Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tại TP.HCM có nhiệm vụ thu thập, chỉnh lý, bảo quản, số hóa và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.
Trụ sở: 17a Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 0838294789 - 0838224625

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tại TP.HCM là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục văn Thư và Lưu trữ nhà nước có nhiệm vụ thu thập, chỉnh lý, bảo quản, số hóa và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.
Trung tâm II là đơn vị có uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất ở phía Nam về dịch vụ chỉnh lý tài liệu, số hóa tài liệu và cung cấp tài liệu lưu trữ.
Mọi thắc mắc xin mời liên hệ tại 17a Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM hoặc gọi 083.829 4789

Mission: - Số hóa tài liệu - Chỉnh lý tài liệu - Hỗ trợ bảo quản tài liệu - Phục vụ độc giả nghiên cứu tài liệu

Trân trọng kính mời Quý vị và Các bạn xem bản dịch Sổ đinh năm 1869 của thôn Bình Nghị, tổng Cửu Cư Thượng, huyện Cửu An, phủ Tân An. Hồ sơ 53. Sưu tập Sổ bộ Hán Nôm Nam bộ (1819-1918):

Thôn trưởng, Hương thân, Hương hào thôn Bình Nghị, tổng Cửu Cư Thượng, huyện Cửu An, phủ Tân An khấu bẩm về việc thừa lệnh soạn sổ Đinh.

Căn cứ tình hình người dân trong thôn năm nay, thừa lệnh trên, đem số dân các hạng cùng số tiền thuế các hạng soạn chung thành hai bản Giáp, Ất để nạp, số dân, họ tên, số tuổi và tiền thuế các loại, thảy đều liệt kê bên dưới, chờ quan Tham biện phê duyệt để làm chứng cứ, phát cho người dân trong thôn chiểu theo. Nay khấu bẩm.

Kê khai:

Tổng số dân trong thôn: 44 người.

- Chức sắc 01 người là Phó tổng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm Tân Mão, 39 tuổi.

- Miễn sai dịch, 02 người:
1. Lê Văn Rộng, đi lính, sinh năm Nhâm Thìn, 38 tuổi.
2. Nguyễn Văn Ngãi, đi lính, sinh năm Đinh Dậu, 33 tuổi.

