Quán cơm Chị tôi

Quán cơm Chị tôi

giới thiệu về quán cơm

Cám ơn những vị khách đáng yêu - niềm vui và động lực cho chúng tôi cố gắng làm tốt mỗi ngày !

[09/14/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 14/9
Heo quay xào cải chua
Thịt kho tiêu
Cá hú kho
Ếch xào cari
Cá lóc kho tiêu
Sườn non ram mặn
Cá mó chiên sả
Mắm ruốc xào ba rọi
Tép rang ba rọi
Cá thu nhật kho măng
Canh khổ qua hầm
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[09/13/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 13/9
Cá kèo kho tiêu
Sườn áp chảo
Heo quay xào cải chua
Cá hú kho
Tép rang ba rọi
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Mực xào dưa leo
Thịt kho hột vịt
Mắm ruốc xào ba rọi
Lòng gà xào mướp
Cá thu nhật kho cà
Canh gà lá vang
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[09/12/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 12/9
Cá ngừ kho thơm
Bò xào + rau trộn
Cá thu nhật sốt cà
Sườn non ram mặn
Cá cơm kho tiêu
Gà kho gừng
Cá hú kho
Mắm ruốc xào ba rọi
Lạp xưởng chiên
Thịt kho hột vịt
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Tàu hủ sốt cà
Lòng gà xào mướp
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[09/11/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 11/9
Sườn non ram mặn
Cá ngừ kho thơm
Măng xào ba rọi
Cá hú kho thơm
Ếch xào cari
Trứng chiên thịt
Cá lóc kho tiêu
Thịt kho hột vịt
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá điêu hồng chiên
Cá cơm kho tiêu
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[09/07/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 7/9
Sườn xào chua ngọt
Cá lóc kho tiêu
Gà kho gừng
Thịt kho tiêu
Cá thu nhật kho măng
Lạp xưởng chiên
Cá mó chiên sả
Sườn áp chảo
Ba rọi xào măng
Cá hú kho
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt: 0918566680(gặp Thủy)

[09/06/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 6/9
Trứng chiên thịt
Thịt kho tiêu
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá cơm kho tiêu
Sườn non ram mặn
Cá hú kho
Mực xào dưa leo
Cá lóc sẻ chiên
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Lạp xưởng chiên
Cá thu nhật kho cà
Canh gà lá vang
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[09/05/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 5/9
Sườn non ram mặn
Gà kho gừng
Thịt kho hột vịt
Cá hú kho
Lòng gà xào mướp
Cá cơm kho tiêu
Lạp xưởng chiên
Cá ngừ kho thơm
Ếch xào cari
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[09/01/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 1/9
Lạp xưởng chiên
Mắm chưng thịt
Cá ngừ chiên sốt cà
Thịt kho hột vịt
Cá điêu hồng chưng tương
Tép rang ba rọi
Cá hú kho
Mắm ruốc xào ba rọi
Sườn non ram
Tàu hủ sốt cà
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Cá cơm kho tiêu
Bò xào đậu que
Canh khổ qua
Liên hệ đặt cơm sđt :0918566680(gặp Thủy)

[08/30/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 30/8
Ếch xào cari
Sườn non ram mặn
Cá cơm kho tiêu
Sườn áp chảo
Cá điêu hồng chiên
Măng xào ba rọi
Tàu hủ sốt cà
Cá hú kho
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá thu nhật chiên sốt cà
Gà kho gừng
Trứng chiên thịt bằm
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/25/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 25/8
Sườn non ram mặn
Gà kho gừng
Cá hú kho
Sườn áp chảo
Mực xào dưa leo
Cá cơm kho tiêu
Lạp xưởng chiên
Thịt kho tiêu
Cá thu nhật sốt cà
Mắm ruốc xào ba rọi
Heo quay xào cải chua
Tép rang ba rọi
Tàu hủ sốt cà
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt: 0918566680(gặp Thủy)

[08/24/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 24/8
Heo quay xào cải chua
Cá ngừ kho thơm
Tép rang ba rọi
Cá lóc kho tiêu
Thịt kho hột vịt
Lạp xưởng chiên + ốp la
Gà kho gừng
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Ếch xào cari
Mắm ruốc xào ba rọi
Khô cá dứa
Cá lóc chiên sả
Sườn non ram
Sườn áp chảo
Canh gà lá vang
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/23/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 23/8
Bò xào + Rau trộn
Sườn non ram mặn
Cá hú kho
Heo quay xào cải chua
Cá lóc kho tiêu
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Cá cơm kho tiêu
Trứng chiên thịt bằm + nấm rơm
Cá điêu hồng chiên
Thịt kho hột vịt
Sườn áp chảo
Gà kho gừng
Mắm kho cá hú+ tôm thịt 35k
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/22/17]   Thông báo
Hôm nay ngày 21/8 quán cơm chị tôi nghỉ bán 1ngày . Ngày 22/8 quán bán lại bình thường .

[08/21/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 21/8
Cá kèo kho tiêu
Sườn non ram mặn
Cá ngừ sốt cà chua
Cá cơm kho tiêu
Heo quay xào cải chua
Cá hú kho
Khô cá dứa
Thịt kho tiêu
Tàu hủ sốt cà
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá điêu hồng chiên
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/18/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 18/7
Cá hú kho
Sườn non ram
Gà kho gừng
Mắm chưng thịt
Thịt kho hột vịt
Hến xào sả ớt
Mực xào dưa leo
Sườn áp chảo
Trứng chiên thịt , nấm rơm
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá cơm kho tiêu
Lạp xưởng chiên
Cá ngừ kho thơm
Heo quay xào cải chua
Canh chua cá hú , cá lóc.
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/17/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 17/8
Thịt kho hột vịt
Heo quay xào cải chua
Sườn non ram mặn
Cá kèo kho tiêu
Đùi gà rôti
Cá cơm kho tiêu
Măng xào ba rọi
Sườn áp chảo
Cà tím chiên thịt bằm
Hến xào sả ớt
Cá mó chiên sả
Mắm ruốc xào ba rọi
Ếch xào cari
Khô cá dứa
Lạp xưởng chiên
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/16/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 16/8
Lạp xưởng chiên
Sườn xào chua ngọt
Cá lóc kho tiêu
Lòng gà xào mướp
Cá thu nhật kho măng
Mắm chưng thịt
Sườn áp chảo
Cá hú kho
Thịt kho hôt vịt
Cá mó chiên sả
Khô cá dứa
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá cơm kho tiêu
Đùi gà rôti
Canh gà lá vang
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/15/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 15/8
Cá cơm kho tiêu
Măng xào ba rọi
Cá ngừ kho thơm
Mắm ruốc xào ba rọi
Gà kho gừng
Sườn non ram mặn
Bò xào + rau trộn
Thịt kho hột vịt
Sườn áp chảo
Tép rang ba rọi
Lạp xưởng chiên
Mắm chưng thịt
Cá hú kho
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt: 0918566680(gặp Thủy)

[08/14/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 14/8
Sườn áp chảo
Cá cơm kho tiêu
Thịt kho hột vịt
Cá ngừ kho thơm
Gà kho gừng
Mắm ruốc xào ba rọi
Sườn non ram mặn
Cá hú kho
Thịt luộc cà pháo mắm tôm ,dưa mắm
Cá điêu hồng chiên mắm xoài
Mực xào chua ngọt
Phá lấu , thố linh xào cải chua
Tép rang ba rọi
Canh súp sườn non
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/10/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 10/8
Cá lóc kho tiêu
Thịt kho hột vịt , trứng cút
Lòng gà xào mướp
Thố linh xào cải chua
Cá hú kho
Sườn non ram
Cá trê chiên mắm gừng
Thịt luộc cà pháo mắm tôm , dưa mắm
Bò xào + rau trộn
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá cơm kho tiêu
Hến xào sả ớt
Canh khổ qua
Liên hệ đặt cơm sđt: 0918566680(gặp Thủy)

