ทั่งทอง ของเก่า ของโบราณ ของคลาสสิค

ทั่งทอง ของเก่า ของโบราณ ของคลาสสิค

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#สวัสดีปีใหม่ไทย

ถึงสงกรานต์ปีนี้จะงดไป
แต่ก็ขอให้เธอชื่นใจอยู่ดี
รวยสุข รวยทรัพย์ ยิ้มสุขขี
ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้ ในเร็ววัน

‘วันจักรี’ 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

นอกจากนั้น วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครอีกด้วย
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ ซึ่งก็คือรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงข้าราชการและประชาชน ได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง โดยได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และได้มีการย้ายที่อีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งพุทไธสวรรยปราสาท หรือพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระบรมรูปของทั้ง 4 พระองค์ มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5

ทั้งนี้การซ่อมแซม ก่อสร้าง และประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล มาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายน ในปีนั้น และได้โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า "วันจักรี"

ทุกวันที่ 6 เมษายน หรือวันจักรี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ แต่หากวันจักรีในปีใดตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ให้หยุดชดเชยได้ในวันทำการถัดไป

วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเป็นวันรักการอ่าน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🙏🙏🙏🇹🇭🇹🇭🇹🇭🤟🤟🤟

ช่วงนี้ใครสามารถอยู่บ้านได้ ก็กักตัวอยู่บ้านกันก่อนนะครับ
ส่วนคนที่จำเป็นต้องออกไปข้างนอก ก็ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองด้วยนะครับ

#ถึงเวลาใส่หน้ากากเข้าหากัน
#สู้ไปด้วยกัน #สู้ๆๆนะประเทศไทย🤟🤟🤟

เจ้าฟ้าผู้เดินตามพระจริยวัตรอันงดงาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคุกพระชงฆ์ยกพระหัตถ์ไหว้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร มหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

[12/19/19]   " นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ " มีพระนามเดิมว่า " พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ " ทรงเป็นต้นราชสกุล " อาภากร "

เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า " องค์บิดาของทหารเรือไทย "

ประสูติ 19 ธันวาคม 2423 กรุงเทพมหานคร
สิ้นพระชนม์ 19 พฤษภาคม 2466 ตำบลหาดทรายรี

พระคาถาอาราธนา " เสด็จเตี่ย "

ชุมพรจุตติ อิทธิกรณัง สุโขนะโมพุทธายะ
ทะอะระหัง ทะ จะพะ กะสะ มะอะอุ
พุทธะสัมมิ ธัมมะสังมิ สังฆะสังมิ(3 จบ)

#ศรัทธา

23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฏร์ พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คือ "การประกาศเลิกทาส" ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้

13 ตุลาคม 62

น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อย่าลืมนะ ..............
การนำคำสอน แนวทางที่ท่านทรงเคยทำไว้เป็นตัวอย่าง มาใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเรานั้น

เป็นการแสดงออกว่า
เราคิดถึงพระองค์ท่าน ได้ดีที่สุด ❤

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมที่ รพ.พระมงกุฏ เมื่อเวลา 09.09 น. ด้วยวัย 99 ปี

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

.

ทรงพระเจริญ 🙏🙏🙏

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ข้าขอเป็นรองบาททุกชาติไป

โต๊ะโกล

รับออกแบบโลโก้ งานสกรีน งานเฟล็ก รับออกแบบโซฟาวินเทจ (ไม้สักขาเหลา) (โซฟาไม้สักขา ก ไก่) #หน้าร้านไม่มี

ได้รับทราบว่ามีการนำร่างอันไร้วิญญาณของแม่เจี๊ยบ แม่พิมพ์แห่งพงไพร มาตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่ วัดทับทิมแดง ซอยบงกช23 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันอังคารที่ 20มี.ค ถึงวันศุกร์ที่23มี.ค 2561 โดยจะเริ่มงานตั้งแต่18.00.น-20.00.น และจะฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค.นี้ เวลา 11.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านที่รู้จักมักคุ้นกับคุณครูหรือท่านที่ว่างเว้นภาระกิจ ร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติให้กับ คุณครู นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ในคุณงามความดีที่มีให้กับชาติบ้านเมืองด้วยครับ
ปล.ขอกราบขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ
***********************************************
#ครูบนดอย บ้านกรูโบ อุ้มผาง ตาก

ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรก 4 ค่ำ จุลศักราช 1130 ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310"
*********************************************
"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชบ้านเมืองกลับคืนมาหลังจากที่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกบุกทำลายเสียหายใน พ.ศ.2310 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือเจ้าเมืองตากในขณะนั้นได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปตั้งมั่นที่จังหวัดจันทบุรี จากนั้นก็ได้รวบรวมไพร่พลยกทัพกลับมาตีข้าศึกกู้เอกราชเอาบ้านเมืองกลับคืนมาเป็นของชาวไทยอีกครั้ง"

ลังใส่ลูกปืนเอ็ม16 ของ usa เดิมๆ #ทั่งทองของเก่าของโบราณของคลาสสิคโกดัง7ล๊อค5 #ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์

กำพลดารานักแสดงอิสระ &เก่งข้าวต้มทรงเครื่องสายลวด #ทั่งทองของเก่าของโบราณของคลาสสิคโกดัง7ล๊อค5

ทั่งทอง ของเก่า ของโบราณ ของคลาสสิค

คุณออยเจ้าของเพจ"ลูกจ้างใจกล้า "เเหม่มสาวรัสเซีย"แหม่มเยอรมัน ที่แวะมาชมโซฟาวินเทจขาเหลา"โซฟาหลุยส์ #ทั่งทองของเก่าของโบราณของคลาสสิค #ตลาดนัดรถไฟศรีนคริทร์

ขอบคุณพี่ขาวที่เลือกซื้อโซฟาไม้สักขาเหลาสีส้ม #บ้านใหญ่โครตๆ #ทั่งทองของเก่าของโบราณของคลาสสิค #ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์

โซฟาวินเทจโทนสีเหลืองขาจงอาง #ทั่งทองของเก่าของโบราณของคลาสสิคโกดัง7ล๊อค5 #ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์

ครบรอบ1ปี #ทั่งทองของเก่าของโบราณของคลาสสิคของแต่งบ้าน 22/01/2559 #ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์โกดัง7ล๊อค5

โซฟาหลุยส์วินเทจสีน้ำตาล #เวลป้า หจก ศรีไทยเจริญยนต์ สาขาสายลวด #ขอบคุณพี่เอ๋ศรีไทย #ทั่งทองของเก่าของโบราณของคลาสสิค โกดัง7ล๊อค5ตลาดนัดรถไฟ

ปิดยอดการขายของเดือนธันวาคมกับชุดเก้าอี้ยุโรป

"คำว่าเพื่อน" ทั่งทองโกดัง7ล๊อค5 #ตลาดนัดรถไฟ

ปั้นดูสิ พระพุทธรูปขี้ผึ้งขนาด20นิ้ว #เก็บรายละเอียดพร้อมส่งเพชรบุรี #ขนาดเท่าของจริง

"รับปั้นงานหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าของจริง"☝☝☝
#หลวงโปรงวัดชุมพรปั้นด้วยขี้ผึ้ง "เก็บรายละเอียดใส่จีวรพร้อมงานเรียบร้อย100%"👍👍👍
#ทั่งทองตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ #ปั้นดูสิ

"รับปั้นหุ่นขี้ผึ้งทุกชนิดทำงานเรซิ่นขนาดเท่าของจริง👹👺👽👾👿💀💀👀👀👀"
อาจารย์.ศรเทพ ศรทอง รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าของจริง👍👍👍 #ส่งงานเรียบร้อยเมื่อตอนตี3อาจารย์มารับด้วยตัวเอง #ผลงานอาจารย์รักเก่าที่บ้านเกิด #ทั่งทองของเก่าของโบราณของคลาสสิค #ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์

รับปั้นงานหุ่นขี้ผึ้ง #พระพุทธรูปประทานพรสมัยสุโขทัยเครื่องเบญจาภาคีเต็มยศลายกนกเเบบล้านนาเศียร5ชั้นหนึ่งเดียวในสุโขทัยไม่มีแบบดัดเเปลงผสมผสานมาร่วมกัน #ทั่งทองตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์

"ฅนเรามี ชีวิตบนโลกนี้เพียงแค่..3วัน///..เท่านั้น.. และ...3 วันนั้นคือ"😭😭😭
"เมื่อวาน" เราได้ใช้ไปแล้ว..และย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้..

