คิวเอ แอคเคาติ้ง

คิวเอ แอคเคาติ้ง

ตำแหน่งใกล้เคียง วณิชย์

กำจัดปลวกและแมลง Sunny Pest Control
กำจัดปลวกและแมลง Sunny Pest Control
300/63 หมู่3 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี, Nonthaburi
บริการงานบัญชี/ตรวจสอบ
บริการงานบัญชี/ตรวจสอบ
1991/154 สุขุมวิท 77 อ่อนนุช แขง/เขตสวนหลวง กท.10250, Suan Luang
ดร.สุรชัย เพจ Dr.Surachai Page
ดร.สุรชัย เพจ Dr.Surachai Page
1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง
ผู้ชำนาญการกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิด
ผู้ชำนาญการกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิด
328, 328/1 ซอยอ่อนนุช 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
Graphic Conversation Co.,Ltd
Graphic Conversation Co.,Ltd
1991/102 ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) สวนหลวง สวนหลวง
Do D Me Style Creative Studio
Do D Me Style Creative Studio
1785 Onnut Rd., Suanluang, Suanluang
BB eBooks / BB Internet & Game
BB eBooks / BB Internet & Game
98/28 On Nut 36 | Sukhumvit 77 Road | Suan Luang
สบู่นางร้ายทำให้ขาวได้จริงจ้า
สบู่นางร้ายทำให้ขาวได้จริงจ้า
228อ่อนนุช 39 เขตสวนหลง, Suan Luang
รับพากย์เสียง รับลงเสียงบรรยาย Voiceover By Newnoi Announcer
รับพากย์เสียง รับลงเสียงบรรยาย Voiceover By Newnoi Announcer
10/242ลุมพินีคอนโด พัฒนการ26, Suan Luang
Piraab Starch
Piraab Starch
663 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
PP Internal Audit Co.,Ltd.
PP Internal Audit Co.,Ltd.
210 Pattanakarn 53 Pattanakarn Road Suanluang
Sky Customs Broker Services Co.,Ltd.
Sky Customs Broker Services Co.,Ltd.
222/34 Moo 6 Navy House 10 K.M. Plutaluang Sattahip
หางาน หาเงิน ได้ง่าย
หางาน หาเงิน ได้ง่าย
Amphoe Khlong Luang 12120
All Feasible - IT, Engineering Solutions
All Feasible - IT, Engineering Solutions
98/17 หมู่บ้านเดอะไพรเวท ซอยอ่อนนุช 36 ถนนอ่อนนุช
บริษัทบายพร็อพเพอร์ตี้ ด็อท เอเชีย
บริษัทบายพร็อพเพอร์ตี้ ด็อท เอเชีย
29/1 ถนนศรีนครินทร์

ให้บริการ ทำบัญชีครบวงจร รับทำบัญชี ภาษี และวางระบบบัญชีและบุคคลากร

ableaccountingbusiness.com

หน้าแรก

คิวเอ แอคเคาติ้ง ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในชื่อ บจ.เอเบิล แอคเคาน์ ติ้งบิสซิเนส แล้วพบกับที่ www.ableaccountingbusiness.com นะคะ

ableaccountingbusiness.com เอเบิล แอคเคาน์ติ้ง บิสซิเนส พร้อมเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะเข้ามาดูแลด้านบัญชีและภาษีที่ครบวงจรให้กับคุ...

[01/27/19]   ต้องยื่นงบการเงินและภงด.50แล้วนะคะต้องการปรึกษาหรือหาคนปิดบัญชีให้โทรได้เลยค่ะ 087 491 9164

คิวเอ แอคเคาติ้ง's cover photo

คิวเอ แอคเคาติ้ง's cover photo

คิวเอ แอคเคาติ้ง

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนชาวไทยสืบไป

คิวเอ แอคเคาติ้ง's cover photo

[10/13/16]   ขอน้อมเกล้าฯถวายความอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คิวเอ แอคเคาติ้ง

