Lẩu Cháo Lòng Cô Béo

Lẩu Cháo Lòng Cô Béo

Lẩu Cháo Lòng Cô Béo - Nhớ Vị Bắc - Ăn Là Nghiền

Operating as usual

🐮 Lẩu lòng bò cải chua #299k


🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

♥️ Cá nục chiên giòn mắm xoài #129k

🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

🐥 Gà tre hấp lá chanh #239k


🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

♥️ Gỏi cuốn vạn người mê #199k


🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

♥️ Nem nắm trộn xoài #119k

🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

❤️ Cá nục hấp cuốn bánh tráng rau sống : # 129k/ phần🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

♥️ Vó bò hấp gừng chấm tương bần : #139k


🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

ĐẦU TUẦN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỌN MÓN CHO NGÀY HÔM NAY CHƯA Ạ?

- Đừng quên quán #Cô #Béo đang có KM mua 1 tặng 1 và hỗ trợ ship cho khách đặt giao mọi người nhé 🤩😍

🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

👍🏼 THỰC PHẨM NHẬP TƯƠI MỚI HÀNG NGÀY

🛵🛵 NHẬN SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH.

⏰ ⏰THỜI ĐIỂM NÀY SỨC KHỎE LÀ QUAN TRỌNG, NẾU KHÔNG CẦN THIẾT RA NGOÀI CÓ THỂ ALO QUÁN SHIP TẬN NƠI. ĐỒ ĂN VẪN ĐẢM BẢO NGON, SẠCH, TINH TƯƠM

☎️☎️ MENU QUÁN EM☎️☎️

❤️ Cá nục hấp cuốn bánh tráng rau sống : # 129k/ phần

♥️ Cá nục chiên giòn mắm xoài #129k

♥️ Bún đậu mẹt : #149k

♥️ Gà tây xào sả ớt #129k

♥️ Vó bò xào sa tế #139k

♥️ Vó bò hấp gừng chấm tương bần : #139k

♥️ Cá trích chiên lá lốt #129k

♥️ Lòng xào hành răm #99k

♥️ Lòng xào cải chua #129k

♥️ Lòng xào nghệ #129k

🧡 Set cháo lòng #250k, #450k,

♥️ Set bánh hỏi lòng heo #250k

🧚🏼‍♂️🧚🏼‍♂️ Nem tai Hà nội : #99k

🥠 Nem chả đủ loại #139k

🥮 Lẩu lòng bò cải chua #299k

👉Rau xào theo ngày 79k

🥃 Dồi sụn Cô Béo : #99k chấm mắm nêm

😘Gà tre nướng muối ớt : ( kèm xôi chiên) #249k

♥️ Thịt xiên nướng xôi chiên : #139k

😜Nem tôm thịt #129k

♥️ Lẩu cháo chim câu tiềm #319k

😍 Gỏi cá trích #129k

🍖 Giò heo quý phi #159k

♥️ Gỏi cuốn vạn người mê #199k

( Hàng tuần quán có món đặc biệt thay đổi thường xuyên)

Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:

📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979 😍
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468 ❤️
🚘 Có chỗ đậu xe

♥️ Lẩu cháo chim câu tiềm #319k


🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

🐮Bắp bò nhúng ớt #249k


🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

🧚🏼‍♂️🧚🏼‍♂️ Nem tai Hà nội : #99k


🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

🧡 Set cháo lòng #250k, #450k, 650k


250k : 0,5kg lòng thập cẩm ( tim, gan, phèo, dồi, cuống họng, dồi trường, dạ dày, bao tử, huyết). Rau sống, hành, cháo, quẩy, gia vị ăn kèm đầy đủ. Set cho 2 người

450k : 1kg lòng thập cẩm ( tim, gan, phèo, dồi, cuống họng, dạ dày, dồi trường, bao tử, huyết). Rau sống,
hành, cháo, quẩy, gia vị ăn kèm đầy đủ. Set cho 4 người


🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

😍 Gỏi cá trích #129k

🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

♥️ Thịt xiên nướng xôi chiên : #139k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

🍩 Gà tre nướng muối ớt : ( kèm xôi chiên) #239k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

🔔🔔 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 - 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 - 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏♥️

♥️♥️CÔ BÉO #TẶNG_THÊM_MÓN CHO 𝟏𝟎𝟎% KHÁCH CÓ BILL ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE NHƯ SAU:

