Đất Nền Nhơn Trạch - Sadoreal

Đất Nền Nhơn Trạch - Sadoreal

Comments

Em cần bán khu đất thổ cư này .ngay trung tâm Nguyễn siêu thành phố Đà lạt. Mọi người liên lạc với em số này nha. 09768721368 . Nhất phong. hoặc . Hoàng phượng 0977062769 ah.
Em cần bán khu đất thổ cư này .ngay trung tâm Nguyễn siêu thành phố Đà lạt. Mọi người liên lạc với em số này nha. 09768721368 . Nhất phong. hoặc . Hoàng phượng 0977062769 ah.
.
🥰🥰🥰Khách hàng hỏi tại sao công ty em không làm ra sổ 100m2 để dễ bán... Xử lý từ chối có 10 phương án : -Em là chủ đầu tư , em bán sao thì mua vậy đi đừng lèn èn ghét không bán giờ... -Đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2, tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý và điều kiện tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định này đối với trường hợp thửa đất theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Đất bạn thuộc Phường, Thị Trấn, Hay Xã. -Bảo éo thích tách 100m2 chị mua không mà hỏi -Bình thường mỗi bữa anh ăn 2-3 bát cơm, sao anh không đổ vào bát tô ăn cho đỡ tốn bát. -Anh mua không em tách ra bán cho anh -Vì công ty em đố có quyết định 1/500 - 100m nhỏ lắm anh ơi. Bạn em phân 100m có bán được đâu -Vì khi ra được sổ a chị đố có tiền mua nổi đâu :))) -Có lên được thổ cư đâu mà làm sổ 100 m2.. -Công ty em thích vậy ! Anh hiểu hong !! Còn cách của bạn : ............... 33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!" Xử lý từ chối có 2 phương án : Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?" Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không? Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất? Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ? Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'. - Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị. Còn cách của bạn : .----------------------------------------------------------------- Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình . ----------- => Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 🌟 ☂ ☘ 💦
🥰🥰🥰Khách hàng hỏi tại sao công ty em không làm ra sổ 100m2 để dễ bán... Xử lý từ chối có 10 phương án : -Em là chủ đầu tư , em bán sao thì mua vậy đi đừng lèn èn ghét không bán giờ... -Đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2, tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý và điều kiện tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định này đối với trường hợp thửa đất theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Đất bạn thuộc Phường, Thị Trấn, Hay Xã. -Bảo éo thích tách 100m2 chị mua không mà hỏi -Bình thường mỗi bữa anh ăn 2-3 bát cơm, sao anh không đổ vào bát tô ăn cho đỡ tốn bát. -Anh mua không em tách ra bán cho anh -Vì công ty em đố có quyết định 1/500 - 100m nhỏ lắm anh ơi. Bạn em phân 100m có bán được đâu -Vì khi ra được sổ a chị đố có tiền mua nổi đâu :))) -Có lên được thổ cư đâu mà làm sổ 100 m2.. -Công ty em thích vậy ! Anh hiểu hong !! Còn cách của bạn : ............... 33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!" Xử lý từ chối có 2 phương án : Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?" Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không? Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất? Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ? Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'. - Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị. Còn cách của bạn : .----------------------------------------------------------------- Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình . ----------- => Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 🌜 🌹 🌫 🌬
🥰🥰🥰Khách hàng hỏi tại sao công ty em không làm ra sổ 100m2 để dễ bán... Xử lý từ chối có 10 phương án : -Em là chủ đầu tư , em bán sao thì mua vậy đi đừng lèn èn ghét không bán giờ... -Đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2, tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý và điều kiện tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định này đối với trường hợp thửa đất theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Đất bạn thuộc Phường, Thị Trấn, Hay Xã. -Bảo éo thích tách 100m2 chị mua không mà hỏi -Bình thường mỗi bữa anh ăn 2-3 bát cơm, sao anh không đổ vào bát tô ăn cho đỡ tốn bát. -Anh mua không em tách ra bán cho anh -Vì công ty em đố có quyết định 1/500 - 100m nhỏ lắm anh ơi. Bạn em phân 100m có bán được đâu -Vì khi ra được sổ a chị đố có tiền mua nổi đâu :))) -Có lên được thổ cư đâu mà làm sổ 100 m2.. -Công ty em thích vậy ! Anh hiểu hong !! Còn cách của bạn : ............... 33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!" Xử lý từ chối có 2 phương án : Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?" Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không? Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất? Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ? Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'. - Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị. Còn cách của bạn : .----------------------------------------------------------------- Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình . ----------- => Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 8| 🌛 🌪 🏵
