หลวงพ่อเอี้ยน

หลวงพ่อเอี้ยน

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

พระเครื่องเมืองลุง
พระเครื่องเมืองลุง
Amphoe Khuan Khanun 93110
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดตำนาน - โตระ
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดตำนาน - โตระ
หมู่ที่ 8 ตำบลตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง, Amphoe Muang Phatthalung
ธระพงษ์ ชูปาน พระเครื่องพัทลุง
ธระพงษ์ ชูปาน พระเครื่องพัทลุง
บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด, Phatthalung
ร้านวิถีพุทธ
ร้านวิถีพุทธ
423 ม.10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน, Changwat Phattalung
ครัวมะปรางหวาน หน้าวัดตะโหมด ตรงข้าม กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด
ครัวมะปรางหวาน หน้าวัดตะโหมด ตรงข้าม กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด
หน้าวัดตะโหมด, Changwat Phattalung
ห้องสมุดโรงเรียนวัดร่มเมือง
ห้องสมุดโรงเรียนวัดร่มเมือง
ถนน บ้านอ่างทอง หมู่ 3, Phatthalung
พ่อท่านเอื้อม ปชฺโชโต สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตลิ่งชัน อ.ป่าพะยอมจ.พัทลุง
พ่อท่านเอื้อม ปชฺโชโต สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมสวนป่าตลิ่งชัน อ.ป่าพะยอมจ.พัทลุง
GPS point @ 7.810313, 99.958643, Phathalung
Pattalung Adventist Society
Pattalung Adventist Society
89/2 Moo 2 T. Khaojeak, A. Mueang Phatthalung, Phatthalung
พระเครื่องหลวงพ่อผล วัดทุ่งนารี
พระเครื่องหลวงพ่อผล วัดทุ่งนารี
Phatthalung, Phatalung
ปลากัดสวยงามพัทลุง
ปลากัดสวยงามพัทลุง
224ถ.บ้านนาชดต.คูหาสวรรค์, Phatthalung
ธารน้ำเย็นเขาชัยน
ธารน้ำเย็นเขาชัยน
ถนน อบจ. พท., Phatthalung
จิตรสุภา วิลเลจ
จิตรสุภา วิลเลจ
ถนน อบจ. พท. 3085, Mueang Phatthalung District
ศิษย์ หลวงพ่อแผ้ว สำนักปฏิบัติธรรม บ้านใสหลวง จ.พัทลุง
ศิษย์ หลวงพ่อแผ้ว สำนักปฏิบัติธรรม บ้านใสหลวง จ.พัทลุง
ทางหลวง ชนบท พท. 4019, Phatthalung

คณะศิษย์ฯ จัดทำเพื่อรวบรวมพระธรรมคำสอน "พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก" (หลวงพ่อเอี้ยน)

เปิดเหมือนปกติ

[09/07/20]   พระธรรมเทศนา ตอน ว่างคือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่น
ประจำวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/256309107-2563a