คิวเอ แอคเคาติ้ง's cover photo

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

www.rd.go.th

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จดแจ้งตามพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อันมีผลทำให้ไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news13_2559.pdf ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร

rd.go.th

Redirect

มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ SMEs
หลักการ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกาหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 โดยเนื้อหาตามพระราชกาหนดฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสาคัญ สรุปได้ดังนี้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท และจดแจ้งการจัดทาบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพ ที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะเปิดให้มีการจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดอยู่ระหว่างถูกการตรวจสอบภาษีอากร เป็นผู้ออกใบกากับภาษีปลอม หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการดาเนินคดี ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวต่อกรมสรรพากรได้ โดยกรมสรรพากรจะดาเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
สาหรับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีทุนชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้มีการจดแจ้ง ต่อกรมสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียว จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 รอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
- ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ดังนี้
(1) สาหรับกาไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
(2) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ สาหรับกาไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาท
กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะถูกเพิกถอนจากการยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง และให้ถือว่าบริษัทฯ นั้นไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ ตามพระราชกาหนดฉบับนี้
ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยดาเนินการเพื่อให้สถาบันการเงินที่อยู่ในกากับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการ ภาษีเงินได้ เป็นหลักฐานในการทาธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

rd.go.th

คิวเอ แอคเค้าติ้ง ขอร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
"ในปีใหม่ 2559 นี้ ขอให้ทุกท่านทุกกิจการประสบความสำเร็จในกิจการงานและการค้าเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนะคะ" เอาไฟสวยๆหน้าศาลาว่าการกทม.มาฝากกันค่ะ

ใบเสร็จท่องเที่ยวลดภาษีอย่างไร
ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการนำเที่ยวภายในประเทศ หรือค่าที่พักโรงแรมภายในประเทศ ลงวันที่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้นำไปใช้ลดหย่อนของปีภาษี 2558 ที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90,91) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
อธิบายง่ายๆ คือ ไปเข้าพักโรงแรม หรือซื้อแพ็คเกจทัวร์ หลังจากชำระเงินแล้ว กลับบ้านไปก็รวบรวมใบเสร็จเอาไว้จนถึงสิ้นปี แล้วต้นปีหน้า (2559) ก็เอาไปใช้ลดหย่อนภาษีของปี 2558 โดยในใบกำกับภาษีต้องระบุชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ผู้เข้าพักตรงตามทะเบียนบ้าน และจำนวนเงินที่ชำระ
สำหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบอิสระ ค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ดูเหมือนจะเป็นค่าโรงแรมที่พัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าโรงแรมทุกแห่งจะสามารถนำค่าห้องพักไปลดหย่อนภาษีได้ทุกแห่ง ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับใครที่จองห้องพักผ่านเว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์ เช่น อะโกด้า(เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ) แอร์เอเชียโก เอ็กซ์พีเดีย ฯลฯ และชำระเงินกับเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ เพราะเป็นเพียงแค่นายหน้า หรือตัวแทนจำหน่ายห้องพักของโรงแรมเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือธุรกิจนำเที่ยวโดยตรง
“ สิทธิลดหย่อนครั้งนี้เป็นการให้สิทธิ แก่ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ทั้งนี้ หากสามีหรือภริยา มีเงินได้เพียงฝ่ายเดียว ให้ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเฉพาะแก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ แต่หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และในใบเสร็จรับเงินหรือใบก้ากับภาษีระบุผู้จ่ายเงินเป็นทั้งสามีและภริยา ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ (ก) ถ้าสามีภริยาต่างฝ่ายต่างแยกยื่นแบบ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนภาษีได้ตามจ้านวนที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 15,000 บาท (ข) ถ้าสามีภริยาแยกยื่นแบบ เฉพาะเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นเงินได้ประเภทเงินเดือน ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนภาษีของตนเองได้ตามจ้านวนที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 15,000 บาท (ค) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นแบบและเสียภาษีรวมกัน ให้หักลดหย่อนภาษีได้ทั้งสองฝ่ายตามจ้านวน ที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 15,000 บาท”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากเงินได้ที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนด ดังนั้น เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น โดยทั่วไปได้แก่กำไรสุทธิที่คำนวณตาม เงื่อนไขที่กำหนด แต่เพื่อความเป็นธรรมและอุดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีเงินได้ จึงได้มี การบัญญัติจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล จากเงินได้หรือฐานภาษี ที่แตกต่างกัน ดังนี้

