Disciple of JESUS Naiv's - DJN

Disciple of JESUS Naiv's - DJN

Sehatra anakiray hitoriana sy hanambarana ny Fahalebiazan'Andriamanitra sy ny Filazantsara. Izaho no IZY hoy Jesosy Kristy.

« koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 Mat 28/19
#FPTM_Annemasse
#Pasteur_RIVO

FIJOROANA VAVOLOMBELONA TAO AMIN'NY FONJA ANTANIMORA

FIJOROANA VAVOLOMBELONA TAO AMIN'NY FONJA ANTANIMORA

Hisaorana hatrany ny Tompo ☝️ fa hivoaka tsy ho ela indray ny dika-teny « Anglisy » 🇺🇸 ity Boky ity.

FEEDBACK-MAURICE OCT 2018 🇲🇺️

Tatitra vitsivitsy [email protected] fijoroana vavolombelona nataoko [email protected] ireo Malagasy tany Nosy Maurice 🇲🇺
Voninahitra ho an'And/tra irery ihany 🙏...Respect
👉IIKOR 12:10
"Koa dia finaritra aho @ fahalemena, @ fampahoriana, @ fahaterena, @ fanenjehana, @ fahantrana, noho ny @ Kristy; fa ny fahalemeko no fahatanjahako."

JEHOVAH RAPHA
"Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory." Lio 10/19

Ho alefako miandalana eto ny feedback izay voaray video [email protected] ireo Malagasy tany Maurice!!!
Mankasitraka hatrany ho anareo nanohana rehetra 💕

Fifaliana ho ahy ny mizara any ity Temoingnage ity ho any malagasy sy ho anareo créole 🙏🙏🙏
#version_fr 🇫🇷

TEMOINGNAGE

SAL23:4a 📚📚📚
"Eny, na dia mandeha 👣👣👣mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho"
Ity Boky ity dia azo vakiana ao @
👉Siege Ligue pour la Lecture de la Bible LLB DIEGO SUAREZ
👉Bibliotheque Campus ministries Lot 0211-O-0110 Ambohimandamina MAJUNGA
👉Bibliotheque Campus ministries lot VB 30 CD Ambatoroka🏢🏢🏢 ANTANANARIVO
👉Bibliotheque Campus ministries Cite des prof Numero 6 Universite Manday TOLIARA
👉maimaimpoana ao @ Mp

👉Arahinao ao @ zana-pandaharana 📺📺📺"Ilay Boky" Stand out Tvplus Madagascar.
👉Zoma 21 Sept 2018 à 5h15mn/ Redif 23 Sept à 11h
👉Lohateny: "Fisedrana ny mpino mijoro amin'ny fahamarinana"
👉Mpanoratra: DJn✍️✍️✍️

SAL23:4a 📚📚📚
"Eny, na dia mandeha 👣👣👣mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho"
Ity Boky ity dia azo vakiana ao @
👉Bibliotheque Campus ministries lot VB 30 CD Ambatoroka🏢🏢🏢 ANTANANARIVO
👉Siege Ligue pour la Lecture de la Bible LLB DIEGO SUAREZ
👉Bibliotheque Campus ministries Cite des prof Numero 6 Universite Manday TOLIARA
👉maimaimpoana ao @ Mp

ISAIA 40:31 Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery✊✊✊ kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery 🦅🦅🦅; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha👣👣👣 izy, nefa tsy ho reraka.
#Photos_credit: Fitahiana Rakotondraibe 📷📷📷

TESTIMONY

ROM 8:28
📎Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo.📎
Sortie officiel any ilay Testimony 📚🙏🔥 mitondra ny lohateny "FISEDRANY 🔥 MPINO MIJORO @ FAHAMARINANA"
👉Maimaimpoana
👉MP

[06/06/18]   Hatraiza ny degre 🔥 ny FINOANAO 🙏?
Mba manana hetaheta hafantatra anzany ve ianao?
Hangataho AMINY ny Fisedrana fa hahazo ianao.

Na dia lany @ fitoriana 🙏 ny Filazantsara erany Mada 🇲🇬aza ny fiainako tsy maninona!!!
#Nosy_malala🇲🇬🇲🇬🇲🇬
#Region_Bongolava
#RN1

MORA NY MANDRATRA 💔💔💔FO NY OLONA
FA TENA SAROTRA IRETO NY MANASITRANA 💒💊🙏 ANY INY
#INNER_HEALING

Info Chrétienne

Prend ton temps de lire... DIEU EST BON ❤️❤️❤️

Jesosy dia nandatsaka ny RA-ny [email protected] FITIAVANA anao!!!
Ary IANAO ve mba efa nandatsaka ny RANOMASONAO noho ny fitiavanao AZY?.
Lie message ny hoe Lehilahy tsy tokony mitomany

"Salamo 126:1 Fihirana fiakarana. Fony Jehovah nampody an'i Ziona avy tamin'ny fahababoany, Dia tahaka izay nanonofy isika. 2 Fahizay dia feno hehy ny vavantsika Sy fihobiana ny lelantsika; Dia natao tany amin'ny Jentilisa hoe: Zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho an'ireny. 3 Eny, zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika, Ka dia faly isika.4 Tanteraho, Jehovah ô, ny ham-podiana anay avy amin'ny fahababoana, Tahaka ny fiverenan'ny riaka any amin'ny tany atsimo.5 Izay mamafy am-pitomaniana Dia hijinja am-pifaliana.6 Mandeha mitomany mitondra ny voa afafiny izy, Fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fihobiana kosa."

MIKEA

Ny faritra Toliara dia mbola malalaka tsara amin'ny fitoriana filazantsara. Tena liana ny filazantsara avokoa ny olona any fa dia marina ilay teny hoe "Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy".
Raha nandeha nitory ny filazantsara tany @ faritry Mikea ny tenanay dia nangataka mihintsy ry zareo ny hananganana FIANGONANA any. Ka miantso anareo manana antso toy ny Mpitandrina fa mbola maro ireo any an-tsaha mitaraina.
Izy ireo dia tena natahotra fiara tamin'ny fandalovanay tany.
Rehefa nody izahay dia nalaina nisaraka ary ontsa ny fo mahita Malagasy mitovy amiko very noho ny tsy fahalalana ny Filazantsara.
Mangataka vavaka avy aminao mba hisy Fiangonana hitsangana any aminy io faritra MIKEA io.
FIADANANA

Disciple of JESUS Naiv's - DJN

Videos (show all)

FIJOROANA VAVOLOMBELONA TAO AMIN'NY FONJA ANTANIMORA
FEEDBACK-MAURICE OCT 2018 🇲🇺️
TEMOINGNAGE
TESTIMONY
MIKEA

Telephone

Address

Antaninandro
Antananarivo
101