Tritrinn - ตรัยตริณณ์

Tritrinn - ตรัยตริณณ์

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

วัดแม่อีด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่อีด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
519 หมู่ 6 ถ.โชตนา ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว, Chiang Mai
โรงเรียนวัดจอมคีรี บ้านจอมคีรี
โรงเรียนวัดจอมคีรี บ้านจอมคีรี
ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
ครูบาวิ วิมาโร
ครูบาวิ วิมาโร
วัดเวฬุวัน ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ถ้ำเชียงดาว,Chiang Dao Cave - thailand
ถ้ำเชียงดาว,Chiang Dao Cave - thailand
หมู่5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วัตถุดิบสมุนไพร ว่านมงคล108 -ถ้ำเชียงดาว
วัตถุดิบสมุนไพร ว่านมงคล108 -ถ้ำเชียงดาว
Chiang Mai 50170
สวนป่าไพบูลย์พูนสุข - Suanpa Paiboonpoonsuk
สวนป่าไพบูลย์พูนสุข - Suanpa Paiboonpoonsuk
32 หมู่ 11 หมู่บ้านแม่แมะ ต.แม่นะ
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
1178
พระธาตุม่อนจอมธรรม
พระธาตุม่อนจอมธรรม
บ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง, Chiang Mai
ล่องแก่งเชียงใหม่แก่งกื้ด แม่แตง ธนา แอดเวนเจอร์
ล่องแก่งเชียงใหม่แก่งกื้ด แม่แตง ธนา แอดเวนเจอร์
ตำบลกื้ดช้างอำเภอแม่แตง, Ban Chang (1)
Abso-ในแก่ง
Abso-ในแก่ง
แก่งกื้ด, Chiang Mai
ชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง Platycerium ridleyi
ชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง Platycerium ridleyi
368 หมู่7 ตำบล อินทขิล, Chiang Mai

ความคิดเห็น

#บุญใหญ่ #ช่วยกันแชร์ 📣ขอเชิญร่วมบุญมหาสังฆทานครั้งใหญ่ ถวายข้าวสารกระสอบ อาหารแห้ง น้ำดื่ม จำนวน ๙ วัด 📌เจ้าภาพข้าวสารกระสอบละ ๙๙๙ บาท 1.วัดถ้ำปากเปียง(หลวงปู่เจริญ) 2.วัดถ้ำเมืองนะ(หลวงตาม้า) 3.วัดถ้ำผาปล่อง(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) 4.วัดป่าดาราภิรมย์อารามหลวง 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่ชีอมารีรักษ์ดอยสะเก็ด 1 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่ชีอมารีรักษ์ดอยสะเก็ด 2 7.วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 8.สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) 9.สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม 10.วัดป่าอรัญญวิเวก(หลวงปู่เปลี่ยน) โดยส่วนหนึ่งจะนำมาไว้ในสหกรณ์ ของศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข และแบ่งไปถวายจำนวน ๙ วัดตามรายชื่อ ท่านใดว่าก็สามารถมาร่วมถวายได้ ในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ปี 2563 สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 065-265-053-8 นางสาววิลาสินี สุวรรณสน (แม่ชีบัวแก้ว) #ครั้งหนึ่งในชีวิต​ #ร่วมบุญใหญ่กันเจ้าค่ะ
เมื่อคืนฝันเห็นคุณแม่
สาธุครับ
I w x e Ed eee
คุณเขืยนใด้ดีมากคะเราคนหนึ่งที่ทำเหมือนคุณเลยอาจจะมากก่วาคุณอีกคือชอบหมอดูมากคะแต่ตอนนิ้ไม่เอาแล้วคะคำสอนของพระพุธเจ้าง่ายมากคะขอบคุณคุณมากคะ
นมัสการทานแม่เจีาค่ะ
ทำบุญคะ
จากสุโขทัยมาสู่บุรีรัมย์ จนเข้าพรรษา

“สงบเย็น เป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน”

เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สืบไป

หน้าที่: 1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ 2. เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับรองรับบุคคลเพศทางเลือก (เพศที่สาม) เพื่อให้เพศที่ 3 ได้มีโอกาสฝึกพัฒนาจิตใจด้วยธรรมะ สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ 3. เพื่อใช้เป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะเด็ก ๆ อนาคตของชาติ โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม 4. เพื่อใช้เป็นสถานที่บำบัดโรค ทางกาย ทางใจ ทุกชนิดด้วยการใช้สมุนไพรจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ตามแนววิถีธรรมนำชีวิต สงบ เย็น เป็นสุข พ้นทุกข์ร่วมกัน

ขออาราธนาบารมีธรรมที่ท่านแม่อาจารย์ตรัยตริณณ์ พรหมญาณโณ ได้สั่งสมมา ดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกความปรารถนาในการปฏิบัติคุณงามความดีที่ท่านตั้งใจ สำเร็จผลเป็นอัศจรรย์

ขอให้ท่านได้เป็นพระบรมโพธิสัตว์ เป็นที่พึ่งของชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุยืนนาน เป็นกำลังในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตราบนานเท่านานและตลอดไปเทอญ

ขอกราบอวยพรท่านแม่อาจารย์ตรัยตริณณ์ พรหมญาณโณ

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

/คณะศิษยานุศิษย์ แดนธรรมมหามงคลสวนป่าไพบูลย์พูนสุข

สุขทุกข์เป็นของคู่โลก
กระทบ รู้ วาง ด้วยใจไม่ยึดถือ
มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก
เพียงแค่นี้ก็ไปนิพพานได้
เพราะจิตไม่ยึดติดกับรูปนาม
เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเห็นการเกิดดับของรูปนาม
ด้วยปัญญาอันรู้แจ้งในอริยสัจแล้ว
อุปทานความยึดมันในขันธ์ ๕ จึงดับไป
ความเป็นอริยบุคคลก็ไม่ใช่สิ่งที่สุดวิสัย
ที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุถึงได้ไม่ยาก

แม่ชีตรัยตริณณ์ พรหมญาณโณ

“ ค ว า ม สุ ข... ค ว า ม ทุ ก ข์

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป
เหมือนกลางวันและกลางคืน
มืดแล้วก็สว่าง สับเปลี่ยนเวียนวน

ผู้เห็นโทษภัยในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
เขาย่อมเบื่อหน่าย
เขาย่อมคลายความยินดี
เขาย่อมคลายจากความยึดถือ

เมื่อนั้น เขาก็จักพ้นจากทุกข์ “

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

“ทุกสิ่งบนโลก
ล้วนเป็นเหตุให้​เกิดทุกข์​
เพราะมันอยู่ใต้กฏของความไม่เที่ยง”

การยึดมั่น​ถือ​มั่น​คือเหตุของความทุกข์
หากเราทำเหตุให้ดี ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
วางในผลกระทบ มีสติพิจารณา​ตามจริง
รับรู้เข้าใจธรรมดาของโลก ไม่ยึดถือ ​ตื่นรู้
เมื่อเราตื่นรู้ เราจะไม่ทุกข์​กับอะไรเลย​...

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

“เหตุที่พวกเรายังเป็นทุกข์
ไม่สามารถ ป ล่ อ ย ว า ง ได้
เพราะยังหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งเดิมๆ
ด้วยการเสาะแสวงหาสิ่งที่ตนไม่มี
ความทะยานอยากในรูปที่สวย รสที่อร่อย
กลิ่นที่หอม เสียงที่ไพเราะ สัมผัสที่ตนพึงพอใจ
ความทะยานอยากในสิ่งที่อยากมี อยากเป็น

ทุกสิ่งที่เราต่างเสาะแสวงหา
ด้วยความยากลำบากตรากตรำนี้
ก็ทำเพื่อ “ ตั ว กู “ ตัวเดียว

หากผู้ใดมีความปรารถนานานาแน่วแน่ที่จะพ้นทุกข์
อย่าให้ความสำคัญกับสิ่งอื่น บุคคลอื่น
นอกเหนือจากหนทางสู่การไถ่บาปอย่างแท้จริง
คือการปล่อยวาง “ ตั ว กู “ นั้นเสีย

“ห ม ด กู ก็ ห ม ด ก ร ร ม”

