Phanmembanhang

Phanmembanhang
google.com

Bài đánh giá trên Google về Công Ty Phần Mềm Trí Tuệ Việt - Vsoft Group của Kim Đồng Nguyễn

Thanks sếp Kim Dong Nguyen đã review #Vsoft 5*

Sẵn tiện sếp có kinh doanh dùng luôn #phầnmềmbánhàng và #phầnmềmquảnlýbánhàng #vsoft_group
E sẽ để cho sếp mức #price cực ưu đãi 😉 😁 😊

google.com ★★★★★ "hỗ trợ nhiều tính năng tiện ích cho doanh nghiệp :)"

search.google.com

Công Ty Phần Mềm Trí Tuệ Việt - Vsoft Group on Google

Mục tiêu
Dòng sản phẩm phần mềm Quản lý kinh doanh – VsoftBMS.trade được Vsoft xây dựng với mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ các cơ sở, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua bán hàng hoá, dịch vụ có được một công cụ quản lý tổng thể và thống nhất cho toàn bộ doanh nghiệp của mình một cách có hiệu quả: Đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ – Triển khai sử dụng dễ dàng – Hiệu quả cao với chi phí thấp.

VsoftBMS.trade có những chức năng được mở rộng như Quản lý xuất nhập – mua bán hàng hóa, Quản lý thu chi – qũy tiền, Quản lý công nợ phải thu, Quản lý công nợ phải trả, Doanh số bán hàng, Quản lý kho hàng – Xuất -Nhập – Tồn, Hệ thống báo cáo quản lý kinh doanh, VsoftBMS.trade còn đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị cần quản lý hàng hóa nhập xuất theo mã vạch (Barcode), quản lý nhiều kho hàng, quản lý đơn giá định mức, quản lý tiếp thị, quản lý hoa hồng khách hàng, quản lý chiết khấu theo định mức doanh số của Khách Hàng – Tiếp Thị, Quản lý đơn đặt hàng.v.v.
#Vsoft 😁
#Vsoftgroup 😁
#Phần_Mềm_Bán_Hàng #Phan_Mem_Quan_Ly_Ban_Hang 😁 😁

search.google.com Hướng dẩn nhanh 15 bước sử dụng phần mềm BMS Vsoft Mục tiêu Dòng sản phẩm phần mềm Quản lý kinh doanh – VsoftBMS.trade được Vsoft xây dựng với mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ các cơ sở, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua bán hàng...

vsoftgroup.com

Phân hệ Quản trị hệ thống – BMS.trade - Quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh

TÍNH NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Phần này sẽ giới thiệu tổng quát Phần mềm quản lý kinh doanh BMS.trade, bao gồm các phân hệ và các nghiệp vụ cũng như tổ chức dữ liệu, cách thức xử lý số liệu và các chức năng của chương trình.

(Màn hình chính của BMS.trade)

Các tính năng tổng quát

Thiết lập tuỳ chọn cấu hình hệ thống chương trình

Người dùng có thể thiết lập thông tin về doanh nghiệp, các qui định về tính toán, xử lý giao diện của chương trình,… Và cũng có thể định dạng kiểu hiển thị ngày tháng, phần thập phân của trường số lượng, thành tiền,…

Màn hình thiết lập các tùy chọn của chương trình

Định dạng số

Định dạng hiển thị số của các loại số liệu như số lượng, đơn giá… Định dạng này được ứng dụng cho toàn bộ hệ thống.

Thiết lập phát sinh mã đối tượng và mã chứng từ

Để tiện lợi cho việc nhập liệu, BMS.trade có chức năng thiết lập thông số mặc định cho việc phát sinh mã chứng từ các nghiệp vụ cũng như mã đối tượng (như: hàng hoá, khách hàng..). Chức năng này làm tăng tốc độ nhập liệu và chuẩn hoá dữ liệu

Thiết lập các phương thức

Giúp người dùng tự định nghĩa các phương thức thu-chi, xuất-nhập trong hệ thống để dễ quản lý và thống kê

