ร้านเอ็มโฟร์บีบีกันลำปาง

ร้านเอ็มโฟร์บีบีกันลำปาง

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงยิมและอุปกรณ์กีฬา

Bikehub by Phinhub ลำปาง
Bikehub by Phinhub ลำปาง
Nakhon Lampang
Exclusive Fitness Lampang
Exclusive Fitness Lampang
11/69 ถ.เวียงละกอน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
New Lampang Snooker Club
New Lampang Snooker Club
Chatchai Road, Muang Lampang
แหม่มสติ๊กเกอร์ จำหน่ายอุปกรณ์แต่งรถยนต์ จ.ลำปาง โทร.054-224418
แหม่มสติ๊กเกอร์ จำหน่ายอุปกรณ์แต่งรถยนต์ จ.ลำปาง โทร.054-224418
54/15-16
จักรยานบรรเทิง
จักรยานบรรเทิง
341, Nakhon Lampang
Blossomblosszaa Academy Studio
Blossomblosszaa Academy Studio
282/25 ถนนศิรินาวิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
ACL Dance Center
ACL Dance Center
โรงเรียน อัสสัมชัญลำปาง 294/1 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Sport X Lampang
Sport X Lampang
39/6 ถ.ท่าคราวน้อย, Amphoe Muang Lampang
The Gym Fitness Center
The Gym Fitness Center
ฟิตเนสปั้มปตท.เพ็ญทรัพลำปาง, Nakhon Lampang
ลำปางจักรยาน
ลำปางจักรยาน
43/27-28 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
Elite Body by JJ Fitness
Elite Body by JJ Fitness
43/36 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เมธาวีโยคะ
เมธาวีโยคะ
หอพักคนึงกฤติ์, ลำปาง
Godung GYM
Godung GYM
สถานีขนส่งลำปาง, Amphoe Muang Lampang
Light Family Dance Studio
Light Family Dance Studio
103/6 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก, Nakhon Lampang
FRESH Fitness Playground
FRESH Fitness Playground
18/11 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย, Amphoe Muang Lampang

ร้านค้าสิ่งเทียมอาวุธหรือปืนบีบีกันลำปางโทร0876613313ช่างยนต์

ร้านค้าสิ่งเทียมอาวุธหรือปืนบีบีกันลำปางโทร0876613313ช่างยนต์

สวัสดีช่วงบ่ายๆ ไปกันต่อกับภาพสวยๆ ของโมเดล We ทรง M1911 B แต่ง รุ่น 90 Mini ค่ายWeไต้หวัน ลำกล้อง 3นิ้ว เล็กน่ารัก สวยไหมถามใจดู1แม็กบรรจุ19นัด แรง300+++

ความหมายของปืนบีบีและข้อกฏหมาย

เรื่องเสร็จที่ ๘๔๖/๒๕๕๑
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๗.๔/๑๐๒๒๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว ประธานชมรม BB GUN อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอหารือว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่ และประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ขณะนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หากผิดกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
กรมการปกครองมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอหารือว่าปืนอัดลมเบาและเครื่องกระสุนปืน (BB GUN) จะถือเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่อย่างไร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบข้อหารือสรุปได้ว่าปืนอัดลมเบา (BB GUN) ตามตัวอย่างที่กรมการปกครองส่งไปให้ตรวจพิสูจน์ เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื่องจากมีสภาพคล้ายอาวุธปืน แต่ไม่สามารถส่งเครื่องกระสุนปืนได้ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๙๓/๒๕๔๔ วินิจฉัยว่า ตามผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าอาวุธปืนของกลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนพกชนิดอัดลมชนิดใช้ยิงกับลูกกระสุนพลาสติกทรงกลมขนาด ๖ มิลลิเมตร ซึ่งใช้ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุไม่ได้ มิใช่อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาวัตถุที่เรียกว่า BB GUN ซึ่งกลไกการทำงานเลียนแบบอาวุธปืน มีขนาด สีสัน รูปร่างและน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืน ยกเว้นกระสุนที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์ ที่มีน้ำหนักเบาตั้งแต่ ๐.๑๒ กรัม ไปจนถึง ๐.๕๐ กรัม และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร หรือ ๘ มิลลิเมตร มีความเร็วต้นและแรงปะทะที่ ๒๘๐ ฟุตต่อวินาที จึงมีความเห็นว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้กรมการปกครองไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีการนำเข้า BB GUN จำนวนมากโดยมิได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ทั้งในลักษณะอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน และมีการจัดตั้งชมรมหรือสนาม BB GUN หลายแห่งในหลายจังหวัด โดยผู้นำเข้าหรือผู้ครอบครองเข้าใจว่า BB GUN ไม่ใช่อาวุธปืน หากแจ้งเวียนมติคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีมติว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ ประชาชนผู้ครอบครอง BB GUN ในขณะนี้โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ อาจเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาท ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก แต่เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำพิพากษาศาลฎีกา และคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นเกี่ยวกับ BB GUN แตกต่างกัน และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอหารือดังนี้
๑. BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่
๒. หาก BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ในขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า BB GUN เป็นคำที่ใช้เรียกปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบขนาด สีสัน รูปร่าง และน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง มีกลไกการทำงานโดยใช้แก๊สหรืออัดลมเป็นแรงขับดันวัตถุที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖ มิลลิเมตร หรือ ๘ มิลลิเมตร น้ำหนักตั้งแต่ ๐.๑๒ กรัม ไปจนถึง ๐.๕๐ กรัม ที่เรียกว่า �Ball Bullet� หรือ �BB� ด้วยแรงขับดันออกจากปากลำกล้องที่มีความเร็วต้นและแรงปะทะเป้าหมายประมาณ ๒๐๐ ถึง ๕๐๐ ฟุตต่อวินาที ไม่มีอานุภาพรุนแรงที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนโดยทั่วไป และโดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนจึงไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาที่ว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่ นั้น เห็นว่า มาตรา ๔ (๑) และ (๒)[๑] แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้กำหนดบทนิยามคำว่า �อาวุธปืน� ให้ �หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน...� และกำหนดบทนิยามคำว่า �เครื่องกระสุนปืน� ให้ �หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก...� เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า วัตถุที่ BB GUN ใช้ส่งด้วยกำลังดันของแก๊สหรืออัดลม คือ สิ่งที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่เครื่องกระสุนปืน นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า โดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนซึ่งไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้ BB GUN เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้ ดังนั้น BB GUN จึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามคำว่า �อาวุธปืน� แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
ประเด็นที่สอง ปัญหาที่ว่า หาก BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ในขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อได้ให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า BB GUN ไม่เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ

(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

https://youtu.be/UI2sg97_WDo

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ห้องออกกำลังกายและกีฬา ใน Lampang?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


274/7 ถ.เวียงละกอน ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lampang
52100

เวลาทำการ

จันทร์ 12:00 - 21:00
อังคาร 12:00 - 21:00
พุธ 12:00 - 21:00
พฤหัสบดี 12:00 - 21:00
ศุกร์ 12:00 - 21:00
เสาร์ 12:00 - 21:00
อาทิตย์ 12:00 - 21:00
Lampang โรงยิมและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สนับสนุนลำปางให้มีตะกร้อลีกอาชีพ สนับสนุนลำปางให้มีตะกร้อลีกอาชีพ
398
Lampang, 52100

กีฬาเซปักตะกร้อในจังหวัดลำปาง (มุ่งหวังให้ลำปางมีตะกร้อลีกอาชีพ)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
398 ม.15 ต.บ่อแฮ้ว
Lampang, 52100

ท่องเที่ยวลำปาง