บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Seazone SIGN.
Seazone SIGN.
40/112 T.Samed A.Muang, Ban Samet
Labhouse (Chonburi)
Labhouse (Chonburi)
112/51 ม.1 ต.เสม็ด ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน, Amphoe Muang Chon Buri
ป้าแต๋นล็อค25อ่างศิลา
ป้าแต๋นล็อค25อ่างศิลา
angsila, Amphoe Muang Chon Buri
สำนักงานกฎหมายวีระ มานะกิจจานนท์ - Veeralawyer.com
สำนักงานกฎหมายวีระ มานะกิจจานนท์ - Veeralawyer.com
Thanon Phraya Sat Cha, Amphoe Muang Chon Buri
Legal Advisor and Consultant by P O L - ที่ปรึกษากฎหมาย พี โอ แอ
Legal Advisor and Consultant by P O L - ที่ปรึกษากฎหมาย พี โอ แอ
126/23 Moo 3 Praya Sajja Road, Baan Suan, Meuang Chonburi
รับทำวีซ่า พัทยา Destiny Visa & Translation Service Pattaya
รับทำวีซ่า พัทยา Destiny Visa & Translation Service Pattaya
นัดรับเอกสารเมืองจำลองพัทยาเหนือ, Chonburi
Hunter House Agency Co.,ltd & สำนักงานทนายความ นิติกาญจย์
Hunter House Agency Co.,ltd & สำนักงานทนายความ นิติกาญจย์
520 นิรันดร์คอนโด ถนนพัทยากลาง ซ.อรุโณทัย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ที่ดินทำเลดี
ที่ดินทำเลดี
ชลบุรี, Ang Sila
Falcon Law Consultant & Business Solutions
Falcon Law Consultant & Business Solutions
19/9 Moo 9 Nongprua
Pattaya Property
Pattaya Property
Pattaya
Airport-Shipping
Airport-Shipping
165/61 Banglamung Pattaya
Hawkeye Private Investigators
Hawkeye Private Investigators
Pattaya
สำนักงานพิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ
สำนักงานพิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ
51/29-51/30 หมู่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
46 ถ.วชิรปราการ, Bang Pla Soi
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
ถนน ตำหนักน้ำ

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าวครบวงจร นำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ MOU

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แบบ MOU ถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทไทยเลเบอร์ #ให้ความร่วมมือป้องกันต่อต้านโรคโควิค19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการค่ะ

รีบมาดำเนินการยื่นเอกสารให้เรียบร้อยนะครับเดี้ยวไม่ทัน

บริการทุกระดับประทับใจ

กกจ. กระทุ้ง ! นายจ้าง เร่งพาแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 มาขอใบอนุญาตทำงาน

กรมการจัดหางาน แจ้งเตือนนายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 มาขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แนะ รีบมาดำเนินการ ไม่รอคิวนาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) มาขอรับใบอนุญาตทำงานและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับบริการที่รวดเร็ว และทันตามระยะเวลาที่กำหนด กรมการจัดหางาน จึงขอเตือนให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 รีบมาดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้

1. นายจ้างยื่นความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในท้องที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่หรือในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของนายจ้าง/สถานประกอบการตั้งอยู่ 2. นำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดยคนต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคม ให้ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลตามบัตร กรณีไม่เข้าประกันสังคมให้ตรวจสุขภาพ/ทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 3. คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร (ลงตรา VISA) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเอกสารประกอบคือ บัญชีรายชื่อแรงงานฯ (Name List) และใบรับรองแพทย์ 4. ยื่นขออนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่ได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อความต้องการไว้ 5. แรงงานต่างด้าวปรับปรุงทะบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง ที่ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

“ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่การอนุญาตทำงานจะหมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ รีบมาดำเนินการ เนื่องจากหากใกล้วันปิดรับ จะมีนายจ้างและแรงงานจำนวนมาก จึงขอให้เร่งมาดำเนินการแต่เนิ่นๆ และ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หากพบว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่หรือเพิ่งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ก็ให้แจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าวภายใน 15 วัน เป็นต้น นอกจากนี้ หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตทำงานในฐานข้อมูล ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป”นายสุชาติฯ กล่าว
เเชร์มาจากเพจ.กรมการจัดหางาน
ทีลงบอกบ่อยๆเพือให้นายจ้างเข้าใจ
ว่าคนมันจะเยอะ