Cấu hình lựa chọn màn hình hiển thị

Là tiện ích giúp tuỳ chọn màn hình làm việc mặc định ở tất cả các phân hệ hay nghiệp vụ liên quan, cá nhân hoá cho ‘bàn làm việc’

Phân hệ Quản trị hệ thống – BMS.trade

Là phân hệ cung cấp chức năng mang tính quản trị hệ thống như: Sao lưu dữ liệu, phục hồi đữ liệu, quản lý người dùng, phân quyền, định nghĩa các giao diện của hệ thống, theo dõi sự kiện, kết sổ, khoá sổ,…

Sơ đồ chức năng

Một số chức năng tiêu biểu

Quản lý người dùng

BMS.trade tổ chức người dùng chương trình theo từng nhóm sử dụng, mỗi người dùng được liên kết với thông tin nhân viên – danh sách nhân viên của doanh nghiệp, liên quan đến các nghiệp vụ, giao dịch khác

Phân quyền sử dụng

BMS.trade kiểm soát chặt chẽ quyền sử dụng theo từng chức năng, nghiệp vụ cụ thể, có thể phân theo từng người dùng hoặc phân theo nhóm sử dụng tương ứng

Sao lưu dữ liệu

Để tránh rủi ro có thể xảy ra làm mất dữ liệu do sự cố, người dùng phải thường xuyên thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng.

Phục hồi dữ liệu

Nếu có sự cố dẫn đến mất dữ liệu BMS.trade hỗ trợ phục hồi dữ liệu từ nguồn dữ liệu đã được sao lưu trước đó.

Nâng cấp dữ liệu

Khi có nhu cầu cần nâng cấp dữ liệu BMS.trade hỗ trợ bạn nâng cấp tự động hoặc bạn có thể tự thực hiện nâng cấp
#Vsoft 😄
#Vsoftgroup 😋
#PhầnMềm_BánHàng #Phan_Mem_Quan_Ly_Ban_Hang 😚 😋

vsoftgroup.com Chia sẻ bài viết                   TÍNH NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH Phần này sẽ giới thiệu tổng quát Phần mềm quản lý kinh doanh BMS.trade, bao gồm các phân hệ và các nghiệp vụ cũng như tổ chức dữ liệu, cách thức xử lý số liệ...

search.google.com

Công Ty Phần Mềm Trí Tuệ Việt - Vsoft Group on Google

Công Ty Phần Mềm Trí Tuệ Việt - Vsoft Group Ghé thăm Vsoft Trên Google Site để cập nhập những mẫu tin và sản phẩm vsoft
Chekin on #Google
#Vsoft 😄
#Vsoft_Group 😊
#Phan_Mem_Ban_Hang #PhânMềmQuảnLýBánHàng 😋 😚

search.google.com Công Ty Phần Mềm Trí Tuệ Việt - Vsoft Group Ghé thăm Vsoft Trên Google Site để cập nhập những mẫu tin và sản phẩm vsoft

vsoftgroup.com

Giải mã nghiệp vụ quản lý mua hàng trong phần mềm Vsoft BMS - Quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh

Phân hệ quản lý mua hàng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quá trình đặt hàng, quá trình giao hàng của nhà cung cấp, quản lý quá trình nhập kho và theo dõi hàng xuất trả về cho nhà cung cấp. Đồng thời ghi nhận lại công nợ nhà cung cấp và theo dõi quá trình chi trả công nợ cho nhà cung cấp.

Phân hệ Quản lý Mua hàng

Quản lý đặt hàng

BMS.trade giúp người dùng tạo đơn đặt hàng, đồng thời ghi nhận nhật ký những lần đặt hàng và theo dõi quá trình cung cấp hàng của nhà cung cấp. Qua đó có thể đánh giá được nhà cung cấp, tìm được nguồn cung ứng ổn định, chất lượng mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và tránh các rủi ro do thiếu hàng, cháy hàng.

Quản lý nhập hàng

BMS.trade cho phép chuyển nhanh đơn đặt hàng thành phiếu nhập hàng và theo dõi quá trình giao hàng của nhà cung cấp.

