วัดไทรงาม บ้านเกาะพอก

วัดไทรงาม บ้านเกาะพอก

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

วัดอรัญญาราม ปราจีนบุรี
วัดอรัญญาราม ปราจีนบุรี
หมู่ 6 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี, Amphoe Prachantakham
พระเครื่องเมืองปราจีน
พระเครื่องเมืองปราจีน
196 ม.18 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี, Prachantakham
สมปราช พระเครื่อง
สมปราช พระเครื่อง
173 ม.4 ต.ประจันตคาม, Amphoe Prachantakham
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
113 หมู่ 10, Amphoe Kabin Buri
วัดรัตนชมภู
วัดรัตนชมภู
ถนน สุวรรณศร, Amphoe Kabin Buri
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง
malee Chanim
มะนาวแป้นลุงเอกโรจ จ.ปราจีนบุรี
มะนาวแป้นลุงเอกโรจ จ.ปราจีนบุรี
16/3 M.4 T.Krogsomboon Am.Srimahaphote Prachinburi 25140, Srimahapho
พระเครื่องพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี-จ.สระแก้ว
พระเครื่องพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี-จ.สระแก้ว
ต.ลาดตะเคียน, Kabin Buri
โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี
โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี
304
บ้านหินแกะสลัก ปราจีนบุรี
บ้านหินแกะสลัก ปราจีนบุรี
บ้านหินแกะสลัก ปราจีนบุรี, Prachin
หมูบ้านหัวเขา
หมูบ้านหัวเขา
บ้านหัวเขา ซอย 2 ถนนสุวรรณศร
บวชพระทุกเดือน ปราจีนบุรี
บวชพระทุกเดือน ปราจีนบุรี
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ, Amphoe Kabin Buri
ฮวดสังฆภัณฑ์
ฮวดสังฆภัณฑ์
33
วัดเขาพระธรรมขันธ์
วัดเขาพระธรรมขันธ์
วัดเขาพระธรรมขันธ์ 53 หมู่ที่ 15 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี, Prachin
มหาโพธิ์รถยก
มหาโพธิ์รถยก
srimahaphot

พระพุทธองค์สอนเราอยู่แค่สองเรื่อง คือสอนให้มนุษย์รู้จัก สุข-ทุกข์

🙏พระปลัดปริญญา รตนปญฺโญ (รักษาการเจ้าอาวาส วัดไทรงาม ณ ปัจจุบัน)

วัดไทรงาม บ้านเกาะพอก

พอดีเจอรูปหลวงพ่อ ลงให้ลูกศิษได้น้อมลำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้เคยเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมในทุกๆเรื่อง