- Các hạng phải nộp thuế: 42 người.
+ Tráng hạng: gồm 41 người.
1. Lê Văn Đạm, sinh năm Tân Tị, 49 tuổi, thôn trưởng.
2. Võ Nhật Tiến, sinh năm Giáp Ngọ, 36 tuổi.
3. Hồ Minh Huề, sinh năm Kỷ Sửu, 41 tuổi.
4. Nguyễn Văn Vững, sinh năm Quý Dậu, 57 tuổi.
5. Phạm Văn Viện, sinh năm Nhâm Thìn, 38 tuổi.
6. Phan Văn Nhạn, sinh năm Giáp Thân, 46 tuổi.
7. Lê Văn Chân, sinh năm Ất Dậu, 45 tuổi.
8. Ngô Văn Hưu, sinh năm Nhâm Ngọ, 48 tuổi.
9. Nguyên Văn Ngưu, sinh năm Nhâm Thìn, 38 tuổi.
10. Trần Văn Qua, sinh năm Mậu Dần, 52 tuổi.
11. Nguyễn Văn Niên, sinh năm Bính Thân, 34 tuổi.
12. Nguyễn Văn Dự, sinh năm Ất Dậu, 45 tuổi.
13. Nguyễn Văn Trực, sinh năm Bính Tuất, 32 tuổi.
14. Tống Văn Dàm, sinh năm Giáp Ngọ, 36 tuổi.
15. Nguyễn Văn Huệ, sinh năm Ất Dậu, 45 tuổi.
16. Nguyễn Văn Hồng, sinh năm Mậu Tí, 42 tuổi.
17. Nguyễn Văn Súc, sinh năm Canh Dần, 40 tuổi.
18. Nguyễn Văn Thành, sinh năm Đinh Dậu, 33 tuổi.
19. Nguyễn Văn Đời, sinh năm Kỷ Mão, 51 tuổi.
20. Ngô Gia Chức, sinh năm Bính Thân, 34 tuổi.
21. Nguyễn Văn Thôi, sinh năm Tân Tị, 49 tuổi.
22. Trần Văn Hợp, sinh năm Kỷ Mão, 51 tuổi.
23. Thái Văn Đoàn, sinh năm Đinh Dậu, 33 tuổi.
24. Nguyễn Văn Kế, sinh năm Bính Thân, 34 tuổi.
25. Nguyễn Văn Cải, sinh năm Nhâm Dần, 28 tuổi.
26. Nguyễn Văn Đính, sinh năm Kỷ Sửu, 41 tuổi.
27. Nguyễn Văn Lân, sinh năm Kỷ Hợi, 31 tuổi.
28. Võ Văn Thấy, sinh năm Bính Thân, 34 tuổi.
29. Phạm Văn Đặng, sinh năm Mậu Tuất, 32 tuổi.
30. Ngô Văn Cảnh, sinh năm Canh Thìn, 50 tuổi.
31. Ngô Tá Hưng, sinh năm Nhâm Dần, 28 tuổi.
32. Phạm Văn Doanh, sinh năm Đinh Dậu, 33 tuổi.
33. Nguyễn Văn Tham, sinh năm Tân Tị, 49 tuổi.
34. Nguyễn Văn Công, sinh năm Tân Sửu, 29 tuổi.
35. Phan Văn Túc, sinh năm Nhâm Dần, 28 tuổi.
36. Trần Văn Nhâm, sinh năm Kỷ Sửu, 41 tuổi.
37. Phạm Văn Tiền, sinh năm Kỷ Hợi, 31 tuổi.
38. Nguyễn Văn Nhiêu, sinh năm Giáp Thìn, 26 tuổi.
39. Phùng Văn Tị, sinh năm Tân Sửu, 29 tuổi.
40. Võ Băn Sanh, sinh năm Nhâm Thìn, 38 tuổi.

+ Lão hạng: 01 người là Thái Văn Hợp, sinh năm Quý Dậu, 57 tuổi.

- Lão nhiêu: 01 người là Nguyễn Văn Giàu, sinh năm Canh Ngọ, 59 tuổi.

- Tổng tiền thuế các hạng trong năm: 493 quan, trong đó:
+ Tiền thuế thân của tráng hạng: 82 quan.
+ Tiền thuế thân của Lão hạng: 01 quan.
+ Tiền phụ dưỡng: 410 quan.

Chấp bằng (hai chữ của quan Tham biện, được đóng đè dấu vuông nhỏ, ý chỉ đã phê duyệt)

Ngày 16 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (1869).

Cai tổng Huỳnh Quang Tình xác nhận, ký tên.
Phó tổng Nguyễn Văn Tuấn xác nhận, ký tên.
Thôn trưởng Lê Văn Đạm ký tên
Hương thân Võ Nhật Tấn điểm chỉ
Hương hào Hồ Minh Huề điểm chỉ

Ngày 10/4, 02 đoàn sinh viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh tham quan, tìm hiểu quy trình lưu trữ, bảo quản hồ sơ,... tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Tờ cam đoan, xin tha thứ về việc nhục mạ hương chức

Trân trọng kính mời Quý vị và Các bạn xem bản dịch:

Phan Văn Thành thôn Thanh Mỹ Đông, tổng Bình Thành, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn lập tờ cam đoan về việc:
Do buổi tối ngày 9 tháng 4 năm nay, các lý dịch, hương chức của thôn đều tề tựu tại nhà của Hương thư, phân người dân trong thôn tu sửa cầu, bồi đắp đường. Lúc đó, tôi ngu muội không hiểu chuyện, nên đưa lời nhục mạ hương chức rất nặng nề. Nay tôi ăn năn, sửa lỗi, xin với Hương chức của thôn dung thứ cho tôi lần này. Nếu sau này tôi còn lỗi lầm như vậy, thì tôi cam nhận trọng tội đó. Nay tôi làm tờ cam đoan.

