Dudak Kalınlaştırma - Dolgu - Needle Shaping

Dudak Kalınlaştırma - Dolgu - Needle Shaping

Dudak estetiği ile ilgili yapılabilecek işlemler hakkında detaylı bilgi ve hizmet alabilirsiniz.
Dudak dolgusu ve dolgusuz dudak kalınlaştırma

[02/09/18]   Dudak protezi sayesinde 30 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hem alt dudak ve üst dudağa dolgunluk kazandırılabilmektedir. #dudakkalınlaştırma

Geçici olarak dudak dolgunlaştırma işleminde hyalüronik asit kullanırken, kalıcı olarak dudak büyütme işleminde kalıcı implantlar permalip kullanılmaktadır. #dudakbüyütme

[02/07/18]   Geçmiş dönemlerde dudaklara farklı dolgu uygulamaları yapılmıştır. Ancak bunlar farklı sorunlara neden olmuştur. Dolgunlaştırma ve kalınlaştırma uygulamasında geçici bir özelliği sahip hyalüronik asit en ideal yöntemdir. #dudakbüyütme

Hyalüronik asit işlemi ile geçici olarak dudaklara dolgunluk ve kalınlaştırma sağlanmaktadır. Bu uygulama ile dudaklar hacimli ve daha dolgun görünür. #dudakdolgunlaştırma

[02/05/18]   Dudak dolgunlaştırma işleminde en sık tercih edilen ve en uygun yöntem hyalüronik asit dolgunlaştırma işlemidir. #hyalüronikasit

Dudakların kalınlaştırılması ve büyütülmesinde uygulanan dolgu uygulaması hyalüronik asittir. Bu sayede doğal bir dudak kalınlaştırma sağlanmış olunur. #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[02/03/18]   Needle Shaping cihazı ile dudaklara herhangi bir doku enjekte edilmeden, silikon uygulanmadan kişinin kendi kollagen dokusu ile dudak dolgunluğu ve dudak hatlarının ortaya çıkması sağlanmaktadır. #dudakbüyütme #needleShaping #dudakdolgunlaştırma

Needle Shaping cihazı ile dudak kalınlaştırma, ayda bir olmak üzere 3 seans şeklinde yapılan uygulamanın kalıcılığı 3 yılı bulmaktadır.#dudakdolgunlaştırma #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[02/01/18]   Dudakların kalınlaştırılması ve dolgunlaştırılmasında kullanılan en etkili yöntem hyalüronik asit dolgu uygulamasıdır. Hastane ortamında uzman hekim tarafından yapılması durumunda herhangi bir yan etkisi söz konusu değildir. #needleShaping #dudakdolgunlaştırma

Needle Shaping ilk uygulama ardından bir ay sonra yapılan işlemin yüzde 30-40’lık kısmı kalıcı olmaktadır. Bu sebep ile 2 ya da 3 seans ile nihai sonuç alınacaktır. Ancak ilk uygulama sonucu kişiyi tatmin etmişse 2. Bir seansa ihtiyaç yoktur.#dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[01/30/18]   Needle Shaping, uygulaması sayesinde dudaklarınıza herhangi bir madde enjekte edilmeden, silikon yerleştirilmeden kendi kollagen dokunuzun buraya çekilmesi sağlanarak dudak dolgunluğu ve dudak hatlarının belirginleştirilmesi sağlanır. #needleShaping #dudakdolgunlaştırma

[01/29/18]   Needle Shaping, ayda bir olmak üzere 3 seans şeklinde yapılan uygulamanın kalıcılığı 3 yılı bulmaktadır. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme #needleShaping

Dudak kalınlaştırma, ilk uygulamayı takip eden birinci ay sonunda ilk elde edilen sonucun %30-40’ı kalır. Bu nedenle işlem 2 veya 3 kez tekrar edilmelidir. Ancak ilk uygulama sizi tatmin etmişse diğerlerine gerek yoktur. Bu görüntü de 3 yıl kalacaktır.#dudakdolgunlaştırma #dudakdolgusu

[01/27/18]   Needle Shaping ile sadece dudak kalınlaştırma değil arzu edilen hemen tüm bölgelere uygulanabilir. Aynı zamanda yüz de sıkılaşma ve gerilme de yaratan bir işlem olan Needle Shaping uygulamasında dudak dolgunluğunu artırıcı etkisinden de faydalanılmaktadır.