33) Khách hàng (KH): " Tôi cần phải suy nghĩ!" Xử lý từ chối có 2 phương án : Bạn: "Anh vừa nói anh cần phải suy nghĩ đúng không?" Bước 2 : Bên cạnh việc cần phải suy nghĩ anh có cần quan tâm đến vấn đề gì khác hay không? Bước 3 : Trong tất cả những vấn đề anh đang quan tâm, anh cảm thấy vấn đề nào cần phải giải quyết nhất? Bước 4: Nếu bây giờ em và anh cùng giải quyết xong vấn đề này, thì anh chắc chắn anh sẽ bắt đầu đầu tư chứ? Sau câu này khách hàng sẽ nói 'yes'. - Dạ vâng,suy nghĩ là quyền của anh/chị, thời gian là thuộc sở hữu của anh/chị luôn nhưng đất và nhà thì không thưa anh/chị. Anh/chị có quyền lựa chọn no limit( không giới hạn) nha nha anh/chị. Còn cách của bạn : 15) Em cắt máu cho chị bao nhiêu ? Xử lý từ chối có 2 phương án : Dạ, chị ơi.Đại loại nghề này em bán thông tin và mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt. Sale có tâm và có tầm thì chẳng có lý do gì phải cắt máu. -Không ai có quyền cắt của ai cái gì. Con người là thực thể đã được rất nhiều các thể loại luật bảo vệ sự nguyên trinh. Còn cách của bạn : ………….. 1) Anh muốn rút cọc, bây giờ rút được không em ? Xử lý từ chối : Dạ được nha anh, nhưng sắp bán rồi nên anh đợi thêm 1 xíu nữa ạ. Gái đẹp thường chảnh và mang lại cho mình cảm giác chinh phục mà, chờ đợi 9 tháng rồi, thêm 1 tháng nữa thôi anh ơi..... Còn cách của bạn : ............. ( Lưu ý nhớ bán hàng thật có tâm TÂM- TẦM - TIỀN ) Có quyết định đặt cọc thì hãy nhớ câu thần chú" Ok,tui sẽ cọc,nhưng đi test lại lộ giới,quy hoạch treo,mà bị,thị đền cho tui nhé." Gặp người môi giới có tâm,có tài sản,họ sẽ OK ngay. ----------------------------------------------------------------- Dạ, em chào các anh/chị, em bán sổ tay 61 câu xử lý từ chối chung cư , giúp anh/ chị ăn nói sao cho có DUYÊN với khách hàng mua căn hộ được, làm khách hàng hài lòng vui về mình . ----------- => Quan tâm,ib cho em hoặc liên hệ 0377482353 ;) 🌔 🎍 ⛄
cần tiền nên bán gấp dự án kim oanh đất nhơn trạch gần trung tâm hành chánh huyện, sau lưng khu công nghiệp nhơn trạch 1,2,3. chỉ còn 1 lô duy nhất giá rẻ nhất tại khu vực chỉ 8’3 tr/ m2 chỉ còn 1 lô ngang 5 dài 21 .
🔰KẾT NỐI HẠ TẦNG GIAO THÔNG MIỀN ĐÔNG NAM BỘ🔰 🌵 Tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hiện hạ tầng giao thông là “điểm nghẽn” lớn nhất, khiến việc bứt phá của toàn vùng có phần chững lại so với trước đây. Để có thể đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước, vùng Đông Nam bộ cần thêm lực từ các cơ quan hữu quan, nhất là ngành giao thông – vận tải. 🌵 Thông tin từ Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) cho biết, trong quý III-2019 sẽ khởi công 8 dự án thuộc cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020. Trong đó có tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây được xem là cửa ngõ vùng Đông Nam bộ kết nối với TPHCM, và thời điểm hiện tại đã được điều chỉnh quy hoạch với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/giờ. 🌵 Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng 4 làn xe có chiều rộng từ 25-27m, tổng mức đầu tư giai hơn 18.100 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 11.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng xây dựng. 🌵 Đọc thêm tại:
🎯ĐỒNG NAI: 14 TẬP ĐOÀN FDI MUỐN LÀM KHU PHỨC HỢP NGHỈ DƯỠNG GIẢI TRÍ RỘNG 200HA🎯 💐 14 tập đoàn đa quốc gia từ Hong Kong, Hoa Kỳ, Anh, Ireland, Đức và Thái Lan muốn đầu tư vào một trung tâm vui chơi giải trí phức hợp rộng hơn 200 ha (gồm có khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, khách sạn 5 sao, nơi triển lãm) tại khu đô thị mới Long Hưng. 💐 Mới đây, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã tiếp 14 tập đoàn đa quốc gia từ Hong Kong, Hoa Kỳ, Anh, Ailen, Đức và Thái Lan đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đồng Nai. UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đây là các tập đoàn chuyên về lĩnh vực vui chơi, giải trí, du lịch, bất động sản, xây dựng hạ tầng, thiết kế, logistics. Các tập đoàn này muốn đầu tư một trung tâm vui chơi giải trí phức hợp rộng hơn 200ha (gồm có khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, khách sạn 5 sao, nơi triển lãm) tại khu đô thị mới Long Hưng (TP. Biên Hòa) để thu hút khách trong và ngoài nước. 💐Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, các tập đoàn lựa chọn khu vực đầu tư rất thích hợp vì đã có sẵn đất sạch, giao thông thuận tiện, giáp sông, gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai. Tỉnh sẽ tạo điều kiện để các tập đoàn sớm hoàn thành thủ tục đầu tư vào Đồng Nai. 💐Đọc thêm tại:

Chuyên Mua bán - Đầu tư - Phân phối - Ký gửi bất động sản

Chuyên Mua bán - Đầu tư - Phân phối - Ký gửi bất động sản

🎯NHƠN TRẠCH - VỊ TRÍ TRỌNG TÂM TRONG VÙNG "TAM GIÁC VÀNG".🎯

♻️ So với các hướng phát triển, Nhơn Trạch sở hữu vị trí trọng tâm trong vùng "tam giác vàng" TP. HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu

♻️ Là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa TP. HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

♻️ Các dự án giao thông Nhơn Trạch sẽ được ưu tiên hoàn thành sớm.