วัดไทรงาม บ้านเกาะพอก

พระครูนิโครธวุฒิคุณ (ไพฑูรย์ ปรกฺกโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อดีตเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว อายุ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา วิทยฐานะนักธรรมเอก สถานะเดิมชื่อ ไพฑูรย์ อุเทน เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ บิดาชื่อนาย กิ่ง อุเทน มารดาชื่อนาง ดาว อุเทน มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๘ คน บรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ณ.วัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าอธิการ วชิระ โสภิโต วัดพรหมประสิทธิ์เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการ โสรส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง เป็นกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการ สุเหลา สุจิตโต วัดโคกสว่าง เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ศึกษาวิทยาคมพุทธาคมจาก พระครูวิมลศิลาจารย์(หลวงพ่อ เส็ง พุทธปาลิโต เมื่อครั้งครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทับช้างเมืองใหม่)วัดศรีประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูสังวรย์กิตติคุณ (หลวงพ่อ เอีย กิตติโก)วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูธำรงโพธิเขต (หลวงปู่โสรส ยโสธโร)วัดโคกอู่ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน สมณศักดิ์ของท่าน ปีพ.ศ.๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราฎร์ชั้นโท ที่ "พระครูนิโครธวุฒิคุณ" ปีพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในทินนามเดิม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก(จต.)ในราชทินนามเดิม ท่านเป็นพระที่มีศิลจริยวัตรงดงามเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกคนเป็นอย่างดียิ่งไม่เคยมีอธิกรณ์หรือข้อตำหนิติเตียนใดๆทั้งสิ้น จึงเป็นที่รักนับถือและศรัทธาจากสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นมีทั้งรูปหล่อเหรียญและพระเนื้อดินแบบต่าง เพื่อแจกเนื่องในงานทำบุญต่างๆของทางวัดให้สานุศิษย์ทุกคนโดยไม่เคยจำหน่ายแต่ประการใด ผู้ได้รับพระจากท่านไปล้วนมีประสพการณ์มากมายแตกต่างกันไปแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในวันงานทำบุญของทางวัดทุกๆปีมีทั้งแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้หนักกลายเป็นเบาบ้างคงกระพันบ้างเน้นหนักทางด้านเมตตาโชคลาภซึ่งเห็นผลมากมายนำมากล่าวขานถึงกันไม่จบไม่สิ้นจึงมีผู้ต้องการอยากได้วัตถุมงคลของท่านอย่างมากมายแต่ท่านสร้างไว้น้อยจึงหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ท่านมรณะเมื่อวันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สิริอายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๕๓ พรรษา พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อ ไพฑูรย์ ปรกฺกโม)เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้บำเพ็ญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์ ปรกฺกโม)จงไปสู่สุขติภพ ปรินิพพาน เทอญ คาถาบูชาพระเครื่องของท่าน ตั้งนะโม ๓ จบแล้วว่า สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง สิทธิวาจา คะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สิทธิเดโช ชะโยนิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม เสร็จแล้วอธิษฐานจิตภาวนาตามความต้องการจักสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

วัดไทรงาม บ้านเกาะพอก

พระครูนิโครธวุฒิคุณ (ไพฑูรย์ ปรกฺกโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อดีตเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว อายุ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา วิทยฐานะนักธรรมเอก สถานะเดิมชื่อ ไพฑูรย์ อุเทน เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ บิดาชื่อนาย กิ่ง อุเทน มารดาชื่อนาง ดาว อุเทน มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๘ คน บรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ณ.วัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าอธิการ วชิระ โสภิโต วัดพรหมประสิทธิ์เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการ โสรส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง เป็นกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการ สุเหลา สุจิตโต วัดโคกสว่าง เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ศึกษาวิทยาคมพุทธาคมจาก พระครูวิมลศิลาจารย์(หลวงพ่อ เส็ง พุทธปาลิโต เมื่อครั้งครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทับช้างเมืองใหม่)วัดศรีประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูสังวรย์กิตติคุณ (หลวงพ่อ เอีย กิตติโก)วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูธำรงโพธิเขต (หลวงปู่โสรส ยโสธโร)วัดโคกอู่ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน สมณศักดิ์ของท่าน ปีพ.ศ.๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราฎร์ชั้นโท ที่ "พระครูนิโครธวุฒิคุณ" ปีพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในทินนามเดิม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก(จต.)ในราชทินนามเดิม ท่านเป็นพระที่มีศิลจริยวัตรงดงามเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกคนเป็นอย่างดียิ่งไม่เคยมีอธิกรณ์หรือข้อตำหนิติเตียนใดๆทั้งสิ้น จึงเป็นที่รักนับถือและศรัทธาจากสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นมีทั้งรูปหล่อเหรียญและพระเนื้อดินแบบต่าง เพื่อแจกเนื่องในงานทำบุญต่างๆของทางวัดให้สานุศิษย์ทุกคนโดยไม่เคยจำหน่ายแต่ประการใด ผู้ได้รับพระจากท่านไปล้วนมีประสพการณ์มากมายแตกต่างกันไปแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในวันงานทำบุญของทางวัดทุกๆปีมีทั้งแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้หนักกลายเป็นเบาบ้างคงกระพันบ้างเน้นหนักทางด้านเมตตาโชคลาภซึ่งเห็นผลมากมายนำมากล่าวขานถึงกันไม่จบไม่สิ้นจึงมีผู้ต้องการอยากได้วัตถุมงคลของท่านอย่างมากมายแต่ท่านสร้างไว้น้อยจึงหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ท่านมรณะเมื่อวันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สิริอายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๕๓ พรรษา พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อ ไพฑูรย์ ปรกฺกโม)เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้บำเพ็ญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์ ปรกฺกโม)จงไปสู่สุขติภพ ปรินิพพาน เทอญ คาถาบูชาพระเครื่องของท่าน ตั้งนะโม ๓ จบแล้วว่า สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง สิทธิวาจา คะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สิทธิเดโช ชะโยนิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม เสร็จแล้วอธิษฐานจิตภาวนาตามความต้องการจักสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

