Hamasdegh Armenian School

Hamasdegh Armenian School

Համաստեղ Հայ Դպրոց

Maida Mehranian – Principal Zvart Albeyaz – Vice Principal Annie Guiragossian – Accountant Galin Tanashian – Administrative Assistant Alice Kehyaian – Preschool Maral Abkarian – Preschool Ani Jackmakjian – Kindergarten Talar Keshishian – Kindergarten Assistant Lena Kachechian – 1st Grade Anni Megurian Sherikjian - 2nd Grade Suzanna Harutyunyan – 3rd Grade Sona Mehrabian – 4th Grade Tello Meliksetian – 5th Grade Elo Tanashian – 6th Grade Shoghig Aguilian – 7th Grade Lena Tatarian-Demirjian- 8th Grade

Congratulations to our 2018-2019 Graduates and their families!

Please watch our hantes live TODAY! at 1pm
Congratulations to all graduates🇦🇲

On Sunday, May 5th, Hamasdegh Armenian School PTA hosted a concert by Joelle Entertainment at Soorp Khatch Armenian Church. Doors opened at 1:30pm and kicked off with picnic-themed concessions that were enjoyed by all. Joelle sang and danced with the audience. along with some of our Armenian School students who had learned her dances. Joelle was full of energy and kept the kids engaged in song and dance. It was nice to see all the big smiles of all ages!

After her performance, children took pictures with Joelle and parents had the opportunity to purchase her CDs and DVDs. A portion of the CD and DVD sales were donated to our school thanks to Joelle's generosity.

Special thanks to Linda Najarian, Concert Committee chairwoman who oversaw the event, as well as the committee members. Thank you to the concert sponsors who made this program possible. Finally thank you to Elo Tanashian for her beautiful balloon art stage decorating ideas and to Dr. Zareh Soghomonian who oversaw the audio and lighting for the program.

https://www.facebook.com/pg/Hamasdegh-Armenian-School-681356358613916/photos/?tab=album&album_id=2214459661970237

Photos from Hamasdegh Armenian School's post

Photos from Hamasdegh Armenian School's post

[05/08/19]   On May 5th, Joëlle performed for the first time to a very lively audience-of all ages - in the DC MD VA area! Thank you to all the parents and students who came out and sang and danced with Joëlle! Enjoy the pics!

So proud of these Hamasdegh students who did so great dancing with Joëlle this past Sunday!
Lori, Isabel, Audrey, Karine, Mirei, Victoria

Thank you to the moms🌹🌷 who brought them to rehearsals and encouraged them to perform!

Ready for Joëlle Armenian Spring Concert live in DC for the first time!

Joelle Entertainment

Dear Parents,

The Joëlle concert is coming soon on Sunday May 5th at 2:00pm! Get ready and get your tickets today by clicking here:
⬇️
https://squareup.com/store/soorp-khatch-church-pta?fbclid=IwAR0bNzs4HqkE1XI6D-hXymGO2SR1ZSdsP0kGGkhlaD0k16ni7PHQHV1hVts

Tickets will go up to $35 at the door.

Here is Joëlle’s latest educational video for your kids’ enjoyment! #sorvinkhayeren

🇦🇲 🐶🐥🐔🐢🐴 NEW VIDEO !! Here is the 6th episode of #sorvinkhayeren. In this video Joëlle talks about domestic & farm animals. Please CLICK the link👇🏻 and SHARE it with your friends!! 💕

🇦🇲 🐑🐄🦆🐷🐇 Ահաւասիկ 6րդ դրուագը Սորվինք Հայերէն յայտագրէն: Այս տեսերիզին մէջ Ժօէլը կը խօսի ընտանի կենդանիներու մասին: Հաճեցէք սեղմել ստորեւ 👇🏻զետեղուած կապը եւ տարածել ձեր ընկերներուն: 💕

#joelleentertainment #sorvinkhayeren #հայերէն #հայ #հայկական #educationalvideos #animals #կենդանի #learninganimals #farmanimals #domesticanimals #armenianvideo #easter #learning #educational #learnthroughplay #youtube #youtuber #edits

Hamasdegh PTA Easter Breakfast Party

Photos from Hamasdegh Armenian School's post

Happy Easter 🙏🏻🌸
Hamasdegh School students participated in Vodenleva and read from the Bible on Easter eve.

Getting ready for the annual Easter breakfast and party. We hope to see you all there!!🐰💐

Thank you for all the donations made by the Hamasdegh Armenian School and Soorp Khatch Armenian Apostolic Church families. This project, spearheaded by the Hamasdegh PTA yielded the collection of 114 lbs of canned foods that were delivered today to the Capital Area Food Bank All donations were greatly appreciated by the food bank and the people served.

