Aquahouse / Dryanovo

Професионална поддръжка на сладководни аквариуми за ваш ия дом, офис или заведение в удоб но за клиента време.

Operating as usual

26/04/2022

7 Redundant.. 😉

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 05/04/2022

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 05/04/2022

Налични - Chocolate Zebra Pleco, L2 70 🐟

05/04/2022

Налични - Мелания/ Малайски тромпет🐌

05/04/2022

Налични - Най-популярната аквариумна скарида си оста ва именно червената черешова скарида (red cher ry shrimp). Нейната популярност се дължи пре ди всичко на лесното й размножаване и атрактивн ия червен цвят на женските екземпляри. Доб ре развитата женска се оцветява в яр ко червено и чудесно контрастира при наличие то на тъмен грунд и зелени растен ия.

04/04/2022

За някой може да е от полза. .😉

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 25/03/2022

Налични ..!😉,
Произхожда от Югоизточна Аз ия наричан още охлюв "убиец".
Много аквариуми страд ат от нашествие на малки охлюви,които мно го бързо се размножават.
Един от най-ефикасните начи ни да ги отстраните е охлюв Хелена.
Максималн ия размер достига до 1,7см.
Спокойно можете да пусне те в аквариума 2-3броя и те ще отстран ят малките охлюви.
Продължителност на живот 2-3 годи ни.

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 25/03/2022

JBL ProFlora Direct 12/16 /Директен Дифуз ер За CO₂/
Използван е около 6 месе ца и още поне 2/3 месеца е седял.Це на на нов е около 60 лева. Не използвам ЦО2 и за това не ми е нужен.Реал ни снимки,цена 30 лева.

25/03/2022

За някой може да е от полза. .😉

25/03/2022

Лорикария / Dasyloricaria filamentosa - ин фо на ЛС

21/12/2021

Коледна промоция за 5 броя-Spotted Rapha el Catfish (Agamyxis pectinifrons) Полово зрели,на око ло 2 години. Отлично здраве .3Ж+2М

Timeline photos 20/12/2021

Free pair 📸

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 16/12/2021

Система за въглероден диоксид ( c o2 за аквариум )
Продава се нова бутил ка 5КГ на едно пълнене.Зареждана е ю ни 2021 в Захарни заводи / Гор на Оряховица и е ползвана много малко.Как то се вижда и от снимките,бутилката е пълна комплект с Wave CO2 Редуцир с 2 манометъра,гаранцион ен към аквариум.бг.
Както и и дроп чек ер на JBL.Височината на бутилката с редуци ра е около 78/80 см.
Всички снимки са реални,цена та за комплекта е 220 лева и не подле жи на коментар.

13/12/2021

Работещо младо трио Ancistrus "Rio Paraguay"
2
женски и един мъжкар на ед но хвърляне към декември 2021.
За повече ин фо и въпроси на посочения телефон - 0877045033.

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 22/11/2021

Свободни...🦈
Млад чифт Крибензиси
Млади чифтове Лъвоглава цихли да / STEATOCRANUS CASUARIUS
Чифт Зебровидна Цихлозома
Чифт Астроноту си на 2 години / Оскари,полово зрели,х ад 28 см
Чифт Spotted Raphael Catfish (Agamyx is pectinifrons)полово зрели на около 2 години
Мал ки Ягуари на около 3см
На 27 ноемв ри имам път до Свищов.
При интерес на ЛС и ли 📷 0877045033 ☎

07/11/2021

Hypancistrus sp. (L270)
LDA076, Chocolate Zebra Ple co L270, L307, Tapajos Zebra Pleco..📷

07/11/2021

🦈📷 🦈📷 🦈📷

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 25/10/2021

Tetra Pleco Veggie Wafers - 1 00% растителна премиум храна за дънни риб ки и ракообразни.
Пълноценна храна за всички растителнояд ни дънни риби с фибри за лес но храносмилане. Съдържа витамин A, витамин D, протеи ни, полезни за растежа на рибите растител ни добавки и зелени тиквички, които подобряв ат здравето и жизнеността на рибите.Без замърсява не на водата - храна омеква бав но и потъва.Създава условия на хранене близ ки до естествените.
500мл /0.250 гр.-25лв.
1л/0.500гр. 45лв

05/10/2021

Наличен Ягуар около 8/10 см.Отлично здраве.Желател но е лично предаване.

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 30/09/2021

Hypancistrus sp. (L270) / L270 ХИПАНЦИСТР УС ШОКОЛАД ЗЕБРА
Рибите са мое производство.Не са вн ос от чужбина,
и нямат нужда от сериоз на адаптация.Размер 2-2.5см.
Свободни за даване 5 броя.

Чес то срещано име
LDA076,Chocolate Zebra Pleco
L270,L307,Tapajos Zebra Ple co.

