MTV Books, Ho Chi Minh City Videos

Videos by MTV Books in Ho Chi Minh City. Góc nhìn sử Việt...

Nghệ thuật đóng sách

Đóng sách (gồm cả làm bìa và kết các tay sách thành quyển) được hiểu là công việc như một nghệ thuật, có tác dụng làm đẹp, bền, tạo thêm giá trị cho quyển sách; còn phục chế sách là công việc khôi phục các bản sách cũ/ cổ bị hư hỏng, hoặc gia cố để bảo quản các bản sách quý đang trên đường hư hoại.

Click to enable sound

Other MTV Books videos

Nghệ thuật đóng sách
Đóng sách (gồm cả làm bìa và kết các tay sách thành quyển) được hiểu là công việc như một nghệ thuật, có tác dụng làm đẹp, bền, tạo thêm giá trị cho quyển sách; còn phục chế sách là công việc khôi phục các bản sách cũ/ cổ bị hư hỏng, hoặc gia cố để bảo quản các bản sách quý đang trên đường hư hoại.

Contact   Privacy   Login