G Attitude

G Attitude is service provider regarding to the Engieering Consultant, Calculation, Report, Transportation, Shipping, Import/Export and Permits Application to Thai Authority

เปิดเหมือนปกติ

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท จี แอตติจูด จำกัด🙏🙏🙏

Time Scale

ครั้งหนึ่งที่ได้สัมผัสและทำงานเกี่ยวกับ offshore structure

O processo de instalação de plataforma de petróleo

youtube.com

Wind Turbine Farm Installation From Scratch | Engineering On Another Level

👍👍👍

This episode explores and reviews the installation process of onshore wind farms. We have managed to put together a step-by-step guide on how exactly these g...

ใกล้จะเสร้จแล้ว😎

กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จ.ชลบุรี ใกล้แล้วเสร็จ คืบหน้าแล้วกว่า 93%

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี และงานก่อสร้างขยายถนน บนทางหลวงหมายเลข 331 (บริเวณทางแยกต่างระดับมาบเอียง ถึง บริเวณบ้านโป่งสะเก็ด) ระหว่าง กม.37 – กม.49 ระยะทางรวม 11.83 กิโลเมตร คืบหน้ากว่าร้อยละ 93
ทางหลวงหมายเลข 331 เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน 24 แห่ง และงานก่อสร้างขยายถนน ลักษณะการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ เป็นผิวทางคอนกรีต เป็นการออกแบบปรับปรุงขยายช่องจราจรหลักจากเดิมไป 2 ช่องจราจร กลับ 2 ช่องจราจร เพิ่มเป็น ไป 3 ช่องจราจร กลับ 3 ช่องจราจร (ทางหลัก 3 ทางคู่ขนาน 3) โดยช่องจราจรที่ขยายจะอยู่ในเขตทางหลวง ไม่มีการเวนคืนเพิ่มเติม งบประมาณ 3,465,645,159 บาท
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2563 ซึ่งจะช่วยรองรับและบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะบริเวณทางแยก รวมทั้งปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งที่เป็นเครือข่ายสำคัญไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Unseen Laos-Thailand ລາວ-ไทย

We proud to present and participate this project in Thailand.

https://www.facebook.com/unseenlaosthailand/posts/4045669755503160

ทุ่งกังหันลมไฟฟ้า ห้วยบง ตั้งอยู่ที่ อำเภอด่านขุนทด และอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เสา 1 ต้นมีมูลค่า 200 ล้านบาท

geeattitude.com

Blog

มาเสริมทฤษฏีกันบ้างจาก Kano Model 🤔

Kano Model เกี่ยวข้องอะไรกับ G Attitude ❓❓❓

🙏ขอขอบคุณท่านอาจารย์ รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว #มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ชี้แนะ

http://www.geeattitude.com/index.php/blog-article

geeattitude.com

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า บริษัท จี แอตติจูด จำกัด

🤔เคยสับสนในการเลือกใช้เทลเลอร์มั้ย❓❓❓

😳อะไรคือ Semi Trailer หรือ Full Trailer❓❓❓

😔มันต่างกันอย่างไร❓❓❓

หาคำตอบได้ที่ 🧐http://www.geeattitude.com/index.php/blog-article

geeattitude.com

News & Event

📣Mega Project เริ่มแล้ว

http://www.geeattitude.com/index.php/newsevent

geeattitude.com G Attitude

📣ทำไม Stability Angle หรือ Geometric Limit จึงมีความสำคัญกับการขนส่งแบบพิเศษ❓❓❓

อุบัติเหตุยังสามารถเกิดขึ้นกับรถ Hydraulic Trailer ได้ แล้วจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร❓❓❓

ถ้ารถเทลเลอร์ทั่วไปล่ะ ยิ่งจะต้องระวังขนาดไหน❓❓❓

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ http://www.geeattitude.com/index.php/blog-article

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
.
ข้าพระพุทธเจ้า บ. จี แอตติจูด จำกัด

