Bếp Nhà Thanh

Bếp Nhà Thanh

Mỗi món ăn là cả tâm huyết

[07/05/19]   Menu Thứ Hai:
🍱 Cơm tôm khô kho quẹt 30k
🍱 Cơm vịt kho gừng 30k
🍱 Cơm sườn non khìa nước dừa 30k
🍲 Bún tai heo mắm nêm 30k
🥤 Nước sâm bông cúc - Hạt é sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[07/04/19]   Menu Thứ Sáu :
🍱 Cơm mực sữa rim nước mắm 30k
🍱 Cơm mắm chưng 30k
🍱 Cơm cá lóc kho 30k - Đầu lóc kho 40k
🍱 Cơm trứng chiên cuộn thịt 30k
🥤 Nước sâm bông cúc nha đam- Hạt é sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[07/04/19]   Menu Thứ Sáu :
🍱 Cơm mực sữa rim nước mắm 30k
🍱 Cơm mắm chưng 30k
🍱 Cơm cá lóc kho 30k - Đầu lóc kho 40k
🍱 Cơm trứng chiên cuộn thịt 30k
🥤 Nước sâm bông cúc nha đam- Hạt é sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[07/04/19]   Menu Thứ Sáu :
🍱 Cơm mực sữa rim nước mắm 30k
🍱 Cơm mắm chưng 30k
🍱 Cơm cá lóc kho 30k - Đầu lóc kho 40k
🍱 Cơm trứng chiên cuộn thịt 30k
🥤 Nước sâm bông cúc nha đam- Hạt é sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[07/03/19]   Menu Thứ năm:
🍱 Cơm xíu mại trứng cút 30k
🍱 Cơm mắm ruốc xào ba rọi 30k
🍱 Cơm gà rô ty 30k
🍲 Bún thịt bò xào 30k
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo 10k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[07/02/19]   Menu Thứ Tư:
🍱 Cơm thịt kho trứng vs đậu hủ 30k
🍱 Cơm tôm rim trứng muối 30k
🍱 Cơm gà xào sả ớt 30k
🍱 Cơm đậu hủ xào sả vs tương hột (chay) 30k
🥤 Nước sâm bông cúc nha đam - Hạt é mủ trôm sương sáo 10k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

Menu Thứ Ba:
🍱 Cơm thịt kho tàu 30k
🍱 Cơm tôm rim thịt ba rọi 30k
🍱 Cơm gà chiên nước mắm 30k
🍜 Nui xào bò 30k
🥤 Nước sâm bông cúc - Hạt é mủ trôm sương sáo 10k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[06/29/19]   Menu Thứ Hai:
🍱 Cơm tôm khô kho quẹt 30k
🍱 Cơm vịt kho gừng 30k
🍱 Cơm sườn non khìa nước dừa 30k
🍱 Lòng gà xào sả ớt 30k
🥤 Nước sâm bông cúc - Hạt é sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[06/27/19]   Menu Thứ Sáu :
🍱 Cơm tôm rim thịt ba rọi 30k
🍱 Cơm gà xào cà ry sả ớt 30k
🍱 Cơm thịt kho tàu 30k
🍱 Cơm trứng chiên cuộn thịt 30k
🥤 Hạt é sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[06/26/19]   Menu Thứ năm:
🍱 Cơm gà kho gừng 30k
🍱 Cơm mắm ruốc xào ba rọi 30k
🍱 Cơm heo quay xào cải chua 30k
🍲 Bún thịt bò xào 30k
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo 10k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[06/25/19]   Menu Thứ Tư:
🍱 Cơm tôm kho tàu 30k
🍱 Cơm mắm cá lóc chưng 30k
🍱 Cơm gà hấp hành 30k
🍱 Cơm cá sa ba kho cà 30k
🥤 Chanh muối xí muội - Hạt é mủ trôm sương sáo 10k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

Menu Thứ Ba:
🍱 Cơm tôm rim trứng muối 30k
🍱 Cơm khô cá lóc chiên 30k
🍱 Cơm gà chiên nước mắm 30k
🍜 Nui xào bò 30k
🥤 Chanh muối xí muội - Hạt é mủ trôm sương sáo 10k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

Menu Thứ Hai:
🍱 Cơm heo quay xào cải chua 30k
🍱 Cơm gà xào sả ớt 30k
🍱 Cơm sườn non khìa nước dừa30k
🍜 Bún nem nướng chả giò 30k
🥤 Chanh muối xí muội - Hạt é sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

Menu Thứ Sáu :
🍱 Cơm tôm rim thịt ba rọi 30k
🍱 Cơm xíu mại trứng cút sốt cà 30k
🍱 Cơm sườn non kho tiêu 30k
🍱 Cơm trứng chiên cuộn thịt 30k
🥤 Chanh muối xí muội - Hạt é sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[06/19/19]   Menu Thứ năm:
🍱 Cơm gà ta xào gừng 30k
🍱 Cơm mắm ruốc xào ba rọi 30k
🍱 Cơm tôm rim trứng muối 30k
🍲 Cơm cá thu nhật kho cà 30k
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo 10k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[06/18/19]   Menu Thứ Tư:

