โรงเรียนบ้านหนองแวง - โสวรรณีวิทยาคม

โรงเรียนบ้านหนองแวง - โสวรรณีวิทยาคม

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

วัดหัวสะพาน สาขาที่63ของวัดหนองป่าพง
วัดหัวสะพาน สาขาที่63ของวัดหนองป่าพง
ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ, Srisaket
วัดป่าโนนสัง
วัดป่าโนนสัง
วัดป่าโนนสัง, Kanthararom
บ้านโนนผึ้ง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ.
บ้านโนนผึ้ง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ.
บ้านโนนผึ้ง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
รวมพระเครื่องและเครื่องรางเมตตามหานิยม ค้าขาย หนุนดวง
รวมพระเครื่องและเครื่องรางเมตตามหานิยม ค้าขาย หนุนดวง
148/1 หมู่ 11 ต.จาน, Kanthararom
วัดบ้านจาน
วัดบ้านจาน
1 ต.จาน
วัดป่านานาชาติ
วัดป่านานาชาติ
บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ, Ubon Ratchathani
Wat Pah Nanachat
Wat Pah Nanachat
Bahn Bung Wai, Warin Chamrap
Wat Pah Nanachat - The International Forest Monastery - WPN วัดป่านานาชาติ
Wat Pah Nanachat - The International Forest Monastery - WPN วัดป่านานาชาติ
Bahn Bung Wai, Ampher Warin, Ubon Ratchathani
ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลทาม  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
33130
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
ถนน เลียบแม่น้ำมูล, Ubon Ratchathani
วัดหนองป่าพง
วัดหนองป่าพง
วัดหนองป่าพง, Ubon Ratchathani
วัดคำนางรวย
วัดคำนางรวย
บ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ, Amphoe Warin Chamrap
วัดหนองป่าพง วารินชำราบ อุบลราชธานี
วัดหนองป่าพง วารินชำราบ อุบลราชธานี
บ้านพงสว่าง, ตำบลโนนผึ้ง, Amphoe Warin Chamrap
คริสตจักรสันติภาพอุบลฯ
คริสตจักรสันติภาพอุบลฯ
165 หมู่2 บ้าน ท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง, Ubon Ratchathani
Theravada Buddhism in Thailand
Theravada Buddhism in Thailand
Ubon Ratchathani 34000

ความคิดเห็น

ถึงบ้านแล้วครับขอนแก่นสู่ศรีสะเกษ
ศิษย์เก่ารุ่น 2538 นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้ใช้ในการฝึกซ้อม น้องๆและคณะครู ชาว น.ว.ส ขอขอบคุณยิ่ง

