กศน.ตำบลไกรกลาง

กศน.ตำบลไกรกลาง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการรถยนต์

บัวแก้วทัวร์ บัสเซอร์วิส
บัวแก้วทัวร์ บัสเซอร์วิส
188 ม.4 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
KongKrailat Crayfish
KongKrailat Crayfish
79 ม.11ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
กระเป๋ามือสอง สภาพดีตำบล กงไกรลาศ
กระเป๋ามือสอง สภาพดีตำบล กงไกรลาศ
ต.กง อ.กงไกรลาศ
Mc-Sunlight
Mc-Sunlight
17/1
ก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญ-ชามกะลา
ก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญ-ชามกะลา
160/1 หมู่ 9, Amphoe Kong Krai Lat
KL carcare _ car wash & detailing
KL carcare _ car wash & detailing
160/1, Kong
นภาพรคลีนิค
นภาพรคลีนิค
กงไกรลาศ, Sukhothai Thani
ขนมไทยไพฑูรย์ ขนมผิงทองม้วน สุโขทัย
ขนมไทยไพฑูรย์ ขนมผิงทองม้วน สุโขทัย
53/1 หมู่1 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย, Amphoe Kong Krai Lat
ConceptCan
ConceptCan
21 ม.2 ต.บ้านกร่าง
รับเขียนแบบก่อสร้างราคาถูก - สุโขทัย
รับเขียนแบบก่อสร้างราคาถูก - สุโขทัย
ต.ปากแคว
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์หมอมวลชน กงไกรลาศ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์หมอมวลชน กงไกรลาศ
9/4 ม.1 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย, Ban Krang
นายแบบ design
นายแบบ design
63/2 หมู่2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
กู้ภัยเทพนิมิตรสุโขทัย จุดกงไกรลาศ ทำดีไม่หวังสิ่งตอบแทน
กู้ภัยเทพนิมิตรสุโขทัย จุดกงไกรลาศ ทำดีไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทับ, Sukhothai Thani
ยอดขวัญ กาแฟ
ยอดขวัญ กาแฟ
Ban Krang 64170
ร้านพรเจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านพรเจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต
195/9 ม.2 ต.บ้านกร่าง
การฝึกอบรมศึกษาวิถีชุมชนตำบลไกรกลาง 2 63

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมศึกษาวิถีชุมชนตำบลไกรกลาง ในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วัดดอนสัก หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมศึกษาวิถีชุมชนตำบลไกรกลาง ในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วัดดอนสัก หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

กา รฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2 63

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : กา รฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : กา รฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลในวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

การฝึกอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2 63

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : การฝึกอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์สันทนาการผู้สูงอายุ หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : การฝึกอบรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์สันทนาการผู้สูงอายุ หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

เศรษฐกิจพอเพียง : การฝึกอบรมการปลูกผัก รักษ์อินทรีย์ 2 63

โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การฝึกอบรมการปลูกผัก รักษ์อินทรีย์ ในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไกรกลาง หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การฝึกอบรมการปลูกผัก รักษ์อินทรีย์ ในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไกรกลาง หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรช่างไม้ ( 40 ชั่วโมง ) 2 63

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) : หลักสูตรช่างไม้ ( 40 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น ( 31 ชั่วโมงขึ้นไป ) : หลักสูตรช่างไม้ ( 40 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

การทำขนมไทยเพื่อการค้า ( 10 ชั่วโมง ) 2 63

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) : การทำขนมไทยเพื่อการค้า ( 10 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) : การทำขนมไทยเพื่อการค้า ( 10 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรการทำถุงผ้าจากวัสดุเหลือใช้ ( 10 ชั่วโมง ) 2 63

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) : หลักสูตรการทำถุงผ้าจากวัสดุเหลือใช้ ( 10 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) : หลักสูตรการทำถุงผ้าจากวัสดุเหลือใช้ ( 10 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ ( 10 ชั่วโมง ) 2 63

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) : หลักสูตรการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ ( 10 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านเลขที่ 85/5 หมู่ที่ 4 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) : หลักสูตรการทำกระเป๋าจากซองกาแฟ ( 10 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านเลขที่ 85/5 หมู่ที่ 4 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

การทำแชมพูสมุนไพร ( 5 ชั่วโมง )  2 63

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) : หลักสูตรการทำแชมพูสมุนไพร ( 5 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) : หลักสูตรการทำแชมพูสมุนไพร ( 5 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

(กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ) แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2 63

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ( 40 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 1 –8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ( 40 ชั่วโมง ) ระหว่าง วันที่ 1 –8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) : หลักสูตรช่างเชื่อม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) : หลักสูตรช่างเชื่อม ในระหว่าง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) : หลักสูตรช่างเชื่อม ในระหว่าง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : หลักสูตรการทำครีมนวดผม1 62

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) : หลักสูตรการทำครีมนวดผมสมุนไพร ในระหว่าง วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) : หลักสูตรการทำครีมนวดผมสมุนไพร ในระหว่าง วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ต.ไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำปุ๋ย ม.1 1 62

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) : หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ในระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) : หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ในระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ทักษะชีวิต   : การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 1 62

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะอบรมให้ความรู้ แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะอบรมให้ความรู้ แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

Photos from กศน.ตำบลไกรกลาง's post

ทักษะชีวิต : การฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดุุุ633

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ถึง16.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ถึง16.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไกรกลาง หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ 62/3