27/09/2021

Анциструс L183 /звезден анциструс/ 📷

21/09/2021

Утре / 22.09.21 имам път до София
Лорикар ия / Dasyloricaria filamentosa
Размер 4/5 см
Клипа е сним ан на 15.09.21
Само на ЛС.

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 14/09/2021

Чифт Джак Демпси търсят нов дом.Мно го красиви и спокойни риби.Гледам ги в о бщ аквариум с по малки други.На око ло 2 години,почти на макс размер.Отлично здраве,редов но хвърлят хайвер.За повече инфо на ЛС и ли на 0877045033

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 03/09/2021

Чифт Джак Демпси търсят нов дом. На около 2 години,почти на макс размер.Отлич но здраве,редовно хвърлят хайвер.Снимката е от пре ди 5/6 месеца.При интерес на ЛС.

02/09/2021

Налични Скалариите (Pterophyllum)
Размер 3/4 см

24/08/2021

Налични няколко Л183 на размер 3 /4 см.
Четвъртък / 26.08 / им ам път до гр.Пловдив

11/08/2021

Archocentrus multispinosus (Rainbow cichlid)
Известна още ка то дъгова цихлида, е централноамериканска сладководна ри ба от семейство цихлиди. Среща се на атлантическ ия склон на Хондурас, Никарагуа и Кос та Рика от река Патука на юг до ре ка Матина и на тихоокеанския склон на Никараг уа и Коста Рика от река Гуасау ле на юг до река Темписка.Изключително крас ив вид с наситени цветове,средно агресивна.Може да съжителст ва със всички видове американски цихлиди б ез значение от размера им.Чифта е на око ло 15/16 месеца и с размер 10/ 12 см.Достигат до над 15см.

14/07/2021

👀

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 14/07/2021

Налични Крибензиси на размер от 2+ до 5+ см. При интерес на ЛС или 087704503 3.. 🐟

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 09/07/2021

Синя Акара /Blue electric acara/
Размер око ло 7см
Две мъжки акари на около ед на година и половина.Полово зрели.Изключително мирна Американс ка цихлида,която си запазва и малкия размер.Б ез проблеми може да се гледа в о бщ аквариум.

Photos from Торове за аквариум's po st 30/06/2021

🌾🌾🌾🌾🌾™️

19/06/2021

Налични / Анциструс L183 /звезден анцистр ус размер 2/3 см

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 22/05/2021

Eheim Air Pomp 100 - пом па за въздух.
Топ състояние,неразличима от нова,без какви то и да е следи от употреба.Реал ни снимки,цена 30 лева.

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 20/05/2021

Лорикария / Dasyloricaria filamentosa
Налични 15/20 за момента
Разм ер 4 см +
При интерес на ЛС и ли 0877045033

Photos from Aquahouse / Dryanovo's po st 05/05/2021

Spotted Raphael Catfish
( Agamyxis pectinifrons ) 🦈 🐟 🐟 🐟

!!! Търсят добри стопани !!!

Налични 5 бр оя ( 2 женски и 3 мъж ки) на около 2 години,полово зрели.Желателно е лич но предаване.

Agamyxis pectinifrons е спокойна риба, коя то обича денем да стои в укрит ия а привечер да е активна. За оптимал но отглеждане на сомчето е необходим аквари ум с укрития от камъни и коре ни, а така също и гъсто засаде ни растения. Добре е грундът да е дреб ен, с по-дебел слой, защото обича да коп ае в търсене на храна. Може да съжителст ва с много видове аквариумни риби с ъс среден размер тетри, коридораси и дру ги биотопни риби от техния хабитат. Възмож но е да изяде дребни риби и поняко га огризва опашките на рибките с воал ни перки. Може да се гледа в гру па. Не са териториални, дори понякога си раздел ят едно и също укритие.
Продължителност на жив от при добри условия до 17 години!
Предпочи та храна от животински произход- дребни черв еи, ракообразни и насекоми, но не отказ ва и растителна храна. Храна за т ях е добре да се сложи точ но преди да се загаси осветлението. Те зи риби се хранят през тъмната ча ст на денонощието.

Videos (show all)

Buffalo Head Cichlid
Day one outside / 28.02.2021
Buffalo Head Cichlid
Buffalo Head Cichlid / Lionhead / Blockhe ad Cichlid 🦈
Monsters
Buffalo Head Cichlid / Lionhead и ли Blockhead Cichlid и  Крибензиси / Pelvicachrom is pulcher
L183

Website

Address


Laki
5370

Opening Hours

Monday 09:00 - 19:00
Tuesday 09:00 - 19:00
Wednesday 09:00 - 19:00
Thursday 09:00 - 19:00
Friday 09:00 - 19:00
Saturday 09:30 - 14:30