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

“เมื่อความสงบเย็น
เข้าสู่จิตใจของนักปฏิบัติธรรมแล้ว

อยู่ที่ไหนก็เย็นสบาย
อยู่คนเดียวก็เย็นสบาย

ไม่เป็นภาระให้กับใคร
ไม่ปรารถนามีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่ง
อันนอกเหนือจาก ธ ร ร ม “

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

ทุกสิ่งบนโลก
ล้วนเป็นเหตุให้​เกิดทุกข์​
เพราะมันอยู่ใต้กฏของความไม่เที่ยง

การยึดมั่น​ถือ​มั่น... ​คือเหตุของความทุกข์
หากเราทำเหตุให้ดี ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
วางในผลกระทบ มีสติพิจารณา​ตามจริง
รับรู้เข้าใจธรรมดาของโลก ไม่ยึดถือ ​ตื่นรู้
เมื่อเราตื่นรู้ เราจะไม่ทุกข์​กับอะไรเลย​...

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

#ความสุข #ความทุกข์
ก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้าน
เมื่อเราปรารถนานานาความสุข
เราจึงเป็นทุกข์ในการแสวงหา
เมื่อสมปรารถนานานาความสุขแล้ว
ความสุขก็ไม่คงที่เป็นอนิจจัง...

เมื่อความสุขเปลี่ยนแปลงไป
ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันที

เหตุของทุกข์ก็คือ “การดิ้นรนหาความสุข”

เมื่อใดที่เราปล่อยวางความสุขได้
เมื่อนั้นความทุกข์ก็จะดับไป...

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

ทำความดี...
มันไม่ได้อยู่ที่ว่า มีมากหรือมีน้อย
แต่มันอยู่ที่ว่า เราคิดจะทำมันหรือเปล่า?
คนเราแม้ไม่มีทรัพย์​เป็นทาน
ก็ยังมีแรงกายแรงใจเป็นทานได้
หัวใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่​เสมอ...

“ฝึกเรียนรู้ที่จะเป็น ผู้ ใ ห้
ด้วยใจที่ ป ล่ อ ย ว า ง “

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

#ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็น

อย่าทุกข์ อย่าท้อ
อย่ากังวลใจกับอุปสรรคนะลูก

เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้ว
มันเป็นเรื่องธรรมดา
ตามกฏแห่งกรรม

อย่าทิ้งการสร้างกรรมดี
อีกไม่นานกรรมดีก็จะส่งผล
เป็น “ ค ว า ม สุ ข “

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

#มงคลของชีวิต

คือจิตที่ไม่คิดร้ายกับใคร
อ่อนโยนมีเมตตา​
รักษาจิตให้ดี
ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
รู้จักกิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้
และรู้จักที่จะแบ่งปันแก่ผู้อื่น
คบมิตรดีหลีกหนีมิตรชั่ว
ทำจิตให้เบิกบานแจ่มใส
มีความสุ​ขในสิ่งที่ทำ
ละเลิกการเบียดเบียน​...

