SC Comunicació Andorra

Agència de publicitat, màrqueting i comunicació visual centrada en oferir creativitat i qualitat. Laboratori d'idees

SC comunicacio és una empresa propera a tu i a les necessitats del teu negoci. Des d'un punt de vista dinàmic i real, posem a la teva disposició totes les eines que necessitis per arribar als teus objectius i diferenciar-te de la competència. Les nostres creacions i dissenys en el format que necessitis, estan al teu abast de la manera més senzilla. Publicacions en xarxes socials, pàgines webs, flayers, cartells publicitaris, merchandising, el teu propi logo, etc ...
Tot el relacionat amb la comunicació i imatge de la teva empresa, per captar l'atenció i arribar a un major nombre de clients

Crea amb la nostra ajuda un estil propi, amb la tranquil·litat que ens encarregarem de tot el procés; des de l'inici de la idea, asta que el producte final estigui perfectament instal·lat al teu negoci.

13/10/2022

🇦🇩 Creem la teva marca o renovem la imatge del teu negoci per comunicar els teus valors, augmentar la teva repercussió i causar una gran impressió 👨‍💻✅

🇪🇸 Creamos tu marca o renovamos la imagen de tu negocio para comunicar tus valores, aumentar tu repercusión y causar una gran impresión 👨‍💻✅

🇫🇷 Nous créons votre marque ou renouvelons l'image de votre entreprise pour communiquer vos valeurs, accroître votre impact et faire une excellente impression 👨‍💻✅

🇬🇧 We create your brand or renew the image of your business to communicate your values, increase your impact and make a great impression 👨‍💻✅

12/10/2022
Brand Identity - Dcookeo 12/10/2022

Brand Identity - Dcookeo

Presentamos una marca que hemos creado con amor para uno de nuestros clientes.

Brand Identity - Dcookeo Graphic Design,Branding,Web Design,Adobe Illustrator,Adobe Illustrator CC,Adobe Photoshop,Photoshop CC,Wix

27/07/2022

🇦🇩Missió, visió i valor
Una comunicació encertada ✅ comença per definir aquest tres objectius per tenir una estratègia efectiva que et defineixi i agradi al teu públic 👥.

🇪🇸Missión, visión y valor
Una comunicación acertada ✅ comienza por definir estos tres objetivos para tener una estratègia efectiva que te defina y que guste a tu público 👥.

🇫🇷Mission, vision et valeur
Une communication réussie ✅ commence par définir ces trois objectifs afin de disposer d'une stratégie efficace qui vous définit et séduit votre public 👥 .

🇬🇧Mission, vision and value
A successful communication ✅ begins by defining these three objectives in order to have an effective strategy that defines you and is appealing to your audience 👥.

27/07/2022

🇦🇩Missió, visió i valor
Una comunicació encertada ✅ comença per definir aquest tres objectius per tenir una estratègia efectiva que et defineixi i agradi al teu públic 👥.

🇪🇸Missión, visión y valor
Una comunicación acertada ✅ comienza por definir estos tres objetivos para tener una estratègia efectiva que te defina y que guste a tu público 👥.

🇫🇷Mission, vision et valeur
Une communication réussie ✅ commence par définir ces trois objectifs afin de disposer d'une stratégie efficace qui vous définit et séduit votre public 👥 .

🇬🇧Mission, vision and value
A successful communication ✅ begins by defining these three objectives in order to have an effective strategy that defines you and is appealing to your audience 👥.

Photos from SC Comunicació Andorra's post 29/06/2022

🇦🇩Si una celebritat te èxit, és per que te una marca personal que la fa destacar en el seu sector. No deixis que la teva empresa es perdi entre la multitud i aposta per una imatge amb personalitat. 🔝

🇪🇸Si una celebridad tiene éxito, es porque tiene una marca personal que la hace destacar en su sector. No dejes que tu empresa se pierda entre la multitud y apuesta por una imagen con personalidad.🔝

🇫🇷Si une célébrité connaît le succès, c’est parce qu’elle a une marque personnelle qui la fait se démarquer dans son secteur. Ne laisse pas que ton entreprise se perde entre la multitude et ose avoir une image avec personnalité. 🔝

🇬🇧If a celebrity is successful, it is because she has a personal brand that makes her stand out in her field. Don’t let your brand be lost in the multitude and dare to have a brand with personality. 🔝

27/10/2021

🇦🇩
La botiga online 🛍️💻 et permet tenir un enllaç directe de compra perquè els clients puguin gaudir dels teus productes sense importar el lloc, l’hora ni la situació en la qual es trobin 🛒 Cada clic t’aporta nous beneficis.