Ngày 10 tháng 4 năm Kỷ Mão.
Người lập tờ cam đoan: Phan Văn Thành điểm chỉ.

Hồ sơ 10447. Sổ bộ Hán Nôm Nam bộ (1819-1918).

Đơn xin miễn làm công vụ vì bị bệnh nặng của Hương chủ Võ Văn Của, thôn Tân An Tây, tổng Bình Thới, phủ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ngày 28/01/Canh Thìn (1880). Hồ sơ 10562.

Trân trọng kính mời Quý vị và Các bạn cùng xem bản dịch:

Hương chủ Võ Văn Của, thôn Tân An Tây, tổng Bình Thới, phủ Vũng Liêm khấu bẩm làm đơn xin từ bỏ chức phận về việc:

Do những năm trước, tôi được dân thôn đề cử làm hương chủ đề làm các việc chi tiêu trong thôn đã nhiều năm. Nay tôi đã 65 tuổi, thể lực suy yếu, lại thêm bệnh phong thấp, cả hai tay đau nhức khó kham công vụ. Cuối cùng, tôi làm đơn bẩm xin từ bỏ chức phận nghỉ làm việc, xin cử người khác làm việc này. Cúi xin tham biện đường quan đại nhân văn phê làm bằng, cho phép tôi từ bỏ chức phận, để tiện trong thôn cử người khác. Vạn lạy nay khấu bẩm.

Ngày 28 tháng giêng năm Canh Thìn.

Hương chủ Võ Văn Của điểm chỉ
Thôn trưởng Phạm Văn Cẩn ký
Cai tổng Nguyễn Hữu Nghĩa nhận thực ký.

SINH VIÊN PHÂN VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THAM QUAN TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

Sáng nay, ngày 28/3/2019, Sinh viên lớp KS17-QLC, Phân viện Học viện Hành chính quốc gia đến tham quan, học tập thực tế tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, để phục vụ cho môn học về công tác văn thư, lưu trữ.

LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM:
PHÁI ĐOÀN QUỐC HỘI VIỆT NAM KHÓA I THĂM HỮU NGHỊ CỘNG HÒA PHÁP - BIỂU TƯỢNG CỦA KHÁT VỌNG HÒA BÌNH

Sáng 18/3/2019, Triển lãm chính thức khai mạc tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Q1, Tp. Hồ Chí Minh. Đây là thành quả của sự phối hợp giữa Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ với Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội.

Triển lãm lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng gần 200 ảnh, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II về chuyến thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp từ ngày 16/4 đến 23/5/1946. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đất nước Việt Nam đứng trước hiểm họa “thù trong, giặc ngoài”, theo lời mời của Quốc hội lập hiến Cộng hòa Pháp. Phái đoàn Quốc hội Việt Nam do Phó trưởng ban Thường vụ Quốc hội Phạm Văn Đồng dẫn đầu thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp. Đây là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng nhằm tìm kiếm hòa bình trong thời điểm thực dân Pháp quyết liệt thực hiện mưu đồ xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Qua đó, góp phần tái hiện trang sử hào hùng đầy cam go của dân tộc, của đất nước trong thời khắc mới giành được độc lập; góp phần biểu hiện tới công chúng, du khách ý trí, khát vọng độc lập, tự do và hòa bình, thống nhất của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.

Nhân đây, Trung tâm II xin gửi lời chân thành cảm ơn quý đại biểu, các bạn học sinh sinh viên...đã tới tham dự buổi lễ khai mạc và tọa đàm khoa học tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Cộng hòa Pháp của phái đoàn quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946.