🍱 Cơm chả trứng muối hấp nấm rơm 30k
🍱 Cơm gà xào sả ớt 30k
🍱 Cơm sườn non sốt dầu hào 30k
🍲 Bún thịt bò xào 30k
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo 10k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[06/18/19]   Menu Thứ ba:
🍱 Cơm mắm cá lóc chưng 30k
🍱 Cơm tôm khô kho quẹt rau luộc 30k
🍱 Cơm gà chiên nước mắm 30k
🍲 Nui xào bò 30k
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

Thế là kết thúc tuần khởi động rồi. Bếp Nhà Thanh sẽ nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật. Hôm nay e sẽ nhận order cơm cho Thứ Hai tuần sau nha khách iu ❤
Menu Thứ Hai:
🍱 Cơm gà chiên nước mắm 30k
🍱 Cơm sườn xào chua ngọt 30k
🍱 Cơm khô cá lóc chiên 30k
🍜 Bún thịt bò xào củ hành 30k
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo 10k

💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

[06/13/19]   Menu Thứ Sáu:
🍱 Cơm tôm rim trứng muối 30k
🍱 Cơm xíu mại mực sốt cà 30k
🍱 Cơm trứng chiên thịt vs nấm rơm 30k
🍱 Cơm tôm khô kho quẹt rau luộc 30k
🥤 Dừa tắc - Dừa thơm 15k
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

Thực đơn chính thức của Bếp Nhà Thanh nha khách ơi

🍽️Thứ hai :
🍱 Cơm gà chiên nước mắm
🍱 Cơm sườn xào chua ngọt
🍱 Cơm khô cá lóc chiên
🍜 Bún thịt bò xào hành tây
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo

🍽️Thứ ba:
🍱 Cơm mắm cá lóc chưng
🍱 Cơm tôm khô kho quẹt rau luộc
🍱 Cơm gà chiên nước mắm
🍲 Nui xào bò
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo

🍽️Thứ tư:
🍱 Cơm gà xào sả ớt
🍱 Cơm chả trứng muối hấp nấm rơm
🍱 Cơm sườn non sốt dầu hào
🍲 Bún thịt bò xào
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo

🍽️Thứ năm:
🍱 Cơm gà ta xào gừng
🍱 Cơm mắm ruốc xào ba rọi
🍱 Cơm tôm rim trứng muối
🍲 Cơm cá thu nhật kho cà
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo

🍽️Thứ sáu:
🍱 Cơm tôm rim thịt ba rọi
🍱 Cơm xíu mại trứng cút sốt cà
🍱 Cơm sườn non kho tiêu
🍱 Cơm trứng chiên cuộn thịt
🥤 Chanh muối xí muội - Hạt é sương sáo

💥💥💥 Chỉ 30k /phần ăn và 15k phần nước
💥💥💥 Free ship từ 2 phần ( 10phần khách vui lòng đặt trước 9h00
📱📱📱 0937772900 - 0703665881 - 0908334351 ( mess / zalo )
❤ Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h30 trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe❤

Menu thứ Năm:
🍱 Cơm khô cá lóc chiên 30k
🍱 Cơm tôm rim trứng muối 30k
🍱 Cơm sườn chiên 30k
🍱 Cơm heo quay xào cải chua 30k
🍜 Bún thịt bò xào củ hành 30k
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo 10k
✅Free ship 3km ( tối thiểu 2 phần), giao từ 10h00 đến 13h00
✅Số lượng trên 10 phần khách vui lòng đặt trước 9h00
🏠 139 H Lý Chính Thắng. P7. Q3. TpHCM
📱0937772900_0703665881_0908334351 ( FB, MESS, ZALO)
Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe🙂😍❤

😋😋😋🥰🥰🥰
Chỉ 30k/ phần thôi khách ơi.

[06/11/19]   Menu thứ Tư:
🍱 Cơm sườn khìa nước dừa 30k
🍱 Cơm cá đù 1 nắng chiên 30k
🍱 Cơm gà xào sả ớt 30k
🍱 Nui xào bò 30k
🥤 Dừa tắc - Dừa thơm 15k

✅Free ship 3km ( tối thiểu 2 phần), giao từ 10h00 đến 13h00
✅Số lượng trên 10 phần khách vui lòng đặt trước 9h00
🏠 139 H Lý Chính Thắng. P7. Q3. TpHCM
📱0937772900_0703665881_0908334351 ( FB, MESS, ZALO)
Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe🙂😍❤

Mỗi món ăn là cả tâm huyết 🥰🥰🥰

[06/11/19]   Menu thứ Ba:
🍱 Cơm trứng chiên cuộn thịt 30k
🍱 Cơm cá ba sa kho 30k
🍜 Bún mắm ruốc xào ba rọi 30k
🍱 Bánh hỏi heo quay 30k
🥤 Dừa tắc - Dừa thơm 15k