Per començar a vendre... 📞 +376 650 054

🇪🇸
La tienda online 🛍️💻 te permite poner a disposición un enlace directo de compra a posibles clientes sin tener límites de ubicación ni horario comercial 🛒

Para empezar a vender...📞 +376 650 054

🇫🇷
La boutique en ligne 🛍️💻 vous permet de mettre à disposition un lien direct d’achat à des clients potentiels sans avoir des limites d’emplacement ou d’horaires commerciaux 🛒

Pour commencer a vendre... 📞 +376 650 054

🇬🇧
The online store 🛍️💻 allows you to have a direct purchase link so that customers can enjoy your products no matter where, when or where they are 🛒 Each click brings you new benefits.

To start selling... 📞 +376 650 054

20/10/2021

🇦🇩
La pàgina web et permet estar connectat amb tot el món 🌍 A través d’ella pots projectar tot el que vulguis del teu negoci: informació, imatges, serveis, assessoraments, enllaços... 💻 La web permet que el teu negoci sigui dinàmic i estigui actualitzat.

🇪🇸
La página web te permite estar conectado con todo el mundo 🌍 A través de ella puedes proyectar todo lo que quieras de tu negocio: información, imágenes, servicios, asesoramientos, enlaces... 💻 La web permite que tu negocio sea dinámico y esté actualizado.

🇫🇷
Le site internet vous permet d’être connecté au monde entier 🌍 Grâce à lui vous pouvez projeter tout ce que vous voulez de votre entreprise: informations, images, services, conseils, liens... 💻 Celui-ci vous apportera dinamisme et competitivité.

🇬🇧
The website allows you to be connected with the whole world 🌍 Through it you can project everything you want about your business: information, images, services, advice, links... 💻 The website allows your business to be dynamic and up-to-date.

13/10/2021

🇦🇩
El blog és una eina poderosa de promoció i serveix com a estratègia per posicionar la teva empresa a Internet 📝 ➡️ perquè el contingut que es comparteix:
- informa ℹ️ i resol dubtes❔
- ajuda a crear un lligam 🌀 entre el lector/comprador i la teva empresa.

🇪🇸
El blog es una herramienta poderosa de promoción y sirve como estrategia para posicionar tu empresa en Internet 📝 ➡️ porque el contenido que se comparte:
- informa ℹ️ y resuelve dudas❔
- ayuda a crear un vínculo 🌀 entre el lector/comprador y tu empresa.

🇫🇷
Le blog est un puissant outil promotionnel et sert de stratégie pour positionner votre entreprise sur Internet 📝️ car le contenu qui est paratge:
- informe ℹ️ et résout des doutes❔
- aide à créer un lien 🌀 entre le lecteur/acheteur et votre entreprise.

🇬🇧
The blog is a powerful promotional tool and serves as a strategy to position your company on the Internet 📝 ➡️ because the content that is shared:
- informs ℹ️ and solves doubts❔
- helps to create a link 🌀between the reader/buyer and your company.

06/10/2021

🇦🇩
T'ajudem a aconseguir una pàgina web 🖥 actualitzada perquè la reputació digital de la teva empresa sigui competitiva 😁

👉 Creem i gestionem pàgines web amb tecnologia responsive, dissenyem la teva landing page, actualitzem el SEO, traduïm en català, castellà, anglès i francès, realitzem manteniment de hosting, dominis, webs apps...

Més informació:
📞 +376 650.054
🖥️ www.sccomunicacio.com

🇪🇸
Te ayudamos a conseguir una página web 🖥 actualizada para que la reputación digital de tu empresa sea competitiva 😁

👉 Creamos y gestionamos páginas web con tecnología responsive, diseñamos tu landing page, actualizamos tu SEO, traducimos en catalán, castellano, inglés y francés, realizamos mantenimiento de hosting, dominios, webs apps...

Más información:
📞 +376 650 054
🖥️ www.sccomunicacio.com

🇫🇷
Nous vous aidons à mettre à jour votre site internet 🖥 pour que la notoriété digitale de votre entreprise soit compétitive 😁

👉 Nous créons et gérons votre page Web avec la technologie responsive, concevons une landing page, mettons à jour votre référencement (SEO), traduisons en catalan, espagnol, anglais et français, réalisons la maintenance de l’hébergement (hosting), les domaines, les applications web...