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์ จำกัด
😄รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
😄รับทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
😄นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงานในประเทศไทย
😄😄บริการทุกระดับ ประทับใจ 😄😄
จัดหาแรงงานให้นายจ้าง บริษัท หรือ หจก โรงงาน ก่อสร้าง และอื่นๆ
บริหารงานโดย
คุณอัญรินทร์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-1909884
คุณโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-5999599
033-123119 ออฟฟิต
083-8214888 ออฟฟิต
088-2241500 ออฟฟิต

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์ จำกัด
😄รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
😄รับทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
😄นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงานในประเทศไทย
😄😄บริการทุกระดับ ประทับใจ 😄😄
จัดหาแรงงานให้นายจ้าง บริษัท หรือ หจก โรงงาน ก่อสร้าง และอื่นๆ
บริหารงานโดย
คุณอัญรินทร์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-1909884
คุณโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-5999599
033-123119 ออฟฟิต
083-8214888 ออฟฟิต
088-2241500 ออฟฟิต

ยื่นงานกันแบบจุกๆเลยจ้าาาา จัดเต็มแต่เช้ากันเลย🥰
กลุ่มบัตรชมพูที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ยื่นเอกสารได้ถึงแค่สิ้นเดือน ธันวาคม เท่านั้นนะค่ะ
ต้องการปรึกษาหรือให้เราดำเนินการทำเอกสารให้ ติดต่อมาได้เลยนะค่ะ

😄รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
😄รับทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
😄นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงานในประเทศไทย
😄😄บริการทุกระดับ ประทับใจ 😄😄

จัดหาแรงงานให้นายจ้าง บริษัท หรือ หจก โรงงาน ก่อสร้าง และอื่นๆ

บริหารงานโดย
คุณอัญรินทร์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-1909884
คุณโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-5999599
033-123119 ออฟฟิต
083-8214888 ออฟฟิต
088-2241500 ออฟฟิต

นายธีระ​ภัทร​ คนซื่ิอ
บุคคล​ คนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทนำคนต่างด้าว​เข้ามา​ท​ำ​งาน​ใน​ประเทศไทยเลเบอร์​ จำกัดนะครับหากมีการอ้างอิงบริษัทหรือทำเอกสารสามารถแจ้งมาที่บริษัทเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมาย​
088-5999599
ขอบคุณครับ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์ จำกัด
😄รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
😄รับทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
😄นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงานในประเทศไทย
😄😄บริการทุกระดับ ประทับใจ 😄😄

จัดหาแรงงานให้นายจ้าง บริษัท หรือ หจก โรงงาน ก่อสร้าง และอื่นๆ

บริหารงานโดย
คุณอัญรินทร์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-1909884
คุณโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-5999599
033-123119 ออฟฟิต
083-8214888 ออฟฟิต
088-2241500 ออฟฟิต

กลุ่มบัตรชมพูที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ยื่นเอกสารได้ถึงแค่สิ้นเดือน ธันวาคม เท่านั้นนะค่ะ
ต้องการปรึกษาหรือให้เราดำเนินการทำเอกสารให้ ติดต่อมาได้เลยนะค่ะ

😄รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
😄รับทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
😄นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงานในประเทศไทย
😄😄บริการทุกระดับ ประทับใจ 😄😄

จัดหาแรงงานให้นายจ้าง บริษัท หรือ หจก โรงงาน ก่อสร้าง และอื่นๆ

บริหารงานโดย
คุณอัญรินทร์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-1909884
คุณโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-5999599
033-123119 ออฟฟิต
083-8214888 ออฟฟิต
088-2241500 ออฟฟิต

กลุ่มบัตรชมพูที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ยื่นเอกสารได้ถึงแค่สิ้นเดือน ธันวาคม เท่านั้นนะค่ะ
ต้องการปรึกษาหรือให้เราดำเนินการทำเอกสารให้ ติดต่อมาได้เลยนะค่ะ
088-1909884 คุณแป้ง
088-5999599 คุณน็อต

จัดหาแรงงานต่างด้าวให้กับผู้ประกอบการบริษัทหรือหจก​แบบMou รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร​ ต่อใบอนุญาปี63​ บัตรชมพูให้คำปรึกษาเรื่องแรงงาน