วัดไทรงาม บ้านเกาะพอก

พระครูนิโครธวุฒิคุณ (ไพฑูรย์ ปรกฺกโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อดีตเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว อายุ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา วิทยฐานะนักธรรมเอก สถานะเดิมชื่อ ไพฑูรย์ อุเทน เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ บิดาชื่อนาย กิ่ง อุเทน มารดาชื่อนาง ดาว อุเทน มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๘ คน บรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ณ.วัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าอธิการ วชิระ โสภิโต วัดพรหมประสิทธิ์เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการ โสรส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง เป็นกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการ สุเหลา สุจิตโต วัดโคกสว่าง เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ศึกษาวิทยาคมพุทธาคมจาก พระครูวิมลศิลาจารย์(หลวงพ่อ เส็ง พุทธปาลิโต เมื่อครั้งครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทับช้างเมืองใหม่)วัดศรีประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูสังวรย์กิตติคุณ (หลวงพ่อ เอีย กิตติโก)วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูธำรงโพธิเขต (หลวงปู่โสรส ยโสธโร)วัดโคกอู่ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน สมณศักดิ์ของท่าน ปีพ.ศ.๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราฎร์ชั้นโท ที่ "พระครูนิโครธวุฒิคุณ" ปีพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในทินนามเดิม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก(จต.)ในราชทินนามเดิม ท่านเป็นพระที่มีศิลจริยวัตรงดงามเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกคนเป็นอย่างดียิ่งไม่เคยมีอธิกรณ์หรือข้อตำหนิติเตียนใดๆทั้งสิ้น จึงเป็นที่รักนับถือและศรัทธาจากสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นมีทั้งรูปหล่อเหรียญและพระเนื้อดินแบบต่าง เพื่อแจกเนื่องในงานทำบุญต่างๆของทางวัดให้สานุศิษย์ทุกคนโดยไม่เคยจำหน่ายแต่ประการใด ผู้ได้รับพระจากท่านไปล้วนมีประสพการณ์มากมายแตกต่างกันไปแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในวันงานทำบุญของทางวัดทุกๆปีมีทั้งแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้หนักกลายเป็นเบาบ้างคงกระพันบ้างเน้นหนักทางด้านเมตตาโชคลาภซึ่งเห็นผลมากมายนำมากล่าวขานถึงกันไม่จบไม่สิ้นจึงมีผู้ต้องการอยากได้วัตถุมงคลของท่านอย่างมากมายแต่ท่านสร้างไว้น้อยจึงหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ท่านมรณะเมื่อวันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สิริอายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๕๓ พรรษา พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อ ไพฑูรย์ ปรกฺกโม)เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้บำเพ็ญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์ ปรกฺกโม)จงไปสู่สุขติภพ ปรินิพพาน เทอญ คาถาบูชาพระเครื่องของท่าน ตั้งนะโม ๓ จบแล้วว่า สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง สิทธิวาจา คะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สิทธิเดโช ชะโยนิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม เสร็จแล้วอธิษฐานจิตภาวนาตามความต้องการจักสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