📡 ตามนี้นะครับ‼️

📡 รถบรรทุกรีบแซงแล้วรีบยกนะครับ ถ้าเหยียบนานกว่า 2 นาที จดหมายเรียกค่าปรับจากกรมขนส่งฯจะร่อนถึงที่บ้าน

กรมทางหลวง

📣 ติดตามข่าวสารกันหน่อย

รัฐมนตรีฯ คมนาคม ตรวจความพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของประชาชน

📡ความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ครบทุกตอน ประมาณเดือนกันยายน 2563 โดยจะใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 36 - 40 เดือน แล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการเริ่มเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ครม. อนุมัติในหลักการให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมดำเนินการ ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,930 ล้านบาท (ค่าก่อสร้างและค่าจ้างควบคุมงาน) เป็นเงินที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบ 2,630 ล้านบาท ฝ่าย สปป.ลาว รับผิดชอบ จำนวน 1,300 ล้านบาท
.
ตลอดจนอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคําไซ) และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทนสำ หรับการลงนามความตกลงดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
.
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐบาลไทย) และรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (รัฐบาล สปป.ลาว) ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างฯ ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยเนื้อหาตามความตกลงฯ ในข้อ 6 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล สปป.ลาว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกัน

เครดิต โฆษกรัฐบาล

🤔

การขนส่งทางน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปยัง สปป. ลาว👍👍👍

ขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า
#wattanakolTransports2001 #WAT #CTGLao #500kv #MekongInterTransport #BARGE #PORT #BuengKan #Customs #Laos #HydroPower #HeayCargo #Laemchabangport #ปากซัน #บึงกาฬ #ด่านศุลกากรบึงกาฬ #ท่าเรือบึงกาฬ #แพขนานยนต์ #เขื่อนน้ำเทิน1 #ขนส่งลาว #ชิปปิ้งบึงกาฬ #ດ່ານປາກຊັນ #ສຖານີໄຟຟ້າ #Mekongriver

📡เผยแพร่คำสั่ง‼️

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง” ให้ขนส่งสาธารณะ ทั้งคนและสินค้า เดินทางข้ามจังหวัด ช่วงเวลา “เคอร์ฟิว” ระหว่าง 23.00-03.00 น.ได้ แต่ต้องแสดงหลักฐานรับรอง
.
วันที่ 2 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 17/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)
.
ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในเรื่องการปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และจุดตรวจ เพื่อบังคับใช้มาตรการในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานจัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการ และกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหน้าที่ และอำนาจและแต่งตั้งหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการยังมีผลบังคับใช้ โดยปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
.
ดังนั้นการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ สำหรับการเดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ส่วนยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ ที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้า ระหว่างจังหวัดที่เดิมออกจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทาง หลังเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ในช่วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานได้ โดยต้องแสดงหลักฐานรับรองจากบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัดระบุรายละเอียดที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ขับขี่ พนักงานประจำรถเส้นทาง และตำบลเดินทาง ชนิดและรายการสินค้าหรือบัญชีรายชื่อผู้โดยสาร ควบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
.
ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงจากยานพานะในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่เป็นผู้ที่
ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
.
สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

🤔เคยสังเกตมั้ยว่าทำไมรถลากจูงต้องใช้ถึง 2 คันในการขึ้นเขา ⁉️ คันเดียวไม่ไหวเหรอ⁉️ เค้ามีวิธีการคิดยังไงนะ‼️

คำตอบอยู่ในนี้แล้ว✍️‼️

http://www.geeattitude.com/index.php/blog-article-t

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ​

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท จี แอตติจูด จำกัด

[05/30/20]   📡แถวๆมาบข่า ก่อนเข้าระยอง เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับ

📡เปิดทดลองใช้ฟรี มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด👍 ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563นี้นะครับ⏱

เปิดทดลองให้ใช้บริการ (Soft Opening) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่ม

“เติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษสู่ EEC”

ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563

โอ้ว ไม่นะ‼️
นำเข้า/ส่งออก 😁ไม่จำเป็นต้องเอาไปทั้งรถ เอาแค่ตู้ไปก็พอ

#มืออาชีพ

📣 ประกาศจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เรื่องเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณหน้าเทสโกโลตัส กม. 10📣📣📣

📣อ่านบทความนี้แล้วชอบครับ เหมือนตอนที่แอดฯได้ทำงานกับฝรั่ง ซึ่งส่วนใหญ่เค้าจะชอบเล่นใหญ่ หมายถึงทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ต่างจากความคิดของคนไทยอย่างแอดฯที่แก้ปัญหาได้เฉียบกว่าและเจ็บตัวน้อยกว่า 😂

▶️
บริษัทผลิตยาสีฟันเเห่งหนึ่ง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าจำนวนมาก ว่าพวกเขาได้รับกล่องยาสีฟันเปล่าที่ไม่มียาสีฟันอยู่ข้างใน
.
เมื่อทาง CEO ของบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้ จึงรีบเรียกฝ่ายวิศวกรเข้ามาประชุมเพื่อหาทางเเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น !
.
หลังจากประชุมกันอยู่นานก็ได้ข้อสรุปออกมาว่า “ในกระบวนการสุดท้ายก่อนที่สินค้าจะถูกส่งออกไปขายนั้น กล่องยาสีฟันทั้งหมดจะวิ่งผ่านด้วยสายพานความเร็วสูง มันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะตรวจพบกล่องยาสีฟันที่ไม่มีหลอดอยู่”
.
เมื่อ CEO รู้อย่างนั้น จึงตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องชั่งความเร็วสูงราคา 250 ล้าน มาติดตั้งไว้ที่ปลายสายพาน เพื่อให้สามารถชั่งน้ำหนักกล่องยาสีฟันที่วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงได้ทัน
.
เพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ถ้าเครื่องชั่งน้ำหนักตรวจพบว่ามีกล่องเปล่าหลุดรอดออกมา สายพานจะหยุดทันที เพื่อให้คนงานเดินมาคัดกล่องเปล่านั้นออก แล้วค่อยกดปุ่ม reset ให้สายพานทำงานต่ออีกที
.
หลังจากที่ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักนี้ ผลที่ออกมานั้นเป็นที่พอใจมาก เพราะบริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าอีกเลย
.
หลังจากผ่านไป 1 เดือน CEO ก็ได้รับรายงานสรุปเเผนการผลิตอีกครั้ง เเต่เขาก็ต้องเเปลกใจเพราะในรายงานระบุว่า “เครื่องชั่งสุดไฮเทคนี้ไม่เคยตรวจพบกล่องเปล่าเลยเเม้เเต่ครั้งเดียว”
.
CEO ท่านนี้จึงขอเข้าไปตรวจดูโรงงานสักหน่อย ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเครื่องชั่งราคา 250 ล้าน ไม่ตรวจพบกล่องเปล่าเลย
.
เมื่อ CEO เดินทางไปถึงโรงงาน เขาก็พบกับพัดลมตัวเล็กๆ ราคา 250 บาท วางอยู่ที่ใกล้ๆเครื่องชั่ง ราคา 250 ล้าน
.
CEO จึงเดินเข้าไปถามคนงานว่า “คุณเอาพัดลมมาตั้งไว้ตรงนี้ทำไม ?“
.
คนงานจึงตอบว่า "ผมใช้พัดลมตัวนี้ เป่ากล่องเปล่าออกไป เพราะว่าถ้ามีกล่องเปล่าผ่านเข้าไปตรงเครื่องชั่งสุดตัวนี้ สายพานจะหยุดการทำงาน ซึ่งเขาขี้เกียจเดินไปกดปุ่ม reset ใหม่”
.
CEO ถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ เพราะเขาเพิ่งจัดการกับปัญหานี้ไปด้วยเงิน 250 ล้าน เเต่คนงานกลับเเก้ปัญหาเดียวกันด้วยเงินเพียง 250 บาท
.
หลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงเเค่ ”เส้นผมที่บังภูเขา” เเต่กลับมองไม่เห็น เพราะการนั่งเเก้ปัญหาอยู่บนออฟฟิศอย่างเดียวนั้นไม่อาจทำให้เข้าใจเรื่องหน้างานที่เกิดขึ้นได้อย่างเเท้จริง !
.
.
.
#ธุรกิจ #ceo #แก้ปัญหา #ยาสีฟัน #สมองไหล