(1) กำไรสุทธิ
(2) ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
(3) เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
(4) การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ก. บริษัท จำกัด
ข. บริษัทมหาชน จำกัด
ค. ห้างหุ้นส่วน จำกัด
ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ในกรณีที่บริษัทห้างห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีสาขาไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอก ประเทศไทย จะต้องนำกำไรสุทธิของสาขามารวมกำไรสุทธิของสำนักงานใหญ่เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน ประเทศไทย

(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ได้แก่

(ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย ได้แก่

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศดังกล่าว จะต้องนำกำไรสุทธิเฉพาะ ที่ได้จากการกระทำกิจการในประเทศไทยมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย ให้ถือว่าบุคคลผู้จ้างเป็นลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อเช่นว่านั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและให้บุคคลนั้นมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรดังกล่าว

(3) กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

(4) กิจการร่วมค้า

[11/27/15]   รู้ไหมใครบ้างที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ดังนี้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีดังนี้

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่

ก. บริษัท จำกัด

ข. บริษัทมหาชน จำกัด

ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ง. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น เข้ามากระทำกิจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคแรก แห่งประมวลรัษฎากร)

ข. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร)

ค. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น กระทำกิจการอื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยและกิจการที่กระทำนั้นเป็นกิจการขนส่งระหว่างประเทศ (มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร)

ง. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย (มาตรา 70)

จ. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ตามมาตรา 76 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้จำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นที่กันไว้จากกำไร หรือถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

ฉ. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศนั้น มิได้เข้ามาทำกิจการในประเทศไทยโดยตรง หากแต่มีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ)

(3) กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้า หรือหากำไร โดย

ก. รัฐบาลต่างประเทศ

ข. องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ

ค. นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

(4) กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ได้แก่ กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางค้าหรือหากำไร ระหว่างบุคคลดังต่อไปนี้คือ

ก. บริษัทกับบริษัท

ข. บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ค. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ง. บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา

จ. บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ฉ. บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

ช. บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับนิติบุคคลอื่น

(5) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

(6) นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
:D คราวหน้าเราจะมารู้จักกับฐานของภาษีเงินได้นิติบุคคลกันนะคะ

ทำบัญชีเองหรือจ้างผู้ทำบัญชีดี
การทำบัญชีถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ การจัดการด้านบัญชีที่ดีนอกจากธุรกิจของคุณจะไปรอดแล้ว ผลการวิเคราะห์บัญชียังอาจช่วยอุดรอยรั่วต่างๆ และพัฒนากิจการของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย ตามธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีการว่าจ้างพนักงานทำบัญชี แต่ในธุรกิจ SMEs หลายๆแห่งกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชีเท่าที่ควร มักจะไปเน้นเรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรมมากกว่า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจอื่นๆที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวและต้องการแก้ไข คุณก็ต้องเริ่มต้นจากการจัดทำบัญชีโดยการจ้างผู้ทำบัญชีมาช่วยดูแล หรือ จัดทำบัญชีด้วยตนเอง ซึ่งทั้งสองแบบนั้นต่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป

ถ้าคุณเลือกที่จะจ้างผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อดีข้อแรก ก็คือประหยัดเวลา เพราะการที่คุณเลือกจะเป็นเจ้าของกิจการนั้นหมายความว่าคุณต้องถนัดเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำบัญชีอย่างแน่นอน ดังนั้นการจ้างผู้ทำบัญชีมาจัดการเรื่องบัญชีให้จึงเป็นประโยชน์มากเมื่อเทียบกับการที่คุณต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้และทำบัญชีด้วยตนเอง
ข้อดีข้อสอง ก็คือผู้ทำบัญชีจะต้องขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชี จะมีการอัพเดทข้อมูลภาษี หรือกฎหมายต่างๆ รวมไปถึงการจัดหาซอฟท์แวร์ใหม่ๆที่เอื้อต่อการทำบัญชีในแบบต่างๆมาอำนวยสะดวกในการทำบัญชีอยู่เสมอ จึงทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงเรียนรู้การทำงานกับซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อซอฟต์แวร์อีกด้วย
ผลพลอยได้อีกอย่างจากการจ้างผู้ทำบัญชีก็คือประสบการณ์ในการทำงานที่มากกว่า มักเป็นผู้ที่เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ หรือสมุห์บัญชีในบริษัทต่างๆมาก่อน การคลุกคลีกับบัญชีต่างๆมาอย่างยาวนานจึงทำให้ผู้ทำบัญชีเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ทั้งยังสามารถช่วยเหลือคุณในการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์สถิติที่ระบุไว้ในงบบัญชีต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการเอาไปแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจต่อไปได้
การเลือกทำบัญชีด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งถ้าเกิดธุรกิจของคุณไม่ได้มีขนาดใหญ่ และไม่ได้มีรายได้จากหลายทาง ทั้งคุณพอจะมีความรู้ทางบัญชีอยู่บ้าง คุณก็อาจจะจัดทำบัญชีด้วยตนเองจากโปรแกรมพื้นฐาน
ข้อดีหลักๆของการจัดทำบัญชีด้วยตนเองก็คือ ถ้าคุณไม่นับว่าการนั่งทำบัญชีเป็นเรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรง คุณก็จะสามารถประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานบัญชีต่อปีไปได้มากทีเดียว ทั้งคุณยังไม่ต้องเสียเวลาสืบประวัติการทำงานของผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่ามีความหน้าเชื่อถือหรือไม่อีกด้วย ที่สำคัญที่สุด คือ หากคุณตัดสินใจทำบัญชีด้วยตนเองคุณก็จะสามารถป้องกันปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ต่างๆได้ เพราะคุณจะมีโอกาสตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการต่างๆด้วยตนเอง ไม่ผ่านการคัดกรองหรือกินนอกกินในจากผู้ใด แถมคุณยังแน่ใจได้อีกด้วยว่าความลับต่างๆโดยเฉพาะความลับทางบัญชีในนอกเหนือจากนั้นการที่คุณได้ใช้เวลาพินิจพิเคราะห์รายการบัญชีของกิจการด้วยตนเองอยู่เสมอ ยังทำให้คุณซึ่งน่าจะเข้าใจลักษณะกิจการของตนเองดีที่สุดสามารถเล็งเห็นจุดบกพร่องต่างๆที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ก่อนคนทั่วไป

DBD Public Relations

แอดมินขอเชิญร่วมฟังเรื่องใหม่ น่ารู้!!
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
จะสามารถช่วยท่านให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้อย่างไร? งานนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะ
รีบๆ สมัครกันนะคะ ช้าอดหมดสิทธิ
#มากันนะอยากเจอ #หลักประกันธุรกิจ
#เงินทุน #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Public Relations

ท่านใดยังไม่ได้ขอusername & password
หรือขอแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
รีบมานะคะ...แอดมินรออยู่ค่ะ

ฤดูแห่งการฉลองใกล้เข้ามาทุกทีนะคะเชื่อว่า บริษัท ห้างร้าน คงเริ่มเตรียม งานสังสรรค์ งานอีเว้นต่างๆ เพื่อโปรโมทธุรกิจและสินค้าหรือเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าของตนเองกันบ้างแล้ว ในงานเหล่านี้มักมีการเชิญ ดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร ฯ มาให้ความบันเทิงในงาน การที่จะนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้บันทีกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ ผู้ที่เป็นนิติบุคคลก็ต้องไม่ลืมถึงเรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างเหล่านั้นตามอัตราที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ หากเราลืมหรือไม่ได้หักเอาไว้ก็มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้มีหน้าที่หักด้วยเช่นกันค่ะ