Plus d'informations:
📞 +376 650 054
🖥️ www.sccomunicacio.com

🇬🇧
We help you get an updated website 🖥 so that your company's digital reputation is competitive 😁

👉 We create and manage web pages with responsive technology, we design your landing page, update your SEO, translate in Catalan, Spanish, English and French, we maintain hosting, domains, web apps...

More information:
📞 +376 650 054
🖥️ www.sccomunicacio.com

04/10/2021

🇦🇩
4 avantatges de tenir una pàgina web responsive 👀👇
🔹Millora el posicionament SEO
🔹Enriqueix l’experiència de l’usuari
🔹Millora els resultats estadístics
🔹Evita la pèrdua de públic

🇪🇸
4 ventajas de tener una página web responsive 👀👇
🔹Mejora el posicionamiento SEO
🔹Enriquece la experiencia del usuario
🔹Mejora los resultados estadísticos
🔹Evita la perdida de público

🇫🇷
4 avantages d'avoir un site responsif 👀👇
🔹Améliorer le positionnement SEO
🔹Enrichir l'expérience utilisateur
🔹Améliorer les résultats statistiques
🔹Éviter la perdue d’audience

🇬🇧
4 advantages of having a responsive website 👀👇
🔹Improve SEO positioning
🔹Enrich the user experience
🔹Improve statistical results
🔹Avoid loss of audience

#

22/09/2021

🇦🇩
El 90% dels usuaris es connecta a Internet a través del mòbil 📱🙌 No siguis l’aneguet lleig i adapta la teva pàgina web als nous formats.

🇪🇸
El 90% de los usuarios se conecta a Internet a través del móvil 📱🙌 No seas el patito feo y adapta tu página web a los nuevos formatos.

🇫🇷
90% des utilisateurs se connectent à Internet depuis leur téléphone portable 📱🙌 Ne soyez pas le vilain petit canard et adaptez votre site internet aux nouveaux formats.

🇬🇧
90% of users connect to the Internet via mobile 📱🙌 Don't be the ugly duckling and adapt your website to new formats.

22/09/2021

🇦🇩
No importa la distància que hi hagi entre el client i tu ↔️ t’ajudem a mantenir el canal comunicatiu sempre connectat 💡
👉Estudiem i analitzem la teva empresa per crear l’estratègia que més captivi al públic.

Més informació:
📞 +376 650 054
🖥️ www.sccomunicacio.com

🇪🇸
No importa la distancia que haya entre el cliente y tu ↔️ te ayudamos a mantener el canal comunicativo siempre conectado 💡
👉Estudiamos y analizamos tu empresa para crear la estrategia que más cautive al público.

Más información:
📞 +376 650 054
🖥️ www.sccomunicacio.com

🇫🇷
Quelle que soit la distance entre votre client et vous ↔️ nous vous aidons à garder le canal de communication toujours connecté 💡
👉Nous étudions et analysons votre entreprise pour créer la stratégie qui captive le plus votre public.

Plus d'informations:
📞 +376 650 054
🖥️ www.sccomunicacio.com

🇬🇧
No matter the distance between you and the client ↔️ we help you keep the communication channel always connected 💡
👉We study and analyze your company to create the strategy that most captivates the public.

More information:
📞 +376 650 054
🖥️ www.sccomunicacio.com

15/09/2021

🇦🇩
Adaptem el forfet de xarxes socials a les teves necessitats 📲
Contacta'ns per configurar el teu pack personalitzat 📞 +376 650 054

🇪🇸
Adaptamos el forfait de redes sociales a tus necesidades 📲
Contáctanos para configurar tu pack personalizado 📞 +376 650 054

🇫🇷
Nous adaptons le forfait de réseaux sociaux à vos besoins 📲
Contactez-nous pour configurer votre pack personalisé 📞 +376 650 054

🇬🇧
We adapt the social media forfait to your needs 📲
Contact us to configure your personalized pack 📞 +376 650 054

08/09/2021

🇦🇩
La publicitat de pagament fa créixer les xarxes socials ⬆️📲 però no és l’única manera! Nosaltres complementem aquesta publicitat amb accions orgàniques per garantir un creixement real, eficaç i continu 👍

🇪🇸
La publicidad de pago hace crecer las redes sociales ⬆️📲 ¡pero no es la única manera! Nosotros complementamos esta publicidad con acciones orgánicas para garantizar un crecimiento real, eficaç y contínuo 👍