ผู้เดินตามมรรค

"ทำไมคนตายแล้วเกิดอีก ก็เพราะวิญญาณไม่ดับ อวิชชาก็ไม่ดับ ความรู้สึกที่เป็นกูก็ยังมีอยู่ ทั้งๆที่ตัวเขาถูกเผาไปแล้ว เขาก็ต้องไปหาร่างใหม่อีก แต่จิตวิญญาณที่ประกอบด้วยอวิชชานั้นก็เป็นตัวเดิมอยู่ วิญญาณจึงเต็มไปหมดของผู้ที่เป็นปุถุชน ส่วนของพระอรหันต์นั้นก็เป็นธรรมชาติที่ว่างหมด ไม่มีอวิชชาเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไป จึงเรียกว่าดับไม่มีเชื้อเหลือ คนบางคนเขาชอบความทุกข์ เขาชอบเกิดแล้วเกิดอีก เขาบอกว่ามันสนุกดี ตามที่จริงมันทุกข์ดีมากกว่า เพราะเขายังมืดยังบอดอยู่ มีแต่ตาภายนอกไม่มีตาปัญญา ตาปัญญาเกิดเมื่อไร เขาก็จึงรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ๆ ทุกข์เป็นสิ่งที่ทุกคนควรกำหนดรู้ ทุกข์โดยเฉพาะเราเองกำหนดรู้ได้แล้วหรือยังต้องถามตัวเอง แล้วก็ต้องตอบเองด้วย เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ๆ เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละเสีย ถามว่าเราละได้แล้วหรือยัง พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสละได้แล้ว แล้วเรามีอาการสามสิบสองเหมือนพระอรหันต์ไหม เหมือนทุกอย่างแล้วทำไมเราจึงทำไม่ได้ เพราะบารมีของเราไม่พอ ลองไปศึกษาดูเรื่องบารมีดู ตั้งแต่ทาน ศีล เนกขัมมะเป็นต้น

ถ้าเรามีสัจจะบารมีได้เท่ากับว่ามีทุนให้ตัวเองแล้ว ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ๆ ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรทำให้แจ้ง เดี๋ยวนี้ เราทำให้แจ้งหรือทำให้มืดอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เราไม่เคยคำนึงถึงหนทางแห่งการดับทุกข์เป็นอย่างนี้ๆ หนทางแห่งการดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรทำให้เกิดมี เขาจะรู้ไหม สัมมาทิฏฐิเป็นอย่งไร เป็นมิจฉาทิฎฐิอยู่เองแล้ว ยังไม่รู้ แยกไม่ออก ฟังพระพูดยากเกินไป เราทำไม่ได้ เพราะเข้าข้างกูอยู่เรื่อย ยังไม่ใช่กู หรือจิตไม่ใช่กู เป็นยาแรงทั้งขมทั้งเฝื่อน แต่ถ้ากินประจำ คือภาวนาประจำจะได้ผลเกินคาด เพราะจะทำให้รู้จักอวิชชาที่ซ่อนตัวอยู่ในสังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภาพ ชาติ ทุกข์ทั้งปวงดับ แต่ข้อสำคัญคือจะดับที่ตัวต้น เมื่อตัวต้นคือจิตไม่ใช่กูดับ ก็ดับลงมาเป็นแถว แต่บางทีก็เอามโนสังขารมาเป็นกู อวิชชาก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้น หรือเอาวิญญาณคือความรู้สึกทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มาเป็นกู อวิชชาก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้นหมด แล้วไปเอากายมาเป็นกู เอาใจหรือเสียว่า เอานามรูปมาเป็นกู อวิชชาก็อยู่ในนั้นอีก ทั้งรูป ทั้งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทุกๆตัวก็เอามาเป็นกูไม่ได้ ถัดไปเอาตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มาเป็นกูก็ไม่ได้อีก เพราะอวิชชามันซ่อนตัวอยู่ในสฬายตนะอีก บันได้ขั้นสุดท้ายที่ต้องระวังคือตอนที่เกิดผัสสะ เช่น ตา รูป จักขุวิญญาณ ผัสสะแล้วตัด หรือรู้สึกตัวที่ตัวผัสสะก็เท่ากับดีที่สุด ถ้าเกินไปจากนั้นก็เป็นเวทนาทั้งหก คือเวทนา ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ยังทันอยู่ คือให้รู้ทันเวทนาว่า เวทนาก็เป็นอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สุดท้ายก็เป็นสุญญตา ว่างจากตัวตน

ถ้ารู้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเอาตัวรอดแล้ว"

บางตอนจากหนังสือ "จดหมายถึงพ่อแก่"
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต จ.พัทลุง

[09/02/20]   พระธรรมเทศนา ตอน จิตเป็นธรรมชาติ
ประจำวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/256309101-2563a

