Hồ Câu Cá Giải Trí Gia Bảo - Gò Vấp

Hồ Câu Cá Giải Trí Gia Bảo - Gò Vấp

Đây là trang chính thức của Hồ Câu Cá Giải Trí Gia Bảo - Gò Vấp. Quý khách vui lòng liên hệ 0913 853708 để biết thêm chi tiết. Chân thành cám ơn.

Nói sai dùm điiiiiiii......làm riết mà râu dài thoòng còn tóc thì trọc lóc

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Cá vẫn lên đều nhen ae

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

[02/28/20]   Thông báo!
Do dịch kéo dài nên ngày 30 và 31 tháng 2 năm nay hồ sẽ không thu tiền giờ nếu quý khách đến câu từ 7h00 tới 20h00

Kệ...

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

[02/12/20]   Hướng đi xe container và xe máy vô Hồ câu cá giải trí Gia Bảo - Gò Vấp

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

[02/10/20]   Ngày 10/2: châm thêm cá tra nhen ae 😁😁😁

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Bờ Hồ ngày 3/2: 12,6kg lụm 400k nhanh luôn 😁😁😁

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Sau một năm cày cuốc mình đã cố gắng từ hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ không phải đơn giản, nhìn hồ sạch sẽ là anh em piết zdồi hen. Chúc ACE và khách hàng qua năm mới An khang - Thịnh vượng và sức khỏe dồi dào nhen. Cám ơn đã ủng hộ hồ Gia Bảo trong năm qua.

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

8,6kg lụm 220k nhanh luôn

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Trao phần thưởng nhỏ bé cho cần thủ check in ngẫu nhiên của ngày
😁😁😁😁😁😁10h😁😁😁😁😁😁
Vẫn như thông lệ 12 cần có 1 xôi 1 thùng bia nhen anh em

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

[01/17/20]   Cảm giác kéo con bò ăn đuôi thiệt là khó thở, kéo xong gom cần về luôn vì thở hết nổi. Câu cá đâu có gì khó

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Photos from Hồ Câu Cá Giải Trí Gia Bảo - Gò Vấp's post

Tưởng gì chứ câu cá có gì khó (thanh niên cả đời chưa lên con cá nào vừa nói), 6,5kg lụm 120k dễ ẹc
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Bể mặt luôn ông Giáo ạ. 11,5kg lụm 400k dễ ẹc
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Photos from Hồ Câu Cá Giải Trí Gia Bảo - Gò Vấp's post

Ngày 10/1
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Photos from Hồ Câu Cá Giải Trí Gia Bảo - Gò Vấp's post

Ngày 08/1
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp

Ngày 07/1, cá trê và tra lên cùng lúc ông Giáo ạ
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Ngày 06/1, cá trên 8kg dễ câu quá mà
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

[12/29/19]   Ngày 29/12, tra và trê vẫn lên đều
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Photos from Hồ Câu Cá Giải Trí Gia Bảo - Gò Vấp's post

Ngày 25/12, bão lên rồi
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Trên đời có những cái lỗ phải 45 phút mới mất 450k nhưng có 1 cái lỗ chỉ 2 giây là mất gần chục triệu bạc...haizzz thiệt là đau lòng quá đi!!!

Ngày 23/12, bò lên quài à
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

#HồcâucágiảitríGiaBảo-GòVấp

"Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh.."

Ngày 19/12, ba đồ yêu cá mú có gì khó câu đâu
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Ngày 13/12, bò lại lên ông Giáo ạ
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

[12/10/19]   Tối 10/12, may quá bọn nó không đi bão trong hẻm ông Giáo ạ.
.
đi hẻm 549 Lê V Thọ vô nè
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Ngày 8/12
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Khi bạn cần đón xe và tài xế không thích đón bạn cũng không thèm hủy cuốc xe và không thèm trả lời tin nhắn của bạn. Đón khách ở đường số 59 nhưng bỏ qua luôn chạy thẳng ra Trường Chinh và rất tỉnh như người Ăng lê. Hài thiệt

Ngày 27/11, cá hơn 11kg do khách mới toanh câu lên
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Ngày 21/11, tra 8,6kg...xong phim
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Chít mày chưa, trê 6kg với trên 6kg lên quài luôn

Con trê 6,8kg dính xóc mà đem chụp thấy toàn xương sườn không hà 😁😁😁😁😂😂😂😂
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Tình hình bão lớn nha pà kon, nếu đi vòng quanh mấy cái chợ ở Gò Vấp là kiếm không ra 1 trái chuối vì bị cần thủ gom hết vô hồ Gia Bảo rồi...cá đang ăn chuối mạnh nhoen
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Tuyển gấp 01 nấu bếp, bao ăn ở, lương thỏa thuận, làm tại Hồ câu cá giải trí Gia Bảo - Gò Vấp.
Liên hệ Râu Trọc - 0913853708

Đây là đâu , tui là ai????
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

[10/11/19]   Bò lại lên ngày cuối năm nha ae, con nhỏ nhất giờ đã cỡ này

.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia Đặng Gia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.