Danh sách phiếu nhập hàng

Quản lý trả hàng nhà cung cấp

Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc không đạt chất lượng, bộ phận kho sẽ thực hiện tạo phiếu trả hàng về cho nhà cung cấp. Hệ thống cho phép xác định các thông tin về hàng hóa và chứng từ nhập bị trả về.
Danh sách phiếu trả hàng nhà cung cấp

Quản lý chi tiền

BMS.trade cho phép tạo phiếu chi tiền thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, có thể thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau bằng các hình thức như tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức hoạch toán các khoản đã chi như: tự động hoạch toán, hoạch toán theo chứng từ hoặc người dùng có thể tự hoạch toán bằng tay. Ngoài ra, quản lý phiếu chi tiền gối đầu và theo dõi công nợ nhà cung cấp theo chứng từ nhập.
Danh sách phiếu chi tiền
#Vsoft 😙
#VsoftGroup 😙
#Phan_Mem_Ban_Hang #PhanMemQuanLyBanHang 😋 😉

vsoftgroup.com Chia sẻ bài viết                  Phân hệ quản lý mua hàng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý quá trình đặt hàng, quá trình giao hàng của nhà cung cấp, quản lý quá trình nhập kho và theo dõi hàng xuất trả về cho nhà cung cấp. Đồng t...

vsoftgroup.com

Hướng dẩn nhanh 15 bước sử dụng phần mềm BMS Vsoft - Quản lý bán hàng và phát triển kinh doanh

Hướng dẩn nhanh 15 bước sử dụng phần mềm BMS Vsoft

MỘT SỐ BƯỚC TRIỂN KHAI TRONG PHẦN MỀM BMS.TRADE

Mục tiêu
Dòng sản phẩm phần mềm Quản lý kinh doanh – VsoftBMS.trade được Vsoft xây dựng với mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ các cơ sở, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua bán hàng hoá, dịch vụ có được một công cụ quản lý tổng thể và thống nhất cho toàn bộ doanh nghiệp của mình một cách có hiệu quả: Đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ – Triển khai sử dụng dễ dàng – Hiệu quả cao với chi phí thấp.
VsoftBMS.trade có những chức năng được mở rộng như Quản lý xuất nhập – mua bán hàng hóa, Quản lý thu chi – qũy tiền, Quản lý công nợ phải thu, Quản lý công nợ phải trả, Doanh số bán hàng, Quản lý kho hàng – Xuất -Nhập – Tồn, Hệ thống báo cáo quản lý kinh doanh, VsoftBMS.trade còn đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị cần quản lý hàng hóa nhập xuất theo mã vạch (Barcode), quản lý nhiều kho hàng, quản lý đơn giá định mức, quản lý tiếp thị, quản lý hoa hồng khách hàng, quản lý chiết khấu theo định mức doanh số của Khách Hàng – Tiếp Thị, Quản lý đơn đặt hàng.v.v.
Đặc điểm
Khách hàng phân cấp theo nhiều nhóm đối tượng, nhiều thuộc tính có mức chiết khấu, thanh toán, liên hệ…
Hàng hoá phân cấp theo nhiều nhóm khác nhau để phục vụ cho công tác thống kê.