Reference : หนังสือ คิดจะไปดวงจันทร์ อย่าหยุดเเค่ปากซอย

บริษัทผลิตยาสีฟันเเห่งหนึ่ง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าจำนวนมาก ว่าพวกเขาได้รับกล่องยาสีฟันเปล่าที่ไม่มียาสีฟันอยู่ข้างใน
.
เมื่อทาง CEO ของบริษัทได้รับทราบเรื่องนี้ จึงรีบเรียกฝ่ายวิศวกรเข้ามาประชุมเพื่อหาทางเเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น !
.
หลังจากประชุมกันอยู่นานก็ได้ข้อสรุปออกมาว่า “ในกระบวนการสุดท้ายก่อนที่สินค้าจะถูกส่งออกไปขายนั้น กล่องยาสีฟันทั้งหมดจะวิ่งผ่านด้วยสายพานความเร็วสูง มันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะตรวจพบกล่องยาสีฟันที่ไม่มีหลอดอยู่”
.
เมื่อ CEO รู้อย่างนั้น จึงตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องชั่งความเร็วสูงราคา 250 ล้าน มาติดตั้งไว้ที่ปลายสายพาน เพื่อให้สามารถชั่งน้ำหนักกล่องยาสีฟันที่วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงได้ทัน
.
เพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ถ้าเครื่องชั่งน้ำหนักตรวจพบว่ามีกล่องเปล่าหลุดรอดออกมา สายพานจะหยุดทันที เพื่อให้คนงานเดินมาคัดกล่องเปล่านั้นออก แล้วค่อยกดปุ่ม reset ให้สายพานทำงานต่ออีกที
.
หลังจากที่ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักนี้ ผลที่ออกมานั้นเป็นที่พอใจมาก เพราะบริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าอีกเลย
.
หลังจากผ่านไป 1 เดือน CEO ก็ได้รับรายงานสรุปเเผนการผลิตอีกครั้ง เเต่เขาก็ต้องเเปลกใจเพราะในรายงานระบุว่า “เครื่องชั่งสุดไฮเทคนี้ไม่เคยตรวจพบกล่องเปล่าเลยเเม้เเต่ครั้งเดียว”
.
CEO ท่านนี้จึงขอเข้าไปตรวจดูโรงงานสักหน่อย ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเครื่องชั่งราคา 250 ล้าน ไม่ตรวจพบกล่องเปล่าเลย
.
เมื่อ CEO เดินทางไปถึงโรงงาน เขาก็พบกับพัดลมตัวเล็กๆ ราคา 250 บาท วางอยู่ที่ใกล้ๆเครื่องชั่ง ราคา 250 ล้าน
.
CEO จึงเดินเข้าไปถามคนงานว่า “คุณเอาพัดลมมาตั้งไว้ตรงนี้ทำไม ?“
.
คนงานจึงตอบว่า "ผมใช้พัดลมตัวนี้ เป่ากล่องเปล่าออกไป เพราะว่าถ้ามีกล่องเปล่าผ่านเข้าไปตรงเครื่องชั่งตัวนี้ สายพานจะหยุดการทำงาน ซึ่งเขาขี้เกียจเดินไปกดปุ่ม reset ใหม่”
.
CEO ถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ เพราะเขาเพิ่งจัดการกับปัญหานี้ไปด้วยเงิน 250 ล้าน เเต่คนงานกลับเเก้ปัญหาเดียวกันด้วยเงินเพียง 250 บาท
.
หลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงเเค่ ”เส้นผมที่บังภูเขา” เเต่กลับมองไม่เห็น เพราะการนั่งเเก้ปัญหาอยู่บนออฟฟิศอย่างเดียวนั้นไม่อาจทำให้เข้าใจเรื่องหน้างานที่เกิดขึ้นได้อย่างเเท้จริง !
.
.
.
#ธุรกิจ #ceo #แก้ปัญหา #ยาสีฟัน #สมองไหล