Dudakların arzu edilen dolgunlukta ve belirginlikte olmaması durumunda uygulanan estetik müdahaledir. Dolgu uygulaması ve Needle Shaping sistemi kullanılmaktadır. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme #needleShaping

[01/25/18]   Dudak belirginleştirmede kullanılan Needle Shaping cihazı ile dudak dışında hacim sorunu gözlenen her bölgede 3 yıl süre ile hacim sorunu ortadan kaldırılabilmektedir. #dudakbüyütme #needleShaping

Dudak dolgusundan uygulanan hyalüronik asit uygulaması dudaklarda 2-6 ay arasında kalıcılık sağlarken diğer bölgelerde 9-18 ay arasında bir kalıcılık sağlamaktadır. #dudakdolgunlaştırma #dudakdolgusu

[01/23/18]   Dudak dolgunlaştırma ve belirginleştirme uygulamasında kullanılan dolgu maddesi hyalüronik asit 2-6 ay arasından kalıcılık sağlamaktadır. #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

Needle Shaping ile sadece dudak kalınlaştırma değil arzu edilen hemen tüm bölgelere uygulanabilir. Aynı zamanda yüz de sıkılaşma ve gerilme de yaratan bir işlem olan Needle Shaping uygulamasında dudak dolgunluğunu artırıcı etkisinden de faydalanılmaktadır.#dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[01/21/18]   Dudak dolgusu ile dudakların kalınlaştırılması konforlu bir işlem olup hemen sonuç vermektedir. İşlemi takip eden ilk 1-3 günlük süreçte dudakta olması gerekenden fazla bir şişlik olabilir. Bu şişlik 1-3 gün içinde geçerek dudaklar nihai görünüme kavuşur. #needleShaping #dudakdolgunlaştırma

Dudakların kalınlaştırılması ve dudak hatlarının daha belirgin olmasında kullanılan yöntemlerden biride hyalüronik dolgusudur. Bu sayede doğal bir dudak kalınlaştırma sağlanmaktadır. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme #needleShaping

[01/19/18]   Dudakların arzu edilen dolgunlukta ve belirginlikte olmaması durumunda uygulanan estetik müdahaledir. Dolgu uygulaması ve Needle Shaping sistemi kullanılmaktadır. #dudakdolgunlaştırma #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

Dudak kalınlaştırma, ilk uygulamayı takip eden birinci ay sonunda ilk elde edilen sonucun %30-40’ı kalır. Bu nedenle işlem 2 veya 3 kez tekrar edilmelidir. Ancak ilk uygulama sizi tatmin etmişse diğerlerine gerek yoktur. Bu görüntü de 3 yıl kalacaktır.#needleShaping #dudakdolgunlaştırma #dudakdolgusu

[01/17/18]   Needle Shaping, ayda bir olmak üzere 3 seans şeklinde yapılan uygulamanın kalıcılığı 3 yılı bulmaktadır.#dudakbüyütme #needleShaping

Needle Shaping, uygulaması sayesinde dudaklarınıza herhangi bir madde enjekte edilmeden, silikon yerleştirilmeden kendi kollagen dokunuzun buraya çekilmesi sağlanarak dudak dolgunluğu ve dudak hatlarının belirginleştirilmesi sağlanır.#dudakbüyütme #needleShaping #dudakdolgunlaştırma

[01/15/18]   Dudak kalınlaştırma uygulamasında, dokunuzun dudaklarınıza kaydırılması anlamına gelen Needle Shaping cihazı kullanılmaktadır. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme #needleShaping

Kalıcı dudak kalınlaştırma ve büyütme uygulamasında Permalip dudak silikonları kullanılmaktadır. Lokal aneztezi altında 30 dakika sürmektedir. Alt ve üst dudağa kalıcı şekilde yerleştirilmesi mümkündür. #dudakbüyütme #needleShaping

[01/13/18]   Dudak dolgunlaştırma işleminde kullanılan hyalüronik asit kalıcı bir uygulama değildir. Etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte etkisini zamanla kaybeder. #dudakdolgunlaştırma #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

Dudakların kalınlaştırılması ve büyütülmesinde uygulanan dolgu uygulaması hyalüronik asittir. Bu sayede doğal bir dudak kalınlaştırma sağlanmış olunur.#dudakbüyütme #needleShaping

[01/11/18]   Dudakların kalınlaştırılması ve daha belirgin olmasında kullanılan en etkili yöntemlerden biri hyalüronik asit uygulamasıdır. Uzman hekim tarafından hastane ortamında yapılması durumunda hiçbir yan etki söz konusu değildir. #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