Quản lý công nợ theo từng phiếu mua, phiếu bán với nhiều đợt thanh toán.
Quản lý thẻ kho theo từng mặt hàng, quản lý xuất nhập tồn tất cả các mặt hàng, nhóm hàng.
Quản lý nhiều kho hàng với chức năng nhập hàng và kiểm hàng thực tế, báo cáo chênh lệch kho…
Quản lý lưu chuyển kho nội bộ.
Hỗ trợ nhập – xuất hàng hóa bằng mã vạch (barcode) – tương ứng với mã hàng hóa.
Quản lý hàng nhập trả lại theo từng khách hàng, hàng xuất trả lại theo từng nhà cung cấp.
Quản lý mua hàng với công nợ phải trả: lập phiếu mua hàng, phiếu chi, xuất trả hàng và đổi lại hàng mua.
Quản lý bán hàng với công nợ phải thu: lập phiếu bán hàng, phiếu thu, nhập trả hàng và đổi lại hàng bán.
Quản lý nhân viên tiếp thị, bán hàng: định mức chiết khấu theo doanh số thu, theo từng nhóm hàng bán…
Quản lý, theo dõi đơn đặt hàng trước, chuyển đơn hàng thành phiếu xuất…
Hệ thống báo cáo đa dạng: danh sách phiếu nhập hàng, danh sách phiếu xuất hàng, danh sách phiếu thu, danh sách phiếu chi, danh sách hàng nhập trả lại , danh sách hàng xuất trả lại trong kỳ hoặc trong các kỳ khác, báo cáo tình hình bán hàng, công nợ của tiếp thị, báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích số liệu kinh doanh theo nhiều hướng.
Các báo cáo linh động theo thời gian, thời kỳ kinh doanh. Các báo cáo đa dạng sẽ là công cụ đắc lực nhất hỗ trợ các quyết định phát triển đầu tư kinh doanh cho các cấp quản lý, giám sát.
Chương trình bảo mật theo mã người sử dụng để đảm bảo hệ thống không bị xâm nhập trái phép.
Chức năng lưu trữ – phục hồi sẽ lưu trữ các thông tin hệ thống cần thiết và phục hồi hoạt động của hệ thống một cách nhanh chóng khi gặp sự cố.
Hệ thống quản lý và phân quyền người sử dụng một cách chặt chẽ đến từng chức năng nghiệp vụ, báo cáo…
Giao diện đồ họa đẹp mắt và dễ sử dụng. Ngôn ngữ giao tiếp Tiếng Việt, có phần trợ giúp cho công việc nhập liệu nhanh chóng, cung cấp các tiện ích xuất dữ liệu sang các ứng dụng văn phòng.
Liên kết dễ dàng với các ứng dụng khác trên Windows: soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử…
Môi trường làm việc có thể là riêng lẻ (máy đơn) hay nhiều người sử dụng (mạng cục bộ hay mạng diện rộng).
Dễ dàng nối kết và chuyển giao số liệu với các phân hệ quản lý đã có sẵn.
Hệ thống vận hành với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như: MS Access / MS SQL server.
Yêu cầu phần cứng máy tính không cao, với cầu hình tối thiểu: Pentium || 1G RAM, Hệ điều hành / WinXP/ Win 7
Những bước cơ bản nhập liệu trong BMS.trade
Bước 1: Đăng nhập:
Tên đăng nhập mặc định: admin
Mật khẩu: *** liên hệ Vsoft
Hệ thống=>Danh sách người dùng: để thêm mới người dùng
Bước 2: Hệ thống
Hệ thống => thiết lập thông tin hệ thống

