Búnn.Ơi - Đậm Đà Hà Nội, Ho Chi Minh City Video October 13, 2018, 5:44am

Videos by Búnn.Ơi - Đậm Đà Hà Nội in Ho Chi Minh City. Mang hương vị Hà Nội đến với Sài Gòn qua những món Bún đặc trưng Bunn Oi is bringing the true taste of Hanoian food in the heart of Saigon.

Other Búnn.Ơi - Đậm Đà Hà Nội videos

Come and enjoy Hanoi food in Bunn Oi! 63 Pasteur street !

Christmas is already at Bunn Oi ☃️🎅🏻🤶🏻

Contact   Privacy   Login