Vietnamese Gospel Baptist Church - Fort Smith, Arkansas, Fort Smith, AR Video September 21, 2018, 6:12pm

Videos by Vietnamese Gospel Baptist Church - Fort Smith, Arkansas in Fort Smith. Hội Thánh Baptist Phúc Âm Việt Nam

🎶 ĐI NHÀ THỜ 🎶
Ban Thiếu Nhi: Tommy - Anna - Kim - Kathy - Tracy- Tony

Other Vietnamese Gospel Baptist Church - Fort Smith, Arkansas videos

🎶 Lời tạ ơn mùa Xuân

Tôn Vinh Chúa 🎶 Không Quên Ơn Của Chúa

🎼Vì Jesus sống 🎼 Because he lives

🎶 Dâng Chúa mùa xuân Tam ca

🎶Chúc mừng năm mới🎶 Ban tráng niên

Happy Thanksgiving 2018 Anna - Evelyn - Tommy - Tony - Kim - Tracy

Happy Thanksgiving 2018

🎶 ĐI NHÀ THỜ 🎶 Ban Thiếu Nhi: Tommy - Anna - Kim - Kathy - Tracy- Tony

Jesus loves me - Chúa Jesus yêu con Ban Thiếu Nhi

Gởi lời cảm tạ ơn trên dịp Thanksgiving 2017
Gởi lời cảm tạ ơn trên dịp Thanksgiving 2017

Thánh Ca: Xuân về tạ ơn Chúa Sáng tác: Thi Thiên Ban Quí Ông-Quí Bà

Contact   Privacy   Login