The History of Palm Sunday

The celebration of Palm Sunday originated in the Jerusalem Church, around the late fourth century. The early Palm Sunday ceremony consisted of prayers, hymns, and sermons recited by the clergy while the people walked to various holy sites throughout the city. At the final site, the place where Christ ascended into heaven, the clergy would read from the gospels concerning the entry of Jesus into Jerusalem. In the early evening they would return to the city reciting: "Blessed is He that comes in the name of the Lord." The children would carry palm and olive branches as the people returned through the city back to the church, where they would hold evening services.

By the fifth century, the Palm Sunday celebration had spread as far as Constantinople. Changes made in the sixth and seventh centuries resulted in two new Palm Sunday traditions - the ritual blessing of the palms, and a morning procession instead of an evening one.

The Meaning of Palm Sunday

Palm Sunday commemorates the triumphal entry of Jesus into Jerusalem to celebrate the Passover. The gospels record the arrival of Jesus riding into the city on a donkey, while the crowds spread their cloaks and palm branches on the street and shouted "Hosanna to the Son of David" and "Blessed is he who comes in the name of the Lord" to honor him as their long-awaited Messiah and King.

The significance of Jesus riding a donkey and having his way paved with palm branches is a fulfillment of a prophecy spoken by the prophet Zechariah (Zechariah 9:9). In biblical times, the regional custom called for kings and nobles arriving in procession to ride on the back of a donkey. The donkey was a symbol of peace; those who rode upon them proclaimed peaceful intentions. The laying of palm branches indicated that the king or dignitary was arriving in victory or triumph.

In the simplest of terms, Palm Sunday is an occasion for reflecting on the final week of Christ's life. It is a time for Christians to prepare their hearts for the agony of His Passion and the joy of His Resurrection.

Sunday, April 14, is Palm Sunday commemorating Jesus’ triumphal entry into Jerusalem and the beginning of Holy Week. The Church is joyful after forty days of repentance. Christ is coming to Jerusalem. He is coming in the name of the Lord in fulfillment of the prophecy (Zechariah 9:9-16).

Rejoice, O Jerusalem, and adorn your bridal chamber, O Sion, for behold your King Christ, seated on the new colt, shows meekness and comes to enter into your chamber. … Cry aloud, Hosanna, blessed is he that comes in the name of the Lord, who has great mercy. (From the Introit of Palm Sunday)

---

Կիրակի, 14 Ապրիլին Ծաղկազարդ է։ Կը տօնենք Յիսուսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ եւ Աւագ Շաբթուան սկիզբը։ Եկեղեցին ցնծութեան մէջ է՝ քառասուն օրուան ապաշխարութենէ ետք։ Քրիստոս Երուսաղէմ կու գայ Տիրոջ անունով՝ մարգարէութիւնը գործադրելու համար (Զաքարիա 9: 9-16)։

«Ցնծա՛, Երուսաղէմ, եւ զարդարեա զառագաստ քո, Սիոն, քանզի՝ ահա թագաւոր քո Քրիստոս նստեալ ’ի յաւանակի նորոյ՝ հեզութիւն ցուցանելով գայ մտանէ յառագաստ քո։ Եւ մեք աղաղակեմք, ո՛վսաննա օրհնեալ եկեալ ’ի յանուն Տեառն, որ ունի զմեծ ողորմութիւն» (Ծաղկազարդի Ժամամուտ)։

ANCA

AYF Washington DC "Ani" Chapter begins its annual White House Vigil calling for a permanent U.S. policy of proper commemoration of the #Armenian #Genocide.

What a fun paint nite! A big thanks to everyone who came out to Muse Paintbar and supported Hamasdegh School for an evening of relaxing painting and good company!

Ժօէլ - Joëlle Vol. 1 DVD - 01 - Հինգ զգայարանք - 5 Zkayarank

In this video, Joëlle sings about the five senses we are all grateful for. Հինգ զգայարանք - 5 Zkayarank

Check it out!

https://www.youtube.com/watch?v=ZxfyvGqq2as

Join in on the fun, and bring your friends to an interactive concert with JOËLLE on Sunday, May 5, 2019 at Soorp Khatch Church in Bethesda, MD.

Joëlle is an Armenian children’s music singer from Montreal, Canada! Stay after the concert for a special meet-and-greet session with Joëlle. Secure your tickets now at https://squareup.com/store/soorp-khatch-church-pta

Joëlle is an Armenian-Canadian 🇦🇲🇨🇦 artist who has a strong passion for kids and music. With her degree and experience in early childhood education, she enco...

