Bánh canh ghę Ngọc Lâm

Bánh canh ghę Ngọc Lâm

Comments

Lúc trước ăn quán phục vụ cũng khá ổn , nhưng sau này dời qua bên đối diện , mình đi ăn cũng gọi đồ ăn như mọi người . Nhưng cách phục vụ quá kém có thể nói là nhân viên hết sức thái độ với khách hàng . Quán mất đi 1 fan trung thành rôi đấy ạ .
Ăn sập quán mới biết có cái fanpage này!
Cám ơn Bánh canh ghę Ngọc Lâm mình đã nhậ được Card từ chương trình Mini Game.
Cap zì cho ngầu..

Bánh canh ghẹ Ngọc Lâm - địa chỉ thân quen của mọi gia đình. Bánh canh ghẹ trứ danh Sài Thành.

Trời đang mưa to như thế này mà có tô bánh canh ghẹ trước mặt thì còn gì bằng 😁
Ăn ngay thôi chờ chi.

---- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM -------

👍FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.

- Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #LẩuGhẹ #LẩuTôm

NẾU BẠN MỆT MỎI, NHẶT MỘT CÂU TRONG NÀY LẤY LẠI ĐỘNG LỰC

1. "Just know, when you truly want success, you'll never give up on it. No matter how bad the situation may get."

"Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa."

2. "Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else."

"Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn" - Les Brown

3. "I don't regret the things I've done, I regret the things I didn't do when I had the chance."

"Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện nhưng lại không làm mà thôi."

4. "Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful."

"Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống." - Joshua J. Marine

5. "Its hard to wait around for something you know might never happen; but its harder to give up when you know its everything you want."

"Thật khó để chờ đợi một điều gì đó bạn biết có thể chẳng bao giờ xảy ra, nhưng còn khó hơn để từ bỏ khi đó là mọi điều mà bạn muốn."

6. "One of the most important keys to Success is having the discipline to do what you know you should do, even when you dont feel like doing it."

"Một trong những bí quyết quan trọng nhất để có được thành công là lập nên quy tắc làm những việc bạn biết mình nên làm, dù cho bạn không muốn đi chăng nữa."

7. "Good things come to those who wait... greater things come to those who get off their ass and do anything to make it happen."

"Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi... những điều tuyệt vời hơn sẽ đến với những người chịu bắt tay vào việc và làm bất cứ điều gì để làm chúng trở thành hiện thực." - Khuyết danh

8. "Happiness cannot be traveled to, owned, earned, or worn. It is the spiritual experience of living every minute with love, grace & gratitude."

"Hạnh phúc là thứ không thể đến được, sở hữu được, kiếm được hay mặc vào được. Nó là trải nghiệm tinh thần của mỗi phút giây ta sống với tình yêu, vinh dự và lòng biết ơn." – Denis Waitley

9. "In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure."

"Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại." - Bill Cosby

10. "Go where you are celebrated – not tolerated. If they can't see the real value of you, it's time for a new start."

"Hãy đi đến nơi mà bạn được chào đón – chứ không phải nơi người khác phải chịu đựng bạn. Nếu họ không thể nhìn ra giá trị thực của bạn, đã đến lúc có một khởi đầu mới."

11. "Don't be afraid to stand for what you believe in, even if that means standing alone."

"Đừng sợ đấu tranh cho những điều bạn tin tưởng, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc bạn chỉ có một mình." – Andy Biersack

12. "The best revenge is massive success."

"Sự trả thù tốt nhất là một thành công vĩ đại." – Frank Sinatra

13. "Forget all the reasons it won't work and believe the one reason that it will."

"Hãy quên đi tất cả những lí do không thể và chỉ tin vào một lí do cho thấy rằng điều đó là có thể xảy đến."

14. "I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I'm doing it myself."

"Tôi biết ơn những người đã nói KHÔNG với tôi. Bởi nhờ họ, tôi đã tự mình làm điều đó." – Albert Einstein

15. "The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle."

"Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại." – Steve Jobs

16. "Life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, dump it. Fear is awful, face it. Memories are sweet, cherish it."

