Ốc Linh, Ho Chi Minh City Video May 30, 2019, 10:15am

Videos by Ốc Linh in Ho Chi Minh City. Ốc LiNH - quán Ốc nổi tiếng nhất Quận 7 được phát triển bởi LiNH PERFUME Hải sản Tươi, mở bán từ 4:00 PM - 3:00 AM hàng ngày

oclinh

oclinh

Click to enable sound

Other Ốc Linh videos

Ốc tai tượng vừa về @Ốc LiNH

Tiếc quá Công Phượng bắn chim

Hôm nay thứ 7, các bạn có kế hoạch gì chưa?
Ốc Linh xin chào, tuần mới bắt đầu mình đi nhậu thôi hehe 지금 화제의 로컬레스토랑 Ốc Linh 오크린 해산물 레스토랑 오크린이 선택받는 이유 그것은 최상급 신선한 해산물식재료를 사장이 직접 사들이기때문 가격보다도 식재료의 품질, 신선도, 안전을 최우선으로 생각하기 때문 베트남에서는 싼 해산물 식재료라면 어디에서든 간단히 찾을 수 있습니다만 Ốc Linh오크린에서는 보다 신선하게 보다 안전하게 보다 최고급인 해산물 식재료를 원산지로부터 직접 운반하여 선별, 그것을 가능한한 싸게 제공할 수 있으므로 지금 손님들에게 가장 선택받는 가게다 되었습니다. 결코 타협하지 않고, 맛있는 해산물 식재료를 추구하고 있습니다. 오너가 직접 해산물 재료를 선별하여 AAA랭크의 해산물 식재료만을 엄선하고 있습니다. 좋은 해산물 식재료를 농후하고 리즈너블한 가격으로 준비하고 있습니다. 조개류부터 갑각류까지 호치민 최고의 상품수를 자랑하고 있습니다! 신선한 해산물을 많이 준비하고 있습니다. 오픈 야외 로컬레스토랑입니다만, 청결하고 쾌적한 공간입니다. 꼭 한번 들러주십시오! 매일 아침 오너가 직접 해물 식재료를 사러 가서,AAA랭크의 해물 식재료만을 엄선하고 있습니다. 가성비도 최고로, 훌륭한 해물 식재료가 아주 쌉니다! 해산물 레스토랑에서는 조개류부터 갑각류까지 호치민 유일한 상품 수를 자랑하고 있습니다. 종류가 아주 많습니다! 로컬 야외 레스토랑이므로, 가격이 싼 것은 물론, 청결하고 세련된 레스토랑입니다. 꼭 한번 방문해 주십시오. 기다리고 있겠습니다! #AAA랭크의해산물식재료 #조개류부터갑각류까지더욱이희귀한해산물까지호치민최고의해산물아이템수 #오너가직접사러가서최고의가성비 #세련되고청결한레스토랑

Ốc Linh xin nhận danh hiệu quán ốc ngon và hấp dẫn nhất Sài Gòn được ko ạ? Xin mời các bạn ghé #oclinh ngay

Cua huỳnh đế vừa về tới Ốc Linh , hàng trái mùa ko nơi nào có hết.

Không khí coi đá banh hôm qua tại @Ốc LiNH

Ốc Linh vừa về thêm cá gì đây? Có bạn nào biết tên ko ạ?

Vài em cá biển hôm nay về Ốc Linh

oclinh
oclinh

oclinh
지금 화제의 로컬레스토랑 Ốc Linh 오크린 해산물 레스토랑 오크린이 선택받는 이유 그것은 최상급 신선한 해산물식재료를 사장이 직접 사들이기때문 가격보다도 식재료의 품질, 신선도, 안전을 최우선으로 생각하기 때문 베트남에서는 싼 해산물 식재료라면 어디에서든 간단히 찾을 수 있습니다만 Ốc Linh오크린에서는 보다 신선하게 보다 안전하게 보다 최고급인 해산물 식재료를 원산지로부터 직접 운반하여 선별, 그것을 가능한한 싸게 제공할 수 있으므로 지금 손님들에게 가장 선택받는 가게다 되었습니다. 결코 타협하지 않고, 맛있는 해산물 식재료를 추구하고 있습니다. 오너가 직접 해산물 재료를 선별하여 AAA랭크의 해산물 식재료만을 엄선하고 있습니다. 좋은 해산물 식재료를 농후하고 리즈너블한 가격으로 준비하고 있습니다. 조개류부터 갑각류까지 호치민 최고의 상품수를 자랑하고 있습니다! 신선한 해산물을 많이 준비하고 있습니다. 오픈 야외 로컬레스토랑입니다만, 청결하고 쾌적한 공간입니다. 꼭 한번 들러주십시오! 매일 아침 오너가 직접 해물 식재료를 사러 가서,AAA랭크의 해물 식재료만을 엄선하고 있습니다. 가성비도 최고로, 훌륭한 해물 식재료가 아주 쌉니다! 해산물 레스토랑에서는 조개류부터 갑각류까지 호치민 유일한 상품 수를 자랑하고 있습니다. 종류가 아주 많습니다! 로컬 야외 레스토랑이므로, 가격이 싼 것은 물론, 청결하고 세련된 레스토랑입니다. 꼭 한번 방문해 주십시오. 기다리고 있겠습니다! #AAA랭크의해산물식재료 #조개류부터갑각류까지더욱이희귀한해산물까지호치민최고의해산물아이템수 #오너가직접사러가서최고의가성비 #세련되고청결한레스토랑