🇫🇷
La publicité payante fait grandir les réseaux sociaux ⬆️📲 mais ce n'est pas le seul moyen! Nous complétons cette publicité par des actions organiques pour garantir une croissance réelle, efficace et continue 👍

🇬🇧
Paid advertising makes social media grow ⬆️📲 but it's not the only way! We complement this advertising with organic actions to guarantee real, efficient and continuous growth 👍

Photos from SC Comunicació Andorra's post 01/09/2021

🇦🇩
Web o xarxes socials? 🧐
La principal diferència entre aquestes plataformes és que en la primera els clients et busquen 🔎 mentre que en la segona, tu ets qui busca als clients 👥 La clau està a combinar les dues eines digitals per arribar al màxim de públic possible! 💪

🇪🇸
Web o redes sociales? 🧐
La principal diferencia entre estas plataformas es que en la primera los clientes te buscan 🔎 mientras que en la segunda, tú eres quien busca a los clientes 👥 La clave está en combinar las dos herramientas digitales para llegar al máximo de público posible 💪

🇫🇷
Web ou réseaux sociaux? 🧐
La principale différence entre ces deux plateformes est que dans la première les clients vous recherchent 🔎 tandis que dans la seconde, c'est vous qui cherchez les clients 👥 L'essentiel est de combiner les deux outils digitaux pour toucher le maximum d'audience possible 💪

🇬🇧
Web or social networks? 🧐
The main difference between these platforms is that in the first one the clients look for you 🔎 while in the second, you are the one who looks for the clients 👥 The key is to combine the two digital tools to reach the maximum audience possible 💪

18/08/2021

🇦🇩
Sense una estratègia, com planifiques tenir èxit? 🤔

👉 La planificació és clau en les xarxes socials 📲 Per això, totes les nostres estratègies de comunicació digital comencen amb un estudi 🗓️

🇪🇸
Sin una estrategia, como planificas tener éxito? 🤔

👉La planificación es clave en las redes sociales 📲 Por ello, todas nuestras estrategias de comunicación digital comienzan por un estudio 🗓️

🇫🇷
Sans une stratégie, comment veux-tu réussir? 🤔

👉 La planification est essentielle sur les réseaux sociaux 📲 C’est pourquoi toutes nos stratégies de communication numérique commencent par une étude! 🗓️

🇬🇧
Without a plan, how do you plan to succeed? 🤔

👉 Planning is key in social media 📲 That’s why all our digital communication strategies start with a study! 🗓️

Remeis comunicatius

Som una agència de comunicació especialitzada en crear remeis comunicatius atrevits i innovadors capaços de curar qualsevol malaltia empresarial. El nostre laboratori d’idees investiga i analitza cada cas per trobar la millor solució que s'adapti al teu negoci i als teus objectius. Entre els nostres serveis trobaràs:

DISSENY GRÀFIC 🖋 Creació de logotips, campanyes de màrqueting i comunicació, creació d'imatges empresarials, disseny d'anuncis i publicitat per a tot tips de plataformes online i físiques.

FOTOGRAFIA 📸 Shooting foto de productes o serveis empresarials. Fem lluir les virtuts i fortaleses de la teva empresa a través d'imatges professionals que transmeten un missatge clar i exitós.

IMPREMTA 🖨 Impressió de productes corporatius de petit i gran format: targetes de visita, fulletons, articles promocionals, vinils, lones, tèxtils... Trobem el suport comunicatiu més adient a les teves necessitats.

Teléfono

Dirección


Carrer Francesc Escudé, 2, AD600 Sant Julià De Lòria
Sant Juliá

Horario de Apertura

Lunes 09:30 - 19:30
Martes 09:30 - 19:30
Miércoles 09:30 - 19:30
Jueves 09:30 - 19:30
Viernes 09:30 - 19:30
Otros Diseño gráfico en Sant Juliá (mostrar todas)
Cromatic Comunicacio Visual Cromatic Comunicacio Visual
Crta. Fontaneda Nº 4, Edif Pont Del Solà, Baixos
Sant Juliá, AD600

impressió digital, retolació de vehicles, retolació de locals comercials, laminats, suports rígi

Acom - Agència de Comunicació Acom - Agència de Comunicació
Avinguda Francesc Cairat N 20, Local 2
Sant Juliá, AD600

La teva empresa de marketing digital a Andorra. Comunicació digital per petites i grans empreses