ĐAN-Dê Tươi- 68 Song Hành xa lộ Hà Nội,Q2, Ho Chi Minh City Video January 27, 2018, 9:55am

Videos by ĐAN-Dê Tươi- 68 Song Hành xa lộ Hà Nội,Q2 in Ho Chi Minh City. Chuyên các món ăn chế biến từ thịt dê . Cung cấp thịt dê tươi sỉ&lẻ.

Tự hào hai tiếng: Việt Nam

Other ĐAN-Dê Tươi- 68 Song Hành xa lộ Hà Nội,Q2 videos

Mùa mưa lại đến

Chuyện hôm qua giờ mới kể

Tự hào hai tiếng: Việt Nam

Contact   Privacy   Login