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

ความทุกข์...
มันเป็นของธรรมดาคู่กับโลก
วันนี้ลูกคงสว่างไสว​หลายเรื่อง
โดยเฉพาะ​เรื่องของ “ทุกข์”
​ที่เปลี่ยนมุมมองความคิด
ในแบบเดิมๆ​ ของลูกทิ้งเสียหมด
การที่หลายคนพูดว่า...
ไม่กระทบก็ไม่ทุกข์​นั้น...
ความจริงมันไม่ได้ถูกต้อง
ตามที่ผู้คนเขาพูด คิด กัน
เพราะกระบวนการ​ของความทุกข์​
มันเริ่มต้นตั้งแต่ที่เรามีขันธ์​ ๕ นี้ขึ้นมาแล้ว
ในเมื่อมีขันธ์ ๕ เกิดขึ้นมาแล้ว
อุปทานความยึดมั่นในขันธ์​ก็เกิดมีขึ้น
ความทุกข์จึงเป็นของธรรมดาคู่กับขันธ์ ๕
ถึงแม้ลูกจะมีสติดีเท่าไหร่ก็ตามที
ในเมื่อมันยังคงมีรูปธรรมกับนามธรรม
หมุนรอบตัวของมันอยู่เป็นกลไก​แห่งวัฏจักร​
ยังไงมันก็ยังไม่พ้นการกระทบกระทั่งกันอยู่ดี
การกระทบ กระแทก มันทำให้เรารับรู้เข้าใจ
รู้ว่าเราจะไปทางไหน ดำเนินชีวิตต่อไปยังไง?
มันอยู่ที่สติปัญญา​ของเราเป็นตัวกำหนด
ฉะนั้น ในเมื่อเรายังต้องใช้ชีวิต​อยู่บนโลก
ที่ต้องพบเจอผู้คนมากมาย
การกระทบกระทั่งกันย่อมมีแน่นอน
ความทุกข์​มันมีแน่นอน
เพียงแค่เราเข้าใจสิ่งนั้นๆ
แล้ววางมันลงเบาๆ
ปล่อยมันไปตามธรรมดา​ในแบบที่มันเป็น
เข้าใจโลกธรรมตามจริง
ทุกอย่างก็จบกัน
ไม่ต้องไปผลักใส
เพียงแค่เข้าใจมันเท่านั้น
ความทุกข์​คือหัวงู เพราะมันมีพิษ​
ส่วนความสุขมันก็คือหางของงู เพราะไม่มีพิษ​
แต่ความสุขความทุกข์​
มันก็คืองูตัวเดียวกัน มิใช่หรือ?
เมื่อเราคลำหาหาง มันก็งู
คลำหาหัว มันก็งู งูทั้งตัว
เลิกคลำหางูนั้นเสียได้ มันก็จบเรื่อง
เพราะเมื่อไหร่ก็ตาม
ที่เราวิ่งหาสุขมันก็เจอทุกข์​
วิ่งหนีจากทุกข์​ก็เจอสุข
ก็ในเมื่อความสุขมันไม่เที่ยง
เมื่อความสุขหายไป
ความทุกข์ก็ตามมาแทนที่
แล้วอะไรละ มันคือสุขที่แท้จริง?
“ถ้าไม่อยากทุกข์
ก็อย่าเผลอสุขจนเกินไป”
เพราะความสุข​
มันคือความทุกข์​อย่างละเอียด
ที่เราอาจจะไม่เข้าใจ

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

“ธรรมะของพระ​พุทธเจ้า​
อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ก็สงบร่มเย็น​ที่นั่น”

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

ขอสรรพทุกข์ สรรพโศก​
สรรพโรค สรรพภัย สรร​พเคราะห์​ เสนียดจัญไร
จงมลายหายสิ้นไปพร้อมกับปีเก่า
ขอความศานติ ​สงบร่มเย็น​ จงบังเกิด
แก่ประเทศ​ไทย และโลกใบนี้

วันนี้เวลา ๑๓:๓๐ น.เป็นต้นไป
ร่วมกันเจริญ​พุทธ​มนต์​หลวง(พระปริตร)​
สรงน้ำพระพุทธ และถวายเจดีย์ทรายพร้อมกัน
ทางช่อง FACEBOOK​ LIVE ⭕

ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​สวนป่า​ไพบูลย์​พูน​สุข
อำเภ​อ​เชียงดาว​ จังหวัด​เชียงใหม่

“ความอยากได้ ทำให้ใจเป็นทุกข์
แต่ความอยากให้ ทำให้ใจเป็นสุข
จงเป็นผู้ให้ เพื่อละวาง “กิเลส” ในใจ
และเป็นผู้รับ ด้วยความกตัญญู​รู้คุณ​”

.............................................
ท่านพุทธ​โยคินีอาจารย์​ตรัยตริณณ์
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

“เมื่อมีโอกาส
ได้ทำคุณงามความดี
ทำไปเถอะลูกหลาน
ก่อนที่จะไม่มีโอกาส​ได้ทำ

ให้พากันทำแต่คุณงามความดี
ทำให้มันติดจนเป็นนิสัย
คุณงามความดีนี้แหละ
คือทรัพย์สมบัติในภายภาคหน้า
ทรัพย์สมบัติภายนอก
หามาได้เท่าไหร่ ก็มีแต่หมดไป
แต่ทรัพย์สมบัติภายในนี่
มันมีแต่จะเพิ่มพูนทวีคูณ

