กลุ่มท่องเที่ยวฯชุมชนละทาย-บ้านสวนครูเลอทัยรีสอร์ท, Ubon Ratchathani Video May 20, 2016, 10:38am

Videos by กลุ่มท่องเที่ยวฯชุมชนละทาย-บ้านสวนครูเลอทัยรีสอร์ท in Ubon Ratchathani. อาหารอร่อย รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ กาแฟอร่อย สินค้าชุมชน ให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ลูกร้องเพลงพ่อเล่นกีต้าร์

Other กลุ่มท่องเที่ยวฯชุมชนละทาย-บ้านสวนครูเลอทัยรีสอร์ท videos

วันนี้17/6/2562 ชุมชนท่องเที่ยวละทายโมเดลได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์สัมผัสฟารม์สเตย์วิถีลาวละทาย

Thanks.มิตรภาพที่แนบแน่นกับกลุ่มลูกค้าโซนยุโรป @ชุมชนท่องเที่ยวลาวละทายโมเดล

วันที่17สค2560ชุมชนละทายได้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวศึกษาดูงานช่วงเช้าคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดกาญจนบุรีช่วงบ่ายคณะนักท่องเที่ยวจากบ้านเปือยตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมย์ให้การต้อนรับโดยคณะเทศบาลกันทรารมย์และคณะอบตละทายโดยท่านนายกอบต

เปิดตัวโรงแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลาวละทายพอเพียงต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดลพบุรีมาพักโฮมสเตย์สัมผัสวิถีเกษตรวิถีวัฒนธรรมที่ชุมชนละทายกล่าวต้อนรับโดยท่านนายกอบตละทาย

เปิดตัวโรงแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลาวละทายพอเพียงต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดลพบุรีมาพักโฮมสเตย์สัมผัสวิถีเกษตรวิถีวัฒนธรรมที่ชุมชนละทายกล่าวต้อนรับโดยท่านนายกอบตละทาย

บายศรีสู่ขวัญด้วยเสียงแคนให้นักท่องเที่ยวชาวสวีเดนมาพักที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ชนเผ่าลาวละทาย

ขอบคุณทีมเสือจากกันทราลักษ์มาปักหมุดที่ชุมชนละทายชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

เชิญฟังเสียงแคนจากชุมชนละทายชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ลูกร้องเพลงพ่อเล่นกีต้าร์

นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยประทุมธานีมาศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมชุมชนละทายเพื่อศึกษาเรียนรู้

นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยประทุมธานีมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้บันทึกคลิปเพื่อศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐพอเพียง

ประเพณีวัฒนธรรมทางดนตรีอันยิ่งใหญ่ของคนอีสานคือเสียงแคน ท่านใดสนใจฟังเสียงแคน ทานอาหารอร่อย เครื่องดื่มเย็นๆ เคล้าบรรยากาศธรรมชาติของมวลบุปผานาๆพันธุ์เชิญสัมผัสได้ที่บ้านสวนครูเลอทัยรีสอทร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

Contact   Privacy   Login C