Needle Shaping, uygulaması sayesinde dudaklarınıza herhangi bir madde enjekte edilmeden, silikon yerleştirilmeden kendi kollagen dokunuzun buraya çekilmesi sağlanarak dudak dolgunluğu ve dudak hatlarının belirginleştirilmesi sağlanır.#needleShaping #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme

[01/09/18]   Needle Shaping, ayda bir olmak üzere 3 seans şeklinde yapılan uygulamanın kalıcılığı 3 yılı bulmaktadır.#dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

Dudak kalınlaştırma, ilk uygulamayı takip eden birinci ay sonunda ilk elde edilen sonucun %30-40’ı kalır. Bu nedenle işlem 2 veya 3 kez tekrar edilmelidir. Ancak ilk uygulama sizi tatmin etmişse diğerlerine gerek yoktur. Bu görüntü de 3 yıl kalacaktır.#dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme

[01/07/18]   Needle Shaping ile sadece dudak kalınlaştırma değil arzu edilen hemen tüm bölgelere uygulanabilir. Aynı zamanda yüz de sıkılaşma ve gerilme de yaratan bir işlem olan Needle Shaping uygulamasında dudak dolgunluğunu artırıcı etkisinden de faydalanılmaktadır. #dudakkalınlaştırma #needleShaping

Dudakların arzu edilen dolgunlukta ve belirginlikte olmaması durumunda uygulanan estetik müdahaledir. Dolgu uygulaması ve Needle Shaping sistemi kullanılmaktadır. #needleShaping #dudakdolgunlaştırma

[01/05/18]   Dudakların kalınlaştırılması ve dudak hatlarının daha belirgin olmasında kullanılan yöntemlerden biride hyalüronik dolgusudur. Bu sayede doğal bir dudak kalınlaştırma sağlanmaktadır. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme

Dudak dolgusu ile dudakların kalınlaştırılması konforlu bir işlem olup hemen sonuç vermektedir. İşlemi takip eden ilk 1-3 günlük süreçte dudakta olması gerekenden fazla bir şişlik olabilir. Bu şişlik 1-3 gün içinde geçerek dudaklar nihai görünüme kavuşur.#dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[01/03/18]   Dudak dolgusundan uygulanan hyalüronik asit uygulaması dudaklarda 2-6 ay arasında kalıcılık sağlarken diğer bölgelerde 9-18 ay arasında bir kalıcılık sağlamaktadır. #dudakkalınlaştırma #needleShaping

Dudakların kalınlaştırılması ve büyütülmesinde uygulanan dolgu uygulaması hyalüronik asittir. Bu sayede doğal bir dudak kalınlaştırma sağlanmış olunur. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme

[01/01/18]   Needle Shaping, ayda bir olmak üzere 3 seans şeklinde yapılan uygulamanın kalıcılığı 3 yılı bulmaktadır.#dudakkalınlaştırma #needleShaping

Needle Shaping, uygulaması sayesinde dudaklarınıza herhangi bir madde enjekte edilmeden, silikon yerleştirilmeden kendi kollagen dokunuzun buraya çekilmesi sağlanarak dudak dolgunluğu ve dudak hatlarının belirginleştirilmesi sağlanır.#dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[12/30/17]   Dudak kalınlaştırma uygulamasında, dokunuzun dudaklarınıza kaydırılması anlamına gelen Needle Shaping cihazı kullanılmaktadır. #needleShaping #dudakdolgunlaştırma

Dudak dolgunlaştırma işleminde kullanılan hyalüronik asit kalıcı bir uygulama değildir. Etki süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte etkisini zamanla kaybeder. #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[12/28/17]   Dudakların kalınlaştırılması ve daha belirgin olmasında kullanılan en etkili yöntemlerden biri hyalüronik asit uygulamasıdır. Uzman hekim tarafından hastane ortamında yapılması durumunda hiçbir yan etki söz konusu değildir. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme

Dudak belirginleştirmede kullanılan Needle Shaping cihazı ile dudak dışında hacim sorunu gözlenen her bölgede 3 yıl süre ile hacim sorunu ortadan kaldırılabilmektedir.#needleShaping #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme

[12/26/17]   Dudakların kalınlaştırılması ve büyütülmesinde uygulanan dolgu uygulaması hyalüronik asittir. Bu sayede doğal bir dudak kalınlaştırma sağlanmış olunur. #dudakdolgusu