[02/23/18]   ขออภัยที่เงียบหายไปเพราะป่วยครับ

เตรียมสถานที่จัดงานทำบุญฉลองอัฐิ คุณยายใบ
ทางวัดไทรงามต้องขอ อนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพด้วย เนื่องจากทางเจ้าภาพ ได้ติดต่อทางวัดว่าจะมีการถวายตู้หนังสือพระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ45เล่ม ขอให้ผลบุญนี้ที่ท่านได้ทำขอให้ส่งถึงคุณยายใบ หากท่านตกอยู่ในที่ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ หากอยู่ในที่สุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปในภพนั้นๆสิ้นกาลนาน เทอญ

วัดไทรงาม บ้านเกาะพอก

พระครูนิโครธวุฒิคุณ (ไพฑูรย์ ปรกฺกโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อดีตเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว อายุ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา วิทยฐานะนักธรรมเอก สถานะเดิมชื่อ ไพฑูรย์ อุเทน เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ บิดาชื่อนาย กิ่ง อุเทน มารดาชื่อนาง ดาว อุเทน มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๘ คน บรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ณ.วัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าอธิการ วชิระ โสภิโต วัดพรหมประสิทธิ์เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการ โสรส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง เป็นกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการ สุเหลา สุจิตโต วัดโคกสว่าง เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ศึกษาวิทยาคมพุทธาคมจาก พระครูวิมลศิลาจารย์(หลวงพ่อ เส็ง พุทธปาลิโต เมื่อครั้งครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทับช้างเมืองใหม่)วัดศรีประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูสังวรย์กิตติคุณ (หลวงพ่อ เอีย กิตติโก)วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูธำรงโพธิเขต (หลวงปู่โสรส ยโสธโร)วัดโคกอู่ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน สมณศักดิ์ของท่าน ปีพ.ศ.๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราฎร์ชั้นโท ที่ "พระครูนิโครธวุฒิคุณ" ปีพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในทินนามเดิม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก(จต.)ในราชทินนามเดิม ท่านเป็นพระที่มีศิลจริยวัตรงดงามเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกคนเป็นอย่างดียิ่งไม่เคยมีอธิกรณ์หรือข้อตำหนิติเตียนใดๆทั้งสิ้น จึงเป็นที่รักนับถือและศรัทธาจากสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นมีทั้งรูปหล่อเหรียญและพระเนื้อดินแบบต่าง เพื่อแจกเนื่องในงานทำบุญต่างๆของทางวัดให้สานุศิษย์ทุกคนโดยไม่เคยจำหน่ายแต่ประการใด ผู้ได้รับพระจากท่านไปล้วนมีประสพการณ์มากมายแตกต่างกันไปแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในวันงานทำบุญของทางวัดทุกๆปีมีทั้งแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้หนักกลายเป็นเบาบ้างคงกระพันบ้างเน้นหนักทางด้านเมตตาโชคลาภซึ่งเห็นผลมากมายนำมากล่าวขานถึงกันไม่จบไม่สิ้นจึงมีผู้ต้องการอยากได้วัตถุมงคลของท่านอย่างมากมายแต่ท่านสร้างไว้น้อยจึงหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ท่านมรณะเมื่อวันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สิริอายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๕๓ พรรษา พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อ ไพฑูรย์ ปรกฺกโม)เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้บำเพ็ญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์ ปรกฺกโม)จงไปสู่สุขติภพ ปรินิพพาน เทอญ คาถาบูชาพระเครื่องของท่าน ตั้งนะโม ๓ จบแล้วว่า สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง สิทธิวาจา คะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สิทธิเดโช ชะโยนิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม เสร็จแล้วอธิษฐานจิตภาวนาตามความต้องการจักสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