✅Free ship 3km ( tối thiểu 2 phần), giao từ 10h00 đến 13h00
✅Số lượng trên 10 phần khách vui lòng đặt trước 9h00
🏠 139 H Lý Chính Thắng. P7. Q3. TpHCM
📱0937772900_0703665881_0908334351 ( FB, MESS, ZALO)
Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe🙂😍❤

🥰🥰🥰

[06/10/19]   Menu thứ Ba:
🍱 Cơm trứng chiên cuộn thịt 30k
🍱 Cơm cá ba sa kho 30k
🍜 Bún mắm ruốc xào ba rọi 30k
🍱 Bánh hỏi heo quay 30k
🥤 Dừa tắc - Dừa thơm 15k

✅Free ship 3km ( tối thiểu 2 phần), giao từ 10h00 đến 13h00
✅Số lượng trên 10 phần khách vui lòng đặt trước 9h00
🏠 139 H Lý Chính Thắng. P7. Q3. TpHCM
📱0937772900_0703665881_0908334351 ( FB, MESS, ZALO)
Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe🙂😍❤

Hột é mủ trôm sương sáo 10k
#thanhmátđẹpda

[06/10/19]   Menu hôm nay:
🍱 Cơm gà chiên mắm tỏi 30k
🍱 Cơm sườn xào chua ngọt 30k
🍜 Bún thịt bò xào củ hành 30k
🍲 Bánh mì cà ry tôm 30k
🥤 Hột é mủ trôm sương sáo 10k
✅Free ship 3km ( tối thiểu 3 phần), giao từ 10h00 đến 13h00
✅Số lượng trên 10 phần khách vui lòng đặt trước 9h00
🏠 139 H Lý Chính Thắng. P7. Q3. TpHCM
📱0937772900_0703665881_0908334351 ( FB, MESS, ZALO)
Thực đơn ngày hôm sau sẽ được cập nhật vào 12h trưa hôm trước. Khách theo dõi trang để chủ động cái bao tử của mình hơn nhe🙂😍❤

Want your business to be the top-listed Restaurant in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Specialties

Breakfast Coffee Drinks Lunch

Payment Options

Cash

Telephone

Address


139 H Lý Chính Thắng Phường 7 Quận 3
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 06:00 - 00:00
Tuesday 06:00 - 00:00
Wednesday 06:00 - 00:00
Thursday 06:00 - 00:00
Friday 06:00 - 00:00
Other Vietnamese Restaurants in Ho Chi Minh City (show all)
Phở huỳnh trâm 631 Phở huỳnh trâm 631
631 Quoc Lo 13 Hiep Binh Phuoc Thu Duc
Ho Chi Minh City, VIỆT NAM

Việt Sin Việt Sin
264/9 Nguyễn Sơn , P.Phú Thọ Hòa , Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City

Agrihelper Vietnam Agrihelper Vietnam
Ho Chi Minh City

Science for a better life

Phở Khô Gia Lai - Sơn Phở Khô Gia Lai - Sơn
4/c3 Thái Thị Nhan Phường 10 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Bò Phố Núi Bò Phố Núi
61A Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Nhà hàng phục vụ các món ăn về bò

Ghé Ốc Đêm Ghé Ốc Đêm
Ấp Mũi Lớn 2 - Xã Tân An Hội - Củ Chi
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên hải sản,các món ăn cho gia đình..

Quán Ăn Gia Đình 357 Quán Ăn Gia Đình 357
357 Hậu Giang
Ho Chi Minh City, 700000

TAcafe-Riverside Bình Triệu TAcafe-Riverside Bình Triệu
86A Đường 17, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM
Ho Chi Minh City, 70000

Authentic Riverside Cafe in Saigon

Ẩm Thực Thố Ẩm Thực Thố
133 Đường 18, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Ẩm thực Thố. Các món ăn thuần Việt, món Thố, món Vịt với hương vị tuyệt đỉnh từ các đầu bếp nổi tiếng. Tránh xa cái ồn ào của Thành phố ở nhà hàng ven bờ sông Sài Gòn.

Mì Gà Quay Đông Hưng Mì Gà Quay Đông Hưng
1B-1C-1D Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Bạn thích ăn mì! Thật đơn giản, hãy đến với Mì Gà Quay Đông Hưng, bạn sẽ được thưởng thức những tô mì hấp dẫn với giá cả cực kỳ bình dân.

Bánh hỏi Bình Định Bánh hỏi Bình Định
Chu Văn An, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 0084

Món quà đậm chất quê, từ bánh hỏi được làm thủ công, thịt cá dai ngọt, bánh tráng, cọng giá lạ mắt đến hương vị các loại rau thơm quyện lẫn vào nhau.

Mì Cay Sasin Quận 4 Mì Cay Sasin Quận 4
Mì Cay Sasin 80 Hoàng Diệu Quận 4
Ho Chi Minh City, 700

Mì cay 7 cấp độ, được chế biến từ Mì Chinnoo dai ngon kết hợp với Tôm,Mực, Bò, Kim chi, Ớt cay sẽ cho các tín độ sành ăn cay cảm giác thơm ngon vi diệu ^^