Cập nhật sớm nhất những hình ảnh đầu tiên của buổi lễ khai mạc Triển lãm:
The visit of the first Vietnamese National Assembly Delegation to the French Republic in 1946 - the symbol of peaceful aspiration
Photo by Phat Nguyen

CHUYÊN VIÊN QUỐC GIA HOA KỲ
THAM QUAN, NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU LƯU TRỮ
TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

Sáng ngày 13/3/2019, Đoàn chuyên viên Quốc gia Hoa Kỳ đến tham quan, nghiên cứu tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Đón tiếp đoàn có Ông Phạm Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và một số đại diện phòng chức năng thuộc Trung tâm.

Tại buổi đón tiếp, đại diện ban lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Ông Phạm Ngọc Hưng giới thiệu khái quát về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các khối tài liệu hiện đang bảo quản tại Trung tâm, đặc biệt là các khối tài liệu liên quan đến việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ bị mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Trao đổi tại buổi làm việc với Trung tâm II, Đoàn chuyên gia Hoa Kỳ cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Ban Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, đồng thời Đoàn mong muốn Trung tâm II chia sẻ sâu hơn về các khối tài liệu liên quan đến vấn đề trên. Qua đó, Đoàn chuyên viên Hoa Kỳ quan tâm, trao đổi về các vấn đề tiếp cận các thông tin, nghiên cứu hồ sơ do Trung tâm quản lý.

Tiếp theo chương trình, Trung tâm II mời Đoàn chuyên viên Hoa Kỳ tham quan tại phòng Đọc, kho lưu trữ bảo quản tài liệu của Trung tâm.

Triển lãm:
“PHÁI ĐOÀN QUỐC HỘI VIỆT NAM KHÓA I THĂM HỮU NGHỊ CỘNG HÒA PHÁP NĂM 1946
– BIỂU TƯỢNG CỦA KHÁT VỌNG HÒA BÌNH”

Bảy mươi ba năm trước đây, ngày 16-4-1946, theo thỏa thuận của đại diện Chính phủ hai nước, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp, phái đoàn Quốc hội Việt Nam do ông Phạm Văn Đồng, Phó trưởng ban Thường vụ Quốc hội dẫn đầu thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp. Mười thành viên đại biểu chính thức của Đoàn đều là đại biểu Quốc hội khóa I. Đây là hoạt động ngoại giao cấp quốc gia đầu tiên của Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thể hiện tinh thần chủ động, thực tế vì hữu nghị hòa bình của Việt Nam nhất là trong bối cảnh quan hệ quốc tế hết sức phức tạp thậm chí là đối đầu từ sau chiến tranh thế giới thứ II (1939-1945). Đây cũng là chuyến thăm mở đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng khẳng định vai trò của đối ngoại Quốc hội Việt Nam trong những ngày đầu lập Nước. Hai mươi ngày trên đất Pháp, Đoàn đã có hàng chục buổi thăm và làm việc với lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức Đảng phái chính trị, mặt trận, đại diện tôn giáo và các đoàn thể quần chúng lao động Pháp… Đoàn đã gặp gỡ tiếp xúc với các nhân sỹ, trí thức, nhà báo, các nhà khoa học danh tiếng Pháp, gặp gỡ đại biểu kiều bào đang sống, làm việc và học tập ở Pháp và các nước lân cận.
Với phương châm Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ là thể hiện sự trân quý, tôn trọng, ghi nhớ đóng góp to của các thế hệ đi trước. Đồng thời để giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của tài liệu Lưu trữ góp phần nêu cao và giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước- Bộ Nội vụ phối hợp cùng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội tổ chức triển lãm “Phái đoàn Quốc hội Việt Nam thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp năm 1946 – Một biểu tượng của khát vọng hòa bình” để giới thiệu một cách hệ thống và cũng là lần đầu tiên về một sưu tập khoảng 150 ảnh, tư liệu có liên quan của trung tâm lưu trữ quốc gia II. Và một số hình ảnh sưu tầm khác.
Triển lãm khai mạc vào 08h00 ngày 18 tháng 03 năm 2019 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh và phục vụ khách tham quan đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2019.