Phần thông tin công ty : để thiết lập những thông tin đơn vị như: tên công ty, địa chỉ….

Hình 1: cấu hình chương trình
Tổ chức danh mục:

Trong BMS. Trade hỗ trợ cách nhập liệu cho phần danh mục bằng chức năng import dữ liệu từ file excel. Nhưng trong phần trình bày bên dưới hướng dẫn người dùng nhập trực tiếp phần danh mục từ các phân hệ trong chương trình.

Bước 3: Nhóm khách hàng- nhà cung cấp
Mỗi khách hàng- nhà cung cấp sẽ thuộc một nhóm khách hàng- nhà cung cấp.

Danh mục=> nhóm khách hàng- nhà cung cấp

Bước 4:Khách hàng- nhà cung cấp

Thêm mới khách hàng- nhà cung cấp: Danh mục-> Khách hàng – nhà cung cấp chọn

Check : Khách hàng nếu đó là khách hàng
Check : nhà cung cấp nếu đó là nhà cung cấp.
Nếu tạo mới người vừa là khách hàng , vừa là nhà cung cấp thì check cả 2 ô

Sau khi tạo thông tin xong nhấn để thoát màn hình đang thao tác.

Chọn để lưu thông tin mới tạo.Nên tổ chức khách hàng- nhà cung cấp theo nhóm khách hàng- nhà cung cấp để quản lý. Cách thực hiện Danh mục => nhóm khách hàng- nhà cung cấp

Hình 2: thêm mới khách hàng- nhà cung cấp
Bước 5: Công nợ đầu kỳ
Danh mục=> công nợ đầu kỳ

Nhập vào cột “Số tiền phải thu” (nếu là khách hàng) hoặc “Số tiền phải trả “(nếu là nhà cung cấp). Thực hiện xong nhận nút Cập nhật

Bước 6: Kho hàng
Danh mục => kho hàng

Kho hàng có thể là kho vật lý (hiện hữu trong thực tế) hay kho hàng logic để giải quyết các nghiệp vụ.

Thêm mới kho hàng như thêm những danh mục khác.

Hình 3: thêm mới kho hàng
Bước 7: Ngành hàng
Danh mục => ngành hàng

Dùng để phân biệt những ngành hàng khác nhanh như: ngành may mặc, ngành điện tử…Nếu không có nhiều ngành hàng có thể tạo 1 ngành hàng “mặc định” để sử dụng.

Bước 8: Nhóm hàng
Danh mục => nhóm hàng.

Thêm mới nhóm hàng tương tự như thêm mới những danh mục khác.

Chú ý: 1 nhóm hàng phải thuộc một ngành hàng. Ngành hàng chính là phần danh mục ngành được tạo tại bước trên. Danh mục=> ngành hàng

Bước 9: Hàng hóa
Danh mục => hàng hóa => thêm mới

Nhâp thông tin cho phần hàng hóa:

Mã hàng: mỗi hàng hóa có mã hàng, và duy nhất, nên nhập không dấu.

Đơn vị tính: nhập trực tiêp đơn vị tính của hàng hóa. Nếu hàng hóa có nhiều đơn vị tính thì nhập đơn vị tính nhỏ nhất tại đây

Nhóm hàng: 1 hàng hóa sẽ thuộc 1 nhóm hàng cụ thể. Nhóm hàng được tạo trong phần Danh mục=> nhóm hàng.

Nhập đơn giá mua/ đơn giá bán tương ứng của hàng hóa.

Số lương tồn max: Hàng hóa trong kho tồn vượt số lượng tồn max đă chọn sẽ thể hiện màu “Đỏ” để dễ dàng theo dơi trong Kho hàng=> thống kê hàng tồn

Số lượng tồn min:Hàng hóa trong kho tồn nhỏ hơn số lượng tồn min đă chọn sẽ thể hiện màu “Xanh” để dễ dàng theo dơi trong Kho hàng=> thống kê hàng tồn

Hình 4: thêm mới hàng hóa

Bước 10: Khởi tạo hàng tồn đầu
Danh mục => Khởi tạo hàng tồn đầu kỳ

Nhập số liệu tồn kho đầu kỳ, là lượng hàng tồn kho trước khi bắt đầu sử dụng VsoftBMS.trade Bạn nên nhập số liệu này ngay khi bắt đầu, tuy nhiên VsoftBMS.trade cũng cho phép Bạn nhập lại và tính toán lại hàng đầu kỳ khi đã phát sinh số liệu xuất nhập.

Hình: khởi tạo hàng tồn đầu

Chọn kho hàng và nhóm hàng tương ứng, hoặc chọn nhóm hàng “Tất cả”.Nhập trực tiêp “Số lượng đầu kỳ” “Đơn giá đầu kỳ” của hàng hóa rồi chọn

Bước 11: Đơn vị tiền tệ
Danh mục=> đơn vị tiền tệ:Chọn đến đơn vị tiền tệ sử dụng (VND, hoặc USD) chọn

.Nhập vào số tiền đầu kỳ chọn

Hình 5: đơn vị tiền tệ
Quá trình nhập liệu cơ bản đã xong. Trong quá trình nhập xuất nếu phát sinh những thông tin mới, thì quá trình thao tác tương tự như trên.Sau khi thao tác phần danh mục, chuyển sang các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, thu \chi… trong chương trình.