✨✨ Nhơn Trạch - Tọa độ vàng trong vùng tam giác vàng - hứa hẹn mang lại cuộc sống đẳng cấp và cơ hội đầu tư tiềm năng bậc nhất.

️⁉️⁉ VÌ SAO SẢN PHẨM #ĐẤT_NỀN_NHƠN_TRẠCH CỦA #SADOREAL ĐƯỢC LÒNG BẤT KỲ KHÁCH HÀNG NÀO BIẾT ĐẾN NÓ:

🌿Dân cư ở đông đúc, kinh doanh sầm uất,... Bán kính 1km đầy đủ tiện ích: TTTM, trường học, bệnh viện, ngân hàng,...

✔️ Giúp việc đi lại giao thông thuận lợi, tiết kiệm thời gian.

✔️ Giúp tận hưởng các dịch vụ tiện ích nhanh chóng.

✔️ Giúp mở ra cơ hội kinh doanh, phát triển tự chủ kinh tế...

🌿 Giá bán tốt nhất khu vực Nhơn Trạch chỉ từ 1- 5 triệu/m2.

🌿 Sổ đỏ riêng từng nền

🌿 Chiết khấu đến 5 chỉ vàng 9999 cho khách hàng.

🌿 Cơ sở hạ tầng chỉn chu

🌿 Sổ đỏ công chứng liền tay
---------------------------------O0O----------------------------------
🔰🔰CÔNG TY BĐS SADOREAL CHUYÊN ĐẦU TƯ, KÝ GỬI, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Tòa nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
☎️ Hotline: 0908.395.888
#datnennhontrach #datnencatlai #datcatlai #datquan2 #caucatlai #nhontrachcatlai #bietthudongsaigon

sadoreal.vn

Đồng Nai duyệt Quy hoạch 1/500 khu dân cư gần 4 ha tại NHƠN TRẠCH

🏆ĐỒNG NAI DUYỆT QUY HOẠCH 1/500 KHU DÂN CƯ GẦN 4 HA TẠI NHƠN TRẠCH🏆

☘ Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, diện tích gần 4 ha.Dự án do CTCP Thiết lế Xây dựng Bất động sản Danh Tiếng làm chủ đầu tư.

☘ UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Quy mô dự án khoảng 3,85 ha với dân số 800 – 1.000 người.

☘ Mục tiêu lập quy hoạch là xây dựng một khu dân cứ mới phù hợp quy hoạch chung xây dựng đô thị Nhơn Trạch, đáp ứng nhu cầu về nhà ở với hạ tầng kỹ thuật, xã hội được xây dựng mới và hoàn chỉnh… theo định hướng tiêu chuẩn đô thị loại II.

☘ Đọc thêm tại: https://sadoreal.vn/dong-nai-duyet-quy-hoach-1-500-khu-dan-cu-gan-4-ha-tai-nhon-trach/

sadoreal.vn

sadoreal.vn

Thủ tướng ủng hộ TP.HCM lập thành phố phía Đông

🌐THỦ TƯỚNG ỦNG HỘ TP.HCM LẬP THÀNH PHỐ PHÍA ĐÔNG🌐

📣 Tại buổi làm việc với Thủ tướng sáng 8/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Thủ tướng cho phép TP.HCM xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức như quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

📣 Theo lãnh đạo TP.HCM, trung tâm động lực phát triển kinh tế trong 10 năm tới của TP.HCM là khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, tích hợp ba lợi thế của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.

📣 Trong đó, lợi thế của quận 9 là khu công nghệ cao, Thủ Đức là đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học với 15 trường đại học gồm trên 100.000 sinh viên, còn quận 2 là trung tâm tài chính.

📣 Đọc thêm tại: https://sadoreal.vn/thu-tuong-ung-ho-tp-hcm-lap-thanh-pho-phia-dong/

sadoreal.vn Trung tâm động lực phát triển kinh tế trong 10 năm tới của TP.HCM là khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, tích hợp ba lợi thế của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.

💥💥ĐẦU TƯ ĐÚNG - TRÚNG LỢI NHUẬN KHỦNG💥💥

✨✨ Đất vàng Nhơn Trạch chỉ có 1 – 5 triệu/m2 ngay phà Cát Lái Quận 2.

💢💢CHỈ CÒN 5 NỀN ĐẸP NHẤT‼‼

🔰 VỊ TRÍ TIỀM NĂNG

🌷 Nằm ngay MT đường lớn, dễ dàng kết nối với đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương… cách phà Cát Lái 4km

🌷 Ngay khu trung tâm xã Đại Phước, Phú Đông.. gần chợ, trường mầm non, trường tiểu học…

🌷 Một lợi thế hàng đầu của dự án là tiếp giáp với Quận 2 qua Cầu Cát Lái, Quận 7 và Quận 9.