Đơn từ trong tài liệu Sổ bộ Hán Nôm Nam bộ (1819-1918) hầu hết là các văn bản bình dân, lời văn trong văn bản được diễn tả nôm na bằng chữ Nôm. Chữ viết của loại văn bản này đa số viết thảo, không theo một cú pháp nhất định. Tuy nhiên, thể thức của văn bản gồm các phần chính sau đây:

- Phần mở đầu: khi làm đơn, hàng đầu tiên trong tờ đơn ghi tên tỉnh, phủ, huyện, tổng, xã (thôn), sau đó mới đến tên người làm đơn. Nếu có nhiều người cùng làm, thì thêm chữ "đẳng" (等) sau các tên ấy.

- Phần nêu mục đích làm đơn (lý do làm đơn): từ hàng thứ hai trong tờ đơn, người làm đơn sẽ nói rõ nguyên nhân vì sao mình làm đơn vi khất 為乞, sau 2 chữ “vi khất” người làm đơn nêu ra mục đích làm đơn và thêm chữ sự 事 vào phía sau. Sau câu nói trên, chữ duyên 緣, nhân 因 hoặc chữ do 由 để chỉ cớ, nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn.

- Phần nội dung: khi đã đầy đủ các phần trên, người làm đơn đề cập vào nội dung cụ thể của tờ đơn.

- Phần kết của nội dung tờ đơn: người làm đơn xin, mong mỏi quan trên chấp thuận việc của bản thân.

- Phần cuối tờ đơn: ghi thời gian làm đơn: giữa tờ ghi niên hiệu của vua trị vì (năm thứ mấy) đi kèm năm, tháng, ngày ghi theo âm lịch. Người đứng làm đơn ký tên (nếu người làm đơn không biết viết, nhờ người khác viết đơn cho mình, thì người viết phải ghi tên, điểm chỉ).

Trung tâm II giới thiệu đến Quý vị độc giả:

“Đơn xin phê bằng đưa vợ con trở về nguyên quán của Võ Văn Sĩ thôn Tân Hội Đông, tổng Bình Chánh, phủ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ngày 23/4/Canh Thìn (1880). Hồ sơ 10550. Sổ bộ Hán Nôm Nam bộ (1819-1918).

Kính mời Quý vị và Các bạn xem bản dịch:

Tôi là Võ Hữu Sĩ, thôn Tân Hội Đông, tổng Bình Chánh, phủ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, khấu bẩm làm đơn xin phê bằng về việc:

Do tôi mấy năm trước theo công vụ ở tỉnh Khánh Hòa đã có vợ con hạnh phúc trong những ngày ở đây. Đến tháng 4 năm Mậu Dần, tôi trở về do quan tỉnh đường đại nhân đơn xin trở về quê quán an nghiệp. Từ đó đến nay, không có tin gì, tình cảm chia lìa.Nay tôi đi theo thuyền đến tỉnh Khánh Hòa, đem theo vợ con quay trở về thôn Tân Hội Đông, tổng Bình Chánh thuộc hạt sinh sống. Thiết nghĩ, đường lối nghiêm mật, không dám tự ý đi làm việc ấy.

Cúi xin tỉnh đường đại nhân thẩm chiếu văn phê, cho phép tôi làm bằng, được thuận lợi, rõ ràng đến các thủ và những người ở thôn, tổng nơi chúng tôi thông hành.
Vạn lạy nay khấu.