Mùa đua ghe ngo cúp đường phố đã tới
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

media.giphy.com

media.giphy.com

Cuộc đời mà, đừng huênh hoang

media.giphy.com

[09/28/19]   Nhắc lại!
Hồ cấm đánh các loại mồi:
1. Thúi, nặng mùi
2. Gan, bánh, mì gói, cơm hăng
3. Các loại hóa chất, comfort, dầu xả..
Những loại mồi này cấm lâu rồi nhưng có 1 số ae vẫn cố tình mang vô đánh, nay nhắc lại để ae nhớ và chơi để công bằng cho các ae đánh mồi khác.
Thắc mắc alo Râu Trọc
0•9•1•3•8•5•3•7•0•8

Khi vợ là cần thủ...
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Anh Da Vàng

Không cho tao hát thì nới 1 tiếng chớ

Tao coi mà tức dùm luôn á đm
#anhdaden

media.giphy.com

media.giphy.com

Muốn nổi tiếng thì phải có lối đi riêng

media.giphy.com

Lại bể đầu
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia Đặng Gia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Chủ hồ đội 2 cái nón bảo hiểm vẫn bể đầu nha Tân Lê
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia Đặng Gia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Ngày 4/9
.
#Hồ_Câu_Cá_Giải_Trí_Gia_Bảo_Gò_Vấp
#phone0913853708
#ĐặngGia Đặng Gia
#ĐặngGiaTrang
#137xẹc18xẹc9AĐườngsố59F14GV

#HồCáGiảiTríGiaBảoGòVấp
#091385370TÁM.
#rautroc
#vuonlanbaotien
#VUONLANBAOTIEN
#RÂUTRỌC

Want your business to be the top-listed Gym/sports Facility in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Telephone

Website

foody.vn/ho-chi-minh/gia-bao-cau-ca-giai-tri

Address


Hẻm 137/18 đường Số 59(Phạm Văn Chiêu), P.14, Q.GV
Ho Chi Minh City
84

Opening Hours

Monday 07:00 - 20:00
Tuesday 07:00 - 20:00
Wednesday 07:00 - 20:00
Thursday 07:00 - 20:00
Friday 07:00 - 20:00
Saturday 07:00 - 20:00
Sunday 07:00 - 20:00
Other Ho Chi Minh City gyms & sports facilities (show all)
HA shop - chăm sóc giày online HA shop - chăm sóc giày online
1 Chu Mạnh Trinh P Bến Nghé Q1
Ho Chi Minh City

dịch vụ vệ sinh giày

Nhà Thiếu nhi Huyện Hóc Môn Nhà Thiếu nhi Huyện Hóc Môn
Số 16 Đỗ Văn Dậy, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn
Ho Chi Minh City, 70000

Nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, giáo dục, phát triển bản thân cho thiếu nhi huyện Hóc Môn.

VFootball VFootball
38/6A, Nguyễn Văn Trỗi
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của ĐT Việt Nam. Sống trọn từng phút giây cùng tuyển Việt Nam.

MiniMind MiniMind
C1502 PetroVietnam Landmark, 69 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Cái đầu nhỏ, trái tim nhỏ và những dự định nho nhỏ về Yoga & more...

UYC SPORT Quần áo thể thao UYC SPORT Quần áo thể thao
421 Lê đại Hành, P11, Q.11, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

bán sỉ lẻ các mặt hàng thời trang, phụ kiện thể thao nam, nữ

Stunter84 Stunter84
18/20 Phan Văn Trị P2 Q5
Ho Chi Minh City, 70000

Stunter84 Team chuyên biểu diễn Moto 600cc,1000cc phục vụ các giải đua xe trong nước và các sự kiện liên quan khác về xe. Nếu có nhu cầu tham gia cũng như liên hệ. Vui lòng liên lạc qua số : 012 12 12 2112

Công Viên Nước Đại Thế Giới Công Viên Nước Đại Thế Giới
1106 Võ Văn Kiệt, P. 6, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Đến với công viên nước Đại Thế Giới là đến với “vương quốc” của những trò chơi mới, sôi động và hấp dẫn

Giày thể thao nữ giá rẻ Giày thể thao nữ giá rẻ
49 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Giày thể thao mới nhất 2015

Béc Football Béc Football
Số 1, đường Số 4,cư Xá Đô Thành,F4,Q3
Ho Chi Minh City, 84

Béc Football - Cung cấp các sản phẩm riêng biệt dành cho bóng đá

Thegioidotap.vn Đồ tập Gym-Yoga Hà Nội Thegioidotap.vn Đồ tập Gym-Yoga Hà Nội
275 Ba Tháng Hai, Phường 10, Quận 10
Ho Chi Minh City, 100000

Chuổi Shop Thegioidotap.vn CN1: 32 - Thành Thái - Q10 CN2: 87A1 - Đinh Tiên Hoàng- BT Truy cập Facebook.com/thegioidotap nhận ưu đãi

Diamond Fitness Center Thị Nghè Diamond Fitness Center Thị Nghè
168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Khám phá và trải nghiệm một lối sống khỏe mạnh và tích cực nhất tại DIAMOND FITNESS CENTER ngay bạn nhé!

Thanh Huy Sport shop Thanh Huy Sport shop
99 Rạch Bùng Binh P9 Q3
Ho Chi Minh City, 700000

Shop Thanh huy nổi tiếng trên 25 năm trên thi trường ,cửa hàng chuyên các mặt hàng thể thao tennis ,badminton ..v....vv. Luôn dồng hành cùng các bạn tennis