🔰 PHÁP LÝ VÔ CÙNG ĐẢM BẢO

🎗 Diện tích: đa dạng các loại nền đẹp từ 49m2, 100m2, 200m2, 1000m2…

🎗 Giá từ: 1 – 5 triệu/m2.

🎗 Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh

🎗 Pháp lý: Sổ hồng từng nền

‼️ Đặc biệt khi đầu tư #ĐẤT_NỀN_NHƠN_TRẠCH sẽ có cơ hội sở hữu ngay:

🎁 10 CHỈ VÀNG.

🎁 Điều hòa mát lạnh cho ngày hè rực nắng.

🎁 Quạt hơi nước cho không gian mùa hè sôi động.

🎁 Voucher quà tặng lên đến 20 triệu...

🍃 #SADOREAL giúp cư dân sống hòa mình vào thiên nhiên.

☄️ Đến với #NHƠN_TRẠCH là đến với sự trải nghiệm mới, cuộc sống mới, tiện nghi, sống xanh, sống khỏe và đặc biệt, mang ngôi nhà mơ ước đên gần bạn.
---------------------------------O0O----------------------------------
🔰🔰CÔNG TY BĐS SADOREAL CHUYÊN ĐẦU TƯ, KÝ GỬI, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Tòa nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
☎️ Hotline: 0908.395.888
#datnennhontrach #datnencatlai #datcatlai #datquan2 #caucatlai #nhontrachcatlai #bietthudongsaigon

sadoreal.vn

Vay 190 triệu USD của Hàn Quốc xây đường VÀNH ĐAI 3 TP.HCM

🎲 VAY 190 TRIỆU USD CỦA HÀN QUỐC XÂY ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 TP.HCM🎲

☘ Từ nhiều năm nay, các cơ quan thẩm quyền đề xuất tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM. Đến nay, Thủ tướng đã chấp thuận việc vay vốn Hàn Quốc đầu tư xây tuyến đường này.

☘ Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định ký hiệp định vay dự án ‘Xây dựng đường Tân Vạn – Nhơn Trạch’ giai đoạn 1 thuộc dự án đường vành đai 3 TP.HCM giữa chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

☘ Theo đó, Thủ tướng giao lãnh đạo Bộ Tài chính ký hiệp định vay với đại diện Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

☘ Đọc thêm tại: https://sadoreal.vn/vay-190-trieu-usd-cua-han-quoc-xay-duong-vanh-dai-3-tp-hcm/

sadoreal.vn Từ nhiều năm nay, các cơ quan thẩm quyền đề xuất tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM.

🎉️🎉 NHƠN TRẠCH RIVERSIDE - ĐÓN HÈ VUI CÙNG NHIỀU ƯU ĐÃI ️🎉️🎉
👍 Thiên đường "xanh" sát vách quận 2 chỉ mất 10 phút di chuyển
👍 Nhơn Trạch chính là Quận 13 tương lai của Sài Gòn
👍 Cầu Cát Lái: kết nối Nhơn Trạch với Quận 2 chỉ với 10 phút.
👍Đường 319: kết nối Long Thành – Dầu Dây.
👍Cao tốc Bến Lức – Long Thành : kết nối Nhơn Trạch với Quận 7 chỉ với 25 phút di chuyển (năm 2020 lưu thông).
‼️ Đặc biệt khi đầu tư NHƠN TRẠCH RIVERSIDE sẽ có cơ hội sở hữu ngay:
🎁 10 CHỈ VÀNG.
🎁 Điều hòa mát lạnh cho ngày hè rực nắng.
🎁 Quạt hơi nước cho không gian mùa hè sôi động.
🎁 Voucher quà tặng lên đến 20 triệu...
🍃 NHƠN TRẠCH RIVERSIDE trân trọng toàn vẹn cảnh quan thiên nhiên giúp cư dân sống hòa mình vào thiên nhiên.
☄️ Đến với NHƠN TRẠCH RIVERSIDE là đến với sự trải nghiệm mới, cuộc sống mới, tiện nghi, sống xanh, sống khỏe và đặc biệt, mang ngôi nhà mơ ước đên gần bạn.
---------------------------------O0O----------------------------------
✨✨NHƠN TRẠCH RIVERSIDE - Biệt Thự Đông Sài Gòn ✨✨
🔰🔰CÔNG TY BĐS SADOREAL CHUYÊN ĐẦU TƯ, KÝ GỬI, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Tòa nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
☎️ Hotline: 0908.395.888
#datnennhontrach #datnencatlai #datcatlai #datquan2 #caucatlai #nhontrachcatlai #bietthudongsaigon

🏆 ĐẤT NỀN NHƠN TRẠCH - ĐẤT VÀNG TRONG LÀNG ĐẦU TƯ🏆

️⁉️⁉ VÌ SAO PHẢI SỞ HỮU NGAY?

👉 Ban TVTU đang tiến hành triển khai xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch đạt đô thị loại II.