Ngày 23 tháng 4 năm Canh Thìn.
Tôi: Võ Hữu Sĩ ký chỉ.
(cho thông hành)

Want your business to be the top-listed Restaurant in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

LƯU TRỮ ĐÔNG DƯƠNG CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II
SỰ RA ĐỜI CỦA CẢNG SÀI GÒN
NHỮNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐÔ THỊ SÀI GÒN XƯA
TRIỂN LÃM KIẾN TRÚC PHÁP TẠI SÀI GÒN
NỐI LIỀN HAI ĐÔ THỊ SÀI GÒN-CHỢ LỚN
SỰ RA ĐỜI CỦA HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
THỐNG ĐỐC DE VILERS VÀ QUY HOẠCH SÀI GÒN THỜI PHÁP THUỘC (1879-1882)
SỰ RA ĐỜI CỦA GA XE ĐIỆN BÌNH HÒA
TUYẾN XE ĐIỆN GÒ VẤP-THỦ DẦU MỘT
SỰ RA ĐỜI CỦA TUYẾN XE ĐIỆN ĐI QUA GÒ VẤP

Telephone

Address


17a Lê Duẩn, Q1, TP.HCM
Ho Chi Minh City
1
Other Vietnamese Restaurants in Ho Chi Minh City (show all)
Chuyên săn vé máy bay vé tàu giá rẻ Chuyên săn vé máy bay vé tàu giá rẻ
65 Tân Qúy
Ho Chi Minh City, 123456

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Lý Hải chuyên bán vé máy bay nội địa, quốc tế, vé tàu rẻ nhất thị trường

Bánh Tầm Cay Cà Mau Bánh Tầm Cay Cà Mau
Ho Chi Minh City, 70000

Bánh Tầm Cay- món ăn đặc trưng của người Cà Mau đã có mặt tại Sài Gòn. 100% bánh tầm tươi 100% gà ta và 100% hương vị Cà Mau <3

Citadel Saigon Citadel Saigon
74/7 Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

We serve authentic Vietnamese Cuisine with Live Seafood in a heritage building dates back to1880

Quán ăn Fansaigon Quán ăn Fansaigon
233 Phạm Thế Hiển P3 Q8
Ho Chi Minh City, 70000

Quán ốc tí chuột Quán ốc tí chuột
21 Cống Quỳnh
Ho Chi Minh City, 700000

Quán Ốc Bình Dân Giá cả Phải chăng !! Cho AE SV học sinh

WOO - Thế Giới Hàu - 136/5 Trần Quang Diệu, P14, Q3, TPHCM WOO - Thế Giới Hàu - 136/5 Trần Quang Diệu, P14, Q3, TPHCM
136/5 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Hệ thống nhà hàng phục vụ các món ăn được chế biến từ Hàu với các công thức độc quyền

Chú Tèo Buffet Nướng 99k Chú Tèo Buffet Nướng 99k
16A Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Cách Cầu Bình Lợi Mới 300m Phía Thủ Đức, Cách Cầu Bình Triệu 300m Phía Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Nhà hàng Buffet các món nướng đặc sản như: Lòng nướng, Vú heo, Heo Rừng, Đà Điểu, Hải Sản nướng với giá 99k/ vé - ăn thỏa thích, lấy thả ga tại Thủ Đức

Dê Tươi Ba Tri - Đặc Sản Dê Ủ Trấu Dê Tươi Ba Tri - Đặc Sản Dê Ủ Trấu
51 Phan Huy Ích, Phường 13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Hỏa Quán Hỏa Quán
39 Vinh Khanh
Ho Chi Minh City, +84

Ngon, rẻ và phục vụ rất chậm thôi

Hoàng Ty - Đặc Sản Trảng Bàng Hoàng Ty - Đặc Sản Trảng Bàng
70 - 72 Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Nói đến Hoàng Ty thực khách sẽ nghĩ ngay đến bánh canh Trảng Bàng và bánh tráng phơi sương

LiNH LiNH
49 Bùi Bằng đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7
Ho Chi Minh City, 10

Với vị trí ngay trung tâm Phú Mỹ Hưng, Q7. LiNH Cafe & Restaurant đang được xây dựng, dự kiến khai trương vào tháng 8 / 2017

Món Huế Hương Giang Món Huế Hương Giang
34,đường 61, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 084

Món Huế Hương Giang với các món ăn đặt sản Huế nhưng giá cả lại rất bình dân