วัดไทรงาม บ้านเกาะพอก

พระครูนิโครธวุฒิคุณ (ไพฑูรย์ ปรกฺกโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อดีตเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว อายุ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา วิทยฐานะนักธรรมเอก สถานะเดิมชื่อ ไพฑูรย์ อุเทน เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ บิดาชื่อนาย กิ่ง อุเทน มารดาชื่อนาง ดาว อุเทน มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๘ คน บรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ณ.วัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าอธิการ วชิระ โสภิโต วัดพรหมประสิทธิ์เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการ โสรส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง เป็นกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการ สุเหลา สุจิตโต วัดโคกสว่าง เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ศึกษาวิทยาคมพุทธาคมจาก พระครูวิมลศิลาจารย์(หลวงพ่อ เส็ง พุทธปาลิโต เมื่อครั้งครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทับช้างเมืองใหม่)วัดศรีประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูสังวรย์กิตติคุณ (หลวงพ่อ เอีย กิตติโก)วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูธำรงโพธิเขต (หลวงปู่โสรส ยโสธโร)วัดโคกอู่ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน สมณศักดิ์ของท่าน ปีพ.ศ.๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราฎร์ชั้นโท ที่ "พระครูนิโครธวุฒิคุณ" ปีพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในทินนามเดิม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก(จต.)ในราชทินนามเดิม ท่านเป็นพระที่มีศิลจริยวัตรงดงามเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกคนเป็นอย่างดียิ่งไม่เคยมีอธิกรณ์หรือข้อตำหนิติเตียนใดๆทั้งสิ้น จึงเป็นที่รักนับถือและศรัทธาจากสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นมีทั้งรูปหล่อเหรียญและพระเนื้อดินแบบต่าง เพื่อแจกเนื่องในงานทำบุญต่างๆของทางวัดให้สานุศิษย์ทุกคนโดยไม่เคยจำหน่ายแต่ประการใด ผู้ได้รับพระจากท่านไปล้วนมีประสพการณ์มากมายแตกต่างกันไปแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในวันงานทำบุญของทางวัดทุกๆปีมีทั้งแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้หนักกลายเป็นเบาบ้างคงกระพันบ้างเน้นหนักทางด้านเมตตาโชคลาภซึ่งเห็นผลมากมายนำมากล่าวขานถึงกันไม่จบไม่สิ้นจึงมีผู้ต้องการอยากได้วัตถุมงคลของท่านอย่างมากมายแต่ท่านสร้างไว้น้อยจึงหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ท่านมรณะเมื่อวันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สิริอายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๕๓ พรรษา พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อ ไพฑูรย์ ปรกฺกโม)เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้บำเพ็ญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์ ปรกฺกโม)จงไปสู่สุขติภพ ปรินิพพาน เทอญ คาถาบูชาพระเครื่องของท่าน ตั้งนะโม ๓ จบแล้วว่า สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง สิทธิวาจา คะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สิทธิเดโช ชะโยนิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม เสร็จแล้วอธิษฐานจิตภาวนาตามความต้องการจักสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ท่านผู้ใดมีจิตรศรัทธาอยากได้พระของหลวงพ่อพระครูไพฑูรย์ ปรกฺกโม อดีตเจ้าอาวาส วัดไทรงาม อ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี ไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลและป้องกันตัวจากอันตรายทั้งปวง เชิญติดต่อขอรับพระได้ที่ พระอธิการ ชรินทร อินทวีโร เจ้าอาวาสวัดไทรงามองค์ปัจจุบันหรือพระศตวรรษ อรุโณ ผู้ดูแล โทร 062 0812179 ได้ทุกวัน ท่านใดที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญให้กับวัดไทรงามสามารถโอนเงินได้ดังนี้ ชื่อบัญชี วัดไทรงาม ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาประจันตคาม เลขที่บัญชี 372 2 44459 7 เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจะนำไปสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อพระครูไพฑูรย์ ปรกฺกโม ไว้ให้ลูกศิษย์และสาธุชนทุกท่านได้สักการะตลอดไป

พระครูนิโครธวุฒิคุณ (ไพฑูรย์ ปรกฺกโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อดีตเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว อายุ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา วิทยฐานะนักธรรมเอก สถานะเดิมชื่อ ไพฑูรย์ อุเทน เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ บิดาชื่อนาย กิ่ง อุเทน มารดาชื่อนาง ดาว อุเทน มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๘ คน บรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ณ.วัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าอธิการ วชิระ โสภิโต วัดพรหมประสิทธิ์เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการ โสรส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง เป็นกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการ สุเหลา สุจิตโต วัดโคกสว่าง เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ศึกษาวิทยาคมพุทธาคมจาก พระครูวิมลศิลาจารย์(หลวงพ่อ เส็ง พุทธปาลิโต เมื่อครั้งครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทับช้างเมืองใหม่)วัดศรีประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูสังวรย์กิตติคุณ (หลวงพ่อ เอีย กิตติโก)วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูธำรงโพธิเขต (หลวงปู่โสรส ยโสธโร)วัดโคกอู่ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน สมณศักดิ์ของท่าน ปีพ.ศ.๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราฎร์ชั้นโท ที่ "พระครูนิโครธวุฒิคุณ" ปีพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในทินนามเดิม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก(จต.)ในราชทินนามเดิม ท่านเป็นพระที่มีศิลจริยวัตรงดงามเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกคนเป็นอย่างดียิ่งไม่เคยมีอธิกรณ์หรือข้อตำหนิติเตียนใดๆทั้งสิ้น จึงเป็นที่รักนับถือและศรัทธาจากสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นมีทั้งรูปหล่อเหรียญและพระเนื้อดินแบบต่าง เพื่อแจกเนื่องในงานทำบุญต่างๆของทางวัดให้สานุศิษย์ทุกคนโดยไม่เคยจำหน่ายแต่ประการใด ผู้ได้รับพระจากท่านไปล้วนมีประสพการณ์มากมายแตกต่างกันไปแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในวันงานทำบุญของทางวัดทุกๆปีมีทั้งแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้หนักกลายเป็นเบาบ้างคงกระพันบ้างเน้นหนักทางด้านเมตตาโชคลาภซึ่งเห็นผลมากมายนำมากล่าวขานถึงกันไม่จบไม่สิ้นจึงมีผู้ต้องการอยากได้วัตถุมงคลของท่านอย่างมากมายแต่ท่านสร้างไว้น้อยจึงหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ท่านมรณะเมื่อวันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สิริอายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๕๓ พรรษา พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อ ไพฑูรย์ ปรกฺกโม)เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้บำเพ็ญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์ ปรกฺกโม)จงไปสู่สุขติภพ ปรินิพพาน เทอญ คาถาบูชาพระเครื่องของท่าน ตั้งนะโม ๓ จบแล้วว่า สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง สิทธิวาจา คะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สิทธิเดโช ชะโยนิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม เสร็จแล้วอธิษฐานจิตภาวนาตามความต้องการจักสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ท่านผู้ใดมีจิตรศรัทธาอยากได้พระของหลวงพ่อพระครูไพฑูรย์ ปรกฺกโม อดีตเจ้าอาวาส วัดไทรงาม อ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี ไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลและป้องกันตัวจากอันตรายทั้งปวง เชิญติดต่อขอรับพระได้ที่ พระอธิการ ชรินทร อินทวีโร เจ้าอาวาสวัดไทรงามองค์ปัจจุบันหรือพระศตวรรษ อรุโณ ผู้ดูแล โทร 062 0812179 ได้ทุกวัน ท่านใดที่ต้องการบริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญให้กับวัดไทรงามสามารถโอนเงินได้ดังนี้ ชื่อบัญชี วัดไทรงาม ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาประจันตคาม เลขที่บัญชี 372 2 44459 7 เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจะนำไปสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อพระครูไพฑูรย์ ปรกฺกโม ไว้ให้ลูกศิษย์และสาธุชนทุกท่านได้สักการะตลอดไป

