Eken Việt Nam, Ho Chi Minh City Video May 12, 2018, 6:09pm

Videos by Eken Việt Nam in Ho Chi Minh City.

Camera 4k Khuyến mãi còn 690k

CAMERA HÀNH TRÌNH 4K ULTRA WIFI
Chống rung, Chống nước, Điều khiển bằng điện thoại
Siêu khuyến mãi : ̶9̶̶9̶̶0̶ k --> 690k
690k Full 20 món phụ kiện, quá bèo cho một Camera Hành trình 4k chất lượng

Click to enable sound

Other Eken Việt Nam videos

Camera 4k Khuyến mãi còn 690k
CAMERA HÀNH TRÌNH 4K ULTRA WIFI Chống rung, Chống nước, Điều khiển bằng điện thoại Siêu khuyến mãi : ̶9̶̶9̶̶0̶ k --> 690k 690k Full 20 món phụ kiện, quá bèo cho một Camera Hành trình 4k chất lượng

Contact   Privacy   Login