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2462 ผู้ก่อตั้งคือ พระบริคุตคามเขต นายอำเภอเขื่องใน เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอแต่งตั้งอาศัยศาลาวัดบ้านหนองแวงเป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนจากบ้านหนองแวง บ้านแสงใหญ่ และบ้านหนามแท่งเข้ามาเรียน เมื่อเริ่มเปิดเรียนมีนักเรียน 240 คน ครู 3 คน 1. นายมี ราชเจริญ ครูใหญ่ 2. นายเอี่ยม สาลี ครูน้อย 3. นายทองศรี สุจริต ครูน้อย ต่อมาได้แยกนักเรียนบ้านหนามแท่งและบ้านแสงใหญ่ไปเรียนที่บ้านแสงใหญ่(สา­ขา) แต่งตั้งให้นายทองศรี สุจริต เป็นหัวหน้าสาขา พ.ศ. 2473 ทางราชการได้ย้ายนายมี ราชเจริญ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลขาม 4 (วัดบ้านเจี่ย) และได้แต่งตั้งให้นายสงัด เชื้อทอง เป็นครูใหญ่แทน พ.ศ. 2478 ทางราชการได้ยุบโรงเรียนนี้ไปรวมกับโรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองแก้ว 1 วัดบ้านหนองแก้ว และได้ย้ายกลับมาที่วัดบ้านหนองแวงตามเดิมเมื่อ พ.ศ. 2479 แต่งตั้งนายสงัด เชื้อทอง เป็นครูใหญ่ตามเดิม พ.ศ. 2480 ท่านเจ้าคุณศรีจันทรคุณ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดนรนาถสุนท-ริการาม กรุงเทพฯ ได้นำชาวบ้านและคณะครูปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินซึ่งมีผู้อุทิศให้คือ นายหล้า แหล่งหล้า นายสุข พรมดี นายสอน ดวงเพชร นายตันพรมดี และนายพันธ์ พรมดี ได้สร้างอาคารใหม่เป็นอาคารไม้สองชั้น ชั้นล่างยกพื้นสูงด้วยเสาปูน ต่อเสาไม้เนื้อแข็งจากพื้นชั้นล่างถึงชั้นบนและโครงหลังคาไม้มุงด้วยสังกะสีฝาผนังประตูหน้าต่างไม้ การกั้นห้องเรียนชั้นบนและชั้นล่าง ชั้นละ 2 ห้อง กั้นด้วยแผงไม้ไผ่ หน้าจั่วอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้านถนนแกะสลักตัวอักษร “ โสวรรณีวิทยาคม 2480” ทาสีทองมองเด่นเป็นสง่า และในปีนั้นได้เปิดใช้อาคารเรียนใหม่ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศถาวรในสถานที่แห่งใหม่ ย้ายจากวัดบ้านหนองแวงมาอยู่ในโรงเรียนแห่งใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ พ.ศ. 2494 ได้แต่งตั้งนายสงัด เชื้อทอง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกเป็นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2495 กรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนนามโรงเรียนใหม่จากเดิมคือโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองแวง เป็นโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) พ.ศ. 2503 นายสงัด เชื้อทอง ได้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำนาญทางราชการแต่งตั้งให้นายทวี บุญเฉลียว รักษาราชการแทน พ.ศ. 2504 ได้แต่งตั้ง นายลิขิต พรหมดี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหวายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2507 ได้ย้ายนายลิขิต พรหมดี ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านขามและแต่งตั้ง นายเทพทัย แก้วลา ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านขามมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณี-วิทยาคม) ได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองที่ ศก 135/19 ก.พ. 2512 และกองลูกเสือสามัญ ที่ ศก 268/21 ม.ค. 2514 พ.ศ. 2514 ได้แต่งตั้งตั้งนายเทพทัย แก้วลา ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ และแต่งตั้งให้นายโอภาส กันยะกาญจน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน พ.ศ. 2515 แต่งตั้งนายโอภาส กันยะกาญจน์ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกันทรา-รมย์วิทยาคม และแต่งตั้ง นายวิรัตน์ ฮงทอง ผู้ช่วยครูใหญ่ให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2517 แต่งตั้ง นายวิรัตน์ ฮงทอง ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเปือย และแต่งตั้งนายลิขิต พรหมดี ผู้ช่วยครูใหญ่โทเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนถึง พ.ศ. 2523 นายลิขิต พรหมดี จึงได้ลาออกจากราชการ แต่งตั้งนายอุดม อารีย์ ครูโท เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ. 2524 แต่งตั้งนายจรัส ศรีสำอางค์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแสงใหญ่มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง พ.ศ. 2527 ได้ลาออกจากราชการ แต่งตั้งนางสงวนศรี จันทา อาจารย์ 1 รักษาการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2528 แต่งตั้งนายไพบูลย์ สะอาด มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ถึง 24 สิงหาคม 2544 วันที่ 26 สิงหาคม 2544 ทางราชการได้นายทองใบ ทองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) แทน นายไพบูลย์ สะอาด ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝก พ.ศ.2554 ทางราชการได้ย้าย นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) จนถึงปัจจุบัน

[05/15/13]   ผลงานด้านวิชาการ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เหรียญทอง 20 รางวัล
เหรียญเงิน 12 รางวัล
เหรียญทองแดง 10 รางวัล
ชมเชย 4 รางวัล

[05/15/13]   คุณเคยเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)หรือไม่

[05/15/13]   กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 : เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทั้งผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

[05/15/13]   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สามารถพึ่งตนเองได้
10. มีความรับผิดชอบ
11. มีความกตัญญูกตเวที
12. มีสัมมาคารวะ

[05/15/13]   คำขวัญของโรงเรียน
“ความรู้คู่คุณธรรม”

[05/15/13]   ต้นไม้ประจำโรงเรียน


“ต้นยางนา”

[05/15/13]   สีประจำโรงเรียน
“ม่วง - เหลือง”


สีม่วง หมายถึง ผู้มีความรู้ มีปัญญาความก้าวหน้าของชีวิต
สีเหลือง หมายถึง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

[05/15/13]   อักษรย่อของโรงเรียน
“น.ว.ส.”

[05/15/13]   ปัชญาของโรงเรียน
ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

Timeline Photos

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Muang Sisaket?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่


บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Amphoe Kanthararom
33130
Amphoe Kanthararom สถานที่สักการะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์พระเครื่องหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ศูนย์พระเครื่องหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน
148/1 หมู่ 11 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Amphoe Kanthararom, 33130

Line @744zssdu

บ้านโนนผึ้ง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. บ้านโนนผึ้ง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ.
บ้านโนนผึ้ง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Amphoe Kanthararom, 33130

วัดบ้านจาน วัดบ้านจาน
1 ต.จาน
Amphoe Kanthararom, 33130

หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อมตะเถระ 5 แผ่นดิน วัดบ้านจาน

วัดบ้านโปร่ง ตำบล บก อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ วัดบ้านโปร่ง ตำบล บก อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ
ม.2 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
Amphoe Kanthararom, 33250