Ốc Linh mời các bạn ghé ăn tôm hùm

Tôm sú biển thiên nhiên nướng sống, duy nhất chỉ có tại Ốc Linh

Ốc Linh xin chào, tuần mới bắt đầu mình đi nhậu thôi hehe 지금 화제의 로컬레스토랑 Ốc Linh 오크린 해산물 레스토랑 오크린이 선택받는 이유 그것은 최상급 신선한 해산물식재료를 사장이 직접 사들이기때문 가격보다도 식재료의 품질, 신선도, 안전을 최우선으로 생각하기 때문 베트남에서는 싼 해산물 식재료라면 어디에서든 간단히 찾을 수 있습니다만 Ốc Linh오크린에서는 보다 신선하게 보다 안전하게 보다 최고급인 해산물 식재료를 원산지로부터 직접 운반하여 선별, 그것을 가능한한 싸게 제공할 수 있으므로 지금 손님들에게 가장 선택받는 가게다 되었습니다. 결코 타협하지 않고, 맛있는 해산물 식재료를 추구하고 있습니다. 오너가 직접 해산물 재료를 선별하여 AAA랭크의 해산물 식재료만을 엄선하고 있습니다. 좋은 해산물 식재료를 농후하고 리즈너블한 가격으로 준비하고 있습니다. 조개류부터 갑각류까지 호치민 최고의 상품수를 자랑하고 있습니다! 신선한 해산물을 많이 준비하고 있습니다. 오픈 야외 로컬레스토랑입니다만, 청결하고 쾌적한 공간입니다. 꼭 한번 들러주십시오! 매일 아침 오너가 직접 해물 식재료를 사러 가서,AAA랭크의 해물 식재료만을 엄선하고 있습니다. 가성비도 최고로, 훌륭한 해물 식재료가 아주 쌉니다! 해산물 레스토랑에서는 조개류부터 갑각류까지 호치민 유일한 상품 수를 자랑하고 있습니다. 종류가 아주 많습니다! 로컬 야외 레스토랑이므로, 가격이 싼 것은 물론, 청결하고 세련된 레스토랑입니다. 꼭 한번 방문해 주십시오. 기다리고 있겠습니다! #AAA랭크의해산물식재료 #조개류부터갑각류까지더욱이희귀한해산물까지호치민최고의해산물아이템수 #오너가직접사러가서최고의가성비 #세련되고청결한레스토랑

Ốc Linh xin chào, có bạn nào thích ăn hải sản ko ạ?

@Ốc LiNH xin mời các bạn đoán xem đây là con gì nào??

Hihi, ghé Ốc Linh ngay hôm nay nhé các bạn ơi?

Bạn muốn ghé Ốc Linh nhưng còn ngại ngùng??

Ốc vòi voi vừa về tới Ốc Linh các bạn ơi.

Bạn muốn đên Ốc Linh nhưng còn ngần ngại?? Hãy tới #oclinh ngay hôm nay.

Focus on Customers. Ốc Linh đang thay đổi rất nhiều và rất nhanh với mong muốn làm hài lòng khách hàng hơn nữa.

Ốc Linh 22 Phan Khiêm Ích, PMH, Q7 0972729090
Ốc Linh 22 Phan Khiêm Ích, PMH, Q7 0972729090

Ốc LiNH hấp dẫn hơn ngày xưa .... Giờ đây khái niệm quán ốc tại Sài Gòn đã hoàn toàn thay đổi. Ốc Linh đang thay đổi, còn bạn thì sao??

Ngày nào cũng là cuối tuần tại #oclinh , không khí đang nóng dần lên các bạn ơi

Ốc Linh 22 Phan Khiêm Ích, PMH, Q7 0972729090
Ốc Linh 22 Phan Khiêm Ích, PMH, Q7 0972729090

oc linh
Ốc Linh 22 Phan Khiêm Ích, PMH, Q7 0972729090

Please come Oc linh
Ốc Linh 22 Phan Khiêm Ích, PMH, Q7 0972729090

Cua huỳnh đế vừa về Ốc Linh

Ốc kèn vừa về tới Ốc Linh, hàng hiếm có ạ.

Cua huỳnh đế về bán lễ tại Ốc Linh

oc linh

eate
eating Octpus Ốc Linh

Ốc Linh
Ốc Linh Ốc Linh 22phan khiêm ích phú mỹ Hưng q7, Hotline :0972729090

Ngày nào cũng là cuối tuần tại #oclinh , không khí đang nóng dần lên các bạn ơi

Cua huỳnh đế về nhìu tại @Ốc LiNH

Bọ biển về nhìu tại @Ốc LiNH

Bọ biển lại vừa về tới Ốc Linh

Ốc Linh
Ốc Linh 22phan khiêm ích phú mỹ Hưng q7, Hotline :0972729090

Contact   Privacy   Login