Սորվինք Հայերէն - Sorvink Hayeren - S01 Ep04 - Կաղանդ - Gaghant

In this special episode Joëlle talks about the New Year, Santa Claus, Christmas tree, and Armenian traditions. A group of talented children sing “Gaghant baba.” Joelle visits Arminè Kassabian’s studio where she sings some familiar songs.

https://www.youtube.com/watch?v=0lxEpJC3Cas&t=74s

Join in on the fun, and bring your friends to this interactive concert with JOËLLE on Sunday, May 5, 2019 at Soorp Khatch Church in Bethesda, MD. Joëlle is an Armenian children’s music singer from Montreal, Canada! Stay after the concert for a special meet-and-greet session with Joëlle. Secure your tickets now at https://squareup.com/store/soorp-khatch-church-pta

In this special episode Joëlle talks about the New Year, Santa Claus, Christmas tree, and Armenian traditions. A group of talented children sing “Gaghant bab...

Սորվինք Հայերէն - Sorvink Hayeren - S01 Ep03 - Գոյներ - Kouyner

Կարմիր ❤️ Կապոյտ 💙 Նարնջագոյն 🧡
Check out Joelle’s Episode 3 and hear about colors in Armenian!

Join us for a fun and interactive concert with JOËLLE on Sunday, May 5 2019 at Soorp Khatch Church in Bethesda, MD. Joëlle is an Armenian children’s music singer from Montreal, Canada! Join in for a special meet-and-greet session with Joëlle after the concert! Order tickets now at https://squareup.com/store/soorp-khatch-church-pta

In this video Joëlle talks about colors. She presents the primary and secondary colors. She demonstrates how the secondary colors are created. Then she reads...

Սորվինք Հայերէն - Sorvink Hayeren - S01 Ep02 - Պույ Պույ - Bouy Bouy

Know the story of "Buoy Buoy Mgnig" by Armenian poet and writer Hovhaness Tumanyan whose 150th birthday we celebrate this week?

Check out Joelle Entertainment's 2nd episode on her YouTube channel where Joëlle presents the story of Bouy Bouy Mgnig, a tiny mouse that discovers the coconut fruit.

Joelle will be live in concert at Soorp Khatch Church in Bethesda, MD on May 5th. Get your tickets today! https://squareup.com/store/soorp-khatch-church-pta

Get your own copy of Joelle's CDs and DVDs for $15 and $20 at Soorp Khatch Church this Sunday and any Sunday leading up to the 5/5 concert.

In this video Joëlle presents the story of Bouy Bouy mgnig, a tiny mouse that discovers the coconut fruit. She does an arts and craft activity with a special...

Thank YOU! to all the families who supported our first annual Hamasdegh School PTA bake sale! Especially to the students who baked all the goodies and to the volunteers who helped set up and sell. We had a successful event and couldn’t have done it without you!
God bless you all!

Սորվինք Հայերէն - Sorvink Hayeren - S01 Ep01 - Աշուն - Ashoun

Interested in fun, interactive Armenian songs for children? Check out Joelle's YouTube Channel! She'll be live in concert in DC for the first time ever on Sunday, May 5, 2019 at 2pm. Click link for details. https://www.facebook.com/events/2271427659544309/

In this video Joëlle takes us into the autumn season. She talks about the different changes of the nature like leaves shifting colors, defoliation of trees, ...

‼️❄️Soorp Khatch Church and Hamasdegh school will be closed tomorrow Sunday January 13, 2019 due to the anticipated inclement weather.
Please stay safe and warm! ⛄️

Hamasdegh School students participated in nativity scene on Armenian Christmas Day

Քրիստոս ծնաւ և յայտնեցաւ, ձեզ և մեզ մեծ Աւետիս

Hamasdegh Armenian School's cover photo

Thanks to the amazing Sarina Cross, the wonderful band and all the supporting guests for making Hamasdegh Schools 50th anniversary Dinner a success!

LAST FEW SEATS LEFT FOR DINNER DANCE.
Saint Peter & Paul - Kogok Ballroom
10620 River Road Potomac, MD 20854
RESERVE YOUR TICKETS ONLINE BEFORE WE SELLOUT!
IT'S TIME TO PARTY!

