", за да си в игра та
3️⃣След като получиш калъфа напра ви кратък 20-секунден клип как KGuard го предпазва

Много е лесно! Клипът трябва да съдър жа как дистанционното не отключва колата дока то е в калъфа или как кола та практически не открива ключа, ако е с безключо во палене.

🤞На 17-ти Октомври ще изтегл им 10-тимата печеливши.

Успех!

10/10/2019

Снимка изпратена от доволен клиент.

Вижда се, че колата не намира ключа и съответ но не пали.

Вземи своя Kguard сега от www.KGuard.eu

Количество то на тази цена е ограничено!

KGuard Bulgaria 05/10/2019

KGuard Bulgaria

❓ Знаеш ли, че могат да открадн ат колата ти за под 20 секун ди

Е, по-добре да го чуеш от нас...

😢
Близо 3000 автомобила изчезват годишно в Българ ия. И разбира се, разкритите кражби са око ло 1%.

❌ Истината е, че няма значен ие дали имаш допълнителен имобилайзер, автокаско и ли гараж. Те имат всичко.

🚗 С та зи кола се движиш - ходиш до мо ла, пътуваш по почивки, спираш пред ресторан ти и кафета.

И тогава... можеш да стан еш участник във филма "Пич, къде ми е колат а", без да си актьор.

Виж за кол ко секунди става и как можеш да се предпаз иш във видеото.

👇 Вземи KGuard сега от т ук! 👇
www.kGuard.eu

KGuard Bulgaria

KGuard.eu updated their address. 04/10/2019

KGuard.eu updated their address.

KGuard.eu updated their address.

KGuard.eu updated their website address. 19/09/2019

KGuard.eu updated their website address.

KGuard.eu updated their website address.

KGuard.eu added a button to he lp you learn more about them. 19/09/2019

KGuard.eu added a button to he lp you learn more about them.

KGuard.eu added a button to he lp you learn more about them.

Videos (show all)

Video with Social Proof Ready.mp4
Как да защитиш автомобила си от краж ба, която дори ученик може да извър ши?

Telephone

Address


Студентски град, акад. Стефан Младенов 56
Sofia
1700

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 20:00
Friday 09:00 - 20:00

Other Automotives in Sofia (show all)
BGMotorsport BGMotorsport
Ulitsa Sveti Pimen Zografski 2
Sofia, 1172

VAG GROUP Кодиране и Диагностика VAG GROUP Кодиране и Диагностика
Mladost 2
Sofia, 1799

Diagnostic and coding VAG Group

Ordinary Car Guy - OCG Ordinary Car Guy - OCG
Sofia
Sofia, 1000

Automotive enthusiast. Car reviews, Project Cars, DIY, Detailing and more. https://www.youtube.com/channel/UCDT705tU03hUepPfRD0truQ

TB Leathercraft TB Leathercraft
Sofia

Претапициране и модифициране на волани и други дребни детайли

JL performance JL performance
Мировско шосе 55
Sofia

Pit Stop Garage Pit Stop Garage
ул.Екатерина Ненчева 1А
Sofia, 1000

Автомобилна диагностика, ремонт двигатели, скорости и ходова част. Сезоннио обслужване, електрически ремонти

Пътна Помощ -   Nik Auto Пътна Помощ - Nik Auto
София, България
Sofia, 1000

Пътна помощ София 24/7

PSV Automotive PSV Automotive
Bulgaria Blvd No 98, Office 1.15
Sofia, 1680

automaniac.bg automaniac.bg
нпз искър ул. 5001
Sofia, 1528

Боядисване на автомобили, мотоциклети. тунинг ..Боядисваме всичко пожелание на клиента ...

Auto-mobile.bg Auto-mobile.bg
жк.Горубляне-Експериментален, бл.38
Sofia, 1138

Аксесоари за автомобили

Rseat Bulgaria Rseat Bulgaria
Бул.Асен Йорданов 3
Sofia, 1000