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์ จำกัด
😄รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
😄รับทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
😄นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงานในประเทศไทย
😄😄บริการทุกระดับ ประทับใจ 😄😄

จัดหาแรงงานให้นายจ้าง บริษัท หรือ หจก โรงงาน ก่อสร้าง และอื่นๆ

บริหารงานโดย
คุณอัญรินทร์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-1909884
คุณโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-5999599
033-123119 ออฟฟิต
083-8214888 ออฟฟิต
088-2241500 ออฟฟิต

เซ็นต์สัญญานำคนงานเข้าทำงาน
#บริษัทจุฬาวิศวกรรมจำกัด
50​ คน
สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ
088-5999599​ คุณโชติธนินท์​ ไชย​พิชิต

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด

รับสมัครล่าม พม่า จำนวน 1 อัตรา พูดพม่าได้ พูดไทยได้ เขียนไทยได้ ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เป็นยิ่งดีครับ

บริษัทตั้งอยู่ตรงข้ามจัดหางานจังหวัดชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

สนใจอินบล็อคหรือโทร ด่วนครับ
โทร 088-5999599

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

นายจ้างท่านใดขาดแรงงานเรายินดีดูแลและพร้อมบริการอย่างคุณภาพด้วยการรับประกันแรงงาน1ปีเต็ม

พร้อมทีมงานมืออาชีพ
#แมสเซนเจอร์
#ล่ามแปลภาษา​ เวลาเอาคนงานไปลงให้

พร้อมใบอนุญาติ​ นจ.0147​/2561

088-5999599​ คุณโชติ​ธนินท์​ ไชย​พิชิต​พงษ์
083-7684111

นำเข้าแรงงานต่างด้าวมาให้กับ

บริษัทบรรลือการค้าจำกัด
บริษัทไซเซ็น​อริยแสงธรรมแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด
บริษัท​ชาญใช้จักรจำกัด

นายจ้างท่านใดขาดแรงงานเรายินดีดูแลและพร้อมบริการอย่างคุณภาพด้วยการรับประกันแรงงาน1ปีเต็ม

พร้อมทีมงานมืออาชีพ
#แมสเซนเจอร์
#ล่ามแปลภาษา​ เวลาเอาคนงานไปลงให้

พร้อมใบอนุญาติ​ นจ.0147​/2561

088-5999599​ คุณโชติ​ธนินท์​ ไชย​พิชิต​พงษ์
083-7684111

พนักงาน​ 3คนนี้​ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด​ เพราะได้ออกจากงานแล้ว ถ้านายจ้างไหนติดค้างเอกสารอะไรสามารถติดต่อผมได้โดยตรง​ 0885999599​ ถ้าเขาไปรับตามเล่มอนุญาตทำงานหรือรับงานนอกบริษัท​ บริษัทไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนโยบาบบริษัทจะให้นายจ้างโทรตามได้ที่เบอร์ใบรับคำขอไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น​ ถ้าใครพบเห็นว่าอ้างชื่อบริษัทหรือเปิดออฟฟิตเถื่อนสามารถแจ้งได้ที่ผมโดยตรงได้เลยนะครับ

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด
รับสมัครบุคลากร 1 ตำแหน่ง

พนักงาน ชาย รับทำเอกสาร 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ สุจริตต่อบริษัท จบวุฒิ ปวส. ขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์เป็น ขับรถเป็นมีใบขับขี่
ค่าแรงสตาร์ทวันละ400 บาท ค่าอาหารกลางวันฟรี ประกันสังคม +ค่าคอมมิสชั่น รับงานได้ให้ค่าหัว หัวละ500 ต่อแรงงานต่างด้าว1คน

ติดต่อ 088-1909884 คุณแป้ง
088-5999599 คุณน็อต
หรืออินบล็อค ส่งประวัติ และข้อมูล

สถานที่ทำงานอยู่ตรงข้ามกับจัดหางานจังหวัดชลบุรี แถวตลาดนัดนินจาเมืองใหม่

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์ จำกัด
😄รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
😄รับทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
😄นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงานในประเทศไทย
😄😄บริการทุกระดับ ประทับใจ 😄😄