Bước 12: Mua hàng

Mua hàng => phiếu nhập mua hàng =>

Nhập thông tin :

Chọn hàng hóa từ danh sách hàng hóa bên phải. Nhấn double click chuột để chuyển hàng hóa tới phiếu xuất bán, hoặc nhấn

Tại ô Mã hàng (F9): có thể nhập mă hàng, chương trình sẽ lọc tương ứng hàng hóa từ danh sách bên phải phiếu xuất hàng.
Chọn
để lưu phiếu bán hàng hoặc
để lưu và in phiếu ra máy in.
Trên phiếu xuất bán hàng chọn : “Tiền tệ” nếu thực hiện trả tiền trực tiếp. Chương trình sẽ tự động tạo phiếu nhập hàng và phiếu chi tiền trong phần: Tiền tệ => danh sách phiếu chi.
Chọn “công nợ” nếu phiếu bán hàng chưa thanh toán.

Hình 6: phiếu nhập mua hàng
Lập phiếu chi cho phiếu mua hàng

Trong Mua hàng=> danh sách phiếu nhập mua hàng, nhấn chuột phải sẽ có những chức năng thao tác nhanh với phiếu mua hàng. Có thể tạo trực tiếp phiếu chi từ đây, thay vì qua phần tiền tệ => phiếu chi tiền

Hình: phiếu chi tiền
Bước 13: Bán hàng
Khi hàng hóa đã có trong kho (nhờ thao tác khởi tạo hàng tồn đầu kỳ, hoặc phiếu mua hàng). thực hiện thao tác bán hàng cho khách hàng.

Bán hàng => Phiếu xuất bán hàng => để tạo mới phiếu xuất bán hàng.

chọn “Tiền mặt” chương trình tự động tạo “Phiếu thu tiền” tương ứng trong phần : Tiền tệ => Danh sách phiếu thu tiền.

Hình: phiếu xuất hàng
Bước 14: Tiền tệ
Thực hiện những nghiệp vụ liên quan đến thu/chi tiền tệ

Tiền tệ => Phiếu thu.

Cho phép thực hiện thu tiền với trường hợp thu công nợ (thu tiền từ những phiếu xuất bán hàng) hoặc thu tiền cho những trường hợp khác : như thu văn phòng, thu tạm ứng…

Hình: phiếu thu tiền
Tiền tệ=> phiếu chi

Thực hiện chi tiền trả nhà cung cấp, hoặc chi khác. Cho phép hoạch toán « tự động » hoặc « hoạch toán bằng tay » giúp người dùng thực hiện dễ dàng và nhanh chóng.

Hình: phiếu chi tiền
Bước 15: Báo cáo
Mua hàng=> báo cáo mua hàng

Cho phép theo dơi những thông tin liên quan đến phần mua hàng như: số tiền đă trả nhà cung cấp, số tiền c̣n phải trả, chi tiết hàng mua…

Bán hàng=> báo cáo bán hàng

Cho phép người dùng theo dơi nhanh chóng những nghiệp vụ liên quan đến bán hàng.

như chi tiết công nợ phải thu, chi tiết tiền bán hàng cho khách…

Tiền tệ => báo cáo tiền tệ

Tổng hợp những báo cáo liên quan đến việc thu / chi tiền tệ.

Báo cáo

Phân hệ báo cáo sẽ bao gồm những báo cáo được thiết kế thành từng nhóm dễ dàng theo dơi, như báo cáo : tiền tệ, kho hàng….

VD: báo cáo nhập xuất tồn trong phần kho hàng, cho biết những phát sinh nhập/xuất của hàng hóa trong kỳ.
#Vsoft 😙
#VsoftGroup 😉
#PhầnMềm_BánHàng #PhanMem_QuanLy_BanHang 😊 😄

vsoftgroup.com Chia sẻ bài viết    1 11    1     4SharesMỘT SỐ BƯỚC TRIỂN KHAI TRONG PHẦN MỀM BMS.TRADE Mục tiêu Dòng sản phẩm phần mềm Quản lý kinh doanh – VsoftBMS.trade được Vsoft xây dựng với mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ các cơ sở, các d...