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกฟาง62/3

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกฟาง ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกฟาง ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ62/3

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรการทำครีมนวดผมสมุนไพร

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการทำครีมนวดผมสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการทำครีมนวดผมสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรการทำแชมพูสมุนไพร62/3

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการทำแชมพูสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรการทำแชมพูสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

งานใบตอง 62/3

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรงานใบตอง ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น) :
หลักสูตรงานใบตอง ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรช่างทาสี62/3

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) : หลักสูตรช่างทาสี ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ) : หลักสูตรช่างทาสี ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

เศรษฐกิจพอเพียง : การฝึกอบรมการปลูกผักแบบผสมผสาน 62/3

โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การฝึกอบรมการปลูกผักแบบผสมผสาน ใน วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไกรกลาง หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การฝึกอบรมการปลูกผักแบบผสมผสาน ใน วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไกรกลาง หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล62/3

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล ในวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล ในวันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

พัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมพลเมืองความรับผิดชอบทางสังคม62/3

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมพลเมืองกับความรับผิดชอบทางสังคม ในวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมพลเมืองกับความรับผิดชอบทางสังคม ในวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 2/61

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

หลักสูตรการค้าออนไลน์ 2/61

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล : หลักสูตรการค้าออนไลน์ ( การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/การโปรโมทสินค้า ) ในระหว่างวันที่ 13 -14 มีนาคม 2562 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล : หลักสูตรการค้าออนไลน์ ( การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/การโปรโมทสินค้า ) ในระหว่างวันที่ 13 -14 มีนาคม 2562 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตร  Digital Literacy 2/61

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล : หลักสูตร Digital Literacy ในระหว่างวันที่ 7- 8 มีนาคม 2562 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล : หลักสูตร Digital Literacy ในระหว่างวันที่ 7- 8 มีนาคม 2562 ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

พัฒนาสังคมและชุมชน การฝึกอบรมความปลอดภัยจากการใช้แก๊สหุงต้ม 2 61

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมความปลอดภัยจากการใช้แก๊สหุงต้ม
ในวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ศาลาสร้างสุข หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมความปลอดภัยจากการใช้แก๊สหุงต้ม
ในวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ศาลาสร้างสุข หมู่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร 2 61

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) : หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร จำนวน ๑ กลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖ คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น รวมทั้งสิ้น ๔ ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางประเสริฐ เข็มทองคำ เป็นวิทยากร

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) : หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร จำนวน ๑ กลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖ คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น รวมทั้งสิ้น ๔ ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลไกรกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางประเสริฐ เข็มทองคำ เป็นวิทยากร

พัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมการป้องกันการทุจริตในการเลือก2 61

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมการป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งทุกระดับ ในวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาสร้างสุข หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : การฝึกอบรมการป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งทุกระดับ ในวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาสร้างสุข หมู่ ๓ ตำบลไกรกลาง

หลักสูตรการทำของชำร่วย 2 61

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) : หลักสูตรการทำของชำร่วย จำนวน ๑ กลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖ คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น รวมทั้งสิ้น ๑๐ ชั่วโมง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางอุดม ปรางทอง เป็นวิทยากร

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพระยะสั้น) : หลักสูตรการทำของชำร่วย จำนวน ๑ กลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖ คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น รวมทั้งสิ้น ๑๐ ชั่วโมง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางอุดม ปรางทอง เป็นวิทยากร

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการรถยนต์ ใน Kong Krailat?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่


ตำบลไกรกลาง
Kong Krailat
64170
Kong Krailat บริการรถยนต์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Mc-Sunlight Mc-Sunlight
17/1
Kong Krailat, 64170

minecraft

บัวแก้วทัวร์ บัสเซอร์วิส บัวแก้วทัวร์ บัสเซอร์วิส
188 ม.4 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kong Krailat, 64170

รับจัดทัวร์ บริการรถตู้ รถบัส VIP

เด่นเดือน mobile เด่นเดือน mobile
92/1หมู่5 ต.ไกรนอก
Kong Krailat, 64170

จำหน่ายมือถือพร้อมซิมเติมเงินทุกระบบ

ที-โบน เบียร์วุ้น ที-โบน เบียร์วุ้น
104ม.7ต.ป่าแฝก
Kong Krailat, 64170

สะอาด ถูกหลักอนามัย

เต้นท์รถคำรณสุโขทัย - ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์รถบรรทุกมือสองทุกชนิด เต้นท์รถคำรณสุโขทัย - ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์รถบรรทุกมือสองทุกชนิด
สุโขทัย
Kong Krailat, 64170

*ซื้อขายรถมือสองทุกชนิด *ซื้อขายเเลกเปลี่ยนรถมือสองทกชนิด *ขายกระบะดั๊ม *ตู้คอนเทนเนอร์

KongKrailat Crayfish KongKrailat Crayfish
79 ม.11ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kong Krailat, 64170

นายแบบ design นายแบบ design
63/2 หมู่2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
Kong Krailat, 64170

รับออกแบบและพิมพ์ ป้ายโฆษณา Line : xaou285 Tel : 093-8259572 (นาย)

ร้านพรเจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านพรเจริญซุปเปอร์มาร์เก็ต
195/9 ม.2 ต.บ้านกร่าง
Kong Krailat, 64170

ConceptCan ConceptCan
21 ม.2 ต.บ้านกร่าง
Kong Krailat, 64170

ออกแบบ ผลิต สื่อสาร จัดงาน ดูงาน ทำวิจัย