Bún Sạch - Bò Tươi Quận 2, Ho Chi Minh City Video March 15, 2018, 3:23am

Videos by Bún Sạch - Bò Tươi Quận 2 in Ho Chi Minh City. Bún sạch được sản xuất tại chỗ.Với tiêu chí đảm bảo nguồn thực phẩm sạch nhất cho người tiêu dùng.

Other Bún Sạch - Bò Tươi Quận 2 videos

BÚN SẠCH ĐƯỢC LÀM TẠI CHỖ. HÃY ĐẾN 191 A Nguyễn Văn Hưởng để thưởng thức.

Contact   Privacy   Login