[08/09/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 9/8
Măng xào ba rọi
Cá hú kho
Ếch xào cari
Thịt kho tiêu
Cá lóc kho
Mắm ruốc xào ba rọi
Tép rang ba rọi
Cá cơm kho tiêu
Tàu hủ sốt cà chua
Cá sặc chiên mắm xoài
Gà kho gừng
Sườn xào chua ngọt
Cá ngừ kho thơm
Canh gà lá vang
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/08/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 8/8
Gà kho gừng
Cơm chiên dương châu+ốp la
Sườn non ram
Cá hú kho
Thịt kho tiêu
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá cơm kho tiêu
Tép rang ba rọi
Cá ngừ kho thơm
Heo quay xào cải chua
Mực xào dưa leo
Sườn áp chảo
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/07/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 7/8
Bò xào củ hành + rau trộn
Cá hú kho
Sườn non ram
Khô cá dứa
Gà kho gừng
Sườn áp chảo
Cá lóc kho tiêu
Phá lấu cải chua
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá lóc chiên sả
Heo quay xào cải chua
Trứng chiên thịt
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/04/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 4/8
Cánh gà sốt me
Sườn non ram
Cá hú kho
Mắm ruốc xào ba rọi
Heo quay xào cải chua
Cá rô kho
Rau luộc + kho quẹt + trứng luộc
Mắm chưng thịt
Gà kho gừng
Ếch xào cari
Cá điêu hồng chiên
Cá lóc kho
Sườn áp chảo
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Thịt kho hột vịt
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/03/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 3/8
Mắm chưng thịt
Cá hú kho
Gà gừng kho sả
Sườn áp chảo
Mắm ruốc xào ba rọi
Trứng chiên thịt , nấm rơm
Cá mó chiên sả
Phá lấu khìa nước dừa + cải chua
Thịt luoc cà pháo mắm tôm
Cá kèo kho
Thịt kho hột vịt
Cá lóc kho tiêu
Canh gà lá vang
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/02/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 2/8
Cơm chiên dương châu + ốp la
Cá kèo kho tiêu
Heo quay xào cải chua
Cá mó chiên sả
Sườn xào chua ngọt
Cá rô kho
Lòng gà xào mướp
Cá hú kho
Khô cá dứa
Thịt kho hột vịt
Sườn áp chảo
Mắm ruốc xào ba rọi
Ếch xào cari
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[08/01/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 1/8
Cá rô kho tiêu
Heo quay xào cải chua
Cá hú kho
Sườn non ram
Gà xào sả
Cá thu nhật kho măng
Thịt kho hột vịt
Cá lóc chiên sả
Lạp xưởng chiên
Khô cá dứa
Mắm ruốc xào ba rọi
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Mực xào dưa leo
Sườn áp chảo
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[07/31/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 31/7
Bò xào củ hành
Sườn non ram
Cá ngừ kho thơm
Gà chiên sả
Phá lấu xào cải chua
Cá lóc kho tiêu
Khô cá dứa
Ếch xào cari
Cá cơm kho tiêu
Sườn áp chảo
Cá điêu hồng chiên
Trứng chiên thịt
Cá hú kho
Tép rang ba rọi
Canh gà nấu măng .
Liên hệ đặt cơm sđt :0918566680(gặp Thủy)

[07/28/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 28/7
Bò xào thập cẩm
Khô cá dứa
Cá kèo kho tiêu
Thịt kho hột vịt
Cá thu nhật kho măng
Tép rang
Gà kho sả
Cá cơm kho tiêu
Măng xào ba rọi
Cá hú kho
Sườn non ram
Lạp xưởng chiên
Cà tím chiên thịt bằm
Phá lấu khìa nước dừa
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt :0918566680(gặp Thủy)

[07/27/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 27/7
Sườn xào chua ngọt
Phá lấu khìa nước dừa
Cá mó chiên sả
Cá thu nhật kho măng
Khô cá dứa
Thịt kho hột vịt
Mắm ruốc xào ba rọi
Cánh gà chiên nước mắm
Cá rô kho tiêu
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Cá hú kho
Cá ngừ kho thơm
Lòng gà xào mướp
Canh gà lá vang
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[07/26/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 26/7
Mắm ruốc xào ba rọi
Cá nục kho măng
Tàu hủ + xíu mại sốt cà
Cá ngừ kho thơm
Thịt kho hột vịt
Phá lấu
Cá mó chiên sả
Gà kho sả
Măng xào ba rọi
Cá lóc kho tiêu
Ếch xào cari
Sườn áp chảo
Canh chua cá hú
Liên hệ đặt cơm sđt :0918566680(gặp Thủy)

[07/25/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 25/7
Gà lagu
Cá rô kho tiêu
Heo quay xào cải chua
Mắm ruốc xào ba rọi
Kho quẹt + trứng luộc + rau củ
Sườn non ram
Tép rang ba rọi
Cá điêu hồng chưng tương
Gà kho gừng
Cá hú kho
Sườn áp chảo
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Khô cá dứa
Canh chua cá hú , cá lóc
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[07/24/17]   THỰC ĐƠN CƠM NGÀY 24/7
Gà kho gừng
Cá hú kho
Mực xào cari
Cá thu nhật kho cà
Khô cá dứa
Trứng chiên thịt
Măng xào ba rọi
Cá điêu hồng chiên
Thịt kho hột vịt
Sườn non ram
Cá lóc kho tiêu
Heo quay xào cải chua
Thịt luộc cà pháo mắm tôm
Tép rang ba rọi
Sườn áp chảo
Canh chua cá hú , cá lóc .
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