👉 Tỉnh ủy đang gấp rút bàn giao mặt bằng để phục vụ xây sân bay Long Thành giai đoạn 1.

👉 Vị trí nằm liền kề 6 KCN Nhơn Trạch.

👉 Nhơn Trạch là thành phố vệ tinh chủ chốt kết nối TP. HCM với Đồng Nai.

💢💢 Với những yếu tố trên SADOREAL đã cho ra sản phẩm đất nền Nhơn Trạch với đầy đủ tiện ích phục vụ mọi nhu cầu cho người dân.

✳ Tặng ngay 5 chỉ vàng 9999
✳ Chiết khấu hấp dẫn
✳ Xuống cọc công chứng ra sổ ngay
✳ Đường nhựa, nước máy, cây xanh, vỉa hè thoáng mát.
✳ Tiện ích: TTHC, chợ, trường học, bệnh viện, ngân hàng... trong bán kính 2km.
✳ Pháp lý: Sổ đỏ riêng

🌐🌐 NHIỀU BƯỚC NHẢY VỌT NHỜ GIAO THÔNG LIÊN VÙNG ĐƯỢC KẾT NỐI

✔️ Cầu Cát Lái nối Nhơn Trạch - Quận 2 (cầu Cát Lái khởi công vào đầu năm 2020).

✔️ Cầu Vành Đai 3 nối Nhơn Trạch - Quận 9.

✔️ Tuyến cao tốc Bến Lức.

✔️ Đường 25C đã làm GĐ1. (đang làm GĐ2).

✔️ Sân bay Long Thành đang thu hồi đất và đền bù, đã cấm cột mốc quốc gia.

✔️ Nhơn Trạch đang xây dựng các KĐT cốt lõi để trở thành TP vệ tinh của TP. HCM

💥💥💥 SỞ HỮU NGAY KHI GIÁ CÒN TỐT💥💥💥
---------------------------------O0O----------------------------------
🏡🏡 CÔNG TY BĐS SADOREAL CHUYÊN ĐẦU TƯ, KÝ GỬI, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Tòa nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
☎️ Hotline: 0908.395.888
#datnennhontrach #datnencatlai #datcatlai #datquan2 #caucatlai #nhontrachcatlai #bietthudongsaigon

sadoreal.vn

Huyện NHƠN TRẠCH có 32 dự án giao thông mới

🚧HUYỆN NHƠN TRẠCH CÓ 32 DỰ ÁN GIAO THÔNG MỚI🚧

⚛️ Theo kế hoạch đã được phê duyệt, năm 2020, H.Nhơn Trạch sẽ thực hiện 32 dự án giao thông.

⚛️ Trong đó có đường kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức – Long Thành; đường vào cảng Phước An, đường liên cảng Phước An – Cái Mép.

⚛️ Tổng diện tích đất để triển khai các dự án này khoảng 1,1 ngàn ha. Một số dự án lớn cần nhiều diện tích là: đường liên cảng gần 150ha; đường vành đai 3 gần 127ha; đường 25C mở rộng hơn 102ha; đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo khoảng 91ha…

⚛️ Đọc thêm tại: https://sadoreal.vn/huyen-nhon-trach-co-32-du-an-giao-thong-moi/

sadoreal.vn Năm 2020, H.Nhơn Trạch sẽ thực hiện 32 dự án giao thông. Trong đó có đường kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

🌈ĐẤT NỀN NHƠN TRẠCH - ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ VÀ AN CƯ🌈

️⁉️⁉ VÌ SAO PHẢI CHỌN ĐỂ ĐẦU TƯ

👉👉 GIÁ CỰC KỲ TỐT THỜI ĐIỂM NÀY - CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ

🌐 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT - CHIẾT KHẤU KHỦNG.

🌿 Đất nền diện tích từ 49m2, 100m2, 150m2…

🌿 Chiết khấu cực khủng tới 5 chỉ vàng 9999

🌿 Bốc thăm trúng thưởng xe ô tô và nhiều phần quà khác.

🌐 ĐẤT NỀN NHƠN TRẠCH chưa bao giờ là hết HOT, sức nóng chưa bao giờ hạ nhiệt dù là Covid - 19 bởi:

🌻 Pháp lý minh bạch

🌻 Hạ tầng hoàn thiện

🌻 Chủ đầu tư #SADOREAL uy tín

🌻 Chính sách bán hàng cực khủng

🌻 Giá quá ư là ưu đãi

🌐 Thời điểm chín muồi để đầu tư ĐẤT NỀN NHƠN TRẠCH:

⚡️ Hạ tầng đã hoàn thiện bài bản.

⚡️ Pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô

⚡️ Tiện ích hiện đại: sân Tennis, nhà hàng, công viên, trung tâm giải trí…
---------------------------------O0O----------------------------------
🏡🏡 CÔNG TY BĐS SADOREAL CHUYÊN ĐẦU TƯ, KÝ GỬI, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Tòa nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
☎️ Hotline: 0908.395.888
#datnennhontrach #datnencatlai #datcatlai #datquan2 #caucatlai #nhontrachcatlai #bietthudongsaigon

sadoreal.vn

Lập Ban chỉ đạo xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM

🌐LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ SÁNG TẠO, TƯƠNG TÁC CAO PHÍA ĐÔNG TP.HCM🌐

⛳️ UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM (quận 2, 9, Thủ Đức).