คิวเอ แอคเคาติ้ง's cover photo

[10/20/15]   อีกสองเดือนกว่าก็สิ้นปีแล้ว ก็ได้เวลาปิดงบกันอีกแล้ว ในปีภาษี58 นี้ท่านผู้ประกอบการต้องยื่นงบการเงินทาง e-filing หากกิจการใดยังไม่ยื่นขอUsername รีบดำเนินการนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในวันหน้าค่ะ

[10/19/15]   ยินดีต้อนรับสู่เพจ คิวเอแอคเค้าติ้งค่ะ เราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม คิวเอของเราให้บริการรับทำบัญชี ภาษี และวางระบบบัญชี หากท่านสนใจติดต่อได้ที่ [email protected] หรือหมายเลข 0-89811-7731 ค่ะ

รับทำบัญชี ภาษี และวางระบบบัญชี

คิวเอ แอคเคาติ้ง's cover photo

คิวเอ แอคเคาติ้ง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Bangkok?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


20 อ่อนนุช 46/1
Bangkok
10250
Business Services อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
noonoi.com noonoi.com
ถ.อโศก-ดินแดง
Bangkok, 10400

ร้านเช่านิยาย การ์ตูน ออนไลน์ อยู่ถนนอโศก-ดินแดง จัดส่งถึงที่บ้าน และที่ทำงานโดย messenger

Interior and Architecture Interior and Architecture
Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa
Bangkok, 10120

We provide your imagination to be truth with a fullfill function of human behavior and more design you need.

SME idea SME idea
Sukhumvit
Bangkok, 10260

idea ในการทำธุรกิจ

naambut.com naambut.com
S15 Nanglinchee Market, Nanglinchee Soi8 , Tungmahamek, Yannawa,
Bangkok, 10210

naambut.com (นามบัตร ดอท คอม) นามบัตรเพื่อ SME

Thai Affiliates Thai Affiliates
110 ซ.พหลโยธิน14 สามเสนใน พญาไท
Bangkok, 10330

Thai Affiliates สร้างรายได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องผลิตสินค้าเอง

PBN ปากกาแห่งความสำเร็จ PBN ปากกาแห่งความสำเร็จ
22/1 หมู่ 6 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม
Bangkok, 10150

บริการรับปักโลโก้และงานสกรีนทุกชนิด ผลิตและจำหน่าย โปโล และเสื้อยืดท่องเที่ยว

ADS.CO.TH ADS.CO.TH
Bangkok, 10240

รับเพิ่มยอดขาย รับทำการตลาดออนไลน์ครบวงจร โฆษณา Google Adwords,Facebook Ads,ig,[email protected],Youtube,SEO,web site

ขายรถตู้Ngv นำเข้าจากญี่ปุ่น เกียออโต้พร้อมตกแต่ง ขายรถตู้Ngv นำเข้าจากญี่ปุ่น เกียออโต้พร้อมตกแต่ง
3/51 ม.4 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Bangkok, 12120

ขายรถตู้นำเข้า พร้อมตกแต่ง VIP ทุกชนิด

Shopping InRoom Shopping InRoom
1/45 Minburi
Bangkok, 10510

สินค้าอเมริกา อังกฤษ พร้อมส่งและพรีออเดอร์ รับประมูลกดเวปต่างๆ ชิปปิ้งและเคลียร์ภาษี

Wannaphet Wannaphet
Thailand
Bangkok, 10150

บริการจดทะเบียนธุรกิจ การบัญชี วางระบบบัญชี อบรมสัมนา

Anest Iwata Thailand Anest Iwata Thailand
91/1, 5Ath Floor, Chaiyo Building, Rama IX Rd., Huaykwang, Huaykwang,
Bangkok, 10310

Anest Iwata Corporation is a Japanese manufacturer of coating equipment and systems, liquid application equipment, air compressors and vacuum pump.

หุ้นลงทุนด้วยใจ หุ้นลงทุนด้วยใจ
รัชดา
Bangkok, 10900

หนุ่มบ้านไร่ นักกลยุทธ์การลงทุน