[08/28/20]   พระธรรมเทศนา ตอน วิญญาณชั่วคราว
ประจำวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/256308128-2563a

[08/28/20]   พระธรรมเทศนา ตอน อาการ32
ประจำวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/256308127-2563-32a

[08/26/20]   พระธรรมเทศนา ตอน ทำไมมีแต่ทุกข์
ประจำวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/256308126-2563a

[08/26/20]   พระธรรมเทศนา ตอน เลิกดีเลิกชั่ว
ประจำวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/256308125-2563a

[08/26/20]   พระธรรมเทศนา ตอน เรื่องของจิต
ประจำวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Souncloud : https://soundcloud.com/makkanuka/256308124-2563a

[08/19/20]   พระธรรมเทศนา ตอน วัดบ้าว่าง
ประจำวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630819-2563a

[08/18/20]   พระธรรมเทศนา ตอน รดน้ำให้ถึงจิต
ประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630818-2563a

[08/17/20]   พระธรรมเทศนา ตอน ยกระดับจิต
ประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630817-2563a

[08/12/20]   พระธรรมเทศนา ตอน เทศน์วันแม่ 2563
ประจำวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630812-2563-2563a

[08/12/20]   พระธรรมเทศนา ตอน ตัวกูพอกจิต
ประจำวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630811-2563a

[08/10/20]   พระธรรมเทศนา ตอน อย่าทำความชั่ว
ประจำวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630810-2563a

พระธรรมเทศนา ตอน ประตูว่าง
ประจำวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630809-2563a

[08/08/20]   พระธรรมเทศนา ตอน อวิชชาคือจิตโง่
ประจำวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630808-2563a

[08/07/20]   พระธรรมเทศนา ตอน มีแต่บ่วง
ประจำวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630807-2563a

[08/06/20]   พระธรรมเทศนา ตอน มะพร้าวนาฬิเกร์
ประจำวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630806-2563a

Upload your music & audio and share it with the world.

พระธรรมเทศนา ตอน ฉลาดปฏิบัติ ไม่ยึดมั่น
ประจำวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630805-2563a

soundcloud.com Use the embed player and audio cards to share your tracks wherever your audience is: from music blogs to your Twitter stream.

[08/04/20]   พระธรรมเทศนา ตอน สุขก็คือสุข
ประจำวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630804-2563a

[07/27/20]   พระธรรมเทศนา ตอน จากความสงบสู่ความสงบ
ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630726-2563a

[07/25/20]   พระธรรมเทศนา ตอน ดาวพระพุทธ
ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630725-2563a

[07/24/20]   พระธรรมเทศนา ตอน มนุษย์เต็มขั้น
ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630724-2563a

[07/18/20]   พระธรรมเทศนา ตอน พุทโธอยู่ที่จิต
ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630711-2563a