วันนี้//..เรากำลังใช้อยู่..จะดี.หรือไม่..ตัวเราเอง.เท่านั้นที่รู้"

พรุ่งนี้//..ยังมาไม่ถึง..เราอาจจะได้ใช้หรือก็ไม่ได้แต่หากเรายังมีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้....บางที..เราอาจต้องชดใช้ในสิ่งที่ได้ทำไม่ดีไปใน.วันนี้เพื่อให้มี..เมื่อวาน..ที่หมดจดและพรุ่งนี้สดใส..เราจึงต้องทำ..วันนี้ให้ดีที่สุด..... #ความรักก็เช่นกันเก็บความทรงจำที่ดีๆต่อกันไป👉👉👉

Go inter " Coffee ปิง " ส่ง@สปป ลาว ครับ #ขอบคุณที่ใช้บริการร้านเล็กๆของเราโอกาสหน้ากลับมาใช้บริการใหม่นะครับ #ปิง สปป ลาว Coffee #โซฟาขาปากเป็ดสไตล์หลุย์4ชุด #ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์

ขอบคุณร้านอาหารสมิหลาสุขุมวิท49 เฮียเอ

เดินชิลล์ๆตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ #

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ผู้รับเหมา ใน Muang Samut Prakan?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


175/1 ถ เทศบาล12 ต.ปากน้ำ
Muang Samut Prakan
10270
Muang Samut Prakan ผู้รับเหมาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ร้านไม้ปั่นหู (Cotton Bud Music and Movie.) ร้านไม้ปั่นหู (Cotton Bud Music and Movie.)
99/1 ม.1, ถ.สุขุมวิท, บางเมืองใหม่, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ, 10270
Muang Samut Prakan, 10270

LA'ZITA By Watanya. LA'ZITA By Watanya.
88 หมู่10
Muang Samut Prakan, 10270

ความงาม

Solarcellpensuk Solarcellpensuk
156 หมู่6 ต.บางด้วน อเมือง
Muang Samut Prakan, 10270

บริการพลังงานแสงอาทิตย์จำหน่ายอุปกรณ์ประกอบพลังงานแสงอาทิตย์ราคาถูก

Yamaha Music School Tesco Lotus Srinakarin Yamaha Music School Tesco Lotus Srinakarin
ชั้น 3 เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์ (ฝั่งลิฟท์แก้ว)
Muang Samut Prakan, 10270

สอนดนตรีโดยหลักสูตร Yamaha Music Education จากประเทศญี่ปุ่น

Wittaya Construction Wittaya Construction
1279/497 ท้ายบ้านใหม่
Muang Samut Prakan, 10280

Contractor

บางปูเซ็นเตอร์ บางปูเซ็นเตอร์
562 Bangpumai
Muang Samut Prakan, 10280

เครื่องไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เครื่องดนตรี สินค้าIT อื่นๆ

Cosmetics Packaging Cosmetics Packaging
9/49 The Centro Sukhumvit 113
Muang Samut Prakan, 10270

ติดต่อ Line:entice_cross // Tel:0823329073//Mail:[email protected] http://www.facebook.com/EnticeCrossShop

Indrasialed Indrasialed
963 หมู่ 9 ต.บางปูใหม่
Muang Samut Prakan, 10270

LED - Light The Future แสงสว่างแห่งโลกอนาคต

ขายเครื่องประดับสวยเก๋ กิ๊ฟช็อปน่ารัก อุปกรณ์การเรียน นำเข้างานดี ขายเครื่องประดับสวยเก๋ กิ๊ฟช็อปน่ารัก อุปกรณ์การเรียน นำเข้างานดี
61/273 ซ.อุดมเดช ต.บางเมืองใหม่
Muang Samut Prakan, 10270

ขายเครื่องประดับ สินค้าน่ารัก คุณภาพดี ราคาน่ารัก

Shop's by nine Shop's by nine
334/301
Muang Samut Prakan, 10540

สินค้าสำหรับเด็ก

Babies Genius Robinson Samutprakarn Babies Genius Robinson Samutprakarn
สุขุมวิท
Muang Samut Prakan, 10280

สถานบันเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 6 เดือน - 6 ขวบ สอนเป็นภาษาอังกฤษ

The OutDoor Chill Out The OutDoor Chill Out
โลตัสศรีนครินทร์
Muang Samut Prakan, 10280

ต้องการหาร้านนั่่งดื่มแบบชิวล์สบายกระเป๋าบรรยากาศดีๆต้องที่ The OutDoor Chill Out