Reference : หนังสือ คิดจะไปดวงจันทร์ อย่าหยุดเเค่ปากซอย

เราห่วงใยคุณ ห่วงใยซึ่งกันและกัน😀

#มืออาชีพ

SCHEUERLE Fahrzeugfabrik

https://www.facebook.com/scheuerlefahrzeugfabrik/videos/1524938957553170/

โปรแกรมยังไง😁

TII Academy: SPMT Part 6 – Steering program 3

Today's video features the last two steering programs. With diagonal steering, all axles have the same steering angle, i.e. all axles are steered at the same time. This allows the SPMT to drive sideways and diagonally. With the front wheel steering, the vehicle rotates differently than with the rear-wheel steering around the front axle. Here, the front axle is set in a straight positionand the remaining axles are steered parallel to each other.

#TiiChristmasSpecial #TIIAcademy #SPMT #Steering

SCHEUERLE Fahrzeugfabrik

https://www.facebook.com/scheuerlefahrzeugfabrik/videos/1511565188890547/

ความรู้ทั้งนั้น😁

TII Christmas Special Day5:

TII Academy: SPMT Part 2 – Picking up loads and driving on uphill gradients

In today's video, picking up loads along with compensation when driving on uphill gradients are shown. With the aid of the hydraulic axles, the SPMT can be lifted on one side so that the load always remains straight also when dealing with inclines.

#TiiChristmasSpecial #TIIAcademy #scheuerle #SPMT

SCHEUERLE Fahrzeugfabrik

https://www.facebook.com/scheuerlefahrzeugfabrik/videos/1520193994694333/

Part 2😁

TII-Academy: SPMT Part 5 – Steering program 2

With the rear wheel, circle and all-wheel cross-steering, you will learn about three more SPMT steering programs. Through these steering programs, the vehicle can be driven, for example, in a circle around its own axis. More functions are shown in the following video.

#TiiChristmasSpecial #TIIAcademy #SPMT #Steering

SCHEUERLE Fahrzeugfabrik

https://www.facebook.com/scheuerlefahrzeugfabrik/videos/1519047214809011/

เอาไว้เป็นความรู้😁

TII-Academy: SPMT Part 4 – Steering programs 1

There are seven different steering programs available which provide optimal control of the SPMTs in confined spaces. With the help of the remote control, a steering program can be selected. The steering angle is precisely calculated and programmed for each program. The vehicle can then be driven and steered by means of the joystick.Today's video shows the first two steering programs and their selection. More steering programs will be featured in the next two videos.

#TiiChristmasSpecial #TiiAcademy #SPMT #Steering

📣 ข้อมูลมาจากเพื่อนที่เป็นนายด่านศุลฯครับ

สมัยนี้ต้องระวังกันมากๆหน่อย ถ้าไม่แน่ใจ...ปรึกษาเราเรื่องการนำเข้า/ส่งออกได้ครับ😁

#มืออาชีพ

กรณีที่ชาวต่างชาติได้เข้ามาตีสนิทกับผู้เสียหายผ่านทางสื่อออนไลน์ หลังจากนั้นชาวต่างชาติรายดังกล่าว แจ้งว่าได้ส่งของขวัญหรือของมีค่าต่าง ๆ มาให้ผู้เสียหาย และให้รอรับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า

หลังจากนั้นมีบริษัทขนส่งสินค้าติดต่อผู้เสียหายผ่านทาง e-mail และโทรศัพท์ โดยแจ้งให้โอนเงินจำนวนมากผ่านบัญชีของบริษัทขนส่งสินค้าในต่างประเทศ หรือบัญชีส่วนบุคคลภายในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรสำหรับสิ่งของดังกล่าว แต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปให้แล้ว ปรากฏว่าไม่ได้รับของที่อ้างถึงแต่อย่างใด กรมศุลกากรจึงขอเตือนให้ท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนการโอนเงิน

หากท่านเกิดข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000,02-667-7000 ต่อ 205844-8 หรือ website: ccc.customs.go.th

วันฉัตรมงคลในวันที่ ๔ พฤษภาคมนี้ ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท จี แอตติจูด จำกัด ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

👀หลายๆคนถามว่า G Attitude มีดียังไง❓

👍G Attitude มีความรู้, ประสบการณ์💪, มี License ที่คนอื่นไม่มี 💯

#ชัดเจน #มืออาชีพ

👀การตรวจวัดค่าการโก่งตัวของสะพาน ‼️🚛🚛🚛

👉เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และปลอดภัยต่อการขนส่ง 💯
👉ปฏิบัติตามเขื่อนไขของกรมทางฯ💯

อยากรู้ว่าต้องทำยังไง❓ G Attitude มีคำตอบ🤝

#มืออาชีพ

🚨คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

=======================
Cr: สมาคมขนส่งแหลมฉบัง

🚨คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

=======================

📎ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ TDSC
https://bit.ly/2KoOATZ

ความเป็นมืออาชีพ

เรามีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายสาขา พร้อมที่จะให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ทันต่อความต้องการ มีความแม่นยำน่าเชื่อถือของข้อมูล ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสปการณ์เป็นสิบปีในด้านการออกแบบ การขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ๆ ในประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเซีย รวมถึงทีมงานด้านการนำเข้าและส่งออกที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของผู้เข้ารับการบริการได้

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Chon Buri?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Company Introduction

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chon Buri

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
Business Services อื่นๆใน Chon Buri (แสดงผลทั้งหมด)
หอพักบางแสนใกล้ม.บูรพา หอพักบางแสนใกล้ม.บูรพา
บางแสน
Chon Buri, 20130

หอพักบางแสนใกล้ม.บูรพา

ศรีราชาแอร์แอนด์เซอร์วิส เบอร์โทร 087-073-5231 ศรีราชาแอร์แอนด์เซอร์วิส เบอร์โทร 087-073-5231
18/237ม.3ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20110
Chon Buri, 20110

บริการ จำหน่ายแอร์ ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ ซ่อมแอร์

Ebc Engineering Bangsai Chonburi Co.,ltd Ebc Engineering Bangsai Chonburi Co.,ltd
Bangsai
Chon Buri, 20000

รับติดตั้งระบบCCTV,ACCESS CONTROL,ALARM

รับออกแบบ Design Jig Fixture, Checking Fixture CF, เครื่องจักร Automation รับออกแบบ Design Jig Fixture, Checking Fixture CF, เครื่องจักร Automation
Chonburi
Chon Buri, 20130

รับออกแบบ Design Jig Fixture, Checking Fixture CF, เครื่องจักร Automation, Conveyer

รับสร้างภาพ รับสร้างภาพ
ม.บูรพา
Chon Buri, 20130

Princess Bag Spa Princess Bag Spa
86/6 ม.7 หนองปรือ บางละมุง
Chon Buri, 20260

Oriental Paint And Chemical Co., Ltd. Oriental Paint And Chemical Co., Ltd.
158, Moo 2, Sukhumvit Road, Klongtamrhu, Muang
Chon Buri, 20000

The Company

Naifun Naifun
Bangsan
Chon Buri, 20130

บริการเขียน APP Android ราคาถูก

ทรัพย์รุ่งเรืองพาณิชย์ ทรัพย์รุ่งเรืองพาณิชย์
ต.บ้านสวน
Chon Buri, 20000

วิรัตน์การช่าง วิรัตน์การช่าง
ถนนเลี่ยงเมืองบายพาส
Chon Buri, 20000

จำหน่ายแทงค์น้ำ แทงค์น้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด