Real Estate ใน Phanthong

หมู่บ้านแสนมณี พานทอง จ.ชลบุรี, Chotika โนเวลตี้, พลัส, โมเดิร์นนิตี้, Hui thai.

หมู่บ้านแสนมณี พานทอง จ.ชลบุรี A หมู่บ้านแสนมณี พานทอง จ.ชลบุรี
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
Phanthong, 20160

Chotika โนเวลตี้, พลัส, โมเดิร์นนิตี้ B Chotika โนเวลตี้, พลัส, โมเดิร์นนิตี้
ชลบุรี
Phanthong, 20160

บ้านโชติกาเป็นหมู่บ้านจัดสรร มีแบบบ้านหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมี 3 โครงการ คือ โชติกาโนเวลตี้, โชติกาพลัส, โชติกาโมเดิร์นนิตี้

Hui thai C Hui thai
Khao Tato
Phanthong, 20150

匯泰亞州地產(泰國)有限公司