❌ BILL >300K TẶNG 1 PHẦN DỒI SỤN #99k

❌ BILL 500K - 1TR TẶNG 1 PHẦN CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC #129k

❌ BILL > 1TR TẶNG 1 NEM TAI #99k + 1 LÒNG XÀO NGHỆ #129k

❌ BILL < 300K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH

❌❌ MÓN TẶNG KO CÓ GIÁ TRỊ QUY ĐỔI THÀNH TIỀN ❌❌

🍖 Giò heo quý phi #159k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

♥️ TRỢ GIÁ CÙNG KHÁCH - CHUNG TAY VƯỢT DỊCH♥️
♥️♥️ QUÁN CÔ BÉO TẶNG THÊM MÓN CHO 100% KHÁCH ĂN TẠI QUÁN VÀ MUA ONLINE :

⏰ BILL TỪ 350K ĐƯỢC TẶNG THÊM 1 PHẦN DỒI SỤN CÔ BÉO TRỊ GIÁ 99K

⏰ BILL TỪ 450K ĐƯỢC TẶNG 1 PHẦN NEM NẮM TRỘN XOÀI TRỊ GIÁ 119K

⏰BILL TỪ 550K ĐƯỢC TẶNG 1 PHẦN LÒNG HEO XÀO NGHỆ 139K

⏰BILL TỪ 650K ĐƯỢC TẶNG KÈM 1 CÁ NỤC HẤP GIẤY BẠC 129K

⏰ BILL TỪ 750K ĐƯỢC TẶNG 1 NEM TAI + 1 DỒI SỤN CÔ BÉO TRỊ GIÁ 199k

⏰ BILL TỪ 850 - 1TR ĐƯỢC TẶNG 1 GÀ TRE NƯỚNG TRỊ GIÁ 239K

⏰ ⏰ BILL DƯỚI 250K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH ⏰ ⏰:x::x: BILL DƯỚI 250K HỖ TRỢ 30K PHÍ SHIP TẤT CẢ CÁC QUẬN NỘI THÀNH :x::x::x:

♥️ Nem nắm trộn xoài #119k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

⏰⏰ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 !!! Khách đặt 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 - 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 Nội thành 10KM

Gà xào sả ớt luôn là muốn ăn yêu thích của mỗi gia đình. Vị ngọt của thịt gà, vị cay nồng của ớt, mùi thơm của xả tạo nên sự hấp dẫn của món ăn.

♥️ Gà tây xào sả ớt #139k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

⏰⏰ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 !!! Khách đặt 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 - 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 Nội thành 10KM

Gà hấp lá chanh là một món độc đáo, lạ miệng, ăn rất cuốn hút. Thịt gà kết hợp với lá chanh là một món trứ danh từ xưa, rất dễ ăn và thêm phần cuốn hút hơn khi kết hợp với vị bùi và mùi thơm dễ chịu từ lá chanh. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận rõ vị ngọt sắc, chắc thịt, thơm nồng đến từ thịt gà hòa quyện hoàn hảo với lá chanh

🐥 Gà tre hấp lá chanh #239k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

⏰⏰ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 !!! Khách đặt 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 - 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 Nội thành 10KM

Ngoài những món cá nục hấp, cá nục xào thì các bạn hãy thử biến tấu món cá biển ngon này thành món cá nục chiên mắm tỏi xoài đãi cả nhà trong bữa cơm trưa nay nhé.

♥️ Cá nục chiên giòn mắm xoài #129k

*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

⏰⏰ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 !!! Khách đặt 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 - 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 Nội thành 10KM

Vừa là món cuốn và chấm khoái khẩu của chị em, vừa là món để các anh nhâm nhi, lai rai khi uống rượu, chính vì thế các món nem thính bao giờ cũng đắt khách bất kể mùa đông hay hè.

🧚🏼‍♂️🧚🏼‍♂️ Nem tai Hà nội : #99k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

⏰⏰ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 !!! Khách đặt 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 - 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟏𝟎𝟎%

❤️ Cá nục hấp cuốn bánh tráng rau sống : # 129k/ phần


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

⏰⏰ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 !!! Khách đặt 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 - 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟏𝟎𝟎%

♥️ Vó bò hấp gừng chấm tương bần : #159k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

⏰⏰ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 !!! Khách đặt 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 - 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟏𝟎𝟎%

🐮Bắp bò nhúng ớt #249k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

⏰⏰ 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 !!! Khách đặt 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 - 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟏𝟎𝟎%

🐮 Lẩu lòng bò cải chua #299k


*Mở cửa từ 10h sáng ~> 22h khuya!
*Nhận Ship từ:
-10h30 trưa ~> 13h chiều
-15h00 chiều ~> 21h khuya!