⛳️ Ban Chỉ đạo gồm 22 đồng chí do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm Trưởng Ban chỉ đạo. Sở QH-KT là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo.

⛳️ Ban Chỉ đạo sẽ điều hành, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

⛳️ Đọc thêm tại: https://sadoreal.vn/lap-ban-chi-dao-xay-dung-khu-do-thi-sang-tao-tuong-tac-cao-phia-dong-tp-hcm/

sadoreal.vn UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM (quận 2, 9, Thủ Đức).

sadoreal.vn

Đồng Nai triển khai xây dựng hàng loạt dự án khu đô thị trong năm 2020

💠ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HÀNG LOẠT DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TRONG NĂM 2020💠

🌿 Tổng hợp kế hoạch sử dụng đất từ 11 huyện, thành phố của Đồng Nai năm 2020 cho thấy tỉnh này sẽ thực hiện hơn 310 dự án khu dân cư với tổng diện tích gần 9.300 ha.

🌿 Trong số các dự án này có một số dự án chuyển tiếp từ năm 2019. Địa điểm dự án tập trung tại các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và TP Biên Hòa.

🌿 Tại huyện Nhơn Trạch, CTCP Đầu tư Nhơn Trạch cũng có kế hoạch xây dựng một khu dân cư tại các xã Phú Thạnh, Long Tân, Vĩnh Thanh với diện tích 753 ha. Một số dự án khác như Khu đô thị du lịch sinh thái Long Tân – Phú Thạnh (331 ha), Khu đô thị du lịch Đại Phước (131 ha), Khu dân cư Long Tân (125 ha).

🌿 Đọc thêm tại: https://sadoreal.vn/dong-nai-trien-khai-xay-dung-hang-loat-du-an-khu-do-thi-trong-nam-2020/

sadoreal.vn Tổng hợp kế hoạch sử dụng đất từ 11 huyện, thành phố của Đồng Nai năm 2020 cho thấy tỉnh này sẽ thực hiện hơn 310 dự án khu dân cư với tổng diện tích gần 9.300 ha.

💥 NHƠN TRẠCH: TÂM ĐIỂM PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI💥

💢 BĐS Nhơn Trạch đang vượt lên rượt đuổi cùng Cát Lái (Q.2).

💢 Đồng Nai - Nhơn Trạch - TP.HCM đang tạo thành tam giác công nghiệp lớn nhất Việt Nam

🌀 Nhơn Trạch hiện có tỷ lệ công nghiệp chiếm 58%

🌀 Với lợi thế tập trung 9 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp có tổng diện tích trên 3.600 ha

🌀 Nhơn Trạch thu hút hàng trăm ngàn lao động sinh sống, hơn 5.000 chuyên gia làm việc

🌀 Các trung tâm logistics tại Nhơn Trạch và Đồng Nai là điểm quá cảnh cho hàng hóa từ Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Lào… qua đường bộ tới cảng biển và ngược lại

🌀 Ưu thế nằm gần sân bay quốc tế Long Thành cũng giúp Nhơn Trạch tiếp tục thu hút phát triển cảng liên quan đến dịch vụ sân bay.

🌀 Nhơn Trạch được quy hoạch thành khu đô thị công nghiệp - cảng; đô thị vệ tinh vùng TP.HCM và hướng đến đô thị loại 2 trong năm 2020

✨✨ NHƠN TRẠCH SẴN SÀNG TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ VỆ TINH ĐẮT GIÁ CỦA TP.HCM
-----------------------------------------------------
🔰 ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ SINH LỜI CAO TẠI NHƠN TRẠCH

🎈 Giá bán tốt nhất khu vực Nhơn Trạch chỉ từ 1- 5 triệu/m2.

🎈 Sổ đỏ riêng từng nền

🎈 Chiết khấu đến 5 chỉ vàng 9999 cho khách hàng.

🎈 Cơ sở hạ tầng chỉn chu

🎈 Sổ đỏ công chứng liền tay
---------------------------------O0O----------------------------------
🏡🏡 CÔNG TY BĐS SADOREAL CHUYÊN ĐẦU TƯ, KÝ GỬI, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Tòa nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
☎️ Hotline: 0908.395.888
#datnennhontrach #datnencatlai #datcatlai #datquan2 #caucatlai #nhontrachcatlai #bietthudongsaigon

sadoreal.vn

Vì một ĐỒNG NAI văn minh, hiện đại, phát triển bền vững

🌐VÌ MỘT ĐỒNG NAI VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG🌐

🔖 Sau hành trình hơn 4 thập kỷ tái tạo diện mạo mới, các đô thị của Đồng Nai đã thực sự ‘thay da, đổi thịt’.

🔖 Thời gian tới, với hàng loạt những dự án lớn được triển khai, các đô thị của Đồng Nai được kỳ vọng sẽ tiến nhanh hơn đến mục tiêu trở thành những đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.