จัดหาแรงงานให้นายจ้าง บริษัท หรือ หจก โรงงาน ก่อสร้าง และอื่นๆ

บริหารงานโดย
คุณอัญรินทร์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-1909884
คุณโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-5999599
033-123119 ออฟฟิต
083-8214888 ออฟฟิต
088-2241500 ออฟฟิต

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์ จำกัด
😄รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
😄รับทำเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
😄นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายมาทำงานในประเทศไทย
😄😄บริการทุกระดับ ประทับใจ 😄😄

จัดหาแรงงานให้นายจ้าง บริษัท หรือ หจก โรงงาน ก่อสร้าง และอื่นๆ

บริหารงานโดย
คุณอัญรินทร์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-1909884
คุณโชติธนินท์ ไชยพิชิตพงษ์ 088-5999599
033-123119 ออฟฟิต
083-8214888 ออฟฟิต
088-2241500 ออฟฟิต

#บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์

ปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว และดำเนินการทำเอกสารแรงงานนำเข้า Mou

พร้อมทั้งจัดหาแรงงานเข้าบริษัท

งานก่อสร้าง สายงานการผลิต ทุกรูปแบบ

ทำเอกสารเปลี่ยนย้ายนายจ้าง

แจ้งที่พักอาศัย

รายงานตัว 90 วัน

โทร 088-1909884 แป้ง
088-5999599​น็อต

[05/10/19]   แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

กรมการจัดหางาน ย้ำนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานจะต้องแจ้งการเข้า-ออกในการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท ขณะเดียวกันนายจ้างต้องจัดทำสัญญาการจ้างงาน และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที่ทําการของนายจ้าง และสําเนาสัญญาจ้างดังกล่าวให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้ ปฏิบัติตามกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานอยู่ในประเทศไทยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกจากงานของคนต่างด้าว ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างทราบว่า พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 13 กำหนดให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน มีหน้าที่ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงานก็ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย

สำหรับกรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบการนำเข้าแบบ MOU โดยการนำเข้าของผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวมาทํางาน (บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ) เมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวจะต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตฯ และกรมการจัดหางานทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการออกจากงานของคนต่างด้าวนั้นด้วย

นอกจากนี้ ก่อนคนต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้างตามระบบการนำเข้า MOU นายจ้างต้องจัดทําสัญญาจ้างเป็นหนังสือ โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่อธิบดีกําหนด และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที่ทําการของนายจ้างเพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ และสําเนาสัญญาจ้างดังกล่าวเพื่อให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้างไม่แจ้งการเข้า-ออกจากงานของคนต่างด้าวในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด

คนดีก็มี..คนร้ายก็มี..
สมุดพาส PJ/ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปลอม.
ทำอย่างไรล่ะ..ว่าจริง/ปลอม.

รับปรึกษาและจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว

นจ.0147/2561
บริษัท​นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด
Tel. 088-5999599

naewna.com

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

เปิดศูนย์เก็บข้อมูล แรงงานเมียนมา
ที่จ.สมุทรสาคร..เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง/สถานประกอบการ/
ภาพลักษณ์ปท.
https://www.naewna.com/politic/399473

naewna.com 5 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ.....

#บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์

ปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว และดำเนินการทำเอกสารแรงงานนำเข้า Mou

พร้อมทั้งจัดหาแรงงานเข้าบริษัท

งานก่อสร้าง สายงานการผลิต ทุกรูปแบบ

ทำเอกสารเปลี่ยนย้ายนายจ้าง

แจ้งที่พักอาศัย

รายงานตัว 90 วัน

โทร 088-1909884 แป้ง
083-76841111 น็อต

dailynews.co.th

'บิ๊กอู๋'สั่งลุยตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว-นายจ้าง

อัพเดทข่าวครับ

dailynews.co.th ชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ กรมการจัดหางาน เข้ม คิ๊กออฟลุยตรวจแรงงานต่างด้าว-นายจ้าง ดีเดย์ ทั่วประเทศ 27 ก.พ. นี้ ....