"Cuộc đời rất ngắn ngủi, hãy sống trọn từng phút giây. Tình yêu rất hiếm hoi, hãy nắm lấy thật chặt. Giận dữ là không tốt, hãy loại bỏ nó ngay. Sợ hãi rất tồi tệ, hãy đối mặt với nó. Những kỉ niệm luôn ngọt ngào, hãy trân trọng chúng." - Khuyết danh

17. "When you say "It's hard", it actually means "I'm not strong enough to fight for it". Stop saying its hard.Think positive!"

"Khi bạn nói "Khó quá" đồng nghĩa với việc "Tôi không đủ mạnh mẽ để đấu tranh vì nó". Hãy ngừng ngay việc kêu ca. Hãy suy nghĩ tích cực!"

18. "Life is like photography. You need the negatives to develop."

"Cuộc sống giống như việc chụp ảnh. Bạn cần có những điểm mờ để tạo nên một bức hình đẹp."

19. "Don't worry about failures, worry about the chances you miss when you don't even try."

"Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn không hề cố gắng." - Jack Canfield

20. "The pain you feel today is the strength you feel tomorrow. For every challenge encountered there is opportunity for growth."

"Nỗi đau bạn cảm nhận hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh cho bạn trong tương lai. Mỗi thách thức sẽ đem lại cho bạn cơ hội để trưởng thành."

21. "Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs."

"Hãy xây lên giấc mơ của riêng bạn, nếu không người khác sẽ thuê bạn xây dựng giấc mơ của họ đó." - Farrah Gray

22. "The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible."

"Thứ duy nhất chen vào giữa bạn và ước mơ của bạn là ý chí cố gắng và niềm tin có thể thực hiện được" – Joel Brown

23. "Self confidence is the most attractive quality a person can have. how can anyone see how awesome you are if you can't see it yourself?"

"Tự tin vào bản thân là phẩm chất hấp dẫn nhất mà một người có thể có. Làm sao mọi người có thể biết bạn tuyệt vời thế nào nếu chính bản thân bạn còn không thấy điều đó?"

24. "We learn something from everyone who passes through our lives.. Some lessons are painful, some are painless.. but, all are priceless."

"Mỗi người đi qua đời ta đều dạy cho ta điều gì đó... Một số bài học rất đau đớn, một số thì không... Nhưng tất cả đều vô giá."

25. "Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfections."

"Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. Nó có nghĩa rằng bạn quyết định nhìn ra khỏi những thiếu sót." - Khuyết danh

26. "Nobody ever wrote down a plan to be broke, fat, lazy, or stupid. Those things are what happen when you don't have a plan."

"Không một ai viết ra một kế hoạch khiến bản thân trở nên trắng tay, mập ú, lười biếng hay ngu ngốc. Đó chỉ là những gì xảy đến khi bạn không có một kế hoạch cho mình." - Larry Winget

27. "Three things you cannot recover in life: the WORD after it's said, the MOMENT after it's missed and the TIME after it's gone. Be Careful!"

"Có ba thứ không thể lấy lại được trong cuộc sống: những lời đã nói ra, khoảnh khắc bỏ lỡ và thời gian đã trôi qua. Hãy cẩn thận!"

28. "Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending."

"Dù rằng không ai có thể quay lại và tạo dựng một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ và có một kết thúc mới." – Carl Bard

29. "When the past calls, let it go to voicemail, believe me, it has nothing new to say."

"Khi quá khứ gọi tên, hãy cho nó vào hộp thư thoại, tin tôi đi, nó chẳng thể nói lên được điều gì mới cả."

30. "Rule #1 of life. Do what makes YOU happy."

"Nguyên tắc số 1 của cuộc sống. Hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc."

31. "Walk away from anything or anyone who takes away from your joy. Life is too short to put up with fools."

"Hãy tránh xa bất cứ điều gì hay bất cứ ai lấy đi niềm vui của bạn. Bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc."

32. "Love what you have. Need what you want. Accept what you receive. Give what you can. Always remember, what goes around, comes around..."

"Yêu những gì bạn có. Cần những gì bạn muốn. Chấp nhận những gì bạn nhận được. Cho những gì bạn có thể. Hãy luôn nhớ rằng: những gì cho đi đều có thể nhận lại..."

33. "Just remember there is someone out there that is more than happy with less than what you have."

"Hãy luôn nhớ rằng có một người nào đó vẫn sẽ hạnh phúc dù họ có ít hơn những gì bạn có."

34. "The biggest failure you can have in life is making the mistake of never trying at all."

"Thất bại lớn nhất bạn có thể gặp trong đời là chẳng bao giờ cố gắng."

35. "Life has two rules: 1 Never quit 2 Always remember rule 1."

"Cuộc sống có 2 nguyên tắc: 1 Không bao giờ từ bỏ; 2 Luôn luôn nhớ nguyên tắc 1"

36. "No one is going to hand me success. I must go out & get it myself. That's why I'm here. To dominate. To conquer. Both the world, and myself."

"Không ai cho tôi thành công. Tôi phải tự đi tìm và nắm lấy nó. Đó là lý do vì sao tôi đứng đây. Để chế ngự. Để chinh phục. Cả thế giới và tôi."

Nguồn: quan tri mang

Những mẹo nhà bếp cực hay bạn biết chưa ?

--- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ---
Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279

Chiếc ghẹ ngon ngon nằm trọn trong nồi lẩu chỉ 169K 😁

--- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ---
Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279

TUYỆT KĨ PHA NƯỚC CHẤM tỉ lệ thơm ngon tới giọt cuối cùng 😋 Click vào từng hình để xem nhé nhà mình.
Nguồn: Hướng nghiệp Á Âu.

--- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ---
Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279

Thứ bảy máu chảy về Bao Tử 😁
Ghẹ tươi roi rói vừa về đầy vựa Ngọc Lâm. Hân hạnh phục vụ nhà mình các món:
- Bánh Canh Ghẹ chỉ từ 30K
- Bánh Canh Tôm Càng Xanh
- Lẩu Ghẹ/ Lẩu Tôm càng xanh chỉ từ 169K
- Cơm ghẹ chuẩn vị Hà Tiên
- Nem Ghẹ
- Chả Ghẹ
Cả một thế giới xoay quanh ghẹ xanh tươi ngon, chắc thịt sẵn sàng phục vụ bạn. Thưởng thức ngay nào!

---- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ----
👍FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.

- Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279

Cơm ghẹ là món ăn đặc trưng tại xứ sở Hà Tiên xinh đẹp.
Ghẹ được chọn làm cơm là giống ghẹ xanh chắc thịt ăn cùng nước chấm cay cay.
Giờ đây, bạn có thể dùng cơm ghẹ mà không cần đi xa. Vì Ngọc Lâm phục vụ tại quán và ship đến tại nhà 😁

👍FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.

- Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279

Cách làm món ghẹ rim me ngon lành cành đào 🥰

------ BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM-----
👍FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.
- Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #LẩuGhẹ #LẩuTôm

Chương trình Up ảnh giờ linh món LẨU GHẸ TÔM CÀNG XANH ngọt lành 🥰
Fan hải sản ơi !!!
------ BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM-----
👍FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.
- Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #LẩuGhẹ #LẩuTôm

Những món ăn ĐANG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT tại Ngọc Lâm
- Quán quân: Bánh Canh Ghẹ
- Á quân: Bánh Canh Tôm Càng Xanh
Lẩu ghẹ/Lẩu tôm càng xanh đang vượt qua các đối thủ là cơm ghẹ, nem, chả ghẹ để giành vị trí thứ 3

Cuộc đua mới vào trận một của hiệp cuối tuần thôi.
Mời nhà mình cùng thưởng thức và bình chọn 😋

---- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ----
👍FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.

- Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #LẩuGhẹ #LẩuTôm

🦀 CƠM GHẸ HÀ TIÊN – MÓN NGON ĐỂ NHỚ 🦀

Hà Tiên nổi tiếng là vùng đất thập vị cảnh với nhiều món ăn rất đặc trưng như xôi Hà Tiên, hủ tiếu hấp, bún nước kèn,... Trong đó, đặc biệt phải kể đến #Cơm_Ghẹ_Hà_Tiên.
Quá trình chế biến cơm ghẹ Hà Tiên đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ, dù khi nhìn qua ai cũng thấy đĩa cơm ghẹ trước mặt mình thật đơn giản.
- Để làm món ăn này, người ta sẽ chọn ghẹ thật tươi luộc chín. Nước luộc ghẹ cần thêm chút rượu như một bí quyết giúp món cơm thêm thanh vị và ngon không tanh nồng mùi ghẹ.
- Cơm để chế biến món cơm ghẹ phải nấu tự gạo ngon nhưng không quá dẻo…và còn nhiều công đoạn nữa để hoàn thiện món ăn bình dị mà công phu này.
😋Thế mới thấy việc chế biến cơm ghẹ chuẩn Hà Tiên thật cực! Vậy thì Bậu mình ngại gì mà không đến Ngọc Lâm quán là có ngay món cơm ghẹ thân thương!
Không những có thể thưởng thức cơm ghẹ mà Bậu mình còn có thể tận hưởng nhiều món ngon từ hải sản sạch!

👍FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.

- Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #LẩuGhẹ #LẩuTôm

Lẩu Ghẹ, Lẩu Tôm Ú Ụ Chỉ 169K Cho 02 Người

Nồi lẩu gồm 02 ghẹ/02 tôm càng xanh. Nấm rơm ngọt lành nấu cùng cà chua, thơm, tiêu xanh và xã tươi. Vừa mở nắp ra thôi mà mùi thơm đã đánh thức mọi giác quan rồi!
🍃 Lẩu ăn kèm bún, rau tươi giúp giải nhiệt mùa hè
🥒 Công thức đặc biệt có riềng giúp giải nhiệt, mướp hương giúp lẩu thêm mùi thơm và nguyên vị đến giọt cuối cùng mà không bị mặn.

Tưởng tượng, tay cầm ghẹ tươi chấm với muối ớt xanh, miệng thì hì hụp nước lẩu chua chua, cay cay, thanh mát, thơm lành thì còn gì bằng 😋😋😋
Ngoài ra Ngọc Lâm còn phục vụ các món: Bánh Canh Ghẹ, Cơm Ghẹ chuẩn vị Hà Tiên, Nem Ghẹ, Chả Ghẹ, Ghẹ luộc, ghẹ tươi,...cả một thế giới Ghẹ sẵn sàng phục vụ bạn.

👍FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.

- Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.
- Hotline : 0923011011 và 0983278279
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #LẩuGhẹ #LẩuTôm

Không gian quán mở rộng phục vụ Anh Em fan BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM
Quán phục vụ thêm món LẨU GHẸ, CƠM GHẸ ngon ngất ngây nha nhà mình êy 🥰

✅Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.

⚡️FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.
Hotline : 0923011011 - 0983.278.279

Giờ ăn đến rồi, chiều chuộng mình bằng một tô bánh canh ghẹ ngon thôi 😁

✅Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.

⚡️FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.
Hotline : 0923011011 - 0922199899

Đặc sản BÁNH CANH GHẸ ngon ngất ngây, gây thương nhớ! Ngọc Lâm còn có bánh canh tôm tích, tôm càng xanh tươi rói, chắc thịt.
Đến mà thưởng thức ngay nào nhà mình ơi.
✅Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 - Bên cạnh Co.op vòng xoay Thủ Đức.

⚡️FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood ship toàn thành phố.
Hotline : 0923011011 - 0922199899

Bánh Canh Ghẹ Ngọc Lâm ngon nức tiếng Saigon. Bạn đã thưởng thức chưa ?

--------- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ----------
Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9
Hotline : 0923011011 - 0922199899
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #BánhCanhGhẹ #NgọcLâm

Cách chế biến món GHẸ HẤP BIA tươi ngon ♥️

--------- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ----------
Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9
Hotline : 0923011011 - 0922199899
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #BánhCanhGhẹ #NgọcLâm

Bí kíp ăn uống thả ga mà không lo tăng cân là vừa ăn vừa tập nha nhà mình 😋
Hãy sử dụng nguồn dinh dưỡng tốt cho cơ thể bằng cách order Bánh Canh Ghẹ Ngọc Lâm
----------------
⚡️FREESHIP tại https://app.now.vn/HWlcZsecP4
Ngọc Lâm cũng có mặt tại GoFood của #GOOVIET, ship toàn thành phố.
--------- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ----------
Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9
Hotline : 0923011011 - 0922199899
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #BánhCanhGhẹ #NgọcLâm

Tản mạn về chữ XA.

Cô Bảy là hàng xóm Lâm ở Cao Lãnh, nhà cha mẹ cô ở huyện Lấp Vò, lấy chồng ở Cao Lãnh mà cô luôn miệng nói "cô đi lấy chồng xa" dù cũng một tỉnh. Cứ ngồi bứt bông điên điển ăn rồi khóc, hát bài "em đi lấy chồng, về nơi chốn xa...' mà mình thấy xa gì đâu, xách xe máy chạy cái ào nửa tiếng là tới rồi.

Lâm tốt nghiệp và ra Hà Nội làm việc, cô Bảy Thứ qua hỏi xong nói "trời ơi, sao anh cho con mình đi làm xa vậy". Ba Lâm nói "có xa gì, Hà Nội cách Đồng Tháp có 1600km, cùng một nước mà xa xôi gì". Giờ mình giới thiệu trường ĐH Thái Bình Dương ở Nha Trang cho thằng em mình ra học, ba mẹ mình cũng khuyến khích em mình và nói đi đi, "nước mình nhỏ xíu, học ở đâu, làm ở đâu cũng được". Tầm của ba mình là tầm quốc gia nên ngoài nước thì ba mình mới dùng từ XA.

Lúc Lâm đi thực tập ở Israel, tối nhắn tin cho thầy cấp 3 nói "em sắp đi xa", xong thầy nhắn lại "Israel cũng là châu Á, có xa gì đâu em". Mình biết tầm của thầy đã là châu lục. Đi Israel về, mình và Mỉn Thung không đi Mỹ làm tiếp mà đi Ninh Hoà mua đất làm farm. Bữa cô giáo bên Israel nhắn tin hỏi tình hình các bạn, Lâm nói "tụi N, H....đã đi xa hết rồi cô, qua tận Mỹ làm việc" thì cô nhắn lại "Mỹ cũng là 1 nước trên trái đất này thôi, muốn đi thì đi, muốn về thì về, có gì mà gọi là xa. Xa theo cô là phải cỡ sao Hoả hay Mặt Trăng, ít người đi được thì mới gọi là xa". Và mình biết tầm của cô là tầm thế giới.
------------------------------
Trên là bài viết chia sẻ của một bạn về chữ XA. Tên nhân vật Admin đã thay đổi.

Post Ngọc Lâm đăng lên, khách hỏi "Quán bạn có xa không?" Thật sự chẳng biết trả lời thế nào cả. Có người thì đầu đường đã là xa, có người thì cung trăng mới được phép dùng từ đó như cô giáo bên Israel. "Xa" là một từ không có định lượng được.
Theo bạn bao nhiêu km là xa?

--------- BÁNH CANH GHẸ NGỌC LÂM ----------
Địa chỉ : 26 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9
Hotline : 0923011011 - 0922199899
#BánhCanhGhẹNgọcLâm #BánhCanhGhẹ #NgọcLâm

Bánh Canh Ghẹ Ngọc Lâm - Tam Đại Bánh Canh Ghẹ Nức Tiếng Sài Gòn

Bánh canh ghẹ Ngọc Lâm có không gian khá thoáng mát, nhân viên phục vụ cẩn thận, thao tác cũng nhanh chóng. Chỉ 5 phút sau khi order, bạn sẽ được thưởng thức ngay một tô bánh canh ghẹ đặc biệt thơm nức mũi. Bánh canh ở Ngọc Lâm có giá phù hợp túi tiền với người có thu nhập trung bình, chỉ từ 30.000đ – 55.000đ. Một tô bánh canh ghẹ đặc biệt với những sợi bánh canh dai mịn, ghẹ nguyên con chắc thịt cùng nước lèo được nêm nếm vừa miệng dù cho bạn là những thực khách khó tính nhất cũng phải xiêu lòng.

Ngoài bánh canh ghẹ nức tiếng Sài Gòn, quán còn có các món tôm tích xào bơ, lẩu ghẹ tôm càng xanh chỉ 139K cho 2 người. Bạn cũng có thể mua ngay ghẹ tươi sống, đảm bảo chất lượng tốt nhất với giá cả vừa ý.