ทำไปเถอะลูกหลาน
มันไม่หายไปไหนดอก
อริยทรัพย์อันมีทาน ศีล ภาวนา
มันจะอยู่กับเรานี่แหละ
เกิดมาชาติไหน ก็มีแต่ชุ่มเย็น
ชุ่มเย็น เพราะบุญกุศล”

แม่ชี​ตรัย​ต​ริณ​ณ์​ พรหม​ญาณ​โณ

สวนป่าไพบูลย์พูนสุข - Suanpa Paiboonpoonsuk

ร่วมสวดมนต์ เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตท่านและครอบครัว
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข

อานิสงส์ของการสวดมนต์ 5 ประการ

1. เพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างแรงกล้า เสมือนหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์บนชั้นพระนิพพาน

2. ขณะสวดมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลส เพราะจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ เป็นเหตุให้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล

3. เกิดความเป็นสิริมงคลมหาศาล จะเป็นที่รักของมนุษย์ เทวดา มาร พรหม ศัตรูทั้งหลายจะกลายเป็นมิตร เทพเทวดาจะรักษา ทำให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

4. ทำให้สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจจะหายเครียด ผิวพรรณวรรณะจะผ่องใส ดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

5. บ้านจะเป็นเหมือนสวรรค์ ครอบครัวจะสงบสุข บุตรหลานจะเป็นคนดีอยู่ในโอวาท ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเอง และผู้อื่น

#กดไลค์ #กดแชร์ #พลิกชะตาชีวิต
FaceBook PAGE: สวนป่าไพบูลย์พูนสุข - Suanpa Paiboonpoonsuk
Messenger: m.me/spsface.org

ไก่ไม่ขัน... ตะวันไม่ขึ้น...

มีไก่อยู่ครอบครัวหนึ่ง อาศัยอยู่ในวัดเซนประเทศญี่ปุ่น หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้บริหารที่เก่งมาก กางปีกปกป้องภรรยาและลูกๆทุกตัว อยู่กันมาอย่างมีความสุข

ทุกๆ เช้าเวลาตีห้า พ่อไก่ก็จะบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้ แล้วโก่งคอขัน เสียงก้องไปทั้งพงไพร พ่อไก่ขันไปเรื่อยๆ จนพระอาทิตย์ขึ้นมาฉายแสง ส่องสว่างไปทั้งสากลโลก

พ่อไก่มีความสุขมาก เขาชื่นชมแสงตะวัน พอๆ กับความรู้สึกภูมิใจ เขาคิดว่า เพราะฉัน "ขัน" ตะวันจึง "ขึ้น"

ตะวันขึ้นไปถึงยอดเขา พ่อไก่ก็จึงบินกลับลงมา คลุกคลีอยู่กับลูกเมีย พ่อไก่ทำหน้าที่มาเนิ่นนาน...นานเหลือเกิน

จนวันหนึ่ง เขาเริ่มรู้สึกว่า เขาเริ่มเหนื่อย ร่างกายเขาตรากตรำกับงานหนักเกินไป แต่เมื่อถึงเวลา เป็นหน้าที่ที่พ่อไก่จะต้องบิน...เขาบินขึ้นไปจนถึงกิ่งไม้ แต่ก็หมดแรงร่วงหล่นลงมา

ลูกชายซึ่งเป็นไก่โต้งรุ่นใหม่ไฟกำลังแรง เห็นดังนั้น ก็เข้าไปประคอง “ถ้าพ่อไม่ไหว วันนี้ผมขอขันแทน”

“น้ำหน้าอย่างแก” พ่อไก่ยืดอกชี้หน้าลูกชาย “ถ้าขัน ตะวันจะขึ้นหรือ หัดดูเงาตัวเองเสียบ้าง”

ตวาดให้ลูกชายไฟแรงกลัวหัวหดแล้ว พ่อไก่ก็แข็งใจ บินขึ้นไปอีก คราวนี้เขาไม่เพียงเกาะกิ่งไม้ได้ เขายังขันได้เป็นครั้งสุดท้าย แล้วก็หมดเรี่ยวแรงตกลงมา แสดงอาการใกล้ตาย

พ่อไก่ยังเหลือเรี่ยวแรง เรียกประชุมไก่ลูก ไก่เมีย สั่งเสียให้ลูกเมียเตรียมรับสถานการณ์ เขาบอกว่านับแต่นี้ต่อไป เมื่อพ่อไก่อย่างเขาไม่ขัน ดวงตะวันก็จะไม่ขึ้น เมื่อตะวันไม่ขึ้น

โลกก็จะเข้าสู่กลียุค จึงขอให้เมียและลูกดูแลกันให้ดี เพราะต่อไปนี้จะต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก เพราะอีกไม่ช้า โลกก็จะวิบัติ

สั่งเสียจบแล้ว ไก่ผู้พ่อก็ล่วงลับดับขันธ์

..............................................
นิทาน เรื่องนี้ ท่านเล่าเพื่อสอนให้เรารู้ว่า...

มีคนมากมายในโลกนี้ ที่ป่วยเป็นโรคสำคัญตนผิด มีความคิดฝังลึกว่า “ตัวฉันสำคัญที่สุด” ขาดฉันเสียคนหนึ่ง ทุกอย่างในบ้านเมือง ในองค์กรในบริษัท ก็จะดำเนินต่อไปไม่ได้

คนพวกนี้ เกิดมาเพื่อแบกโลกไว้บนบ่า มากกว่าเกิดมาเพื่อเหยียบโลกเล่น ในโลกนี้ไม่มีใครจะทุกข์หนักหนาสาหัสเท่าคนป่วยโรคนี้...อีกแล้ว

ขณะที่เขาคิดว่า โลกนี้ขาดเขาไม่ได้ มองไปอีกด้าน โลกกลับไม่เคยรู้สึกว่า ขาดเขาแล้ว จะหมุนต่อไปไม่ได้

เขาไม่เคยคิดสักนิด ก่อนจะมีเขา ชาวโลกก็อยู่กันมาได้ สรรพสิ่งในโลกล้วนดำเนินของมันไปตามปกตินิทาน

“คนสำคัญคนหนึ่งของโลก อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดับขันธปรินิพพานไป พระจันทร์ก็ยังไม่หยุดส่องแสง พระอาทิตย์ก็ยังไม่เคยไว้ทุกข์”

..............................................
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

ณ วัดโทรมๆ แห่งหนึ่ง

เณรน้อยเล่าให้ภิกษุชราฟังด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ

"วัดเล็กๆ แห่งนี้ มีแต่ท่านกับข้าเพียง 2 รูป ตอนที่ข้าลงเขาไปบิณฑบาต ชาวบ้านเอาแต่พูดจาดูถูกถากถางข้า ว่าข้าเป็นเณรป่าบ้างละ ว่าข้าเป็นเณรบ้าบ้างละ ไม่ค่อยมีใครใส่ใจทำบุญค่าธูปค่าน้ำมันตะเกียงเลย"

"เช้านี้ตอนออกไปบิณฑบาต อากาศข้างนอกหนาวเย็นมาก แต่ก็ไม่มีใครเปิดประตูให้ข้าเลย อาหารที่บิณฑบาตมาก็น้อยนิดน่าเวทนา ท่านอาจารย์ขอรับ ที่ท่านเคยกล่าวว่า วัดของเราจะเจริญรุ่งเรือง เสียงระฆังที่อุบาสกอุบาสิกามาเคาะตีจะดังไม่ขาดสาย น่ากลัวว่าจะเป็นเพียงความฝันเสียแล้วขอรับ"

ภิกษุชราขยับกายและปรับจีวร จากนั้นก็นั่งหลับตาฟัง ไม่พูดอะไร
เณรน้อยเห็นว่าภิกษุชราไม่กล่าวอะไร ก็บ่นต่อไปเรื่อยๆ ครู่หนึ่งผ่านไป ภิกษุชราจึงเอ่ยขึ้นว่า

"ลมเหนือพัดมาไม่ขาดสาย เจ้าอยู่ข้างนอก หนาวไหม?"

"หนาวสิขอรับ! กระผมหนาวจนขาจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้ว" เณรน้อยกล่าว

"ถ้าอย่างนั้น คืนนี้เรานอนให้เช้าสักหน่อยจะดีกว่านะ!"
ภิกษุชราเรียกให้เณรน้อยดับตะเกียง จากนั้นก็เข้าห้องเพื่อที่จะพักผ่อน

เมื่อผ่านไปประมาณหนึ่ง ภิกษุชราได้เอ่ยทำลายความเงียบว่า

"ตอนนี้เจ้ารู้สึกอุ่นหรือยัง?"

"อุ่นแล้วขอรับ ตอนนี้อุ่นเหมือนนอนอยู่ท่ามกลางแสงแดดอุ่นขอรับ" เณรน้อยตอบ

"ผ้าห่ม ตอนที่วางอยู่ที่เตียง มันเย็นเฉียบ แต่เมื่อเรานำมันมาห่ม มันกลับอุ่นขึ้นทันที เจ้าคิดว่าผ้าห่มทำให้คนอุ่นหรือคนทำให้ผ้าห่มอุ่นล่ะ?" ภิกษุชราเอ่ยถาม
เณรน้อยหัวเราะและตอบกลับไปว่า

"ท่านอาจารย์ ท่านนี่แสร้งถามผมแน่ๆ ผ้าห่มจะทำให้คนอุ่นได้อย่างไรกัน คนต่างหากที่ทำให้ผ้าห่มอุ่นนะขอรับ"

"ในเมื่อผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่เราไม่ได้ แถมเรายังต้องให้ความอบอุ่นแก่มัน แล้วเราจะห่มผ้าห่มไปทำไมกัน?"
เณรน้อยได้ฟังแล้วก็ครุ่นคิด

"แม้ผ้าห่มจะให้ความอบอุ่นแก่เราไม่ได้ แต่เพราะความหนาของผ้าห่มช่วยรักษาไออุ่นของตัวเราเอาไว้ได้ ทำให้เรารู้สึกอุ่นสบายภายใต้ผ้าห่มนั้นขอรับ"
เมื่อภิกษุชราได้ฟังก็ถึงกับหัวเราะออกมา

"ภิกษุอย่างพวกเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มหนาๆ ผืนนั้น และเวไนยใต้หล้านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าห่มผืนหนาผืนนั้น ขอเพียงผู้บำเพ็ญอย่างเรามีจิตใจใฝ่ในความดี ผ้าห่มที่หนาวเย็นก็จะได้รับไออุ่นจากพวกเรา จากนั้นผ้าห่มก็จะเป็นผู้รักษาไออุ่นไว้ เรานอนอยู่ใต้ผ้าห่มจึงทำให้เรารู้สึกอบอุ่น แล้วที่ว่าวัดของเราจะเจริญรุ่งเรือง เสียงระฆังที่อุบาสกอุบาสิกามาเคาะตีจะดังไม่ขาดสาย ยังจะเป็นเพียงแค่ความฝันอยู่อีกหรือเปล่า?"
เมื่อเณรน้อยได้ฟัง ก็แจ้งใจในทันที

พอถึงวันรุ่งขึ้น เณรน้อยก็ตื่นแต่เช้า และรีบลงเขาไปบิณฑบาต แม้จะพบกับคำเสียดสีและสีหน้าดูแคลนจากผู้คน แต่เณรน้อยก็ยังสำรวมกิริยาต่อผู้คนเหล่านั้น

ยี่สิบปีให้หลัง วัดแห่งนี้ก็ได้สร้างพระอารามใหญ่ขึ้นมาบนเนื้อที่ใหม่ไกลจากวัดเดิมสิบกว่าลี้ มีพระภิกษุก่อเกิดขึ้นอีกมากมาย และมีอุบาสกอุกบาสิกาเข้ามาถวายธูปอย่างไม่ขาดสาย เณรน้อยรูปนี้ก็กลายเป็นเจ้าอาวาสแทนภิกษุชราที่มรณภาพไป

เราทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ ต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ผ้าห่มกันทั้งนั้น ผู้คนรอบข้างคือผ้าห่มผืนหนา และเมื่อใดที่เรามอบไออุ่นให้กับผ้าห่ม ผ้าห่มก็จะรักษาไออุ่นนั้นคืนให้กับเราเสมอ...

..............................................
ศูนย์​ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูน​สุข​ จ.เชียงใหม่​
Admin​ / คณะศิษยานุศิษย์

Our story

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าไพบูลย์พูนสุข

“ ชุมชนแห่งศานติ ” เรือนเพาะชำต้นกล้าโพธิจิต สำหรับผู้คนทั่วทุกมุมโลก ที่ปราถนาความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ โดยใช้หลักพุทธธรรมนำใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างศานติภาพ

สวนป่าไพบูลย์พูนสุข ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยท่านแม่ชีตรัยตริณณ์ พรหมญาณโณ และคณะศิษยานุศิษย์ โดยใช้กองทุนส่วนตัวในการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ได้จริงในชีวิตประจำวัน ให้มีชีวิตที่เบิกบานสวยงาม สงบเย็นและเป็นประโยชน์

Suanpa Priboon Poonsuk International Meditation Center

The peachful and freedom of human nature society. The house for grow up The Buddisim “ Bodho of mibd ” all around the world. That’s faithful to the peacful and useful life by user the method of Buddist ceremony to live life to gether for peach and nivanna life.

Suanpa Priboon Poonsuk estalsished sinece B.D. 2560 or C.D. 2017 By the Buddhism A.j. Tritrinn prommayanno and all the Biddist student. use the paivate fund for building. To use as The buddism crermony pray and meditation in buddism ceremony peaceful and publiec. relation to all the human that give the faith for The buddha. You can use “ Dhamma ” to relieve the sandness of depression in your daily life. Hope you get the real happiness peaceful and use ful things in your life for nirvana.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Chiang Dao?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่นี่เป็นเหมือนบ้านอันแสนอบอุ่นของบุคคลเพศที่ 3
พุทธโยคินีจันทร์เพ็ญ พันมณี
พุทธโยคินีหทัยนาท พิลาวัน
พุทธโยคินีภนัสฎา ภาคอำพร
พุทธโยคินีภัทรษยา ศรีสวัสดิ
พุทธโยคินีชยจันทรา จิตตธัมโม
พุทธโยคินีกรรณิการ์ แสงช่างทอง
พุทธโยคินีจิรัชยา ชุ่มสีดา
พุทธโยคินีบุษญะ ว.วชิรญาโณ
พุทธโยคินีกนกจันทร์ จ่าคิ้ม
พุทธโยคินีจันทราลักษณ์ ชินนันท์นลิน

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Chiang Dao
วัดพุทธ อื่นๆใน Chiang Dao (แสดงผลทั้งหมด)
ครูบาวิ วิมาโร ครูบาวิ วิมาโร
วัดเวฬุวัน ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Dao, 50170

ครูบาวิ วิมาโร วัดเวฬุวัน ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
1178
Chiang Dao, 50170

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ

นำเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว แม็ก นำเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว แม็ก
51หมู่5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
Chiang Dao, 50170

เดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวกับเราง่ายๆแค่ 1,800บาทต่อ1คน 2วัน1คืนติดต่อได้ที่0833213300

สพญ. พุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว สพญ. พุทธพรหมปัญโญ สาขาเชียงดาว
สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่)สาขาเชียงดาว
Chiang Dao, 50170

โครงการบุญใหญ่หนึ่งในดำริหลวงตาม้า

วัดแม่อีด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วัดแม่อีด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
519 หมู่ 6 ถ.โชตนา ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
Chiang Dao, 50170

วัดแม่อีด ปากทางถ้ำเชียงดาว วัดชื่อดังในอำเภอเชียงดาว หากใครมาเที่ยวอำเภอเชียงดาวต้องเ

สวนป่าไพบูลย์พูนสุข - Suanpa Paiboonpoonsuk สวนป่าไพบูลย์พูนสุข - Suanpa Paiboonpoonsuk
32 หมู่ 11 หมู่บ้านแม่แมะ ต.แม่นะ
Chiang Dao, 50170

แปลงเพาะกล้าอริยบุคคล