Needle Shaping uygulaması ile dışarıdan dolgu yapmadan kişinin kendi kollagen dokusunun gereken bölgeye kaydırılması ile hacim kazandırmak mümkün hale gelmektedir. Bu işlemin 1 ay ara ile 3 kez uygulanması durumunda 3 yıl süre ile kalıcı sonuç elde etmek mümkündür. #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[12/24/17]   Dudak dolgusundan uygulanan hyalüronik asit uygulaması dudaklarda 2-6 ay arasında kalıcılık sağlarken diğer bölgelerde 9-18 ay arasında bir kalıcılık sağlamaktadır. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme

Dudak dolgunlaştırma ve belirginleştirme uygulamasında kullanılan dolgu maddesi hyalüronik asit 2-6 ay arasından kalıcılık sağlamaktadır. #dudakdolgusu #dudakkalınlaştırma

[12/22/17]   Dudak dolgusu ile dudakların kalınlaştırılması konforlu bir işlem olup hemen sonuç vermektedir. İşlemi takip eden ilk 1-3 günlük süreçte dudakta olması gerekenden fazla bir şişlik olabilir. Bu şişlik 1-3 gün içinde geçerek dudaklar nihai görünüme kavuşur. #dudakdolgunlaştırma #dudakbüyütme


Want your business to be the top-listed Clinic in Çankaya?

Click here to claim your Featured Listing.

Videos (show all)

Needle Shaping (Dolgusuz Dolgu) Uygulaması

Category

Telephone

Address


Uğur Mumcu Cd 14/3 GOP
Çankaya
06700

Opening Hours

Monday 10:00 - 19:00
Tuesday 10:00 - 19:00
Wednesday 10:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 19:00
Friday 10:00 - 19:00
Saturday 10:00 - 19:00
Other Plastic surgery in Çankaya (show all)
Estenik - Doç. Dr. Zühtü Demir Estenik - Doç. Dr. Zühtü Demir
Tepe Prime Avenue, B Blok 1. Kat No: 34 Eskişehir Yolu 8. Km
Çankaya, 06800

Estetiğin mevsimi olmaz! Meme ve Burun Estetiği - Lazer Epilasyon Doç. Dr. Zühtü Demir 📞 0312 443 0 337 📲Whatsapp 0532 745 26 28

FB Estetik - Op.Dr.Ferruh Bingül FB Estetik - Op.Dr.Ferruh Bingül
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cd. No:3 D:19 Söğütözü Çankaya
Çankaya, 06520

Burun Estetiği , Slikon - Meme Büyütme ve Küçültme, Lazer Epilasyon, Liposakşın, Dövme silme gibi başlıca konularda hizmet sunan Estetik Cerrahi Kliniğidir

FB Lazer Epilasyon Ankara FB Lazer Epilasyon Ankara
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cd. No:4 D:19 5.Kat(NextLevel/LoftOfis)
Çankaya, 06700

Lazer Epilasyon Merkezimiz

Hikmet karayel Hikmet karayel
İnkılap Sokak No: 27
Çankaya, 06810

Sakal Bıyık Ekimi Ankara Sakal Bıyık Ekimi Ankara
Uğur Mumcu Cd. No:6
Çankaya, 06700

Sakal ve Bıyık ekimi çeşitli nedenler ile kaybedilmiş ya da yüzdeki düzenli gelişmemiş kılların başka yerden eksik alana cerrahi olarak transfer işlemidir.

Ankara Estetik Cerrahi Ankara Estetik Cerrahi
Tepe Prime Avenue, B Blok, Kat 10, Daire 86
Çankaya, 06520

Hasta ve Danışanlarımıza Estetik ve Cerrahi pratikler başlığı altında gestaltist ve bütünsel yaklaşımla hizmet veriyoruz. İnsana sevgi. emeğe saygı ! diyoruz.

Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği PLEXR Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği PLEXR
Uğur Mumcu Cd 14/3 GOP
Çankaya, 06700

Plexr ile ameliyatsız göz kapağı estetiği işlemlerinde yeni bir seçenek sunan bu cihaz aynı zamanda akne izleri, lekeler ve çatlaklar konusunda da etkili.

Op.Dr. Taner Bahar Op.Dr. Taner Bahar
Tunalı Hilmi Cad. Bugday Sok 5/1 ( Kugulu Park Karsisi )
Çankaya, 06700

Lazer lipoliz ile 2-6 beden incelme 2-3 saatte saglanir. Yatis yoktur.Radyofrekans dalgalari kullanarak cilt %47 lere varan oranlarda toparlanir