🔖 Được định hình là đô thị ven sông Đồng Nai, do đó theo quy hoạch, hàng loạt dự án lớn với mục tiêu vừa xây dựng hạ tầng, vừa kiến tạo không gian cảnh quan đô thị sẽ được triển khai trên địa bàn TP.Biên Hòa trong thời gian tới.

🔖 Đọc thêm tại: https://sadoreal.vn/vi-mot-dong-nai-van-minh-hien-dai-phat-trien-ben-vung/

sadoreal.vn Sau hành trình hơn 4 thập kỷ tái tạo diện mạo mới, các đô thị của Đồng Nai đã thực sự 'thay da, đổi thịt'.

🇻🇳🇻🇳BÙNG NỔ ƯU ĐÃI - CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ🇻🇳🇻🇳

👍👍CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ÁP DỤNG TỪ 𝟐𝟓/𝟒 đến hết 𝟐/𝟓 👍👍
❤️Áp dụng khách đầu tư trên toàn quốc❤️

⚜️Thanh toán 95% giá trị đầu tư nhận ngay 𝟏𝟎 chỉ vàng 𝟗𝟗𝟗𝟗.
🎁🎁Ngoài ra còn hàng loạt các phần quà hấp dẫn khác.

‼CHỈ DUY NHẤT trong #7ngày : Từ 𝟐𝟓/𝟒 đến 𝟐/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟎.

‼Áp dụng cho cả khách cũ và khách mới, bạn chỉ cần đầu tư BĐS Nhơn Trạch tại 𝐒𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐀𝐋.

🏃🏃 Hãy là người NHANH NHẤT và KHÔNG BỎ LỠ những siêu khuyến mãi đến từ 𝐒𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐀𝐋 nhé.

❌❌NHƠN TRẠCH RIVERSIDE NÓI KHÔNG VỚI:
👉 Môi trường ồn ào, khói bụi.
👉 Không gian ngột ngạt.
👉Thiếu oxy, cây xanh.

💟Hãy đến NHƠN TRẠCH RIVERSIDE để mỗi ngày là một kỳ nghỉ, để từng phút giây sống là tận hưởng trong ngôi nhà xanh của mình.

---------------------------------O0O----------------------------------
🔰🔰CÔNG TY BĐS SADOREAL CHUYÊN ĐẦU TƯ, KÝ GỬI, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Tòa nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
☎️ Hotline: 0908.395.888
#datnennhontrach #datnencatlai #datcatlai #datquan2 #caucatlai #nhontrachcatlai #bietthudongsaigon

sadoreal.vn

Đồng Nai: Giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường gần 5.000 tỉ kết nối SÂN BAY LONG THÀNH

✈ĐỒNG NAI: GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 2 TUYẾN ĐƯỜNG GẦN 5.000 TỈ KẾT NỐI SÂN BAY LONG THÀNH✈

🌸 UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã thống nhất chủ trương giao UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư tiểu dự án Giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

🌸 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Long Thành có trách nhiệm rà soát nguồn nhân lực hiện tại, đề xuất điều động, bổ sung để đảm bảo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng của tuyến giao thông kết nối nêu trên.

🌸 Trước đó, trong báo cáo tiền khả thi dự án xây dựng sân bay Long Thành, đơn vị Tư vấn đã đề xuất các tuyến giao thông kết nối với hệ thống giao thông khu vực xung quanh, trong đó sẽ đầu tư 2 tuyến đường bộ trong giai đoạn 1.

🌸 Đọc thêm tại: https://sadoreal.vn/dong-nai-giai-phong-mat-bang-2-tuyen-duong-gan-5-000-ti-ket-noi-san-bay-long-thanh/

sadoreal.vn UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã thống nhất chủ trương giao UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư tiểu dự án Giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

🎯🎯MUA ĐẤT GIÁ GỐC - LỢI NHUẬN TỐI ĐA🎯🎯

💥💥 3 Đặc điểm khiến các nhà đầu tư rót vốn vào #đất_nền_Nhơn_Trạch tại #SADOREAL:

🌀 Sổ đỏ có sẵn từng nền cho khách hàng

🌀 Khách hàng chỉ cần xuống cọc, mọi việc khác đã có #Sadoreal chúng tôi lo!

🌀 Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng ra hàng với mức giá tốt nhất

🌀 Sinh lời ngay 1-2 THÁNG sau khi khách hàng quyết định đầu tư

🔰🔰 NHƠN TRẠCH - SẢN PHẨM TRỌNG ĐIỂM TRONG LÀNG BẤT ĐỘNG SẢN

✔️ Di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ 10 phút.

✔️ Di chuyển đến trung tâm TP HCM chỉ 30 phút.

✔️ Ngay sát cầu Cát Lái sẽ được khởi công vào năm 2021

✔️ Cao tốc Bến Lức – Long Thành, đường Vành Đai 3 đang được xây dựng

🔰 ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ SINH LỜI CAO TẠI NHƠN TRẠCH

🎈 Giá bán tốt nhất khu vực Nhơn Trạch chỉ từ 1- 5 triệu/m2.

🎈 Sổ đỏ riêng từng nền

🎈 Chiết khấu đến 5 chỉ vàng 9999 cho khách hàng.