📷 Hotline: 092 301 10 11 📷 Địa chỉ: Số 24 Bắc Ái, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức 📷 26 Lê Văn Việt- Phường Hiệp Phú- Quận 9

Want your business to be the top-listed Beauty Salon in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Category

Services

Delivery Groups Reserve Waiter

Specialties

Dinner Lunch

Price Range

$

Payment Options

Cash

Telephone

Address


26 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Ho Chi Minh City
7

Opening Hours

Monday 09:00 - 23:00
Tuesday 09:00 - 23:00
Wednesday 09:00 - 23:00
Thursday 09:00 - 23:00
Friday 09:00 - 23:00
Saturday 09:00 - 23:00
Sunday 09:00 - 23:00
Other Health Food Shops in Ho Chi Minh City (show all)
Vân Anh Quán Vân Anh Quán
44 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh
Ho Chi Minh City

Dasa Thảo Mộc - Chi Nhánh Hồ Chí Minh Dasa Thảo Mộc - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
158/A57 Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

CN CTY TNH DASA THẢO MỘC - HCM Cung Cấp các lại quả hạt dinh dưỡng, sỉ & lẻ tại các cửa hàng. *Mắc-ca, Óc Chó, Hạnh Nhân, Hạt Điều, Nho, Hạt Chia,... *Sản Xuất Tỏi Đen KOR công nghệ Nhật Bản.

Quà Tết Việt Quà Tết Việt
Ho Chi Minh City, 00084

Chúng tôi cung cấp các mặt hàng quà tết đẹp, độc đáo, giá rẻ để làm quà cho mọi người trong dịp Tết Nguyên Đán 2014

US Mart Vietnam US Mart Vietnam
329 Tran Hung Dao St, Co Giang Ward, Dis 1
Ho Chi Minh City, 700000

THE BEST FOOD FOR YOU

Má Hà Food - 37 Quang Trung, KP2, Hiệp Phú, Q9 Má Hà Food - 37 Quang Trung, KP2, Hiệp Phú, Q9
37 Quang Trung Quận 9
Ho Chi Minh City, 70000

Địa chỉ cung cấp các món ăn quê hương, hương vị thơm ngon đảm bảo vsattp: nước mắm kho quẹt, mắm tôm chua, chả ram tôm đất, giò heo xông khói...

Thao duoc Han Quoc Thao duoc Han Quoc
Tran Nao - Quan 2
Ho Chi Minh City, 70000

Cung cấp các sản phẩm của Nấm Linh Chi và Nhân Sâm, nguồn gốc Hàn Quốc

MỨT VỎ BƯỞI - VỎ BƯỞI SẤY DẺO - Vị Ngon Khó Cưỡng MỨT VỎ BƯỞI - VỎ BƯỞI SẤY DẺO - Vị Ngon Khó Cưỡng
48 Đường C12, Phường 13, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Da'Farm Da'Farm
28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City

Nông nghiệp là một hoạt động thiêng liêng, bởi vì nó chăm sóc cho Trái Đất của chúng ta, nó khác biệt với các ngành kinh doanh khác.

Namdang MART Namdang MART
166/5A Cao Xuân Dục, P12, Q8
Ho Chi Minh City, 12345

CHỢ-PHƯƠNG NAM là cửa hàng chuyên bán các mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sạch- luôn luôn đảm bảo chất lượng đối với người tiêu dùng.

BẠCH TUỘC NƯỚNG- ÚT LANG BẠCH TUỘC NƯỚNG- ÚT LANG
52A Vũ Huy Tấn Phường 3 Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, +84

Chuyên các món nướng như: bạch tuộc, mực lá, răng mực,mực trứng,tôm,cá kèo, ếch,...v.v

Địa chỉ bán cà phê rang xay nguyên chất tốt nhất Địa chỉ bán cà phê rang xay nguyên chất tốt nhất
Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Địa chỉ bán cà phê rang xay nguyên chất tốt nhất. Chuyên cafe rang mộc, nguyên chất 100%. Hotline 0986 573 202

Túi gội bồ kết & thảo dược - handmade Túi gội bồ kết & thảo dược - handmade
Chung Cư Sen Hồng - Thủ Đức
Ho Chi Minh City