Want your business to be the top-listed Restaurant in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Telephone

Address


10(2A) Phổ Quang Phường 2 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City
70000
Other Vietnamese Restaurants in Ho Chi Minh City (show all)
Hải Sản Quý Thành Hải Sản Quý Thành
293 Nguyễn Tri Phương F5 Q10
Ho Chi Minh City, 700000

Hải sản Quý Thành chuyên bán và chế biến các loai hải sản tươi sống - Ra đời trước năm 1975

Hòn Non Bộ - Tiểu Cảnh Sân Vườn - Hồ Cá Nghệ Thuật Hòn Non Bộ - Tiểu Cảnh Sân Vườn - Hồ Cá Nghệ Thuật
61 Cong Hoa, Phuong 12 , Quan Tan Binh, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, 700000

Sai Gon Golden,nhà phố An Dương Vương Sai Gon Golden,nhà phố An Dương Vương
159a An Dương Vương,quận Bình Tân,
Ho Chi Minh City

Dự án Nhà phố Sài Gòn Golden,nhà phố An Dương Vương và đại lộ Võ Văn Kiệt,quận 8, TPHCM. Do chủ đầu tư Cty TNHH MTV Tuấn Hoàng Sài Gòn Vàng.

NHÀ Phố-Tp.hcm NHÀ Phố-Tp.hcm
Tân Phú
Ho Chi Minh City

��

Cafe & Toast Cafe & Toast
3536 Cummings Hwy Ste 180 Chattanooga, TN 37419
Ho Chi Minh City, 700000

VIỆT NAM 1A & 1B Riviera Point...584 Huỳnh Tấn Phát - Quận 7 - Ho Chi Minh USA 3536 Cummings Hwy Ste 180 Chattanooga, TN 37419

Ẩm Thực Con Bò Vàng - liên hệ đặt bàn, giao hàng 0901667669 Ẩm Thực Con Bò Vàng - liên hệ đặt bàn, giao hàng 0901667669
237 Lý Thường Kiệt P15, Q11
Ho Chi Minh City, 848 0901667669

ẨM THỰC CON BÒ VÀNG 237 LÝ THƯỜNG KIỆT P15,Q11. DT:0901667669 CHUYÊN VỀ BÒ TƠ VÀ GÀ TƯƠI SỐNG, ĐẶT BIỆT LÀ CÁC MÓN BÒ NƯỚNG MỞ CỬA TỪ 11h ĐẾN 23h MỖI NGÀY

Cửa hàng Nhật Bản nhập khẩu Cửa hàng Nhật Bản nhập khẩu
10 đường 6A,KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Ho Chi Minh City, 70000

Tokyoshii Trung Sơn là Cửa hàng của TOKYOSHII VIỆT NAM tại Khu vực Nam Sài Gòn, chuyên cung cấp mặt hàng tiêu dùng được nhập khẩu chính gốc từ Nhật Bản.

Phá Lấu Lì Phá Lấu Lì
Đường Sương Nguyệt Ánh
Ho Chi Minh City, 700

Nếu bạn muốn ăn phá lấu vs nhiều cách chế biến thì thử 1 lần ghé Lì nhé!!

Nhà Hàng Sân Vườn Nét Việt Xưa Nhà Hàng Sân Vườn Nét Việt Xưa
51b, Kinh Dương Vương
Ho Chi Minh City, 70000

Ẩm thực tinh tế 3 miền Chuyên phục vụ các đám tiệc Không gian thoáng mát sân vườn, mái lá. Địa chỉ tại: 51B, Kinh Dương Vương, P12, Q6,Tp.HCM

Cá bò da giá tốt tại tp.HCM Cá bò da giá tốt tại tp.HCM
Khu Dân Cư Thành ủy
Ho Chi Minh City

Chuyên sỉ và lẻ cá bò da, hàng cá bò da đông lạnh, cá bò da tươi giá tốt tại Thủ đức tp. Hồ Chí Minh

Nhà hàng Hoa Gạo Nhà hàng Hoa Gạo
Số 2 đường 3 KDC Chu Văn An P.26 Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Ẩm thực gia đình- Nét riêng ẩm thực Việt (thuần túy các món ăn 3 miền, đặc biệt Miền Bắc)

Clover Tea Clover Tea
151 Bông Sao , Phường 5 Quận 8
Ho Chi Minh City, 8

Mở cửa : 10h - 22h Phục vụ các loại thức uống : trà sữa, trà trái cây và món ăn vặt.