Vietnamese Gospel Baptist Church - Fort Smith, Arkansas, Fort Smith, AR Video January 31, 2017, 8:34pm

Videos by Vietnamese Gospel Baptist Church - Fort Smith, Arkansas in Fort Smith. Hội Thánh Tin Lành Baptist Phúc Âm Việt Nam

Thánh Ca: Xuân về tạ ơn Chúa
Sáng tác: Thi Thiên
Ban Quí Ông-Quí Bà

Other Vietnamese Gospel Baptist Church - Fort Smith, Arkansas videos

🎼Vì Jesus sống 🎼 Because he lives

🎶 Dâng Chúa mùa xuân Tam ca

🎶Chúc mừng năm mới🎶 Ban tráng niên

Happy Thanksgiving 2018 Anna - Evelyn - Tommy - Tony - Kim - Tracy

Happy Thanksgiving 2018

🎶 ĐI NHÀ THỜ 🎶 Ban Thiếu Nhi: Tommy - Anna - Kim - Kathy - Tracy- Tony

Jesus loves me - Chúa Jesus yêu con Ban Thiếu Nhi

Gởi lời cảm tạ ơn trên dịp Thanksgiving 2017
Gởi lời cảm tạ ơn trên dịp Thanksgiving 2017

VGBC Lake Fort Smith

Thánh Ca: Xuân về tạ ơn Chúa Sáng tác: Thi Thiên Ban Quí Ông-Quí Bà

Contact   Privacy   Login