[07/21/17]   THỰC ĐƠN NGÀY 21/7
Cá mó chiên sả
Mắm chưng thịt
Thịt kho hột vịt
Cá rô kho tiêu
Sườn xào chua ngọt
Cá thu nhật kho cà
Bò xào đậu que
Cá ngừ kho thơm
Cá nục kho măng
Ếch xào cari
Canh chua cá hú , cá lóc
Canh chua đầu cá lóc 35k-40k
Liên hệ đặt cơm sđt:0918566680(gặp Thủy)

Want your business to be the top-listed Restaurant in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Telephone

Address


010 Lô G Chung Cư Đồng Diều , F4 Q8
Ho Chi Minh City
Other Vietnamese Restaurants in Ho Chi Minh City (show all)
My Banh Mi Saigon My Banh Mi Saigon
57 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward
Ho Chi Minh City, 700000

My Banh Mi Bistro is classic Vietnamese cuisine including authentic Banh Mi with Unique Sauces and Noodles. Our objective providing our valued customers with food representing "wholesome, flavorful, quality food, proper hygiene and safe handling.

Vé máy bay Tấn Hiển Vé máy bay Tấn Hiển
105H/28 Hồ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10
Ho Chi Minh City, 7600

105H/28 Hổ Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10, Hồ Chí Minh

Phở Cô Chín 30 năm Phở Cô Chín 30 năm
158 Thành Thái, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City

Rơm Quán - Cơm Gà Phú Yên Rơm Quán - Cơm Gà Phú Yên
595/15 Cách Mạng Tháng 8
Ho Chi Minh City, 70000

595/015 chung cư 96 căn, cách mạng tháng 8, p15,q10. Sđt đặt hàng: 0937461626

Liberty 3 & 4 Hotels Liberty 3 & 4 Hotels
265 Pham Ngu Lao St., Dist. 1
Ho Chi Minh City, 70999

Contact Information Tel : 08.3836 5172 or 08.3836 4556 - Ext 895/896 Email : [email protected] Web : www.buffetquehuong.com.vn Add : 265 Pham Ngu Lao St, Dist. 1, HCMC

Ku Béo Quán - CMT STORE 2 Ku Béo Quán - CMT STORE 2
332/11A, Phan Văn Trị, P11, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Chuyên nhận Order các loại đồ ăn Á - Âu, bánh Âu, đặc biệt là bánh kem với mùi vị hấp dẫn.

Sữa Korea Hạt Óc Chó Hạnh Nhân Đậu Đen Sữa Korea Hạt Óc Chó Hạnh Nhân Đậu Đen
6/2 Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Sữa óc chó hạnh nhân đậu đen nhập nội địa 100% Hàn Quốc tốt cho sức khỏe mẹ Bầu, Đàn Ông yếu tinh trùng, Người già và Trẻ Nhỏ

Hoa Kiểng Đủ Loại Hoa Kiểng Đủ Loại
Trần Văn Voi
Ho Chi Minh City, 99999

Clb Hỗ Trợ Hdv Sen Việt Nam Clb Hỗ Trợ Hdv Sen Việt Nam
Văn Cao Coffee, Số 209 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Ho Chi Minh City

Trống gỏ bo Trống gỏ bo
Ho Chi Minh City

BẠN ĐANG CẦN MUA TRỐNG GÕ BO � HÃY GHÉ CỬA HÀNG CHÚNG TÔI � TRỐNG GÕ BO BÁN ĐÚNG CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ � ĐỊA CHỈ TIN CẬY CHO NIỀM ĐAM MÊ CỦA BẠN

Nhà Hàng Chay The Organic Nhà Hàng Chay The Organic
54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1.
Ho Chi Minh City, 700

Sử dụng nguyên liệu Organic và bộ ba công thức Go - Grow - Glow để mang đến cho thực khách những món ăn ngon vì sức khỏe.

Sức Khỏe và Dinh Dưỡng Sức Khỏe và Dinh Dưỡng
Ho Chi Minh City

Trang cá nhân!

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C