กรมการจัดหางาน หารือแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง กรมประมง เป็นต้น

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 30 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุม ครบถ้วน โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน คือ 1. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลซึ่งได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทผู้ติดตาม และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักยังไม่หมดอายุ และ 2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งงานกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือบัตรสีชมพู รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ที่อายุไม่เกิน 18 ปี

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. พร้อมตำรวจ สตม. ตำรวจท่องเที่ยว และชุด ศปอส.ตร. แถลงข่าวนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นแก๊งปลอมดวงตราประทับวีซ่าในประเทศไทย พบพาสปอร์ต ต่างประเทศหลายร้อยเล่ม ตรายางหน่วยราชการจำนวนมาก และใบอนุญาตทำงานปลอม

ณ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ซีบีเอส เวิลด์ จำกัด เลขที่ 216/6 ซ แจ้งวัฒนะ 6 แยก 1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม (สถานที่เกิดเหตุ)เห็นแถวๆบางแสนแวปๆนะแต่ไม่แน่ใจ
อ้าว.งัยงั้น..
บ.จด5ล้าน..ใครเป็นลูกค้า..ไปเช็คดูเด้อ
อุสา.วางเงิน5ล้าน..ไม่น่าเลย...

ของดีราคาถูกพอพูดไปนายจ้างก็ชอบเถียง เจอแบบนี้ใครทำอยู่เช็คเอาเองนะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ้งงงงงงงงงง เเต่เรามาเตือน

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด's cover photo

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยเลเบอร์จำกัด

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Chon Buri?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


333/24 หมู่.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
Chon Buri
20000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
Chon Buri การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
BUU#Genius Law BUU#Genius Law
สาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Chon Buri, 20131

FC . TumruCity  . FC . TumruCity .
Chonburi
Chon Buri, 20000

ไม่รุ้จะอธิบายยังใง

Document Station Document Station
3 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
Chon Buri, 20240

TravelFriend Visa&TranslationServices.สาขาCentralChonburi TravelFriend Visa&TranslationServices.สาขาCentralChonburi
55/88-89, 55/91 หมู่ 1 Sukhumvit Rd, Samet, Chon Buri District, Chon Buri 20000
Chon Buri, 20000

บริการด้านวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก แปลเอกสารทุกภาษา ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

บริษัท ดิอาร์โรซ คอนโดมิเนี่ยม จำกัด บริษัท ดิอาร์โรซ คอนโดมิเนี่ยม จำกัด
27/4 หมู่ 7 ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง
Chon Buri, 20000

Thai888 Law Company Pattaya Thai888 Law Company Pattaya
478/10 Thappraya Road, View Talay 5D Condo, Nong Prue
Chon Buri, 20150

Combined Thai888 law office and Abroad funeral director service office in Pattaya Jomtien Chonburi. One stop service for all your needs. Preparation Living Wills and application to the courts for Probate. All Legal issues.

D Tours Service and Transport LTD D Tours Service and Transport LTD
75 187/190 Jomtien Soi 4
Chon Buri, 20260

Visa Service, Taxi Transport, Hotel Booking,all kinds of translations and verifications and all help needed for foreign and Thai customers here in Thai etc

วิถีบูรพา วิถีบูรพา
ถนน สุขุมวิท
Chon Buri, 22000

สวนผลไม้ น้ำตก ภูเขา ทะเล ชายหาด เกาะ ธรรมชาติ ทั่วภาคตะวันออกของประเทศไทย

Hawkeye Private Investigators Hawkeye Private Investigators
Pattaya
Chon Buri, 20150

We either put your mind at ease or save you a big mess in the future, not to mention a lot of money. All cases are dealt with discreetly and sensitively

Falcon Law Consultant & Business Solutions Falcon Law Consultant & Business Solutions
19/9 Moo 9 Nongprua
Chon Buri, 20150

Address

ขาย ที่ดิน ชลบุรี-พัทยา ขาย ที่ดิน ชลบุรี-พัทยา
Bangsane
Chon Buri

ขายที่ดินโชน ภาคตะวันออก

Hunter House Agency Co.,ltd & สำนักงานทนายความ นิติกาญจย์ Hunter House Agency Co.,ltd & สำนักงานทนายความ นิติกาญจย์
520 นิรันดร์คอนโด ถนนพัทยากลาง ซ.อรุโณทัย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
Chon Buri, 20150

Properties for sale and rent, Service Home Land Condo and Apartment, Company legale counsel, Registration of company and partnerships, Consultation, Draft contract domestic and foreign, Conduct a case, Accelerated, Translation, Visa!