🎈 Cơ sở hạ tầng chỉn chu

🎈 Sổ đỏ công chứng liền tay
---------------------------------O0O----------------------------------
🏡🏡 CÔNG TY BĐS SADOREAL CHUYÊN ĐẦU TƯ, KÝ GỬI, PHÂN PHỐI, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
Tòa nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
☎️ Hotline: 0908.395.888
#datnennhontrach #datnencatlai #datcatlai #datquan2 #caucatlai #nhontrachcatlai #bietthudongsaigon

Đất nền đẹp gần Quận 2 giá rẻ

Want your business to be the top-listed Realtor/realty Service in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

CUỘC SỐNG BÌNH YÊN CÙNG THIÊN NHIÊN
VÙNG TRỜI BÌNH YÊN
THIÊN NHIÊN DỊU KÌ
KHU VƯỜN XINH
HÀO MÌNH CÙNG THIÊN NHIÊN
😍ƯỚC MƠ NHỎ NHOI😍
☘️CUỘC SỐNG THANH BÌNH MÀ CHÚNG TA VẪN LUÔN MƠ ƯỚC ☘️
3 PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT KẸT XE CẢNG CÁT LÁI
CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA
✨✨TUYẾN ĐƯỜNG 25C✨✨
🔥🔥NĂM 2020, DỰ KIẾN KHỞI CÔNG CẦU CÁT LÁI 7.200 TỶ NỐI TP.HCM - ĐỒNG NAI.🔥🔥
ĐẤT NỀN NHƠN TRẠCH GIÁ RẺ SADOREAL

Category

Telephone

Website

sadoreal.vn

Address


Tòa Nhà Sadoreal, Số 10 Lương Định Của, P. Bình Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
71000
Other Real Estate in Ho Chi Minh City (show all)
Ban can ho sky garden 1 call 0977771919 Ban can ho sky garden 1 call 0977771919
Nguyễn Văn Linh Phú Mỹ Hưng Quận 7
Ho Chi Minh City, +84

call 0977771919 và 0938179199 và 08.2235.9999 chuyên bán căn hộ sky garden 1 phú mỹ hưng

Bất Động Sản Phú Mỹ Hưng Bất Động Sản Phú Mỹ Hưng
Số 2 Hà Huy Tập, P Tân Phong Quận 7
Ho Chi Minh City, 084

Chuyên nhận ký gửi, mua bán, cho thuê nhà phố, biệt thự, căn hộ khu Phú Mỹ Hưng Quận 7

Chủ Đầu Tư Phương Việt Invest Chủ Đầu Tư Phương Việt Invest
Tạ Quang Bửu, Quận 8
Ho Chi Minh City, 70000

Trang facebook chính thức các dự án của chủ đầu tư Phương Việt

IUH - Hội 911i - KTX Đại học Công nghiệp TP. HCM IUH - Hội 911i - KTX Đại học Công nghiệp TP. HCM
Nguyễn Thi Minh Khai
Ho Chi Minh City, +84 938978687

IUH Đại Học Công nghiệp

Căn hộ Kenton Residences Căn hộ Kenton Residences
116A Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 70000

Một “ốc đảo” giữa lòng thành phố, Kenton Residences bao gồm 9 tòa nhà với thiết kế cực kỳ hiện đại, bao quanh là hệ thống cảnh quan,cây xanh và các hồ nước

BĐS Tổng Hộp BĐS Tổng Hộp
279 Công Hòa
Ho Chi Minh City, 72

Chung cư cao cấp Era Town Chung cư cao cấp Era Town
Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700

Hài hòa với thiên nhiên, không gian yên tĩnh, không khí trong lành, nằm ngay trục đường chính hướng về cầu Phú Mỹ, gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Thành phố thu nhỏ - River city Thành phố thu nhỏ - River city
Đào Trí
Ho Chi Minh City, 760000

Trang cập nhật thông tin về căn hộ mới nhất tại TP.HCM . Cam kết thông tin của chúng tôi là chính xác, chuyên nghiệp và uy tín nhất

Căn hộ Imperial Palace Bình Tân Căn hộ Imperial Palace Bình Tân
635 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

Dự án căn hộ Imperial Place Bình Tân tọa lạc tại số 635 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM. Được chủ đầu tư: N.H.O – Hàn Quốc chính thứ

Dự án Casa Garden Dự án Casa Garden
Trần Đại Nghĩa, Bình Chánh
Ho Chi Minh City, 700000

Dự án đất nền giá rẻ Casa Garden là dự án có quy mô rộng lớn và giá rẻ bậc nhất khu vực Tây Sài Gòn.

Tin Căn Hộ Tin Căn Hộ
Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 12345

TinCanHo.vn - Tin căn hộ giá rẻ, căn hộ cao cấp, căn hộ cho thuê, các dự án căn hộ tại TPHCM

SỐNG ĐỂ HẠNH PHÚC SỐNG ĐỂ HẠNH PHÚC
Đường Lê Văn Lương
Ho Chi Minh City, 70000

Nơi cùng nhau hướng đến cuộc sống tốt đẹp.