Địa chỉ bên em:
📍Chi Nhánh 1: 62 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
☎️ 0795437979
📍Chi Nhánh 2: 18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai - Đa Kao - Q1, Tp.HCM
☎️ 0763662468
🚘 Có chỗ đậu xe

#Do_An #Chao_Long #Do_An_QTanBinh #Do_An_Q1 #Ship_Do_An

Want your business to be the top-listed Restaurant in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

d
1
d
d
s

Category

Telephone

Address


18A/39 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Đa Kao Quận 1
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 09:00 - 22:00
Tuesday 09:00 - 22:00
Wednesday 09:00 - 22:00
Thursday 09:00 - 22:00
Friday 09:00 - 22:00
Saturday 17:00 - 22:00
Sunday 17:00 - 22:00
Other Diners in Ho Chi Minh City (show all)
Zin Zen Shop Zin Zen Shop
Lâm Văn Bền, Quận 7
Ho Chi Minh City, 70000

Chợ Tân Bình-Giao hàng tận nơi trong nội thành Sài Gòn.

Bánh Canh Ghẹ Bánh Canh Ghẹ
66, Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Bánh canh ghẹ; Chè Thốt Nốt sữa tươi ĐC: 66, Đường Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận -Hotline: 0792 120 114 / 0909 660501

Hải Sản A Xừ Cam Ranh Hải Sản A Xừ Cam Ranh
92a Trương Vĩnh Ký. Phường Tân Sơn Nhì. Quận Tân Phú. Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

HẢI SẢN CAM RANH

Nhị Mai Quán Nhị Mai Quán
456 - Lê Trọng Tấn - P.Tây Thạnh - Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City, 08

Thịt Cầy 9 Món do người gốc Nam Định làm với các tiêu chí: - Ngon - Bổ - Rẻ - Thân thiện với khách hàng

NHÔM KÍNH BÌNH THẠNH NHÔM KÍNH BÌNH THẠNH
113 QL1K LINH XUÂN THỦ ĐỨC
Ho Chi Minh City, 70000

NHÔM KÍNH SÀI GÒN, VÁCH NGĂN NHÔM KÍNH, CỬA NHÔM, CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC, VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC LAN CAN KÍNH, BUỒNG TẮM KÍNH, THỦ ĐỨC, BÌNH DƯƠNG, BÌNH THẠNH

Nhà Hàng Kim Mã 2 Nhà Hàng Kim Mã 2
345 Tỉnh Lộ 8, Ấp Tây, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi
Ho Chi Minh City, 700000

Nhà Hàng - Tiệc Cưới

Moo Beef Steak 44 Đồng Khởi Q1 Moo Beef Steak 44 Đồng Khởi Q1
109 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Hệ thống nhà hàng bít tết bò Mỹ

GÀ TA TƯỜNG VY GÀ TA TƯỜNG VY
45 Phan Huy Ích P.15 Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City

Chuyên về gà ta : Cơm gà ta chăt, gà ta xe phay, gà kho... Đặc biệt gỏi gà với hương vị gia truyền gần 10 năm.

Nhà hàng Q76 Vườn Tre Nhà hàng Q76 Vườn Tre
Số 2 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Quỳnh Hương Quán Quỳnh Hương Quán
B2/7 Bùi Thanh Khiết. Thị Trấn Tân Túc. Huyện Bình Chánh
Ho Chi Minh City

Nga Bánh Khọt Vũng Tàu Nga Bánh Khọt Vũng Tàu
168/16 D2, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Ho Chi Minh City, 70000

Nga Bánh Khọt - Đặc sản Vũng Tàu Nay đã có tại Sài Gòn.

Quán bún cá Châu Đốc ngon quận 6 Quán bún cá Châu Đốc ngon quận 6
E54 Cư Xá Phú Lâm, P.13, Q.6
Ho Chi Minh City

Tọa lạc tại E54 Cư Xá Phú Lâm, P.13, Q.6, Quán Bún Cá Châu Đốc nổi tiếng bởi bún cá nơi đây đúng điệu hương vị Châu Đốc, luôn thơm ngon nức mũi, vị nước l