To reserve your tickets please visit: sarinacross.ticketleap.com

‼️‼️‼️‼️‼️1 DAY AWAY ‼️‼️‼️‼️
ARE YOU READY TO PARTY🎉🍷
Sarina Cross in Maryland tomorrow
✨Friday Dec 7 @ 7:30 PM✨
Get your tickets today before it’s too late!
Sarinacross.ticketleap.com

To reserve your tickets please visit: sarinacross.ticketleap.com

[11/23/18]   Looking for a great deal on this Black Friday?
Mezze, Dinner & Dance with Sarina Cross
=GREAT DEAL‼️😉
Sarinacross.ticketleap.com

Համաստեղ Հայ դպրոցի տնօրենութիւնն ու ուսուցչակ կազմը իր բոլոր աշակերտներուն եւ իրենց ընտանիքներուն կը մաղթէ ուրախ Գոհաբանութեան Օր:
🍂🍁🍂Happy Thanksgiving🍂🍁🍂

Our students with His Grace Bishop Anoushavan Tanielian, Prelate of the Eastern Prelacy.

‼️Join us for an unforgettable evening with mezze, dinner & dance with the Armenian Superstar Sarina Cross‼️
For Tickets: Sarinacross.ticketleap.com
Tickets are selling fast so please reserve your admission ASAP‼️
@Sarina Cross
Proceeds will be donated to:
Syrian Armenian Relief Fund &
Gyumris Emili Aregak Daycare

Join us for an amazing evening for a great cause!
Part of proceeds will be donated to:
Syrian Armenian Relief Fund &
Aregak Daycare for disabled children in Gyumri

Hamasdegh Armenian School's cover photo

Join us for an amazing evening with the International Armenian Superstar Sarina Cross!!!

https://www.youtube.com/watch?v=T6_6JzvA5ek

Want your school to be the top-listed School/college in Bethesda?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Category

Telephone

Address


4906 Flint Dr
Bethesda, MD
20816
Other Schools in Bethesda (show all)
Summer at Norwood Summer at Norwood
8821 River Rd
Bethesda, 20817

Welcome to Summer at Norwood's 23rd summer season!

Mathnasium of Bethesda Mathnasium of Bethesda
4918 Fairmont Ave
Bethesda, 20814

Mathnasium is a math learning center dedicated to teaching math in a way that makes sense to kids. The results are an increase in overall confidence, better school performance and a more positive attitude towards math.

Holden Montessori Day School Apparel Store - Bethesda, MD Spiritshop.com Holden Montessori Day School Apparel Store - Bethesda, MD Spiritshop.com
5450 Massachusetts Ave
Bethesda, 20816

Welcome to the Holden Montessori Day School Apparel Store. Find all Holden Montessori Day School clothing at SpiritShop.com here: http://tinyurl.com/bxqthxw

AMG Institute L.L.C AMG Institute L.L.C
10319 Westlake Dr, Apt 198
Bethesda, 20817

Enlisted to Medical Degree Preparatory Program - EMDP2 at USU Enlisted to Medical Degree Preparatory Program - EMDP2 at USU
4301 Jones Bridge Rd
Bethesda, 20814

USU's EMDP2 is a 24-month program for highly-qualified enlisted service members interested in a career as a military physician. Candidates attend school full-time while remaining on active duty to prepare them to apply to medical school.

NIH Oxford - Cambridge Scholars Program NIH Oxford - Cambridge Scholars Program
6 North Court, Bldg 15F1, MSC 2663
Bethesda, 20892

Disclaimer: Posted comments and images do not necessarily represent the views of NIAID, NIH. http://go.usa.gov/avk Comment Policy: http://go.usa.gov/OjS

PREP U TUTORING PREP U TUTORING
3 Bethesda Metro Ctr
Bethesda, 20814

Founded in 2005 by David Storper, PREP U's expert tutors now bring their knowledge and attitude to preparing students one-on-one for SAT, ACT, PSAT, SAT Subject Tests, SSAT, ISEE, GRE, GMAT, LSAT, Law School, Application Essays, and Math.

USU AOA USU AOA
4301 Jones Bridge Rd
Bethesda, 20814

Uniformed Services Chapter of Alpha Omega Alpha

Masha's Place Masha's Place
9819 Inglemere Dr
Bethesda, 20817-1544

Early Childhood Development and Design Center. Program incorporates Montessori method, Russian immersion, Creative movement, art classes. Ages 0-12 yrs.

Minaret of Freedom Institute Minaret of Freedom Institute
4323 Rosedale Ave
Bethesda, 20814

The Danish School of Washington, D.C The Danish School of Washington, D.C
9101 Rockville Pike
Bethesda, 20814

Bethesda Community School Bethesda Community School
7500 Honeywell Ln
Bethesda, 20814

Private, non-profit preschool serving Bethesda area children ages 2 - 5.