ผู้เดินตามมรรค

“...หยุด หยุดหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วจิตนั้นจะอยู่กับอะไรล่ะทีนี้ จิตนั้นก็อยู่กับความสงบทีนี้ มันอยู่กับความสงบ หยุดแล้วก็อยู่กับความสงบ นั่งสงบ นอนสงบ กินสงบ อาบสงบ ถ่ายสงบ อยู่กับความสงบ พระอรหันต์จะอยู่กับความสงบจนกระทั่งหมดลมหายใจ นี่หมดลมหายใจ ทีนี้ความสงบนั้นก็เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ไม่ไกล อันที่จริงพระนิพพานอยู่ที่ตรงนี้เอง ไม่ไกลแต่เรามองไม่เห็น จิตที่อยู่กับความสงบ จิตอยู่กับความสงบ สงบ สงบ เราไม่รู้คุณค่าของความสงบ พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าป่า เข้าป่า เข้าป่า เข้าไปอยู่ในที่ที่สงบ สงบ สงบ เข้าป่า เข้าถ้ำ แต่เข้าไปอยู่ในถ้ำก็ดี ในป่าก็ดี ไม่ใช่ว่าอยากได้เป็นพระอรหันต์ อยากได้เป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี อนาคามี ไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นจิตไม่สงบ มันจะไม่สงบ ต้องหยุด หยุดความรู้สึกตัวนี้ว่าไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใชตัวกู หยุดความรู้สึกตัวนั้น ทีนี้พอเราหยุดได้เด็ดขาด หยุดได้เด็ดขาดเพราะจิตตัวนั้นเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติที่สงบ มันก็ชอบความสงบ แต่เราสงบได้ไหม ไปกลางวัน ไปนั่งที่หน้าถ้ำก็ยังไม่สงบ กลัวผี ไปในที่เงียบๆก็กลัวนั่นกลัวนี่ กลัวโน้น กลัวไปต่างๆนาๆ จิตมันก็ไม่สงบ แต่จิตที่สงบไปนั่งก็สงบ นอนก็สงบ เดินก็สงบ กินก็สงบ ถ่ายก็สงบ อาบก็สงบ ทำงานก็สงบ อยู่กับความสงบ ทีนี้ มันไม่มีคนตายแล้ว มันมีแต่ความสงบ เพราะไอ้ตัวเรามันก็ว่าง ที่บอกให้ภาวนาว่างๆๆน่ะ ไอ้ตัวเราเองมันก็ว่าง ไอ้ความรู้สึกที่สงบนั้นมันก็ว่าง นี่ ไม่ใช่สงบเป็นตัวกู เป็นของกู สงบนั้นมันเป็นธรรมชาติ เห็นไหม นี่ พระนิพพานอยู่ที่ตรงนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี มันสงบ มันเย็น มันสบาย มันไม่มีความทุกข์ มันไม่มีความทุกข์เข้ามาเบียดเบียน นั่นแหละคือสงบ สงบ สงบ สงบ อยู่กับความสงบ นั่นแหละเพื่อนของเรา นั่นแหละเพื่อนจริงนั่นแหละคือเพื่อนแท้

นั่นแหละคือเพื่อนตาย...”

บางตอนจากธรรมเทศนาเนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๒
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต จ.พัทลุง

[07/17/20]   พระธรรมเทศนา ตอน สาธยายบทสวดธัมจักร
ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

https://soundcloud.com/makkanuka/25630717-2563a

[07/16/20]   พระธรรมเทศนา ตอน พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630716-2563a

[07/09/20]   พระธรรมเทศนา ตอน จิตมันโง่
ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630709-2563a

[07/08/20]   พระธรรมเทศนา ตอน นักสะสม
ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630708-2563a

[07/08/20]   พระธรรมเทศนา ตอน ทุกข์เพราะยึดผัสสะ
ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630707-2563a

[07/06/20]   พระธรรมเทศนา ตอน เทศน์วันอาสาฬหบูชา 2563
ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)
ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630705-2563-2563a

[07/06/20]   พระธรรมเทศนา ตอน รักษาศีลตลอดพรรษา

ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)

ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630705-2563a

[07/04/20]   พระธรรมเทศนา ตอน ความจริงอันประเสริฐ

ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)

ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630704-2563a

[07/03/20]   พระธรรมเทศนา ตอน ความจริงอันประเสริฐ

ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)

ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

Soundcloud : https://soundcloud.com/makkanuka/25630703-2563a

soundcloud.com

makkanuka

พระธรรมเทศนา ตอน สะอาด สว่าง สงบ

ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โดยหลวงพ่อเอี้ยน (พระครูวินัยธร มหาทรงศักดิ์ วิโนทโก)

ณ สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต อ.เมือง จ.พัทลุง

https://soundcloud.com/makkanuka/25630701-2563a

soundcloud.com Listen to makkanuka | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Khuha Sawan?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เสียงแหล่ "พุทธทาสจักไม่ตาย" โดย คุณชินกร ไกรลาส

ประเภท

ที่อยู่


Khuha Sawan