พระครูนิโครธวุฒิคุณ (ไพฑูรย์ ปรกฺกโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี อดีตเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว อายุ ๗๔ ปี ๕๓ พรรษา วิทยฐานะนักธรรมเอก สถานะเดิมชื่อ ไพฑูรย์ อุเทน เกิดวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ บิดาชื่อนาย กิ่ง อุเทน มารดาชื่อนาง ดาว อุเทน มีพี่น้องร่วมอุทรเดียวกัน ๘ คน บรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ณ.วัดพรหมประสิทธิ์ ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีเจ้าอธิการ วชิระ โสภิโต วัดพรหมประสิทธิ์เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการ โสรส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง เป็นกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการ สุเหลา สุจิตโต วัดโคกสว่าง เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ศึกษาวิทยาคมพุทธาคมจาก พระครูวิมลศิลาจารย์(หลวงพ่อ เส็ง พุทธปาลิโต เมื่อครั้งครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทับช้างเมืองใหม่)วัดศรีประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูสังวรย์กิตติคุณ (หลวงพ่อ เอีย กิตติโก)วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระครูธำรงโพธิเขต (หลวงปู่โสรส ยโสธโร)วัดโคกอู่ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่าน สมณศักดิ์ของท่าน ปีพ.ศ.๒๕๓๓ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราฎร์ชั้นโท ที่ "พระครูนิโครธวุฒิคุณ" ปีพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในทินนามเดิม ปีพ.ศ.๒๕๕๒ ขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก(จต.)ในราชทินนามเดิม ท่านเป็นพระที่มีศิลจริยวัตรงดงามเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทุกคนเป็นอย่างดียิ่งไม่เคยมีอธิกรณ์หรือข้อตำหนิติเตียนใดๆทั้งสิ้น จึงเป็นที่รักนับถือและศรัทธาจากสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นมีทั้งรูปหล่อเหรียญและพระเนื้อดินแบบต่าง เพื่อแจกเนื่องในงานทำบุญต่างๆของทางวัดให้สานุศิษย์ทุกคนโดยไม่เคยจำหน่ายแต่ประการใด ผู้ได้รับพระจากท่านไปล้วนมีประสพการณ์มากมายแตกต่างกันไปแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในวันงานทำบุญของทางวัดทุกๆปีมีทั้งแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงให้หนักกลายเป็นเบาบ้างคงกระพันบ้างเน้นหนักทางด้านเมตตาโชคลาภซึ่งเห็นผลมากมายนำมากล่าวขานถึงกันไม่จบไม่สิ้นจึงมีผู้ต้องการอยากได้วัตถุมงคลของท่านอย่างมากมายแต่ท่านสร้างไว้น้อยจึงหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ท่านมรณะเมื่อวันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ สิริอายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๕๓ พรรษา พระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อ ไพฑูรย์ ปรกฺกโม)เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ทุกๆท่านได้บำเพ็ญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านพระครูนิโครธวุฒิคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์ ปรกฺกโม)จงไปสู่สุขติภพ ปรินิพพาน เทอญ คาถาบูชาพระเครื่องของท่าน ตั้งนะโม ๓ จบแล้วว่า สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง สิทธิวาจา คะถาคะโต สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สิทธิเดโช ชะโยนิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม เสร็จแล้วอธิษฐานจิตภาวนาตามความต้องการจักสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Prachin Buri?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


5 บ้านเกาะพอก ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
Prachin Buri
25130
Prachin Buri สถานที่สักการะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
วัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรี วัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 3หมู่10 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง
Prachin Buri, 25230

"สัจจัง เว อมตา วาจา"

Wat Prachinburi Wat Prachinburi
Prachinburi
Prachin Buri, 25110

บอกบุญ